Variabelt forrentet lån. Swapaftale.

Sagsnummer:21009118/2011
Dato:29-08-2011
Ankenævn:Hugo Wendler Pedersen, Mads Svaneklink, Bent Olufsen, Mads Laursen, Lars K. Madsen
Klageemne:Låntype - øvrige spørgsmål
S - Swapaftale
Ledetekst:Variabelt forrentet lån. Swapaftale.
Indklagede:Nykredit Realkredit A/S
Øvrige oplysninger:
Senere dom: Download som PDF
Realkreditinstitutter

Se PDF-filen.