Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber offentliggør en årsberetning hvert forår, hvori der gøres status på aktiviteterne. Her kan du læse alle årsberetninger fra Ankenævnet siden oprettelsen i 2004.