Afgørelse pr. 6 februar 2007

Afgørelse pr. 3. maj 2007

  • Klageemne: Afvisning, kompetence
  • Ledetekst: Klage vedrørende køb af præmieobligationer af selskab koncernforbundet med fondsmæglerselskab. 
  • Download afgørelse i sag nr. 3/2006