Afgørelse pr. 13. november 2013

  • Klageemne: Afvisning, bevis § 7, stk. 1 – Værdipapirer, øvrige spørgsmål
  • Ledetekst: Spørgsmål om fondsmæglerselskab var ansvarlig for tab ved salg af værdipapirportefølje, som blev foretaget i forbindelse med, at klageren flyttede til USA og påtænkte etablering af kundeforhold med selskabet
  • Download afgørelsen i sag nr. 1/2012