Afgørelse pr. 13. november 2013

  • Klageemne: Afvisning, bevis §7, stk., 1 - Værdipapirer, øvrige spørgsmål.
  • Ledetekst: Spørgsmål om fondsmæglerselskab var ansvar for tab ved salg af værdipapirportefølje, som blev foretaget i forbindelse med, at klageren flyttede til USA og påtænkte etablering af kundeforhold med selskabet.
  • Download afgørelsen i sag nr. 1/2012