Afgørelse pr. 18. september 2023

  • Klageemne: Formalitetsafgørelse, Ankenævnets kompetence
  • Ledertekst: Klage over selskab, der er registreret som "Agent i Danmark" indenfor betalingstjenesteområdet, og som gik konkurs efter indgivelse af klagen.
  • Download afgørelse 328/2023