Ankenævnet for Fondsmæglerselskabers medlemmer
Den danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet Tænk har udpeget Ankenævnets formand og næstformænd.


Formand
Højesteretsdommer Vibeke Rønne

Næstformænd
Højesteretsdommer Henrik Waaben
Landsdommer Bo Østergaard, Østre Landsret
Landsdommer Helle Korsgaard Lund-Andersen, Vestre Landsret

Udpeget af Den danske Fondsmæglerforening
Martin Dam Lind, Fondsmæglerselskabet Investering og Tryghed A/S
Lone Benjaminsen Sauer, Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S

Udpeget af Forbrugerrådet Tænk
Seniorøkonom Morten Bruun Pedersen, Forbrugerrådets sekretariat
Projektkonsulent Tina Thygesen, Forbrugerrådets sekretariat
Forbrugerpolitisk medarbejder Rolf Høymann Olsen, Forbrugerrådets sekretariat
Rådsmedlem Ann-Mari Faldt Agerlin
Rådsmedlem Kim Korup Eriksen
Rådsmedlem Jørn Ravn
Rådsmedlem Anna Marie Schou Ringive
Rådsmedlem Jørgen Lanng
Rådsmedlem Elizabeth Bonde
Rådsmedlem Poul Erik Jensen

Ved behandling af en klage deltager formanden eller en af næstformændene, to medlemmer udpeget af Den danske Fondsmæglerforening og to medlemmer fra forbrugersiden.