Ankenævnet for Fondsmæglerselskabers medlemmer:

Den danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet Tænk har udpeget Ankenævnets formand og næstformænd.

 

Formand:

Højesteretsdommer Vibeke Rønne

 

Næstformænd:

Højesteretsdommer Henrik Waaben
Landsdommer Bo Østergaard, Østre Landsret

 

Udpeget af Den danske Fondsmæglerforening:

Lita Fridolin, Skandia A/S
Marianne Settnes, Maj Invest A/S
Mathias Trads-Ravig, BankInvest A/S

 
Udpeget af Forbrugerrådet Tænk:

Seniorøkonom Morten Bruun Pedersen, Forbrugerrådets sekretariat
Økonom Ida Marie Moesby, Forbrugerrådets sekretariat
Cand. polit. Søren Geckler
Rådsmedlem Jørn Ravn
Rådsmedlem Anna Marie Schou Ringive
Rådsmedlem Poul Erik Jensen
Rådsmedlem Finn Borgquist
Rådsmedlem Lisbeth Baastrup Burgaard

 

Ved behandling af en klage deltager formanden eller en af næstformændene, to medlemmer udpeget af Den danske Fondsmæglerforening og to medlemmer fra forbrugersiden.