Ankenævnet for Fondsmæglerselskabers medlemmer:

Den danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet Tænk har udpeget Ankenævnets formand og næstformænd.

 

Formand:

Højesteretsdommer Vibeke Rønne

 

Næstformænd:

Landsdommer John Mosegaard, Østre Landsret

Dommer Eva Hammerum, Retten på Frederiksberg

 

Udpeget af Den danske Fondsmæglerforening:

Lita Fridolin, Skandia A/S

Marianne Settnes, Maj Invest A/S

Camilla Søborg, C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

 

Udpeget af Forbrugerrådet Tænk:

Rådsmedlem Finn Borgquist

Rådsmedlem Lisbeth Baastrup Burgaard

Cand. polit. Søren Geckler

Seniorøkonom Troels Hauer Holmberg, Forbrugerrådets sekretariat

Rådsmedlem Poul Erik Jensen

Seniorøkonom Morten Bruun Pedersen, Forbrugerrådets sekretariat

Rådsmedlem Jørn Ravn

Rådsmedlem Anna Marie Schou Ringive

 

Ved behandling af en klage deltager formanden eller en af næstformændene, to medlemmer Den danske Fondsmæglerforening og to medlemmer fra forbrugersiden.