Ankenævnet for Fondsmæglerselskabers medlemmer

Den danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet Tænk har udpeget Ankenævnets formand og næstformænd.

 

Formand

Højesteretsdommer Vibeke Rønne

 

Næstformænd

Højesteretsdommer Henrik Waaben
Landsdommer Bo Østergaard, Østre Landsret

 

Udpeget af Den danske Fondsmæglerforening

Martin Dam Lind, Fondsmæglerselskabet Investering og Tryghed A/S
Lone Benjaminsen Sauer, Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S
Mathias Trads-Ravig, BankInvest A/S

 
Udpeget af Forbrugerrådet Tænk

Seniorøkonom Morten Bruun Pedersen, Forbrugerrådets sekretariat
Økonom, Jacob Ruben Hansen, Forbrugerrådets sekretariat
Projektkonsulent Tina Thygesen, Forbrugerrådets sekretariat
Rådsmedlem Lisbeth Baastrup Burgaard
Rådsmedlem Kim Korup Eriksen
Rådsmedlem Jørn Ravn
Rådsmedlem Anna Marie Schou Ringive
Rådsmedlem Finn Borgquist
Rådsmedlem Poul Erik Jensen
 

Ved behandling af en klage deltager formanden eller en af næstformændene, to medlemmer udpeget af Den danske Fondsmæglerforening og to medlemmer fra forbrugersiden.