Afgørelse pr. 11. februar 2003

 • Klageemne: Investeringsområde - generalforsamling - spørgsmål, oplysningspligt, indløsning.
 • Ledetekst: Spørgsmål om afdelings investeringsområde, indløsning efter beslutning om afvikling, besvarelse af spørgsmål forud for generalforsamling.
 • Download afgørelse i sag nr. 002/2002

Afgørelse pr. 30. september 2003

 • Klageemne: Prospekt - investeringsområde - generalforsamling
 • Ledetekst: Spørgsmål om mangler ved prospekt, afdelings investeringsområde, valg af bestyrelsesmedlemmer og beslutning om bestyrelseshonorar på generalforsamling. Ankenævnets kompetence
  Download afgørelse i sag nr. 1/2002

Afgørelse pr. 30. september 2003

 • Klageemne: Prospekt - investeringsområde
 • Ledetekst: Spørgsmål om ansvar i forbindelse med udbud af investeringsbeviser i ny aktieafdeling. Afdelingens investeringsområde
 • Download afgørelse i sag nr. 3/2002

Afgørelse pr. 11. november 2003

Afgørelse pr. 11. november 2003

Afgørelse pr. 17. december 2003

 • Klageemne: Prospekt - porteføljepleje
 • Ledetekst: Spørgsmål om ansvar i forbindelse med udbud af investeringsbeviser i en ny aktieafdeling. Pleje af investeringer
 • Download afgørelse i sag nr. 3/2003