Afgørelser pr. 19. maj 2004

  • Klageemne: Prospekt - porteføljepleje - oplysningspligt
  • Ledetekst: Spørgsmål om ansvar i forbindelse med udbud af
    investeringsbeviser i en ny aktieafdeling. Pleje af investeringer.
    Oplysningspligt overfor medlemmer
  • Download afgørelse i sag nr. 4/2003