Afgørelse pr. 22. december 2005

  • Klageemne:Investeringsstrategi
  • Ledetekst: Indsigelse mod ændring af investeringsstrategi, hvorefter investeringer i udenlandske obligationer fremover som hovedregel skulle kurssikres.
  • Download afgørelse i sag nr. 1/2005