Afgørelse pr. 23. marts 2011

  • Klageemne: Fusion
  • Ledetekst: Indsigelse mod fusion af to investeringsforeningsafdelinger. Størrelsen af vederlaget for andele i den ophørende afdeling.
  • Download afgørelsen i sag nr. 1/2010

Afgørelse pr. 23. marts 2011

  • Klageemne: Indre værdi
  • Ledetekst: Indsigelse om forkert indre værdi på handelstidspunkt. Fejlagtig angivelse af tidspunkt for offentliggørelse af indre værdi.
  • Download afgørelsen i sag nr. 2/2010