Afgørelse pr. 4. juli 2017

  • Klageemne: Tegning af kapitalandele i alternativ investeringsfond - Afvisning, Ankenævnets kompetence, § 2, stk. 1 - Afvisning, erhverv, § 2, stk. 2 og 3
  • Ledetekst: Krav om tilbagebetaling af investerede midler efter tegning af kapitalandele i alternativ investeringsfond, der administrerer fysiske aktiver. Ankenævnets kompetence.
  • Download afgørelsen i sag nr. 1/2017