Ankenævnet for investeringsfondes medlemmer:

Investering Danmark og Forbrugerrådet Tænk har udpeget Ankenævnets formand og næstformænd.

 

Formand:

Højesteretsdommer Vibeke Rønne

 

Næstformænd:

Landsdommer John Mosegaard, Østre Landsret

Dommer Eva Hammerum, Retten på Frederiksberg

 

Udpeget af Investering Danmark:

Eric Christian Pedersen, Nordea Invest Fund Management A/S

Direktør Hans Jørgen Larsen, Jyske Invest 

Head of Company and Fund Administration Nikoline Voetman, Danske Invest Management A/S

Direktør Malene Ehrenskjöld, BI Management A/S

 

Udpeget af Forbrugerrådet Tænk:

 

Rådsmedlem Finn Borgquist

Rådsmedlem Lisbeth Baastrup Burgaard

Cand. polit. Søren Geckler

Seniorøkonom Troels Hauer Holmberg, Forbrugerrådets sekretariat

Rådsmedlem Poul Erik Jensen

Seniorøkonom Morten Bruun Pedersen, Forbrugerrådets sekretariat

Rådsmedlem Jørn Ravn

Rådsmedlem Anna Marie Schou Ringive

 

Ved behandling af en klage deltager formanden eller en af næstformændene, to medlemmer fra investeringsfondssiden og to medlemmer fra forbrugersiden.