Ankenævnets sekretariat opbevarer sagsmateriale i fem år regnet fra sagens afslutning. Herefter bliver materialet makuleret, ligesom der vil ske sletning af elektronisk opbevarede oplysninger.