Det finansielle ankenævns medlemmer

Finans Danmark, Realkreditrådet, Investering Danmark og Forbrugerrådet Tænk har udpeget Ankenævnets formand og næstformænd.

Formand
Højesteretsdommer Vibeke Rønne

Næstformænd
Højesteretsdommer Henrik Waaben
Landsdommer Bo Østergaard, Østre Landsret
Landsdommer Helle Korsgaard Lund-Andersen, Vestre Landsret

Udpeget af Finans Danmark
Head of Personal & Business Customers Legal DK Christina Bryanth Konge, Danske Bank
Senior legal counsel Inge Kramer, Danske Bank
Head of Personal Banking Legal Denmark, Bjarke Levinsky Svejstrup, Nordea Bank
Senior legal counsel Morten Winther Christensen, Nordea Bank
Senior legal counsel Jonas Thestrup Nielsen, Nordea Bank
Afdelingsdirektør Mette Lindekvist Højsgaard, Jyske Bank
Juridisk direktør Karin Sønderbæk, Sydbank
Advokat Jimmy Bak, Nykredit Bank
Underdirektør Andreas Moll Årsnes, Nykredit Bank
Juridisk direktør Klaus Tougaard Kristensen, Spar Nord Bank
Juridisk direktør Janni Visted Hansen, Sparekassen Danmark
Juridisk direktør Kritte Sand Nielsen, Lokale Pengeinstitutter
Afdelingsdirektør Nanna Vetter Viberg Nielsen, Sparekassen Kronjylland

Udpeget af Realkreditrådet
Seniorjurist Jes Zander Brinch, Nordea Kredit
Seniorspecialist Line Sofie Bytoft, Nykredit Realkredit/Totalkredit
Afdelingsdirektør Steen Jul Petersen, Jyske Realkredit
Chefjurist Lars K. Madsen, DLR Kredit
Chief Legal Adviser Dorte Runge-Moos, Realkredit Danmark

Udpeget af Investering Danmark
Direktør COO, Rasmus Bessing, PFA Asset Management
Chef for DK Branch, Rasmus Eske Bruun, Nordea Funds
Adm. direktør Jan Houmann, Jyske Invest

Udpeget af Forbrugerrådet Tænk
Seniorøkonom Morten Bruun Pedersen, Forbrugerrådets sekretariat
Projektkonsulent Tina Thygesen, Forbrugerrådets sekretariat
Forbrugerpolitisk medarbejder Rolf Høymann Olsen, Forbrugerrådets sekretariat
Rådsmedlem Ann-Mari Faldt Agerlin
Rådsmedlem Kim Korup Eriksen
Rådsmedlem Jørn Ravn
Rådsmedlem Anna Marie Schou Ringive
Rådsmedlem Jørgen Lanng
Rådsmedlem Elizabeth Bonde
Rådsmedlem Poul Erik Jensen

Ved behandling af en klage deltager formanden eller en af næstformændene, to medlemmer fra de finansielle virksomheder
og to medlemmer fra forbrugersiden.