Tvangsfuldbyrdelse

Den finansielle virksomhed skal følge Ankenævnets afgørelse, medmindre den finansielle virksomhed inden 30 kalenderdage meddeler Ankenævnet, at den ikke ønsker at være bundet af afgørelsen eller ønsker sagen genoptaget. Hvis den finansielle virksomhed ikke opfylder afgørelsen, kan fogedretten hjælpe dig. Du kan læse mere om muligheden for såkaldt tvangsfuldbyrdelse/udlæg gennem fogedretten på www.domstol.dk. Hvis du anmoder fogedretten om tvangsfuldbyrdelse, skal du vedlægge Ankenævnets afgørelse og en erklæring fra Ankenævnet om, at den finansielle virksomhed ikke rettidigt har meddelt, at den ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. Nævnenes Hus kan i visse tilfælde efter ansøgning dække udgifter i forbindelse med en tvangsfuldbyrdelse.

Du skal være opmærksom på, at sagen kan blive forældet, hvis du anmoder fogedretten om at foretage udlæg senere end ét år efter Ankenævnets afgørelse.