Fuldmagt til brug ved indgivelse af klage til ankenævnet

Hvis du klager for en anden, skal du have en fuldmagt fra ham eller hende.

Du finder en fuldmagtsblanket

til De finansielle ankenævn her,

til Ankenævnet for investeringsfonde her og

til Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber her. 

 

Vi beder dig sende den udfyldte og underskrevne fuldmagt samtidigt med indgivelse af klageskema.

Vi kan først behandle klagen, når vi har modtaget fuldmagten.