Henvisning af retssag

Sager, der kan behandles i ankenævnet, og som verserer ved domstolene, kan efter retsplejelovens § 361 af retten blive henvist til behandling i ankenævnet.

Det fremgår af ankenævnets vedtægter, hvilke sager ankenævnet kan behandle. Ankenævnets sekretariat kan på telefon 3543 6333 besvare eventuelle tvivlsspørgsmål.

En retssag, der henvises til ankenævnet, bliver afsluttet af retten.

Retten sender en retsbogsudskrift og sagens dokumenter til ankenævnets sekretariat.

Klageren starter herefter selv sagen op i ankenævnet ved at udfylde et klageskema og indbetale et klagegebyr på 200 kr. via ankenævnets hjemmeside. Se nærmere om indgivelse af en klage her.