Betaling af klagegebyr

Når du klager online, kan du betale klagegebyret på 200 kr. med Dankort.

Du kan også overføre beløbet til ankenævnets konto. Se Det finansielle ankenævns kontooplysninger herunder:

Danske Bank

Konto reg.nr. 3001 konto nr. 3120042335

SWIFT – BIC: DABADKKK.

IBAN: DK43 3000 3120 0423 35

 

 Du har også mulighed for at betale klagegebyret kontant til Sekretariatet.