Betaling af klagegebyr

Når du klager online, kan du betale klagegebyret på 200 kr. med Dankort.

Du kan også overføre beløbet til ankenævnets konto. Se de De finansielle ankenævns kontooplysninger herunder:

Danske Bank

Konto reg.nr. 3001 konto nr. 3120042335

SWIFT – BIC: DABADKKK.

IBAN: DK43 3000 3120 0423 35