Du kommer til ankenævnets online klageformular 

ved at trykke her, hvis du vil indgive en klage til Pengeinstitutankenævnet

ved at trykke her, hvis du vil indgive en klage til Ankenævnet for investeringsfonde

ved at trykke her, hvis du vil indgive en klage til Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

  
Bemærk, at din klage først bliver sendt til ankenævnet, når du - under sidste punkt i klageformularen - trykker på feltet "Opret sag".

Du vil herefter modtage en e-mail med en kvittering.