Klageordninger i EU og EØS vedrørende den finansielle sektor 
    

Det finansielle ankenævn er anmeldt som private godkendte ankenævn til EU-kommissionen og er opført på en liste over godkendte alternative tvistbilæggelsesinstanser (ATB-instanser). 
    

På EU-Kommissionens online tvistbilæggelsesplatform (OTB-platformen) finder du en komplet liste over alle godkendte ATB-instanser i EU. 

 

Du finder OTB-platformen her:  http://ec.europa.eu/odr

 

Du finder klagenetværket for finansielle tjenesteydelser FIN-NET her: FIN-NET

  

Informationsvideo fra FIN-Net.