Ankenævnets grænseoverskridende netværk

Ankenævnets sekretariat deltager i et skandinavisk netværk og et europæisk netværk (FIN-NET). Desuden deltager sekretariatet i et globalt ombudsmand-netværk (INFO).

Disse netværk samarbejder om grænseoverskridende tvister, og hvor det er muligt, gør deltagerne af netværket brug af hinandens kompetencer i forbindelse med klagesager over en finansiel virksomhed, der er etableret i udlandet, men hvor klagesagen har større tilknytning til Ankenævnets hjemland end til det land, hvor den finansielle virksomhed er etableret.