Det finansielle ankenævns medlemmer:

   
Finans Danmark, Realkreditrådet, Investering Danmark og Forbrugerrådet Tænk har udpeget Ankenævnets formand og næstformænd.

Formand:

Højesteretsdommer Vibeke Rønne

Næstformænd:

Højesteretsdommer Henrik Waaben
Landsdommer John Mosegaard, Østre Landsret

Udpeget af Finans Danmark:

Afdelingsdirektør Andreas Moll Årsnes, Danske Bank
Afdelingsdirektør, cand.jur. Michael Reved, Danske Bank
Senior Legal Counsel Inge Kramer, Danske Bank
Chefjurist Anders Holkmann Olsen, Nordea Bank
Afdelingsdirektør Jesper Claus Christensen, Nordea Bank
Afdelingsdirektør Anita Nedergaard, Nordea Bank
Afdelingsdirektør David Sander Hjortsø, Nykredit Bank
Chefspecialist Kristian Ingemann Petersen, Nykredit Bank
Direktør Peter Stig Hansen, Jyske Bank
Chefjurist Karin Duerlund, Spar Nord Bank
Chefjurist Karin Sønderbæk, Sydbank
Kontorchef George Wenning, Lokale Pengeinstitutter
Chefjurist Mikkel Prehn, Lokale Pengeinstitutter

Udpeget af Realkreditrådet:

Chefjurist Jacob Elverum, Realkredit Danmark
Senior jurist Jes Zander Brinch, Nordea Kredit
Afdelingsdirektør Søren Hoffmann Christiansen, Nykredit Realkredit/Totalkredit
Afdelingsdirektør Steen Jul Petersen, Jyske Realkredit
Chefjurist Lars K. Madsen, DLR Kredit

Udpeget af Investering Danmark:

Head of Company and Fund Administration Nikoline Voetman, Danske Invest Management A/S
Eric Christian Pedersen, Nordea Invest Fund Management A/S
Direktør Hans Jørgen Larsen, Jyske Invest
Direktør Malene Ehrenskjöld, BI Management A/S

Udpeget af Forbrugerrådet Tænk:

Seniorøkonom Morten Bruun Pedersen, Forbrugerrådets sekretariat
Økonom Ida Marie Moesby, Forbrugerrådets sekretariat
Cand. polit. Søren Geckler
Rådsmedlem Jørn Ravn
Rådsmedlem Anna Marie Schou Ringive
Rådsmedlem Poul Erik Jensen
Rådsmedlem Finn Borgquist
Rådsmedlem Lisbeth Baastrup Burgaard


Ved behandling af en klage deltager formanden eller en af næstformændene, to medlemmer fra de finansielle virksomheder
og to medlemmer fra forbrugersiden.