Det finansielle ankenævns medlemmer

   
Finans Danmark, Realkreditrådet, Investering Danmark og Forbrugerrådet Tænk har udpeget Ankenævnets formand og næstformænd.

Formand

Højesteretsdommer Vibeke Rønne

Næstformænd

Højesteretsdommer Henrik Waaben
Landsdommer Bo Østergaard, Østre Landsret

Udpeget af Finans Danmark

Head of Personal & Business Customers Legal DK Christina Bryanth Konge, Danske Bank
Senior Legal Counsel Inge Kramer, Danske Bank
Afdelingsdirektør Jesper Claus Christensen, Nordea Bank
Head of Personal Banking Legal Denmark Bjarke Levinsky Svejstrup, Nordea Bank
Advokat Jimmy Bak, Nykredit Bank
Underdirektør Andreas Moll Årsnes, Nykredit Bank
Afdelingsdirektør Mette Lindekvist Højsgaard, Jyske Bank
Chefjurist Karin Duerlund, Spar Nord Bank
Juridisk direktør Karin Sønderbæk, Sydbank
Juridisk direktør George Wenning, Lokale Pengeinstitutter
Kontorchef Kritte Sand Nielsen, Lokale Pengeinstitutter

Udpeget af Realkreditrådet

Senior jurist Jes Zander Brinch, Nordea Kredit
Seniorspecialist Line Sofie Bytoft, Nykredit Realkredit/Totalkredit
Afdelingsdirektør Steen Jul Petersen, Jyske Realkredit
Chefjurist Lars K. Madsen, DLR Kredit

Udpeget af Investering Danmark

Direktør, COO Rasmus Bessing,  PFA Asset Management
Head of DK Branch, Rasmus Eske Bruun, Nordea Funds
Managing Director, Jan Houmann, Jyske Invest Fund Management A/S

Udpeget af Forbrugerrådet Tænk

Seniorøkonom Morten Bruun Pedersen, Forbrugerrådets sekretariat
Økonom, Jacob Ruben Hansen, Forbrugerrådets sekretariat
Projektkonsulent Tina Thygesen, Forbrugerrådets sekretariat
Rådsmedlem Lisbeth Baastrup Burgaard
Rådsmedlem Kim Korup Eriksen
Rådsmedlem Jørn Ravn
Rådsmedlem Anna Marie Schou Ringive
Rådsmedlem Finn Borgquist
Rådsmedlem Poul Erik Jensen

Ved behandling af en klage deltager formanden eller en af næstformændene, to medlemmer fra de finansielle virksomheder

og to medlemmer fra forbrugersiden.