Det finansielle ankenævns medlemmer:

   
Finans Danmark, Realkreditrådet, Investering Danmark og Forbrugerrådet Tænk har udpeget Ankenævnets formand og næstformænd.

Formand:

Højesteretsdommer Vibeke Rønne

Næstformænd:

Højesteretsdommer Henrik Waaben
Landsdommer Bo Østergaard, Østre Landsret

Udpeget af Finans Danmark:

Head of Personal & Business Customers Legal DK Christina Bryanth Konge, Danske Bank
Senior Legal Counsel Inge Kramer, Danske Bank
Afdelingsdirektør Jesper Claus Christensen, Nordea Bank
Head of Personal Banking Legal Denmark Bjarke Levinsky Svejstrup, Nordea Bank
Advokat Jimmy Bak, Nykredit Bank
Underdirektør Andreas Moll Årsnes, Nykredit Bank
Afdelingsdirektør Mette Lindekvist Højsgaard, Jyske Bank
Chefjurist Karin Duerlund, Spar Nord Bank
Chefjurist Karin Sønderbæk, Sydbank
Juridisk direktør George Wenning, Lokale Pengeinstitutter
Kontorchef Kritte Sand Nielsen, Lokale Pengeinstitutter

Udpeget af Realkreditrådet:

Chefjurist Jacob Elverum, Realkredit Danmark
Senior jurist Jes Zander Brinch, Nordea Kredit
Seniorspecialist Line Sofie Bytoft, Nykredit Realkredit/Totalkredit
Afdelingsdirektør Steen Jul Petersen, Jyske Realkredit
Chefjurist Lars K. Madsen, DLR Kredit

Udpeget af Investering Danmark:

Direktør, COO Rasmus Bessing,  PFA Asset Management
Head of DK Branch, Rasmus Eske Bruun, Nordea Funds
Managing Director, Jan Houmann, Jyske Invest Fund Management A/S

Udpeget af Forbrugerrådet Tænk:

Seniorøkonom Morten Bruun Pedersen, Forbrugerrådets sekretariat
Økonom, Jacob Ruben Hansen, Forbrugerrådets sekretariat
Projektkonsulent Tina Thygesen, Forbrugerrådets sekretariat
Rådsmedlem Kim Korup Eriksen
Rådsmedlem Jørn Ravn
Rådsmedlem Anna Marie Schou Ringive
Rådsmedlem Poul Erik Jensen
Rådsmedlem Finn Borgquist
Rådsmedlem Lisbeth Baastrup Burgaard


Ved behandling af en klage deltager formanden eller en af næstformændene, to medlemmer fra de finansielle virksomheder

og to medlemmer fra forbrugersiden.