Pengeinstitutankenævnets medlemmer:

   
Finans Danmark og Forbrugerrådet Tænk har udpeget Ankenævnets formand og næstformænd.

Formand:

Højesteretsdommer Vibeke Rønne

Næstformænd:

Landsdommer John Mosegaard, Østre Landsret
Dommer Eva Hammerum, Retten på Frederiksberg

Udpeget af Finans Danmark:

Afdelingsdirektør Jesper Claus Christensen, Nordea Bank 
Chefjurist Karin Duerlund, Spar Nord Bank  
Direktør Peter Stig Hansen, Jyske Bank
Afdelingsdirektør David Sander Hjortsø, Nykredit Bank  
Afdelingsdirektør Anita Nedergaard, Nordea Bank
Chefjurist Anders Holkmann Olsen, Nordea Bank
Chefspecialist Kristian Ingemann Petersen, Nykredit Bank
Afdelingsdirektør, cand.jur. Michael Reved, Danske Bank
Chefjurist Karin Sønderbæk, Sydbank
Kontorchef George Wenning, Lokale Pengeinstitutter
Afdelingsdirektør Andreas Årsnes, Danske Bank.  

Udpeget af Forbrugerrådet Tænk:

Rådsmedlem Finn Borgquist
Rådsmedlem Lisbeth Baastrup Burgaard
Cand. polit. Søren Geckler
Seniorøkonom Troels Hauer Holmberg, Forbrugerrådets sekretariat
Rådsmedlem Poul Erik Jensen
Seniorøkonom Morten Bruun Pedersen, Forbrugerrådets sekretariat 
Rådsmedlem Jørn Ravn 
Rådsmedlem Anna Marie Schou Ringive

Ved behandling af en klage deltager formanden eller en af næstformændene, to medlemmer fra pengeinstitutsiden og to medlemmer fra forbrugersiden.