Statistik

Modtagne klager siden nævnets etablering den 1. august 1988:

 

 

 

Skematisk oversigt over sagernes behandling i årene 2008-2017: 

 

 

 

Oversigt over afgørelser i 2017 fordelt på de indklagede pengeinstitutter:

  

 

I nogle sager er der mere end et indklaget pengeinstitut, hvorfor antallet af afgørelser i denne opgørelse ikke stemmer overens med antal afgørelser fra Ankenævnet i samme periode.