Statistik

Modtagne klager siden nævnets etablering den 1. august 1988:

 

 

Skematisk oversigt over sagernes behandling i årene 2007-2016: 

 

 

Oversigt over afgørelser i 2016 fordelt på de indklagede pengeinstitutter: