Søg i afgørelser

Fra dato:
Til dato:

Pengeinstitutankenævnet er efter § 6, stk. 1, i lov om forbrugerklager et godkendt privat ankenævn og behandler klager over pengeinstitutter, fortrinsvis fra private forbrugere.

På denne hjemmeside finder du oplysninger om ankenævnets grundlag og virke samt vejledning om at indgive en klage og samtlige afgørelser fra ankenævnet.