Realkreditankenævnets medlemmer:

   
Finans Danmark og Forbrugerrådet Tænk har udpeget ankenævnets formand.

Formand:

Højesteretsdommer Henrik Waaben

Udpeget af Finans Danmark:

Senior jurist Jes Zander Brinch, Nordea Kredit
Afdelingsdirektør, advokat Søren Hoffmann Christiansen, Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S
Chefjurist/advokat Jacob Elverum, Realkredit Danmark A/S 
Chefjurist/advokat Lars K. Madsen, DLR Kredit A/S
Afdelingsdirektør Steen Jul Petersen, Jyske Realkredit 

Udpeget af Forbrugerrådet Tænk:

Rådsmedlem Finn Borgquist
Rådsmedlem Bent Olufsen
Seniorøkonom Morten Bruun Pedersen
Økonomisk rådgiver Anna Marie Ringive 

Nævnet sammensættes fra sag til sag, således at formanden og et lige antal stemmer fra henholdsvis medlemmer udpeget af henholdsvis Finans Danmark og Forbrugerrådet Tænk er til stede. 

Medlemmer kan ikke deltage ved behandlingen af sager, hvori de direkte eller indirekte har en særlig interesse.

Medlemmer, der er udpeget af Finans Danmark, deltager således ikke i behandlingen af sager, der vedrører det realkreditinstitut, som de er ansat i.