Statistik

Modtagne klager siden nævnets etablering den 1. januar 1992:

 

 

Antallet af modtagne klager i perioden 1992 til 2016 er hentet fra Realkreditankenævnets tidligere årsberetninger.

 

Skematisk oversigt over sagernes behandling i årene 2010-2017:

 

Tallene vedrørende årene 2010-2016 er hentet fra Realkreditankenævnets tidligere årsberetninger.

*) I forbindelse med sammenlægningen den 1. oktober 2017 og efter en endelig opgørelse over antal verserende sager i Realkreditankenævnet er antallet af sager ”Under forberedelse/afventer nævnsbehandling” i 2016 korrigeret fra 69 til 56 sager i 2017 ”Overført fra året før”.

 

 

 Oversigt over afgørelser i 2017 fordelt på de indklagede institutter: