Emneregister
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Æ Ø Alle

Søg i afgørelser

Fra dato:
Til dato:

              Ialt 958 fundne resultater på din søgning
Viser 1 - 20 af 958

 1. 421/2017-R Klage over bidragsforhøjelse på lån optaget af et kommanditselskab til investering i en erhvervsejendom. Afvisning erhverv.
  Dato: 06-06-2018, Nykredit Realkredit A/S


 2. 410/2017-R Indsigelse om overbelåning. Krav om eftergivelse eller nedsættelse af restgæld efter salg af ejendom.
  Dato: 06-06-2018, Realkredit Danmark A/S


 3. 40/2018-R Spørgsmål vedrørende ændring af refinansieringsintervaller og vilkår om afdragsfrihed på rentetilpasningslån
  Dato: 06-06-2018, Nykredit Realkredit A/S


 4. OF 74/2018-R Krav om erstatning som følge af manglende rådgivning om den billigste indfrielsesmetode af lån.
  Dato: 06-06-2018, BRFkredit A/S


 5. 22/2018-R Indsigelse mod bidragsforhøjelser samt krav om nedsættelse af bidragssatser.
  Dato: 06-06-2018, Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S


 6. 396/2017-R Indsigelse mod afslag på lån.
  Dato: 23-03-2018, Realkredit Danmark


 7. 400/2017-R Indsigelse mod hæftelse som meddebitor for lån i en ejendom, der var klagerens afdøde ægtefælles særeje
  Dato: 23-03-2018, Nykredit Realkredit A/S


 8. 21707058 Indsigelse mod opkrævning af mellemregningsrente i forbindelse med straksopsigelse af et inkonverterbart lån
  Dato: 23-03-2018, Nykredit Realkredit


 9. 21706047 Indsigelse mod straksindfrielse af rentetilpasningslån i stedet for obligationsindfrielse
  Dato: 23-03-2018, Nykredit Realkredit


 10. 21709074 Krav om erstatning i forbindelse med långivning i 2008, af-slag på lån, manglende indgåelse af forligsmæssig løsning og krav om eftergivelse af restgæld efter salg af ejendom mv.
  Dato: 23-03-2018, Realkredit Danmark


 11. 21703015 Krav om kompensation for manglende gennemførelse af låneomlægninger og tillægsbelåning begrundet i fejlrådgivning og langsommelig sagsbehandling.
  Dato: 14-02-2018, Realkredit Danmark A/S


 12. 21706051 Krav om nedsat bidragssats. Indsigelse om for lav værdiansættelse af ejerlejlighed og om mangelfuld rådgivning om differentiering af bidragssatsen.
  Dato: 14-02-2018, Realkredit Danmark A/S


 13. OF 21706044 Indsigelse mod betaling af såkaldt obligationsafdrag i forbindelse med førtidig indfrielse af rentetilpasningslån
  Dato: 14-02-2018, Totalkredit A/S


 14. 21604104 Krav om erstatning i forbindelse med låneomlægning. Indsigelse om for lille provenu. Spørgsmål om forældelse og indgået forlig.
  Dato: 14-02-2018, Nykredit Realkredit A/S


 15. 21707060 Indsigelse mod afslag på lån. Spørgsmål om kombinationssalg i strid med bekendtgørelse om god skik for boligkredit. Kontraheringspligt.
  Dato: 14-02-2018, Nykredit Realkredit A/S


 16. OF 21707059 Krav om erstatning for indfrielse af rentetilpasningslån til overkurs som følge af, at der ikke var samtidighed mellem fastrenteperioden og den afdragsfrie periodes udløb.
  Dato: 14-02-2018, BRFkredit A/S


 17. 21705040 Indsigelse om for lav belåningsgrad ved nyudlån. Indsigelse om forskelsbehandling på grund af alder.
  Dato: 14-02-2018, BRFkredit A/S


 18. OF 341/2017-R Indsigelse mod bidragsforhøjelse foretaget i henhold til Nykredits såkaldte tilsagn A, der var afgivet i forlængelse af betingelser for en fusion af Nykredit og et andet realkreditinstitut i 2003. Tilsagn A var accepteret af Konkurrencerådet i afgørelse af 27. september 2017.
  Dato: 14-02-2018, Nykredit Realkredit A/S


 19. 21709076 Spørgsmål om realkreditinstitut var forpligtet til at yde klageren et nyt 30-årigt rentetilpasningslån med afdragsfrihed, forudsat at lånet lå inden for en belåningsgrad på 80%.
  Dato: 14-02-2018, Realkredit Danmark A/S


 20. 21701001 Krav om erstatning eller godtgørelse begrundet i blandt andet overbelåning af en fast ejendom, som i 2016 blev solgt med tab.
  Dato: 11-12-2017, Nordea Kredit Realkreditselskab


Side: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748