Emneregister
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Æ Ø Alle

Søg i afgørelser

Fra dato:
Til dato:

              Ialt 906 fundne resultater på din søgning
Viser 1 - 20 af 906

 1. 396/2017-R Indsigelse mod afslag på lån.
  Dato: 23-03-2018, Realkredit Danmark


 2. 400/2017-R Indsigelse mod hæftelse som meddebitor for lån i en ejendom, der var klagerens afdøde ægtefælles særeje
  Dato: 23-03-2018, Nykredit Realkredit A/S


 3. 21707058 Indsigelse mod opkrævning af mellemregningsrente i forbindelse med straksopsigelse af et inkonverterbart lån
  Dato: 23-03-2018, Nykredit Realkredit


 4. 21706047 Indsigelse mod straksindfrielse af rentetilpasningslån i stedet for obligationsindfrielse
  Dato: 23-03-2018, Nykredit Realkredit


 5. 21709074 Krav om erstatning i forbindelse med långivning i 2008, af-slag på lån, manglende indgåelse af forligsmæssig løsning og krav om eftergivelse af restgæld efter salg af ejendom mv.
  Dato: 23-03-2018, Realkredit Danmark


 6. 21703015 Krav om kompensation for manglende gennemførelse af låneomlægninger og tillægsbelåning begrundet i fejlrådgivning og langsommelig sagsbehandling.
  Dato: 14-02-2018, Realkredit Danmark A/S


 7. 21706051 Krav om nedsat bidragssats. Indsigelse om for lav værdiansættelse af ejerlejlighed og om mangelfuld rådgivning om differentiering af bidragssatsen.
  Dato: 14-02-2018, Realkredit Danmark A/S


 8. OF 21706044 Indsigelse mod betaling af såkaldt obligationsafdrag i forbindelse med førtidig indfrielse af rentetilpasningslån
  Dato: 14-02-2018, Totalkredit A/S


 9. 21604104 Krav om erstatning i forbindelse med låneomlægning. Indsigelse om for lille provenu. Spørgsmål om forældelse og indgået forlig.
  Dato: 14-02-2018, Nykredit Realkredit A/S


 10. 21707060 Indsigelse mod afslag på lån. Spørgsmål om kombinationssalg i strid med bekendtgørelse om god skik for boligkredit. Kontraheringspligt.
  Dato: 14-02-2018, Nykredit Realkredit A/S


 11. OF 21707059 Krav om erstatning for indfrielse af rentetilpasningslån til overkurs som følge af, at der ikke var samtidighed mellem fastrenteperioden og den afdragsfrie periodes udløb.
  Dato: 14-02-2018, BRFkredit A/S


 12. 21705040 Indsigelse om for lav belåningsgrad ved nyudlån. Indsigelse om forskelsbehandling på grund af alder.
  Dato: 14-02-2018, BRFkredit A/S


 13. OF 341/2017-R Indsigelse mod bidragsforhøjelse foretaget i henhold til Nykredits såkaldte tilsagn A, der var afgivet i forlængelse af betingelser for en fusion af Nykredit og et andet realkreditinstitut i 2003. Tilsagn A var accepteret af Konkurrencerådet i afgørelse af 27. september 2017.
  Dato: 14-02-2018, Nykredit Realkredit A/S


 14. 21709076 Spørgsmål om realkreditinstitut var forpligtet til at yde klageren et nyt 30-årigt rentetilpasningslån med afdragsfrihed, forudsat at lånet lå inden for en belåningsgrad på 80%.
  Dato: 14-02-2018, Realkredit Danmark A/S


 15. 21701001 Krav om erstatning eller godtgørelse begrundet i blandt andet overbelåning af en fast ejendom, som i 2016 blev solgt med tab.
  Dato: 11-12-2017, Nordea Kredit Realkreditselskab


 16. 21701005 Indsigelse mod manglende gennemførelse af låneomlægning. Betingelse om, at ejendom blev sat til salg.
  Dato: 11-12-2017, Nykredit Realkredit A/S


 17. OF 21708061 Indsigelse mod gebyr til pengeinstitut i forbindelse med låneoptagelse
  Dato: 11-12-2017, BRFkredit A/S


 18. 21704029 Krav om erstatning i forbindelse med låneomlægning. Indsigelse om for lille provenu og om fejl ved låneberegninger på instituttets hjemmeside.
  Dato: 11-12-2017, Realkredit Danmark A/S


 19. 21706055 Krav om erstatning for kurstab ved manglende ændring af refinansieringsprofil fra F5 til F1.
  Dato: 11-12-2017, Realkredit Danmark A/S


 20. 21705037 Indsigelse mod afslag på at frigive klageren som meddebitor på tre lån optaget af klageren og hendes daværende ægtefælle som debitorer. Klageren var ikke ejer af den pantsatte ejendom.
  Dato: 11-12-2017, Nykredit Realkredit A/S


Side: 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546