Emneregister
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Æ Ø Alle

A
Afdragsfrihed
Afdragsfrihed
Afkast
Afkast
Afregning
Afslag
Afslag
Aftale
Afvisning, Ankenævnets kompetence, § 2, stk. 1
Afvisning, erhvervsforhold § 2, stk. 2 og 3
Afvisning
- - erhvervsforhold § 2, stk. 2 og 3
- Afvisning, anden myndighed § 4
- Afvisning, Ankenævnets kompetence, § 2, stk. 1
- anden myndighed § 4, andre ankenævn mv. § 5, stk. 1
- bevis § 5, stk. 3, nr. 4
- domstol § 5, stk. 1, litra e
- erhvervsforhold § 2, stk. 3 og 4
- klage tidligere behandlet
- kundeforhold § 2, stk. 3

 1. OF 249/2018 Indsigelse mod ændringer af certifikater foretaget af pengeinstitut som udsteder
  Dato: 14-02-2019, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 2. OF 411/2017 Ankenævnets sekretariats afvisning af en klage begrundet i, klagen angik et kundeforhold i et udenlandsk pengeinstitut, og at sagen havde større tilknytning til udlandet.
  Dato: 21-08-2018, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 3. 398/2017 Indsigelse mod pengeinstituts opkrævning af renter på pantsat ejerpantebrev i forbindelse med klagerens køb af den behæftede ejendom på tvangsauktion
  Dato: 26-06-2018, Jutlander Bank
  Pengeinstitutter
 4. 363/2017 Klage fra tidligere ansat om udnyttelse af tildeling af betingede aktier i bankens netbank som led i incitamentsprogram. Medarbejderaktier.
  Dato: 02-03-2018, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 5. 203/2017 Indsigelse om uretmæssig udbetaling af beløb fra byggekonto i 2007.
  Dato: 01-02-2018, Finansiel Stabilitet (Max Bank) og Sparekassen Sjælland-Fyn
  Pengeinstitutter
 6. 247/2017 Klage fra en potentiel køber, der havde afgivet købstilbud, over en banks salg af en fast ejendom til anden side i henhold til en salgsfuldmagt. Erstatning som følge af eventuelt dobbeltsalg.
  Dato: 07-11-2017, Nordfyns Bank
  Pengeinstitutter
 7. 17/2017 Afvisning af klage på grund af manglende kundeforhold mellem et pengeinstitut og en klager, der var kunde hos pengeinstituttets ”white label partner”.
  Dato: 05-05-2017, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 8. 196/2016 Afvisning af klage på grund af manglende kundeforhold mellem et pengeinstitut og en klager, hvis bo var taget under konkursbehandling
  Dato: 31-03-2017, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 9. 331/2016 Afvisning af klage på grund af manglende kundeforhold. Oplysninger om en konto oprettet af dødsboet efter klagerens ægtefælle. Boet blev behandlet som et bobestyrerbo.
  Dato: 31-03-2017, Danske Andelskassers Bank
  Pengeinstitutter
 10. OF 243/2015 Klage fra et medlem af en ejerforening over bankens rådgivning i forbindelse med foreningens optagelse af et fastrentelån i 2007. Spørgsmål om Ankenævnets kompetence.
  Dato: 07-09-2016, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 11. OF 22/2016 Afvisning af klage på grund af manglende kundeforhold mellem et pengeinstitut og en klager, der var kunde hos pengeinstituttets ”white label partner”.
  Dato: 23-08-2016, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 12. 584/2011 Krav om erstatning for køb af Roskilde Bank aktier i marts 2007 til depot i et andet pengeinstitut.
  Dato: 14-12-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 13. 11/2015 Afvisning af klage på grund af manglende kundeforhold og konkret økonomisk mellemværende
  Dato: 12-05-2015, Ekspres Bank
  Pengeinstitutter
 14. 160/2014 Krav om erstatning for tegning af Roskilde Bank aktier i forbindelse med aktieemission i 2007 via et andet pengeinstitut.
  Dato: 25-03-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 15. 245/2014 Afvisning af klage på grund af manglende kundeforhold og konkret økonomisk mellemværende.
  Dato: 11-02-2015, AL Finans
  Pengeinstitutter
 16. 849/2010 Krav om erstatning for tegning af Roskilde Bank aktier i forbindelse med aktieemission i 2007 via et andet pengeinstitut.
  Dato: 19-12-2014, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 17. 851/2010 Krav om erstatning for tegning af Roskilde Bank aktier i forbindelse med aktieemission i 2007 via et andet pengeinstitut.
  Dato: 15-12-2014, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 18. 941/2010 Spørgsmål om erstatning for rådgivning om køb af Roskilde Bank aktier i perioden fra 1998 til 2003 og afvisning af en del af klagen på grund af retsstilling som aktionær efter april 2005.
  Dato: 04-12-2014, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 19. 86/2014 Krav om erstatning for tegning af Roskilde Bank aktier i forbindelse med aktieemission i 2007 via et andet pengeinstitut.
  Dato: 09-10-2014, Nordea Bank og Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 20. 185/2014 Ankenævnets sekretariats afvisning af en klage fra en andelshaver over andelsboligforenings indgåelse af renteswapaftale.
  Dato: 09-10-2014, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 21. 366/2013 Spørgsmål om adgang til opsigelse af gruppeinvaliderente og krav om tilbageførsel af præmie samt spørgsmål om valørdag for checks.
  Dato: 26-09-2014, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 22. 236/2011 Krav om godtgørelse for udgifter til renovering af ejendom, som banken havde overtaget som kreditor i dødsbo efter klagerens tidligere ægtefælle og krav om godtgørelse for udgifter til advokatbistand til datter, der var arving i boet
  Dato: 12-09-2012, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 23. 558/2010 Spørgsmål om afvisning af klage vedrørende lånefinansieret køb af aktier i Roskilde Bank begrundet i fejl i prospektet.
  Dato: 06-12-2011, Roskilde Bank (FS Finans)
  Pengeinstitutter
 24. 384/2010 Spørgsmål om hæftelse for pengetransaktion, der viste sig at være bedrageri.
  Dato: 06-09-2011, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 25. 283/2009 Afvisning af klage om tab på ScandiNotes Junior obligationer købt i tillid til informationsmateriale udarbejdet af pengeinstitut, hvor klageren ikke var kunde.
  Dato: 08-10-2009, Fionia Bank
  Pengeinstitutter
 26. 247/2008 Klage fra far vedrørende datters engagement afvist.
  Dato: 11-02-2009, Sydbank
  Pengeinstitutter
 27. 311/2008 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med overførsel af huslejebetalinger. Kundeforhold.
  Dato: 26-11-2008, Fionia Bank
  Pengeinstitutter
 28. 266/2006 Klage vedrørende aktiehandel med indklagedes udenlandske datterbank afvist.
  Dato: 29-03-2007, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 29. 236/2006 Klage vedrørende tab ved aktiesalg udløst som følge af fejlhandel, hvor klager ikke var kunde, afvist.
  Dato: 21-12-2006, Fionia Bank
  Pengeinstitutter
 30. 25/2004 Klage fra tidligere ansat vedrørende fortolkning af pensionsregulativ afvist.
  Dato: 28-04-2004, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 31. 194/2002 Indsigelse mod opkrævning fremsendt af PBS på vegne af kreditor.
  Dato: 05-11-2002, PBS
  Pengeinstitutter
 32. 433/2001 Klage vedrørende tilbagesøgning af betaling i forbindelse med køb af ejendom af pengeinstitut afvist.
  Dato: 25-02-2002, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 33. 38/2000 Klage fra aktionær afvist.
  Dato: 26-06-2000,
  Pengeinstitutter
 34. 283/1999 Klage over pengeinstituts salg af fast ejendom i henhold til salgsfuldmagt afvist.
  Dato: 16-12-1999,
  Pengeinstitutter
 35. 445/1997 Klage vedrørende kundeforhold i udenlandsk datterbank.
  Dato: 24-02-1999,
  Pengeinstitutter
 36. 558/1995 Spørgsmål om, hvorvidt indklagede, som havde diskonteret en veksel, er forpligtet til at afgive oplysning til acceptanten om fordeling af renter og omkostninger påløbet i forbindelse med fornyelser.
  Dato: 04-07-1996,
  Pengeinstitutter
 37. 96/1995 Klage fra køber mod sælgers pengeinstitut vedrørende ekspeditionstid for omprioritering. Afvisning, bevis.
  Dato: 08-01-1996,
  Pengeinstitutter
 38. 628/1994 Klager fra køber mod sælgers pengeinstitut vedrørende ekspedition af omprioritering.
  Dato: 17-07-1995,
  Pengeinstitutter
 39. OF 567/1994 Ekspeditionstid, kurstab for køber.
  Dato: 17-07-1995,
  Pengeinstitutter
 40. 338/1994 Pantebrev købt af trediemand, der havde købt det af indklagede.
  Dato: 14-12-1994,
  Pengeinstitutter
 41. 624/1993 Check. Svig. Fortabelse af indsigelse. Kundeforhold, vedtægternes § 2, stk. 2.
  Dato: 12-07-1994,
  Pengeinstitutter
 42. 69/1992 Depot, ejerforhold. Afvisning, kundeforhold.
  Dato: 12-08-1992,
  Pengeinstitutter
 43. 610/1991 Boligfond, ikke datterselskab af indklagede.
  Dato: 19-03-1992,
  Pengeinstitutter
 44. 417/1991 Budgetkonto.
  Dato: 12-02-1992,
  Pengeinstitutter
 45. 483/1990 Oplysning om økonomiske forhold.
  Dato: 06-03-1991,
  Pengeinstitutter
 46. 256/1990 Salg af fast ejendom til klager.
  Dato: 27-08-1990,
  Pengeinstitutter
 47. 137/1990 Salg af fast ejendom til klageren.
  Dato: 06-07-1990,
  Pengeinstitutter
 48. 119/1990 Medarbejderaktier.
  Dato: 25-06-1990,
  Pengeinstitutter
 49. 118/1990 Medarbejderaktier.
  Dato: 25-06-1990,
  Pengeinstitutter
 50. 171/1988 Fuldmagt, afvisning.
  Dato: 09-06-1989,
  Pengeinstitutter
 51. 32/1989 Udlejning af erhvervslejlighed.
  Dato: 12-04-1989,
  Pengeinstitutter
 52. 54/1988 Erstatning uden for kontrakt.
  Dato: 22-02-1989,
  Pengeinstitutter
 53. 207/1988 Retsstilling som aktionær.
  Dato: 22-12-1988,
  Pengeinstitutter

- manglende fuldmagt
- tvist § 5, stk. 3, nr. 2
- udenlandske pengeinstitutter § 2, stk. 1/ § 5, stk. 2
- øvrige spørgsmål

Afvisning
Akkord
Akkord
Aktindsigt
Aktindsigt
Arrest