Emneregister
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Æ Ø Alle

A
Afdragsfrihed
Afkast
Afkast
Afregning
Afslag
Afslag
Aftale
Afvisning, Ankenævnets kompetence, § 2, stk. 1
Afvisning, erhvervsforhold § 2, stk. 2 og 3
Afvisning
- - erhvervsforhold § 2, stk. 2 og 3
- Afvisning, anden myndighed § 4
- Afvisning, Ankenævnets kompetence, § 2, stk. 1
- anden myndighed § 4, andre ankenævn mv. § 5, stk. 1
- bevis § 5, stk. 3, nr. 4
- domstol § 5, stk. 1, litra e
- erhvervsforhold § 2, stk. 3 og 4
- klage tidligere behandlet

 1. 279/2018 Krav om erstatning begrundet i opkrævninger vedrørende billån i 2012, som blev tilbageført i forbindelse med en klage til Ankenævnet i 2013.
  Dato: 05-03-2019, Nordania Finans
  Pengeinstitutter
 2. 55/2018 Spørgsmål om vilkår for konto. Indsigelse mod registrering af transaktion som kasseudbetaling mv.
  Dato: 26-06-2018, Middelfart Sparekasse
  Pengeinstitutter
 3. 415/2014 Krav om erstatning for tab på lånefinansieret investering i Roskilde Bank aktier under aktiesalgskampagne i 2006 og investering i Roskilde Bank aktier under aktiesalgskampagne i 2007
  Dato: 23-05-2017, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 4. 333/2015 Indsigelse mod bl.a. rentestigninger for billån samt indsigelse mod faktura/kreditnota.
  Dato: 04-03-2016, Nordania Finans
  Pengeinstitutter
 5. 345/2014 Klage vedrørende byggeprojekt, konkurs med videre. Afvisning, da klage vedrørende samme forhold tidligere var behandlet
  Dato: 15-10-2015, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 6. 253/2014 Indsigelse mod rådgivning og rentefastsættelse ved indgåelse af en renteswapaftale. Klage afvist, da samme klage tidligere var behandlet.
  Dato: 11-02-2015, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 7. 68/2013 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med tegning af erhvervsevnetabsforsikring, hæftelse for lån, pantsætning af livsforsikring og bil mv.
  Dato: 04-10-2013, Totalbanken
  Pengeinstitutter
 8. 872/2009 Indsigelse mod restgæld på lån, som i 1994 overgik til inkasso.
  Dato: 09-11-2010, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 9. 512/2008 Indsigelse mod forhøjelse af rentetillæg på BoligPrioritet lån. Klage afvist, da samme klage tidligere var behandlet.
  Dato: 11-02-2009, Eik Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 10. 462/2003 Klage afvist, da samme klage tidligere var behandlet.
  Dato: 28-04-2004, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 11. 159/2002 Klage afvist da tidligere behandlet.
  Dato: 20-08-2002, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 12. 447/2001 Spørgsmål om provenu ved salg af pantsatte aktiver skulle anvendes til nedbringelse af lån, for hvilket der var afgivet initiativkaution.
  Dato: 04-06-2002, BG Bank
  Pengeinstitutter
 13. 288/1998 Klage afvist da tidligere behandlet.
  Dato: 30-12-1998,
  Pengeinstitutter
 14. 369/1996 Klage afvist da tidligere behandlet.
  Dato: 06-12-1996,
  Pengeinstitutter
 15. 137/1995 Klage afvist, da samme klage tidligere var behandlet.
  Dato: 23-08-1995,
  Pengeinstitutter
 16. 448/1992 Klage omfattet af tidligere kendelse.
  Dato: 05-03-1993,
  Pengeinstitutter

- kundeforhold § 2, stk. 3
- manglende fuldmagt
- tvist § 5, stk. 3, nr. 2
- udenlandske pengeinstitutter § 2, stk. 1/ § 5, stk. 2
- øvrige spørgsmål

Afvisning
Akkord
Akkord
Aktindsigt
Aktindsigt
Arrest