Emneregister
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Æ Ø Alle

A
Afdragsfrihed
Afkast
Afkast
Afregning
Afslag
Afslag
Aftale
Afvisning, Ankenævnets kompetence, § 2, stk. 1
Afvisning, erhvervsforhold § 2, stk. 2 og 3
Afvisning
- - erhvervsforhold § 2, stk. 2 og 3
- Afvisning, anden myndighed § 4
- Afvisning, Ankenævnets kompetence, § 2, stk. 1
- anden myndighed § 4, andre ankenævn mv. § 5, stk. 1
- bevis § 5, stk. 3, nr. 4
- domstol § 5, stk. 1, litra e
- erhvervsforhold § 2, stk. 3 og 4
- klage tidligere behandlet
- kundeforhold § 2, stk. 3
- manglende fuldmagt
- tvist § 5, stk. 3, nr. 2
- udenlandske pengeinstitutter § 2, stk. 1/ § 5, stk. 2
- øvrige spørgsmål

 1. OF 405/2018 Kaution for lån i pengeinstitut, senere finansieringsselskab, som var delvist ejet af Finansiel Stabilitet.
  Dato: 20-08-2019, Finansiel Stabilitet og Landbrugets Finansieringsinstitut
  Pengeinstitutter
 2. 340/2017 Indsigelse mod fjernsalgstransaktioner foretaget med Visa-kort. Klage afvist som følge af, at klageren ikke havde medvirket til at oplyse sagen og dermed ikke havde anført nogen beskrivelse af sagens faktiske omstændigheder og begrundelse for sin klage.
  Dato: 18-09-2018, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 3. OF 118/2012 Indsigelse mod banks håndtering af corporate actions og krav om erstatning for tab lidt ved tvangssalg af værdipapirer
  Dato: 11-04-2013, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 4. 515/2011 Krav om erstatning for kurstab som følge af manglende omlægning af valutalån pr. konkursdagen, indsigelse om manglende rådgivning om valutaterminsforretning og spørgsmål om omfang af pant i ejendom i Frankrig
  Dato: 11-02-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 5. 606/2010 Klage afvist som følge af manglende præcisering af påstande og anbringender
  Dato: 24-10-2012, Roskilde Bank (Finansiel Stabilitet)
  Pengeinstitutter
 6. 530/2011 Krav om tilbageførsel af 8.000 kr. Spørgsmål om afvisning på grund af, at klageren ikke havde anført nogen begrundelse for sin klage
  Dato: 24-10-2012, Sydbank
  Pengeinstitutter
 7. 1067/2010 Andelsboligforenings indsigelser i forbindelse med hjemtagelse af et variabelt forrentet realkreditlån kombineret med en aftale med et pengeinstitut om en renteswap
  Dato: 26-09-2012, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 8. OF 139/2012 Spørgsmål om klagerens krav om erstatning for mangelfuld rådgivning i forbindelse med køb af kapitalbeviser i Amagerbanken var bortfaldet som følge af præklusivt proklama i henhold til lov om finansiel stabilitet § 16 h
  Dato: 04-09-2012, Amagerbanken af 2011
  Pengeinstitutter
 9. 451/2011 Indsigelse mod gebyr for udskrift af bilag og udstedelse af checks samt afvisning af filialskift m.m.
  Dato: 11-06-2012, Handelsbanken
  Pengeinstitutter
 10. 325/2011 Spørgsmål om erstatning som følge af manglende finansiering af restkøbesummen for projektlejlighed
  Dato: 23-05-2012, Sparekassen Vendsyssel
  Pengeinstitutter
 11. 373/2011 Indsigelser vedrørende et pengeinstituts opgørelse af restgæld
  Dato: 23-05-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 12. OF 637/2010 Indsigelser mod kaution for anpartsselskabs gæld
  Dato: 07-05-2012, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 13. 256/2010 Spørgsmål om rette indklagede og om krav i henhold til pantebreve fra 1986 er forældede eller bortfaldet ved passivitet.
  Dato: 06-09-2011, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 14. OF 307/2009 Spørgsmål om dansk og tysk fortrydelsesret ved lånefinansieret investering samt kursen ved salg af værdipapir til pengeinstituttet (selvindtræde).
  Dato: 09-11-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 15. 237/2008 Klage fra forældre til afdød søn afvist, da dødsboet blev behandlet af engelsk advokat.
  Dato: 11-11-2008, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 16. 100/2005 Klage over Danmarks Nationalbank afvist.
  Dato: 15-09-2005, Danmarks Nationalbank
  Pengeinstitutter
 17. 242/2004 Klage over dansk filial af selskab ejet af udenlandsk bank. Krav om kompensation for begrænset mulighed for at udnytte forsikring af forsinket bagage som følge af spærring af kort.
  Dato: 23-06-2005, SEB Kort Danmark
  Pengeinstitutter
 18. 307/2004 Klage over dansk filial af selskab ejet af udenlandsk bank. Indsigelse vedrørende betaling foretaget ved køb af kamera i USA.
  Dato: 23-06-2005, SEB Kort Danmark
  Pengeinstitutter
 19. 189/2004 Klage indgivet af mindreårig uden samtykke fra værge afvist.
  Dato: 23-11-2004, SkandiaBanken
  Pengeinstitutter
 20. 76/2003 Krav om erstatning for omkostninger i forbindelse med genoptagelse af et dødsboskifte.
  Dato: 26-08-2003, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 21. OF 381/2001 Klage vedrørende pengeinstituts pligt til at tilbageholde skat efter pensionsafkastbeskatningsloven, uanset at kontohaver i henhold til dobbelt beskatningsaftale ikke skulle betale skat afvist.
  Dato: 14-03-2002, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 22. 178/2000 Klage indgivet efter pengeinstituttets omdannelse til finansieringsselskab afvist.
  Dato: 05-09-2000,
  Pengeinstitutter
 23. 238/1999 Klage afvist, da det ikke fremgik, hvad klageren ønskede at opnå ved klagen.
  Dato: 18-11-1999,
  Pengeinstitutter
 24. OF 460/1994 Klage indgivet efter pengeinstituts omdannelse til finansieringsselskab afvist.
  Dato: 09-03-1995,
  Pengeinstitutter
 25. 360/1994 Klage indgivet efter pengeinstituttets konkurs afvist.
  Dato: 09-03-1995,
  Pengeinstitutter
 26. 297/1994 Bedømmelse af skattearrangement.
  Dato: 30-11-1994,
  Pengeinstitutter
 27. 526/1993 Kontraheringspligt. Begrundelse for afslag.
  Dato: 10-03-1994,
  Pengeinstitutter


Afvisning
Akkord
Akkord
Aktindsigt
Aktindsigt
Arrest