Emneregister
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Æ Ø Alle

A
Afdragsfrihed
Afkast
Afkast
Afregning
Afslag
Afslag
Aftale
Afvisning, Ankenævnets kompetence, § 2, stk. 1
Afvisning, erhvervsforhold § 2, stk. 2 og 3
Afvisning
- - erhvervsforhold § 2, stk. 2 og 3
- Afvisning, anden myndighed § 4
- Afvisning, Ankenævnets kompetence, § 2, stk. 1
- anden myndighed § 4, andre ankenævn mv. § 5, stk. 1
- bevis § 5, stk. 3, nr. 4
- domstol § 5, stk. 1, litra e
- erhvervsforhold § 2, stk. 3 og 4
- klage tidligere behandlet
- kundeforhold § 2, stk. 3
- manglende fuldmagt
- tvist § 5, stk. 3, nr. 2

 1. 64/2019 Indsigelser mod pengeinstituts salg af to fordringer mod klageren til tredjemand. Afvisning på grund af manglende konkret økonomisk mellemværende.
  Dato: 27-06-2019, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 2. 82/2019 Indsigelser mod pengeinstituts salg af fordring mod klageren til tredjemand, herunder indsigelse mod videregivelse af oplysninger til tredjemand.
  Dato: 27-06-2019, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 3. 262/2018 Krav om erstatning for forsinket frigivelse af indestående. Spørgsmål om forlig var indgået.
  Dato: 14-02-2019, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 4. 228/2018 Indsigelse mod indberetning af renter til Skat samt indsigelse mod opgørelse af fordring, som pengeinstitut havde solgt til tredjemand
  Dato: 25-01-2019, Santander Consumer Bank
  Pengeinstitutter
 5. 150/2018 Indsigelser mod fordring, som pengeinstitut havde solgt til tredjemand.
  Dato: 18-10-2018, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 6. 382/2016 Spørgsmål om rentevilkår ved kontanthævninger med kreditkort og spørgsmål om afvisning, da der ikke længere forelå et konkret økonomisk mellemværende.
  Dato: 04-07-2017, Santander Consumer Bank
  Pengeinstitutter
 7. 76/2016 Indsigelse om mangelfuld rådgivning vedrørende rammeaftaler for valutaforretninger etableret i henholdsvis 2006 og 2007. Spørgsmål om forældelse. Indsigelse om betaling for juridisk bistand til banken til inkassation m.v.
  Dato: 08-06-2017, Totalbanken
  Pengeinstitutter
 8. 67/2017 Værges indsigelser mod fremgangsmåde ved oprettelse af konti til mindreårig søn, herunder registrering af en pædagog som værge og fuldmagtshaver.
  Dato: 08-06-2017, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 9. 383/2015 Indsigelse mod overdragelse af lån til et andet pengeinstitut og mod overtræksrente. Spørgsmål om delvis afvisning, fordi der ikke længere forelå et konkret økonomisk mellemværende.
  Dato: 05-05-2017, Jutlander Bank
  Pengeinstitutter
 10. 207/2016 Klage vedrørende indeholdelse af kildeskat på udenlandske værdipapirer m.v. Afvisning af klage fra et udenlandsk selskab. Klage afvist, da der ikke længere forelå et konkret økonomisk mellemværende
  Dato: 10-02-2017, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 11. 287/2016 Krav om modtagelse af kontoudskrifter med et individuelt defineret interval.
  Dato: 10-01-2017, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 12. 51/2015 Klage over rentestigninger på billån. Klage afvist, da der ikke længere forelå et konkret økonomisk mellemværende.
  Dato: 23-08-2016, Santander Consumer Bank
  Pengeinstitutter
 13. 416/2015 Klage over manglende mulighed for at veksle polske zloty.
  Dato: 25-05-2016, BankNordik
  Pengeinstitutter
 14. 401/2015 Afvisning af klage på grund af manglende konkret økonomisk mellemværende.
  Dato: 15-04-2016, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 15. 354/2015 Afvisning af klage på grund af manglende økonomisk mellemværende. Udbetaling af børneopsparingskonto inden bindingsperiodens ophør.
  Dato: 04-03-2016, Sydbank
  Pengeinstitutter
 16. OF 158/2015 Krav om udlevering af telefonnummer på person, der havde misbrugt klagerens Visa/dankort via MobilePay samt krav om udlevering af telefonnumre på betalingsmodtagere. Spørgsmål om tavshedspligt
  Dato: 10-02-2016, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 17. OF 170/2015 Spørgsmål vedrørende udlevering af fysiske ejerpantebrev efter digitalisering
  Dato: 22-12-2015, Sydbank
  Pengeinstitutter
 18. 114/2015 Afvisning af klage på grund af manglende konkret økonomisk mellemværende.
  Dato: 02-10-2015, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 19. 96/2015 Ekspeditionstid for tilbageførsel af uautoriseret betaling, jf. lov om betalingstjenester § 61.
  Dato: 14-09-2015, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 20. 357/2014 Spærring af Visa Debit kort.
  Dato: 14-09-2015, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 21. 420/2014 Indsigelse mod ekspeditionstid ved overførsel af ratepension med ind- og udenlandske værdipapirer.
  Dato: 14-09-2015, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 22. 327/2014 Afvisning af klage på grund af manglende konkret økonomisk mellemværende.
  Dato: 01-07-2015, Nordjyske Bank
  Pengeinstitutter
 23. 245/2014 Afvisning af klage på grund af manglende kundeforhold og konkret økonomisk mellemværende.
  Dato: 11-02-2015, AL Finans
  Pengeinstitutter
 24. 322/2013 Indsigelse mod reservation af beløb på konto tilknyttet GlobeCard.
  Dato: 15-09-2014, SEB Kort Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 25. 47/2014 Krav om varsling af hævning af PAL-skat samt krav om udlevering af opgørelse over PAL-skat
  Dato: 28-05-2014, Sydbank
  Pengeinstitutter
 26. 201/2013 Indsigelse vedrørende transaktioner på klagernes konti
  Dato: 13-02-2014, Sparekassen Kronjylland
  Pengeinstitutter
 27. 315/2013 Indsigelse vedrørende ændret sikkerhedsprocedure i indklagedes netbank
  Dato: 13-02-2014, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 28. 470/2012 Indsigelse om aftale om aflysning af ejerpantebrev
  Dato: 13-11-2013, Eik Banki Føroya P/F
  Pengeinstitutter
 29. 29/2013 Klage afvist, da der ikke længere forelå en formueretlig tvist
  Dato: 24-10-2013, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 30. 606/2012 Gebyr ved overførsel af pensionskonti og værdipapirdepot til et andet pengeinstitut
  Dato: 06-05-2013, Møns Bank
  Pengeinstitutter
 31. 1/2012 Klage over bankens afvisning af at ville give forhåndstilsagn til rykning af pantebrev i forbindelse med omprioritering af realkreditlån
  Dato: 20-03-2013, Spar Nord Bank (Sparbank)
  Pengeinstitutter
 32. 152/2012 Indsigelse om, at klageren fejlagtigt var håndpantsætter i henhold til en håndpantsætningserklæring
  Dato: 07-03-2013, Danske Andelskassers Bank (Andelskassen MidtVest)
  Pengeinstitutter
 33. 263/2012 Indsigelse mod omstændigheder i forbindelse med modregning ved dødsfald
  Dato: 13-02-2013, Sparekassen Kronjylland
  Pengeinstitutter
 34. 396/2011 Arvings krav om i henhold til fuldmagt fra arvelader at få udleveret kontoudskrift og dokumenter vedrørende dispositioner foretaget af anden arving
  Dato: 11-02-2013, Sparekassen Kronjylland
  Pengeinstitutter
 35. 294/2012 Ekspeditionstid for tilbageførsel af uautoriseret betaling, jf. lov om betalingstjenester § 61
  Dato: 28-12-2012, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 36. 146/2012 Klage afvist, da der ikke længere forelå en formueretlig tvist
  Dato: 12-12-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 37. 95/2012 Indsigelse mod overdragelse af ejerpantebrev til køber i forbindelse med salg af andelslejlighed
  Dato: 13-11-2012, Jyske Bank og Amagerbanken (P/F BankNordik)
  Pengeinstitutter
 38. 606/2010 Klage afvist som følge af manglende præcisering af påstande og anbringender
  Dato: 24-10-2012, Roskilde Bank (Finansiel Stabilitet)
  Pengeinstitutter
 39. 52/2012 Indsigelse mod gebyr for afvisning af betaling via Betalingsservice
  Dato: 26-09-2012, Den Jyske Sparekasse
  Pengeinstitutter
 40. 192/2010 Klage over manglende fremlæggelse af oplysninger om klagerens gæld og de aftaler, banken havde indgået med meddebitor. Krav om opdeling af lån, der af banken blev lagt sammen i forbindelse med inkassosag. Krav om ændring af betegnelse som ”meddebitor”
  Dato: 26-06-2012, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 41. 4/2012 Krav om erstatning som følge af en forkert registrering af Nemkonto, hvorved en persons pensioner indgik på en forenings konto
  Dato: 23-05-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 42. 145/2011 Indsigelse mod rentesats for overtræk opstået ved pengeinstituts lovpligtige indbetaling af skat efter pensionsafkastbeskatningslovens § 22
  Dato: 23-05-2012, Saxo Privatbank
  Pengeinstitutter
 43. 401/2011 Indsigelse mod rykkergebyr og ombytning af kontokort til
  Dato: 01-05-2012, Ikano Bank
  Pengeinstitutter
 44. OF 55/2011 Retskraft af afgørelse i fogedsag. Formueretlig tvist. Spørgsmål om hæftelse for lån og krav om udlevering af originale gældsbreve
  Dato: 04-04-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 45. 306/2011 Spørgsmål om opsigelse af engagement. Krav om undskyldning og afskedigelse af en ansat.
  Dato: 29-02-2012, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 46. OF 247/2011 Spørgsmål om bank var berettiget til at hæve renten på lån på baggrund af, at klageren ikke længere opfyldte betingelserne for at være fordel+ kunde i banken.
  Dato: 29-02-2012, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 47. 168/2011 Indsigelse mod fremsendelse af et frivilligt forlig vedrørende et misligholdt lån.
  Dato: 14-02-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 48. 309/2010 Klage over bankens opgørelse af forfaldne renter.
  Dato: 01-06-2011, Sparekassen Kronjylland
  Pengeinstitutter
 49. 884/2009 Indsigelser i forbindelse med handel med værdipapirer via netbank.
  Dato: 04-04-2011, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 50. 580/2009 Klage afvist, da der ikke længere forelå en formueretlig tvist.
  Dato: 27-05-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 51. 902/2009 Klage om krav om torterstatning afvist.
  Dato: 10-05-2010, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 52. 238/2008 Spørgsmål om beregning og tilskrivning af rente på en indlånskonto.
  Dato: 11-11-2008, Sparbank
  Pengeinstitutter
 53. 210/2008 Spørgsmål om ophævelse af kundeforhold.
  Dato: 15-10-2008, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 54. 83/2008 Ophævelse og genetablering af indlånskonto uden kontohavers samtykke.
  Dato: 03-09-2008, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 55. 209/2007 Klage om krav om skriftlig undskyldning, erstatning for tort m.v. afvist.
  Dato: 11-12-2007, Svendborg Sparekasse
  Pengeinstitutter
 56. 104/2007 Spørgsmål om et pengeinstituts valideringsregler.
  Dato: 22-06-2007, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 57. 153/2006 Omkostninger til formidlende pengeinstitut i forbindelse med grænseoverskridende betalingsoverførsel. Krav om erstatning for ulempe, telefonudgifter m.v.
  Dato: 06-12-2006, BG Bank (Danske Bank)
  Pengeinstitutter
 58. 59/2006 Oplysning om kontooversigt om garanti stillet i forbindelse med et realkreditlån.
  Dato: 29-08-2006, SparTrelleborg
  Pengeinstitutter
 59. 271/2005 Klage afvist da ej formueretlig tvist.
  Dato: 08-06-2006, BG Bank (Danske Bank)
  Pengeinstitutter
 60. 30/2006 Indsigelse mod afregningsprincip ved køb af obligationer.
  Dato: 08-06-2006, Sydbank
  Pengeinstitutter
 61. 257/2005 Forskellige indsigelser i forbindelse med spærring af dankort og afmelding af betalingsservice.
  Dato: 11-04-2006, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 62. 15/2005 Indsigelse mod udbetaling til kontohavers værge uden samtidig fraskrivning i bog. Rådighedsbegrænsning. Formueretlig tvist.
  Dato: 10-05-2005, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 63. 317/2004 Klage afvist, da der ikke længere forelå en formueretlig tvist
  Dato: 22-03-2005, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 64. 145/2004 Spørgsmål vedrørende ejerforenings konto.
  Dato: 23-11-2004, Sydbank
  Pengeinstitutter
 65. 112/2004 Krav om godtgørelse for rente på kassekredit samt erstatning for svie og smerte. Formueretlig tvist.
  Dato: 23-11-2004, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 66. 132/2004 Klage vedrørende indklagedes fremgangsmåde ved fysisk overtagelse af ejendom erhvervet på tvangsauktion afvist.
  Dato: 19-10-2004, Sparekassen Balling
  Pengeinstitutter
 67. 31/2004 Ikke nedlagt påstand vedrørende konkret formueretlig tvist.
  Dato: 19-05-2004, Sydbank
  Pengeinstitutter
 68. 398/2003 Klage vedrørende generel indsigelse imod vilkår i pengeinstituts standardaftalegrundlag med investeringskunder afvist.
  Dato: 26-02-2004, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 69. 277/2004 Ikke formueretlig tvist afvist.
  Dato: 15-02-2004, BG Bank (Danske Bank)
  Pengeinstitutter
 70. 345/2002 Spørgsmål om hævet beløb blev udbetalt to gange. Omstændigheder i forbindelse med hævning. Godtgørelse af advokatomkostninger.
  Dato: 12-12-2002, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 71. 342/2002 Fremsendelse af betalingsoversigter til kontohavers ægtefælle.
  Dato: 12-12-2002, BG Bank
  Pengeinstitutter
 72. 264/2002 Gennemførelse af betaling i betalingsservice uden kontoha-vers samtykke. Formueretlig tvist.
  Dato: 06-12-2002, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 73. OF 208/2002 Klage med påstand om godtgørelse som følge af tidligere ægtefælles adgang til oplysninger om klagers konto via netbank afvist.
  Dato: 22-10-2002, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 74. 263/2001 Omstændigheder i forbindelse med afslag om udstedelse af VisaDankort. Rådgivning om afgift ved ophævelse af kapitalpension, herunder om forhøjet afgift ved ophævelse før det fyldte 60. år.
  Dato: 14-05-2002, BG Bank
  Pengeinstitutter
 75. 165/2001 Politianmeldelse i forbindelse med veksling af USD-sedler, som fejlagtigt blev anset for falske. Godtgørelse af advokat-omkostninger.
  Dato: 20-12-2001,
  Pengeinstitutter
 76. 88/2001 Klage afvist som følge af manglende præcisering af påstande og anbringender.
  Dato: 27-08-2001,
  Pengeinstitutter
 77. 469/2000 Klage vedrørende påstået tilsidesættelse af tavshedspligt afvist
  Dato: 13-03-2001,
  Pengeinstitutter
 78. 344/2000 Afslag på anmodning om dankort med tilknyttet kredit. Formueretlig tvist.
  Dato: 29-01-2001,
  Pengeinstitutter
 79. 328/2000 Ikke formueretlig tvist.
  Dato: 06-12-2000,
  Pengeinstitutter
 80. 234/1999 Klage afvist, da den ikke ansås for at angå en formueretlig tvist.
  Dato: 18-11-1999,
  Pengeinstitutter
 81. 68/1999 Klage med krav om ikendelse af bod afvist.
  Dato: 16-06-1999,
  Pengeinstitutter
 82. 362/1998 Spørgsmål om overtrædelse af tavshedspligt. Oplysning om pantsatte effekter.
  Dato: 24-02-1999,
  Pengeinstitutter
 83. 281/1998 Ej formueretlig tvist.
  Dato: 07-12-1998,
  Pengeinstitutter
 84. 272/1998 Ikke formueretlig tvist.
  Dato: 20-11-1998,
  Pengeinstitutter
 85. 133/1998 Spørgsmål om betingelser for opretholdelse af kundegruppelivsforsikring.
  Dato: 19-10-1998,
  Pengeinstitutter
 86. 383/1996 Spørgsmål vedrørende tilsidesættelse af tavshedspligt.
  Dato: 02-10-1998,
  Pengeinstitutter
 87. 113/1998 Spørgsmål om berettigelsen af uden depothavers samtykke at udtage aktier i depot med henblik på notering af påtegning hos tredjemand.
  Dato: 02-09-1998,
  Pengeinstitutter
 88. 309/1997 Krav om udlevering af dokumenter og notater til brug ved en retssag.
  Dato: 23-12-1997,
  Pengeinstitutter
 89. 314/1997 Klage over fortolkning af pantebrevs rykningsklausul afvist, da pantebrevet indfriet.
  Dato: 14-11-1997,
  Pengeinstitutter
 90. 93/1997 Spørgsmål om fyldestgørende opgørelse af kapitalpensionskonto i forbindelse med overførsel til andet pengeinstitut. Afvisning, da ej formueretlig tvist.
  Dato: 14-11-1997,
  Pengeinstitutter
 91. 101/1997 Overførsel af pensionskonti. Administrative fejl.
  Dato: 23-06-1997,
  Pengeinstitutter
 92. 449/1996 Klage over forretningsgang, ikke formueretlig tvist.
  Dato: 17-04-1997,
  Pengeinstitutter
 93. 207/1996 Klage over, hvorvidt honorering af bilag uden underskrift var berettiget, afvist da ej økonomisk tvist.
  Dato: 06-12-1996,
  Pengeinstitutter
 94. 187/1996 Kontraheringspligt, begrundelse for afslag.
  Dato: 11-11-1996,
  Pengeinstitutter
 95. 571/1995 Ej formueretlig tvist.
  Dato: 28-06-1996,
  Pengeinstitutter
 96. 355/1995 Ankenævnets kompetence, ikke formueretlig tvist.
  Dato: 22-02-1996,
  Pengeinstitutter
 97. 234/1994 Klage over forretningsgang, ikke formueretlig tvist.
  Dato: 30-11-1994,
  Pengeinstitutter
 98. 487/1993 Ankenævnets kompetence, formueretlig tvist.
  Dato: 20-12-1993,
  Pengeinstitutter
 99. OF 257/1993 Pantebrev administreret af pengeinstitut, beregning af indfrielseskurs. Tvistens parter.
  Dato: 27-10-1993,
  Pengeinstitutter
 100. 26/1993 Ekspeditionsgang ved manglende dækning på konto.
  Dato: 18-06-1993,
  Pengeinstitutter
 101. 417/1991 Budgetkonto.
  Dato: 12-02-1992,
  Pengeinstitutter
 102. OF 295/1991 Oprettelse af indlånskonto.
  Dato: 22-11-1991,
  Pengeinstitutter
 103. 119/1991 Forhandling om afviklingsordning.
  Dato: 14-08-1991,
  Pengeinstitutter
 104. 122/1991 Indlån, overførsel til opsamlingskonto.
  Dato: 17-06-1991,
  Pengeinstitutter
 105. 454/1990 Betalingsservice.
  Dato: 23-05-1991,
  Pengeinstitutter
 106. 429/1990 Nedlæggelse af PIN-kodesystem.
  Dato: 25-01-1991,
  Pengeinstitutter
 107. 335/1990 Valuta. Rådgivning.
  Dato: 13-12-1990,
  Pengeinstitutter
 108. 304/1990 Garantistillelse.
  Dato: 05-12-1990,
  Pengeinstitutter
 109. 171/1990 Overførsel af udlandskonti. Helkundebetragtning.
  Dato: 25-10-1990,
  Pengeinstitutter
 110. 19/1990 Validering, beløbet tilbagebetalt.
  Dato: 28-05-1990,
  Pengeinstitutter
 111. 464/1989 Manglende præcisering af påstande og anbringender.
  Dato: 16-02-1990,
  Pengeinstitutter
 112. 271/1989 Afvisning.
  Dato: 27-11-1989,
  Pengeinstitutter
 113. 135/1989 Afvisning.
  Dato: 28-08-1989,
  Pengeinstitutter
 114. 127/1989 Ingen formueretlig tvist. Afvisning.
  Dato: 29-06-1989,
  Pengeinstitutter
 115. 171/1988 Fuldmagt, afvisning.
  Dato: 09-06-1989,
  Pengeinstitutter
 116. 95/1988 Afvisning. Vedtægternes § 8.
  Dato: 22-02-1989,
  Pengeinstitutter
 117. 131/1988 Oplysning om ikke eksisterende studielån. Ingen formueretlig tvist. Afvisning.
  Dato: 28-11-1988,
  Pengeinstitutter

- udenlandske pengeinstitutter § 2, stk. 1/ § 5, stk. 2
- øvrige spørgsmål

Afvisning
Akkord
Akkord
Aktindsigt
Aktindsigt
Arrest