Emneregister
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Æ Ø Alle

B
Belåningsgrad
Beregning
Betaling
Betalingsformidling
Betalingskort - Se Betalingstjenester
Betalingsoverførsel fra udlandet
Betalingsoverførsel til udlandet
Betalingsservice
Betalingstjenester
Bidrag
Bog
Boks
Boligberegning
Boligsparekontrakt
Budgetkonto
Byggelån

 1. OF 182/2018 Erstatningskrav begrundet i mangelfuld rådgivning om realkreditbelåning af ideelle anparter af fast ejendom
  Dato: 03-10-2019, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 2. 392/2018 Denne sag vedrører krav om erstatning begrundet i omstændigheder i forbindelse med rådgivning om og finansiering af køb og renovering/ombygning af en fast ejendom, som blev solgt på tvangsauktion.
  Dato: 20-08-2019, Sparekassen Kronjylland
  Pengeinstitutter
 3. 351/2018 Indsigelse mod manglende forlængelse af midlertidig boligkredit til renovering af ejendom efter samlivsophævelse.
  Dato: 30-04-2019, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 4. 313/2018 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med finansie-ring af køb og ombygning af fast ejendom med henblik på videresalg.
  Dato: 04-04-2019, Middelfart Sparekasse
  Pengeinstitutter
 5. 383/2017 Krav om erstatning for udbetalinger fra fælles byggekredit, der udgik i 2011.
  Dato: 18-10-2018, Sparekassen Thy
  Pengeinstitutter
 6. OFIF 259/2017 Gennemførelse af betalingsordre, som var tilbagekaldt
  Dato: 18-09-2018, Sparekassen Thy
  Pengeinstitutter
 7. 354/2017 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med i forbindelse med køb og ombygning af fast ejendom
  Dato: 24-05-2018, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 8. 319/2017 Indsigelse mod nedbringelse i forbindelse med færdigmelding af byggeri finansieret med forhåndslån.
  Dato: 21-03-2018, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 9. 53/2017 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med finansiering af byggeri. Udmåling af for lille boliglån.
  Dato: 08-06-2017, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 10. 400/2014 Indsigelse mod omkostninger i byggesag for midler vedrøren-de forsikringsudbetaling og spørgsmål om erstatning i forbindelse med betaling af byggerate for arbejde, der ikke var udført.
  Dato: 18-05-2016, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 11. 27/2015 Spørgsmål vedrørende hæftelse for byggelån og om erstatningsansvar begrundet i manglende finansiering af byggeri.
  Dato: 29-04-2016, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 12. OF 232/2014 Tilbagesøgning af en betaling, der fejlagtigt var debiteret tredjemands konto. Indsigelse om mangelfuld rådgivning og underfinansiering i forbindelse med køb og ombygning af fast ejendom samt fejlagtig administration af byggesag.
  Dato: 04-12-2014, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 13. 102/2011 Indsigelse vedrørende forrentning af udlån
  Dato: 06-09-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 14. 72/2013 Spørgsmål om banken handlede ansvarspådragende i forbindelse med finansieringen af klagernes byggeprojekt
  Dato: 06-09-2013, vestjyskBANK
  Pengeinstitutter
 15. 561/2011 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med finansiering af køb og renovering af ejendom, herunder for manglende betaling af håndværkere via byggekredit. Indsigelse om at banken alene rettede sit krav vedrørende fællesgæld mod klageren og ikke tillige mod klagerens tidligere samlever
  Dato: 24-10-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 16. 305/2011 Spørgsmål om ansvar for betaling af byggerate og for rådgivning i forbindelse med klagernes køb af projektsommerhus
  Dato: 24-10-2012, BRFkredit Bank
  Pengeinstitutter
 17. 395/2010 Spørgsmål om rentekompensation og rådgivning om finansiering af byggesag.
  Dato: 07-10-2011, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 18. 1208/2009 Krav om erstatning begrundet i manglende finansiering af byggeri, alternativt køb af fast ejendom.
  Dato: 11-02-2011, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 19. 1097/2009 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med finansiering af byggeri.
  Dato: 19-01-2011, Sparekassen Vendsyssel
  Pengeinstitutter
 20. 93/2010 Krav om erstatning for tab på nyopført ejendom begrundet i omstændigheder under byggesagen og i forlængelse heraf.
  Dato: 01-12-2010, Nova Bank Fyn, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 21. 513/2008 Indsigelse fra arving om uansvarlig långivning i forbindelse med opførelse af en fast ejendom.
  Dato: 18-06-2009, Fionia Bank
  Pengeinstitutter
 22. 252/2008 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med byggesag. Manglende garanti fra entreprenør
  Dato: 06-04-2009, Den jyske Sparekasse
  Pengeinstitutter
 23. 170/2006 Disposition på byggekonto tilhørende andelsboligforening.
  Dato: 08-11-2006, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 24. 63/2003 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med indgåelse af entreprisekontrakt og betaling af byggerate
  Dato: 26-08-2003, BRFbank
  Pengeinstitutter
 25. 374/2002 Spørgsmål om mangelfuld rådgivning om entreprisekontrakt.
  Dato: 13-02-2003, Skjern Bank
  Pengeinstitutter
 26. 346/2002 Erstatningskrav i anledning af indklagedes frafald af krav på medhæftende debitor.
  Dato: 23-12-2002, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 27. 261/2001 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med finansiering af byggeri.
  Dato: 28-12-2001,
  Pengeinstitutter
 28. 85/2001 Spørgsmål om ansvar for størrelse af gæld på byggekredit. Budgetstyring. Uansvarlig långivning.
  Dato: 26-09-2001,
  Pengeinstitutter
 29. 353/2000 Spørgsmål om ansvar som følge af pengeinstituts nægtelse af at udbetale fra byggekonto.
  Dato: 20-02-2001,
  Pengeinstitutter
 30. 281/2000 Spørgsmål om ansvar som følge af udbetaling til konkursbo i forbindelse med byggesag.
  Dato: 22-11-2000,
  Pengeinstitutter
 31. 152/2000 Rådgivning om finansiering af byggesag, herunder hjemtagelse af forhåndslån.
  Dato: 18-10-2000,
  Pengeinstitutter
 32. 392/1999 Rådgivning om garantistillelse i forbindelse med indgåelse af entreprisekontrakt.
  Dato: 04-04-2000,
  Pengeinstitutter
 33. 97/1997 Spørgsmål om ansvar som følge af pengeinstituts nægtelse af at udbetale fra bevilget byggelån.
  Dato: 18-09-1997,
  Pengeinstitutter
 34. 151/1997 Omkostninger ved omlægning af byggelån til boliglån.
  Dato: 25-08-1997,
  Pengeinstitutter
 35. 310/1993 Erstatningsansvar.
  Dato: 15-04-1994,
  Pengeinstitutter
 36. 467/1993 Byggelån, erstatningsansvar.
  Dato: 23-03-1994,
  Pengeinstitutter
 37. 90/1993 Forsinket hjemtagelse af kreditforeningslån. Opgørelse af merrenteudgift.
  Dato: 30-11-1993,
  Pengeinstitutter
 38. 226/1993 Forsinket hjemtagelse af kreditforeningslån.
  Dato: 27-10-1993,
  Pengeinstitutter
 39. 73/1992 Opsigelse, gebyr, inkassoomkostninger.
  Dato: 16-12-1992,
  Pengeinstitutter
 40. 567/1991 Byggelån. Erstatningsansvar.
  Dato: 25-06-1992,
  Pengeinstitutter
 41. 81/1991 Gebyr, byggelån, hjemtagelse af kreditforeningslån m.v.
  Dato: 28-08-1991,
  Pengeinstitutter
 42. 397/1990 Indberetning af provision til skattevæsenet.
  Dato: 12-02-1991,
  Pengeinstitutter
 43. 136/1990 Lånesag vedrørende hussalg, byggelån m.m.
  Dato: 08-10-1990,
  Pengeinstitutter
 44. 204/1988 Størrelse af låneprovenu.
  Dato: 20-03-1989,
  Pengeinstitutter
 45. 208/1988 Frigivelse af rate.
  Dato: 19-12-1988,
  Pengeinstitutter

Børnefamilieydelse
Børneopsparingskonto
Båndlæggelse