Emneregister
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Æ Ø Alle

B
Belåningsgrad
Beregning
Betaling
Betalingsformidling
Betalingskort - Se Betalingstjenester
Betalingsoverførsel fra udlandet
Betalingsoverførsel til udlandet
Betalingsservice
Betalingstjenester
- betalingsmodtagers forhold
- fjernsalgstransaktioner
- groft uforsvarlig adfærd
- ikke groft uforsvarlig adfærd
- ikke-vedkendte hævninger
- manglende udbetaling fra automat
- meddelelse om bortkomst
- notabetalinger
- passivitet
- selvrisiko 1.200 kr./1.100 kr.
- ubegrænset hæftelse
- udstedelse og (gen)udlevering af kort

 1. 97/2018 Indsigelse mod spærring af MasterCard som følge af overtræk på den konto, som kortet var knyttet til.
  Dato: 25-01-2019, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 2. 369/2017 Indsigelse mod størrelsen af rente på lån. Oprettelse og udlevering af dankort. Akkordering af udlån.
  Dato: 24-04-2018, Sparekassen Sjælland-Fyn
  Pengeinstitutter
 3. 280/2012 Indsigelser i forbindelse med betalinger via konto og mod spærring af Visa/dankort samt netbank
  Dato: 12-06-2013, Lollands Bank
  Pengeinstitutter
 4. 451/2011 Indsigelse mod gebyr for udskrift af bilag og udstedelse af checks samt afvisning af filialskift m.m.
  Dato: 11-06-2012, Handelsbanken
  Pengeinstitutter
 5. 62/2009 Omstændigheder i forbindelse med overførsel af lønkonto med tilknyttet Visa/Dankort.
  Dato: 09-09-2009, Jyske Bank, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 6. 547/2008 Krav om udstedelse af garanti og om genudlevering af betalingskort.
  Dato: 25-06-2009, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 7. 268/2007 Opsigelse af kontohavers adgang til benyttelse af hævekort.
  Dato: 03-06-2008, Lollands Bank
  Pengeinstitutter
 8. 252/2007 Indsigelse mod spærring af Visa/Dankort
  Dato: 28-12-2007, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 9. 156/2007 Spærring af dankort begrundet i tvivl om kortholders evne til at varetage egne økonomiske anliggender.
  Dato: 20-09-2007, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 10. 8/2007 Ophævelse af aftale om Visa/Dankort. Gebyr for betalingsformidling. Indsigelse mod transaktioner.
  Dato: 24-05-2007, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 11. 46/2007 Indsigelse mod afslag på akkord, udstedelse af Visa/Dankort og checkhæfte samt flytning af afdeling.
  Dato: 03-05-2007, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 12. OF 305/2006 Afslag på anmodning om udstedelse af Visa Electron-kort.
  Dato: 03-05-2007, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 13. 249/2005 Spørgsmål om forlængelse af bevilget overtræk på kassekredit. Afslag på genudlevering af visa/Dankort.
  Dato: 09-03-2006, Sparekassen Hobro
  Pengeinstitutter
 14. 194/2003 Spørgsmål vedrørende genudlevering af dankort efter spærring på grund af mistanke om misbrug. Spørgsmål om gennemførte betalinger i BetalingsService var afvist/afmeldt af kontohaver.
  Dato: 30-12-2003, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 15. IF 71/2003 Genetablering af kassekredit. Afslag på genudlevering af dankort.
  Dato: 08-07-2003, Frøs Herreds Sparekasse
  Pengeinstitutter
 16. 428/2002 Afslag på ansøgning om Mastercard med henvisning til generel aftale mellem indklagede og forening, hvoraf klager var medlem.
  Dato: 22-04-2003, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 17. 280/2002 Spørgsmål vedrørende spærring af Mastercard som følge af ændring i klagerens engagement.
  Dato: 04-03-2003, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 18. 213/2002 Afslag på etablering af kredit samt oprettelse af VisaDankort.
  Dato: 13-11-2002, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 19. 322/2002 Afslag på låneansøgning samt udlevering af Mastercard.
  Dato: 13-11-2002, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 20. 263/2001 Omstændigheder i forbindelse med afslag om udstedelse af VisaDankort. Rådgivning om afgift ved ophævelse af kapitalpension, herunder om forhøjet afgift ved ophævelse før det fyldte 60. år.
  Dato: 14-05-2002, BG Bank
  Pengeinstitutter
 21. IF 26/2001 Indsigelse mod hæftelse for hævninger. Opsigelse af aftale om Visa/Dankort.
  Dato: 06-11-2001,
  Pengeinstitutter
 22. OFIF 144/2001 Indsigelse mod hæftelse for hævninger. Opsigelse af aftale om VisaDankort.
  Dato: 03-09-2001,
  Pengeinstitutter
 23. OF 187/2000 Spørgsmål om inddragelse af/opsigelse af aftale om Visa/dankort.
  Dato: 18-10-2000,
  Pengeinstitutter
 24. 146/1996 Begrundelse for afslag på ansøgning om Mastercard.
  Dato: 30-09-1996,
  Pengeinstitutter
 25. 484/1993 Rådgivning, pension. Udstedelse af dankort.
  Dato: 15-04-1994,
  Pengeinstitutter
 26. 60/1993 Konto, spærring af tilhørende dankort.
  Dato: 25-08-1993,
  Pengeinstitutter

- øvrige spørgsmål

Bidrag
Bog
Boks
Boligberegning
Boligsparekontrakt
Budgetkonto
Byggelån
Børnefamilieydelse
Børneopsparingskonto
Båndlæggelse