Emneregister
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Æ Ø Alle

B
Belåningsgrad
Beregning
Betaling
Betalingsformidling
Betalingskort - Se Betalingstjenester
Betalingsoverførsel fra udlandet
Betalingsoverførsel til udlandet
Betalingsservice
Betalingstjenester
- betalingsmodtagers forhold
- fjernsalgstransaktioner
- groft uforsvarlig adfærd
- ikke groft uforsvarlig adfærd
- ikke-vedkendte hævninger
- manglende udbetaling fra automat
- meddelelse om bortkomst
- notabetalinger

 1. 331/2010 Spørgsmål om hæftelse for Visa-korttransaktion og notabetalinger som klageren ikke kan vedkende sig.
  Dato: 06-09-2011, Basisbank
  Pengeinstitutter
 2. OF 183/2005 Indsigelse imod hæftelse i henhold til nota, der blev underskrevet i forbindelse med leje af bil i udlandet.
  Dato: 09-03-2006, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 3. 233/2005 Indsigelse mod betalingstransaktioner.
  Dato: 15-12-2005, Sparekassen Hobro
  Pengeinstitutter
 4. 179/2005 Indsigelse vedrørende betaling foretaget ved køb af kamera i USA.
  Dato: 11-10-2005, PBS International A/S
  Pengeinstitutter
 5. 73/2004 Spørgsmål om transaktion gennemført i Tyrkiet, bedrageri m.m.
  Dato: 05-10-2004, BG Bank, Nordea, PBS
  Pengeinstitutter
 6. 390/2003 Spørgsmål vedrørende betalingstransaktion ved anvendelse af papirnota, der ikke var underskrevet af kortindehaver.
  Dato: 28-04-2004, Lollands Bank, PBS
  Pengeinstitutter
 7. 481/2002 Indsigelse mod betalingstransaktioner.
  Dato: 02-04-2003, Nørresundby Bank
  Pengeinstitutter
 8. 289/2002 Spørgsmål om erstatning, falskindsigelse
  Dato: 23-12-2002, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 9. 134/2002 Indsigelse mod betalingstransaktioner.
  Dato: 10-09-2002, BG Bank
  Pengeinstitutter
 10. 174/2001 Indsigelse mod størrelse af betaling. Spørgsmål om EUR eller FRF.
  Dato: 26-09-2001,
  Pengeinstitutter
 11. 423/2000 Indsigelse mod betalingstransaktion. Spørgsmål om falsk nota.
  Dato: 19-06-2001,
  Pengeinstitutter
 12. 359/1998 Indsigelse mod betalingstransaktioner.
  Dato: 16-06-1999,
  Pengeinstitutter
 13. 408/1998 Spørgsmål om misbrug og om hæftelse for misbrug efter overladelse af VISA/Dankort til tredjemand.
  Dato: 10-03-1999,
  Pengeinstitutter
 14. 23/1998 Spørgsmål om tilbagekaldelse af Visa-nota.
  Dato: 06-05-1998,
  Pengeinstitutter
 15. 489/1996 Honorering af betalingstransaktion, selv om udvidet brugsmulighed ved en fejl ikke var bortfaldet.
  Dato: 25-08-1997,
  Pengeinstitutter
 16. 557/1995 Spørgsmål om tilbagekaldelse af VISA-nota.
  Dato: 06-06-1996,
  Pengeinstitutter
 17. 341/1995 VISAdankort, notaløsning, spørgsmål om misbrug.
  Dato: 22-04-1996,
  Pengeinstitutter
 18. OF 196/1995 Spørgsmål om tilbagekaldelse af Visa-nota.
  Dato: 28-12-1995,
  Pengeinstitutter
 19. 659/1992 Dankort. Nota-løsning. Spørgsmål om, hvorvidt der foreligger misbrug.
  Dato: 18-06-1993,
  Pengeinstitutter

- passivitet
- selvrisiko 1.200 kr./1.100 kr.
- ubegrænset hæftelse
- udstedelse og (gen)udlevering af kort
- øvrige spørgsmål

Bidrag
Bog
Boks
Boligberegning
Boligsparekontrakt
Budgetkonto
Byggelån
Børnefamilieydelse
Børneopsparingskonto
Båndlæggelse