Emneregister
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Æ Ø Alle

B
Belåningsgrad
Beregning
Betaling
Betalingsformidling
Betalingskort - Se Betalingstjenester
Betalingsoverførsel fra udlandet
Betalingsoverførsel til udlandet
Betalingsservice
Betalingstjenester
- betalingsmodtagers forhold
- fjernsalgstransaktioner
- groft uforsvarlig adfærd
- ikke groft uforsvarlig adfærd
- ikke-vedkendte hævninger
- manglende udbetaling fra automat
- meddelelse om bortkomst

 1. 352/2018 Indsigelse mod Mastercardbetalinger og spørgsmål om indsigelse var rettidig.
  Dato: 04-04-2019, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 2. 127/2018 Spørgsmål om rettidig meddelelse ved bortkomst af Visa/dankort. Spørgsmål om hæftelse op til 8.000 kr.
  Dato: 18-09-2018, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 3. 293/2013 Spørgsmål om rettidig meddelelse ved bortkomst af Visa/dankort. Størstebeløb for hævninger pr. døgn.
  Dato: 09-04-2014, Sydbank
  Pengeinstitutter
 4. 281/2013 Spørgsmål om misbrug af kort var muliggjort ved groft uforsvarlig adfærd som følge af beruselse
  Dato: 05-03-2014, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 5. OF 136/2013 Spørgsmål om rettidig meddelelse
  Dato: 24-10-2013, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 6. 12/2008 Kort ikke spærret snarest muligt.
  Dato: 03-06-2008, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 7. 264/2007 Indsigelse mod selvrisiko.
  Dato: 08-04-2008, Sparekassen Sjælland
  Pengeinstitutter
 8. 189/2006 Kort ikke spærret snarest muligt.
  Dato: 06-12-2006, BG Bank (Danske Bank)
  Pengeinstitutter
 9. 148/2005 Spørgsmål om tidspunkt for kendskab til bortkomst af dankort.
  Dato: 11-10-2005, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 10. 155/2004 Spørgsmål om rettidig meddelelse.
  Dato: 14-09-2004, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 11. 445/2003 Spørgsmål om rettidig meddelelse.
  Dato: 06-04-2004, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 12. OF 391/2003 Spørgsmål om rettidig meddelelse ved tyveri af Visa/Dankort.
  Dato: 23-03-2004, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 13. OF 329/2003 Spørgsmål om rettidig meddelelse ved bortkomst af dankort.
  Dato: 30-12-2003, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 14. 227/2003 Spørgsmål om rettidig meddelelse ved bortkomst af hævekort.
  Dato: 14-10-2003, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 15. 109/2003 Attachemappe indeholdende hævekort og pinkodehusker stjålet fra privat hjem. Spørgsmål om groft uforsvarlig adfærd samt rettidig meddelelse om bortkomst.
  Dato: 08-07-2003, Lokalbanken i Nordsjælland
  Pengeinstitutter
 16. 470/2002 Spørgsmål om kortholders hæftelse for misbrug forud for ”hurtigløberspærring”.
  Dato: 14-05-2003, Forstædernes bank
  Pengeinstitutter
 17. OFIF 441/2001 Spørgsmål om rettidig meddelelse ved bortkomst af kort på udlandsrejse. Betalingsmodtagers forhold.
  Dato: 11-11-2002, Nordea Bank Danmark, PBS
  Pengeinstitutter
 18. 102/2002 Tyveri af dankort. Spærring undladt, da kontohaver troede, at der var tale om et legitimationskort.
  Dato: 02-07-2002, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 19. 88/2002 Meddelelse ved misbrug af kort, som af kortindehaver var antaget gået til grunde ved brand.
  Dato: 11-06-2002, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 20. 392/2001 Tyveri af hævekort. Spørgsmål om groft uforsvarlig adfærd og om rettidig meddelelse.
  Dato: 06-05-2002, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 21. OF 21/2002 Spørgsmål om rettidig meddelelse ved tyveri af kort fra klagerens bolig.
  Dato: 06-05-2002, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 22. 14/2002 Hævekort og PIN-kode stjålet ved indbrud. Spørgsmål om groft uforsvarlig adfærd og om rettidig meddelelse.
  Dato: 04-04-2002, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 23. 355/2001 Spørgsmål om rettidig meddelelse.
  Dato: 31-01-2002, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 24. IF 26/2001 Indsigelse mod hæftelse for hævninger. Opsigelse af aftale om Visa/Dankort.
  Dato: 06-11-2001,
  Pengeinstitutter
 25. OF 51/2001 Pung indeholdende hævekort og VisaDankort samt PIN-koder kamufleret som telefonnummer stjålet fra lomme. Spørgsmål om groft uforsvarlig adfærd og om rettidig meddelelse.
  Dato: 03-07-2001,
  Pengeinstitutter
 26. 368/2000 Spørgsmål om rettidig meddelelse.
  Dato: 30-04-2001,
  Pengeinstitutter
 27. 68/2000 Spørgsmål om rettidig meddelelse.
  Dato: 05-09-2000,
  Pengeinstitutter
 28. 394/1999 Betalingskortlovens § 21, stk. 2, videregivelse af PIN-koden til tredjemand, § 21, stk. 3, nr. 2, groft uforsvarlig adfærd og § 21, stk. 3, nr. 3, meddelelse om bortkomst.
  Dato: 16-02-2000,
  Pengeinstitutter
 29. OF 251/1999 Spørgsmål om hæftelse for mere end selvrisikoen på 1.200 kr.
  Dato: 09-11-1999,
  Pengeinstitutter
 30. 326/1998 Betalingskortlovens § 21, stk. 2, videregivelse af PIN-koden til tredjemand, og § 21, stk. 3, nr. 2, groft uforsvarlig adfærd.
  Dato: 18-12-1998,
  Pengeinstitutter
 31. 196/1998 Spørgsmål om rettidig meddelelse.
  Dato: 02-10-1998,
  Pengeinstitutter
 32. OF 110/1998 Spørgsmål om rettidig meddelelse.
  Dato: 15-07-1998,
  Pengeinstitutter
 33. 10/1998 Spørgsmål om kortholders hæftelse for misbrug forud for "hurtigløberspærring".
  Dato: 20-05-1998,
  Pengeinstitutter
 34. 403/1997 Spørgsmål om spærring af kort foretaget rettidigt.
  Dato: 20-04-1998,
  Pengeinstitutter
 35. OF 372/1997 Spørgsmål om hvornår bortkomst af kort er kommet til kortholders kendskab.
  Dato: 23-12-1997,
  Pengeinstitutter
 36. 285/1997 Spørgsmål om spærring af kort foretaget rettidigt.
  Dato: 23-12-1997,
  Pengeinstitutter
 37. OF 402/1996 Krav til meddelelse om bortkomst af kort tilknyttet ægtefælles konto.
  Dato: 24-02-1997,
  Pengeinstitutter
 38. 266/1996 Spørgsmål om spærring af kort foretaget rettidigt. Opgørelse af erstatningsbeløb, selvrisiko.
  Dato: 11-11-1996,
  Pengeinstitutter
 39. OF 121/1996 Spærring foretaget kl. 14.40 efter tyveri af dankort samme dag ca. kl. 11.40 ikke rettidig.
  Dato: 16-09-1996,
  Pengeinstitutter
 40. 587/1995 Ikke rettidig underretning.
  Dato: 28-06-1996,
  Pengeinstitutter
 41. 309/1995 Ikke rettidig meddelelse.
  Dato: 06-02-1996,
  Pengeinstitutter
 42. 81/1995 Ikke rettidig meddelelse.
  Dato: 12-12-1995,
  Pengeinstitutter
 43. OF 144/1995 Spørgsmål om tidspunktet for modtagelse af meddelelse om bortkomst, afvisning, bevis.
  Dato: 12-12-1995,
  Pengeinstitutter
 44. OF 98/1995 Spærring ved telefonisk henvendelse fra politistation ca. 1/2 time efter tyveri rettidig.
  Dato: 30-11-1995,
  Pengeinstitutter
 45. 756/1994 Ikke rettidig meddelelse.
  Dato: 16-11-1995,
  Pengeinstitutter
 46. 107/1995 Ikke rettidig meddelelse.
  Dato: 16-11-1995,
  Pengeinstitutter
 47. 19/1995 PIN-kode påført kortet. Ikke rettidig meddelelse.
  Dato: 16-11-1995,
  Pengeinstitutter
 48. 75/1995 Ikke rettidig meddelelse.
  Dato: 16-11-1995,
  Pengeinstitutter
 49. 557/1994 Ikke rettidig meddelelse om bortkomst.
  Dato: 31-05-1995,
  Pengeinstitutter
 50. 529/1994 Undladt spærring ved henvendelse til PBS.
  Dato: 31-05-1995,
  Pengeinstitutter
 51. OF 523/1994 Undladt at spærre ved henvendelse til PBS.
  Dato: 04-05-1995,
  Pengeinstitutter
 52. 494/1994 Undladt at spærre ved henvendelse til PBS.
  Dato: 04-05-1995,
  Pengeinstitutter
 53. 599/1994 Undladt at spærre ved henvendelse til PBS.
  Dato: 04-05-1995,
  Pengeinstitutter
 54. 583/1994 Ikke rettidig meddelelse.
  Dato: 31-03-1995,
  Pengeinstitutter
 55. OF 239/1994 Lov om betalingskort af 23. marts 1992, meddelelse om bortkomst.
  Dato: 31-01-1995,
  Pengeinstitutter
 56. OF 342/1994 Rettidig meddelelse om bortkomst.
  Dato: 21-11-1994,
  Pengeinstitutter
 57. OF 715/1993 Dankort. Underretning om misbrug.
  Dato: 12-07-1994,
  Pengeinstitutter
 58. IF 684/1993 Dankort, meddelelse om misbrug.
  Dato: 16-06-1994,
  Pengeinstitutter
 59. 489/1993 Dankort. Meddelelse om bortkomst, forkert kontonummer.
  Dato: 06-04-1994,
  Pengeinstitutter
 60. 592/1993 Dankort, misbrug. Rettidig meddelelse til kortudsteder.
  Dato: 23-03-1994,
  Pengeinstitutter
 61. OF 504/1993 Ikke rettidig meddelelse om bortkomst.
  Dato: 31-01-1994,
  Pengeinstitutter
 62. OF 608/1992 Dankort. Underretning om misbrug.
  Dato: 23-07-1993,
  Pengeinstitutter
 63. OF 642/1992 Rettidig meddelelse til kortudsteder.
  Dato: 28-05-1993,
  Pengeinstitutter

- notabetalinger
- passivitet
- selvrisiko 1.200 kr./1.100 kr.
- ubegrænset hæftelse
- udstedelse og (gen)udlevering af kort
- øvrige spørgsmål

Bidrag
Bog
Boks
Boligberegning
Boligsparekontrakt
Budgetkonto
Byggelån
Børnefamilieydelse
Børneopsparingskonto
Båndlæggelse