Emneregister
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Æ Ø Alle

B
Belåningsgrad
Beregning
Betaling
Betalingsformidling
Betalingskort - Se Betalingstjenester
Betalingsoverførsel fra udlandet
Betalingsoverførsel til udlandet
Betalingsservice
Betalingstjenester
Bidrag
Bog
Boks
Boligberegning

 1. 16/2019 Krav om erstatning begrundet i mangelfuld rådgivning i forbindelse med køb af ny ejendom før salg af eksisterende ejendom
  Dato: 27-06-2019, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 2. 137/2018 Spørgsmål om ansvar ved udarbejdelse af boligberegning og rådgivning i forbindelse med køb af ejendom i 2011.
  Dato: 29-11-2018, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 3. 37/2018 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med overtagelse af ejendom efter skilsmisse.
  Dato: 21-08-2018, Den Jyske Sparekasse
  Pengeinstitutter
 4. 375/2017 Indsigelse mod boligberegning og efterfølgende opkrævning af tinglysningsafgift.
  Dato: 24-04-2018, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 5. 281/2017 Indsigelse om, at rådighedsbeløb var beregnet for lavt da fremtidige lønstigninger ikke indgik. Krav om omkostningsfri omlægning til variabelt forrentet realkreditlån.
  Dato: 21-03-2018, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 6. 125/2016 Indsigelse mod boligberegning og rådgivning i forbindelse med optagelse af lån som enedebitor mod kaution fra tidligere samlever.
  Dato: 31-03-2017, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 7. 292/2016 Krav om indfrielse af F5 realkreditlån til kurs 100 i forbindelse med salg af bolig og indsigelse om fejlagtig oplysning om nettoydelse på boliglån i forbindelse med køb af ejendom.
  Dato: 14-03-2017, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 8. 425/2015 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med køb af ejendom i 2010 og låneomlægning i 2013 samt spørgsmål om forældelse.
  Dato: 14-12-2016, Danske Andelskassers Bank
  Pengeinstitutter
 9. 6/2015 Indsigelse om uansvarlig långivning til køb og renovering af ejendom. Spørgsmål om modregning i konto til betaling af ydelse på lån.
  Dato: 07-09-2016, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 10. 236/2015 Spørgsmål om ansvar ved udarbejdelse af vejledende budgetberegning forud for køb af sommerhus
  Dato: 15-04-2016, Middelfart Sparekasse
  Pengeinstitutter
 11. 142/2015 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med udarbejdelse af boligberegning og rådgivning i forbindelse med overtagelse af en ejendom.
  Dato: 22-12-2015, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 12. 419/2014 Krav om korrigeret økonomiberegning og indsigelse mod rentesats på lån og afslag på kredit mv.
  Dato: 20-08-2015, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 13. 356/2014 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med køb af andelslejlighed, herunder for andelslejlighedens værdi. Indsigelse mod størrelse af rente.
  Dato: 12-05-2015, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 14. 296/2014 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med køb af lejligheder i 2005 og 2007 samt indsigelse om, at yderligere henstand var aftalt som forudsætning for sikkerhedsstillelse for lån.
  Dato: 30-04-2015, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 15. 106/2014 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med finansiering af ejerlejlighed.
  Dato: 21-01-2015, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 16. OF 10/2013 Opgørelse af erstatningskrav som følge af fejl i boligberegning.
  Dato: 09-10-2014, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 17. OF 125/2014 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med klagernes køb af forurenet ejendom
  Dato: 09-10-2014, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 18. 287/2013 Indsigelser om rådgivningsfejl i forbindelse med kreditgivning til køb og renovering af hus. Spørgsmål om habilitet hos andelskasses medarbejder, som var mor til klagerens kæreste og medejer af huset
  Dato: 05-02-2014, Andelskassen J.A.K.
  Pengeinstitutter
 19. 161/2013 Indsigelse om mangelfuld rådgivning forud for stiftelse af lån i 2007 til køb af en andelslejlighed og spørgsmål om bindende løfte i 2009 om lån til køb af et hus
  Dato: 20-12-2013, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 20. 245/2013 Indsigelse vedrørende bankens rådgivning i forbindelse med finansiering af andelsbolig samt kaution for tidligere samlevers gæld ved opdeling af gæld som følge af samlivsophævelse
  Dato: 20-12-2013, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 21. 122/2013 Spørgsmål om ansvar ved udarbejdelse af boligberegning forud for køb af hus
  Dato: 04-10-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 22. 607/2012 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med finansiering af køb af andelslejlighed
  Dato: 04-10-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 23. 586/2012 Spørgsmål om bank havde pådraget sig et rådgivningsansvar i forbindelse med klagerens erhvervelse af en projektejendom i 2005, om banken i årene herefter havde modarbejdet optagelse af realkreditlån, om banken i perioden indtil klagerens konkurs i 2011 havde opkrævet renter i strid med det aftalte og om klagerens eventuelle krav mod banken var forældede.
  Dato: 18-09-2013, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 24. 72/2013 Spørgsmål om banken handlede ansvarspådragende i forbindelse med finansieringen af klagernes byggeprojekt
  Dato: 06-09-2013, vestjyskBANK
  Pengeinstitutter
 25. 548/2012 Spørgsmål om bank og senere sparekasse handlede ansvarspådragende ved rådgivning om valutalån i CHF, ved lånets omlægning til DKK og efterfølgende rentestigninger, samt ved omprioritering af realkreditlån.
  Dato: 06-09-2013, Sparekassen Sjælland
  Pengeinstitutter
 26. 568/2012 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med bevilling og formidling af lån til køb og ombygning af fast ejendom
  Dato: 03-07-2013, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 27. 6/2013 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med finansiering af køb af andelslejlighed
  Dato: 12-06-2013, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 28. 589/2012 Spørgsmål om ansvar ved udarbejdelse af boligberegning og rådgivning forud for køb af ny andelslejlighed
  Dato: 12-06-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 29. 329/2012 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med boligfinansiering
  Dato: 22-05-2013, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 30. 559/2012 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med bevilling af andelsboligkredit
  Dato: 22-05-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 31. 454/2012 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med finansiering af klagerens ejendom
  Dato: 22-05-2013, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 32. 557/2012 Indsigelser vedrørende optagelse af et variabelt forrentet afdragsfrit realkreditlån med rentetilpasning hvert tiende år og vedrørende et beregnet månedligt rådighedsbeløb
  Dato: 11-04-2013, P/F BankNordik
  Pengeinstitutter
 33. 273/2012 Krav om erstatning som følge af fejl i boligberegning
  Dato: 07-03-2013, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 34. 208/2012 Indsigelse vedrørende valg af finansiering ved køb af andelsbolig
  Dato: 22-02-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 35. 226/2012 Spørgsmål om ansvar ved udarbejdelse af boligberegning og rådgivning forud for salg af andelslejlighed og køb af hus
  Dato: 22-02-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 36. 424/2011 Indsigelser i forbindelse med køb, renovering og finansiering af ejendom
  Dato: 22-02-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 37. 197/2012 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med finansering af køb af andelsbolig
  Dato: 15-01-2013, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 38. 520/2011 Indsigelser i forbindelse med køb af feriebolig
  Dato: 04-10-2012, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 39. 22/2012 Spørgsmål om ansvar ved udarbejdelse af boligberegning og rådgivning forud for køb af byggegrund og opførelse af bolig
  Dato: 04-10-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 40. OF 487/2011 Krav om at klagernes pengeinstitut skal betale beløb ved klagernes fortrydelse af køb af ejendom
  Dato: 27-08-2012, Sparekassen Farsø
  Pengeinstitutter
 41. 321/2011 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med køb af bolig forud for salg af eksisterende bolig. Fejl ved udarbejdelse af boligberegning
  Dato: 27-08-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 42. 368/2011 Indsigelser vedrørende et pengeinstituts rådgivning angående salg af bolig i forbindelse med skilsmisse
  Dato: 23-05-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 43. 449/2011 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med udbetaling af arbejdsskadeerstatning og boligkøb
  Dato: 15-05-2012, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 44. 172/2011 Spørgsmål om ansvar ved udarbejdelse af boligberegning og rådgivning forud for køb af bolig
  Dato: 15-05-2012, Sparekassen Sjælland
  Pengeinstitutter
 45. OF 1076/2010 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med finansiering af køb af andelsbolig ved optagelse af valutalån samt pengeinstituttets opkrævning af gebyr og rentefastsættelse
  Dato: 07-05-2012, Spar Lolland
  Pengeinstitutter
 46. 320/2011 Spørgsmål om ansvar for fejl i økonomiberegning til brug for klagerens overvejelse om boligkøb for så vidt angår størrelsen af klagerens faste udgifter. Spørgsmål om forældelse.
  Dato: 07-05-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 47. 386/2010 Spørgsmål om banken handlede ansvarspådragende i forbindelse med klagerens optagelse af lån til finansiering af boligkøb samt i forbindelse med klagerens senere omlægning heraf
  Dato: 07-05-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 48. 595/2010 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med køb af andelslejlighed
  Dato: 01-05-2012, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 49. 319/2011 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med finansiering af køb af andelsbolig
  Dato: 01-05-2012, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 50. OF 128/2010 Rådgivning i forbindelse med køb af fast ejendom. Forhøjelse af rente på boligkredit.
  Dato: 21-03-2012, Roskilde Bank (FS Finans)
  Pengeinstitutter
 51. 1052/2010 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med finansiering af køb af andelsbolig og bil for et par, der senere gik fra hinanden
  Dato: 09-03-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 52. 889/2010 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med finansiering af ejendomskøb.
  Dato: 29-02-2012, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 53. 105/2011 Spørgsmål om banken handlede ansvarspådragende i for-bindelse med beregning af klagerens rådighedsbeløb forud for køb af andelslejlighed.
  Dato: 14-02-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 54. 138/2011 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med køb af grund og byggeprojekt.
  Dato: 14-02-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 55. 638/2010 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med køb af ejendom.
  Dato: 14-02-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 56. OF 584/2010 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med mistet fortrydelsesret ved ejendomskøb.
  Dato: 24-01-2012, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 57. OF 564/2010 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med køb af ejerlejlighed, der blev finansieret med blandt andet et inkonvertibelt 10-årigt obligationslån.
  Dato: 18-01-2012, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 58. 651/2010 Spørgsmål om ansvar ved rådgivning forud for køb af bolig og ved klagerens efterfølgende indfrielse af sine og sin samlevers fælles lån med egne kreditorbeskyttede midler.
  Dato: 06-01-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 59. 608/2010 Spørgsmål om erstatningsansvar som følge af fejl i beregning af andelskrone.
  Dato: 06-12-2011, Roskilde Bank (FS Finans)
  Pengeinstitutter
 60. 387/2010 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med finansiering af køb af andelsbolig.
  Dato: 03-11-2011, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 61. 489/2010 Fastforrentet lån med særlige indfrielsesvilkår ydet af udenlandsk pengeinstitut med filial i Danmark.
  Dato: 07-10-2011, Swedbank
  Pengeinstitutter
 62. 388/2010 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med investering i værdipapirer og køb af hus.
  Dato: 05-10-2011, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 63. 338/2010 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med forældrekøb af lejlighed. Indsigelse om uansvarlig långivning.
  Dato: 30-09-2011, Roskilde Bank (FS Finans A/S)
  Pengeinstitutter
 64. 246/2010 Spørgsmål om ansvar for fejl ved boligberegning samt ved ekspeditioner i forbindelse med samlivsophør.
  Dato: 30-09-2011, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 65. 289/2010 Spørgsmål om ansvar for, at oplyst månedlig indkomst ikke var korrekt.
  Dato: 27-09-2011, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 66. 380/2010 Spørgsmål om ansvar for rådgivning i forbindelse med lån til investeringsbil og køb af bolig.
  Dato: 27-09-2011, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 67. 275/2010 Spørgsmål om ansvar ved udarbejdelse af boligberegning og rådgivning forud for køb af bolig.
  Dato: 27-09-2011, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 68. 368/2010 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med bevilling af andelsboligkredit.
  Dato: 06-09-2011, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 69. 173/2010 Spørgsmål om ansvar for boligberegning i forbindelse med køb af grund.
  Dato: 11-05-2011, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 70. 1242/2009 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med udarbejdelse af boligberegning m.v.
  Dato: 11-05-2011, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 71. 1264/2009 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med udarbejdelse af boligberegning m.v.
  Dato: 07-03-2011, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 72. 1211/2009 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med udarbejdelse af budget ved køb af ejerlejlighed.
  Dato: 19-01-2011, Nova Bank Fyn
  Pengeinstitutter
 73. 1040/2009 Spørgsmål om der var lidt et tab ved en fejlagtig beregning af rådighedsbeløb.
  Dato: 01-12-2010, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 74. 1129/2009 Krav om erstatning på grund af mangelfuld rådgivning i forbindelse med huskøb.
  Dato: 01-12-2010, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 75. 559/2009 Spørgsmål om erstatningsansvar ved udarbejdelse af beregning forud for køb af fast ejendom.
  Dato: 17-09-2010, Max Bank
  Pengeinstitutter
 76. 552/2009 Spørgsmål om ansvar ved beregning og etablering af andelsboliglån.
  Dato: 27-05-2010, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 77. 135/2009 Underskud i forbindelse med køb af fast ejendom.
  Dato: 10-05-2010, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 78. 343/2009 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med udarbejdelse af budgetberegning forud for køb af ejerbolig.
  Dato: 09-03-2010, Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse
  Pengeinstitutter
 79. 78/2009 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med beregning ved klagers overtagelse af fraskilt ægtefælles andel af fast ejendom.
  Dato: 18-11-2009, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 80. 236/2009 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med køb af andelsbolig under opførelse før eksisterende ejendom var solgt.
  Dato: 29-09-2009, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 81. 430/2008 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med kunders køb af andelsbolig.
  Dato: 25-06-2009, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 82. 420/2008 Spørgsmål om godtgørelse af advokatomkostninger ved afslag på finansiering af køb af ejendom.
  Dato: 11-06-2009, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 83. 370/2008 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med udarbejdelse af budget ved køb af rækkehus.
  Dato: 27-03-2009, Skjern Bank
  Pengeinstitutter
 84. 330/2008 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med kundes køb af projektlejlighed før eksisterende lejlighed var solgt.
  Dato: 04-03-2009, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 85. 162/2008 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med uarbejdelse af budget ved køb af andelsbolig.
  Dato: 15-10-2008, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 86. 124/2008 Indsigelse om uansvarlig medvirken til køb af fast ejendom og spørgsmål om bortfald af hæftelse for overtræk på grund af psykisk sygdom.
  Dato: 25-09-2008, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 87. OF 57/2008 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med udarbejdelse af boligberegning, betydning af egen skyld.
  Dato: 09-07-2008, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 88. 297/2007 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med udarbejdelse af boligberegning.
  Dato: 08-04-2008, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 89. OF 207/2007 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med køb af sommerhus.
  Dato: 18-03-2008, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 90. 261/2007 Underskud i forbindelse med køb af fast ejendom. Finansieringsbehov opgjort til for lavt beløb.
  Dato: 28-12-2007, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 91. 195/2006 Krav om erstatning som følge af fejl i boligberegning.
  Dato: 03-05-2007, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 92. 185/2006 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med køb af fast ejendom, stiftelse af lån mv. Krav om erstatning og rentekompensation.
  Dato: 21-12-2006, Salling Bank
  Pengeinstitutter
 93. 230/2005 Spørgsmål om erstatning som følge af fejlagtig skatteberegning.
  Dato: 15-12-2005, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 94. 150/2005 Indsigelse om uansvarlig medvirken til køb af fast ejendom.
  Dato: 15-09-2005, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 95. 319/2004 Rådgivning i forbindelse med to samlevendes fælles køb af en fast ejdendom. Overførsel fra fælleskonto til inddækning af overtræk på samlevers lønkonto.
  Dato: 20-04-2005, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 96. 213/2004 Indsigelse om uansvarlig medvirken til køb af fast ejendom.
  Dato: 22-03-2005, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 97. 219/2003 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med udarbejdelse af boligberegning.
  Dato: 17-12-2003, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 98. 200/2003 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med udarbejdelse af boligberegning
  Dato: 14-10-2003, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 99. 171/2003 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med udarbejdelse af boligberegning.
  Dato: 14-10-2003, BG Bank (Danske Bank)
  Pengeinstitutter
 100. 132/2002 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med udarbejdelse af boligberegning.
  Dato: 08-07-2003, BG Bank
  Pengeinstitutter
 101. OF 484/2002 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med udarbejdelse af boligberegning.
  Dato: 26-05-2003, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 102. 431/2002 Udarbejdelse af boligberegning og finansiering i forbindelse med køb og ombygning af ejendom.
  Dato: 02-04-2003, Nørresundby Bank
  Pengeinstitutter
 103. 298/2002 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med udarbejdelse af boligberegning.
  Dato: 04-03-2003, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 104. 287/2002 Spørgsmål om grundlag for ydelse af finansieringstilsagn ved tilbygning til ejendom.
  Dato: 04-03-2003, BG Bank
  Pengeinstitutter
 105. 331/2001 Spørgsmål om erstatning.
  Dato: 02-10-2002, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 106. 142/2002 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med udarbejdelse af boligberegning.
  Dato: 20-08-2002, Lollands Bank
  Pengeinstitutter
 107. 440/2001 Spørgsmål om ansvar ved udarbejdelse af boligberegning i forbindelse med køb af byggegrund og opførelse af helårsbolig.
  Dato: 11-06-2002, Sparekassen Kronjylland
  Pengeinstitutter
 108. 351/2001 Spørgsmål om ansvar ved rådgivning og udarbejdelse af boligberegning i forbindelse med køb af fast ejendom.
  Dato: 04-06-2002, BG Bank
  Pengeinstitutter
 109. 491/2000 Spørgsmål om ansvar for gæld efter køb af ejendom, som senere blev solgt på tvangsauktion.
  Dato: 06-05-2002, Sparbank Vest
  Pengeinstitutter
 110. 242/2001 Spørgsmål om ansvar ved rådgivning og udarbejdelse af boligberegning i forbindelse med køb af fast ejendom.
  Dato: 14-03-2002, Vestfyns Bank
  Pengeinstitutter
 111. 316/2001 Rådgivning i forbindelse med bolighandler. Ejendomsavanceskat.
  Dato: 31-01-2002, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 112. 261/2001 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med finansiering af byggeri.
  Dato: 28-12-2001,
  Pengeinstitutter
 113. 237/2001 Fejlberegning af finansieringsbehov.
  Dato: 11-12-2001,
  Pengeinstitutter
 114. 251/2001 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med udarbejdelse af boligberegning.
  Dato: 21-11-2001,
  Pengeinstitutter
 115. 168/2001 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med udarbejdelse af boligberegning.
  Dato: 21-11-2001,
  Pengeinstitutter
 116. 103/2001 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med udarbejdelse af boligberegning.
  Dato: 26-09-2001,
  Pengeinstitutter
 117. 3/2001 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med udarbejdelse af boligberegning.
  Dato: 27-08-2001,
  Pengeinstitutter
 118. 497/2000 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med udarbejdelse af boligberegning.
  Dato: 19-06-2001,
  Pengeinstitutter
 119. 447/2000 Indsigelse mod indklagedes varetagelse af kundeforhold i forbindelse med køb af fast ejendom
  Dato: 30-04-2001,
  Pengeinstitutter
 120. 265/2000 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med udarbejdelse af boligberegning til brug for køb af ejendom.
  Dato: 20-02-2001,
  Pengeinstitutter
 121. 146/2000 Underskud i forbindelse med køb af fast ejendom.
  Dato: 22-11-2000,
  Pengeinstitutter
 122. 153/2000 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med udarbejdelse af boligberegning.
  Dato: 18-10-2000,
  Pengeinstitutter
 123. 357/1999 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med udarbejdelse af boligberegning.
  Dato: 04-10-2000,
  Pengeinstitutter
 124. 104/2000 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med udarbejdelse af boligberegning.
  Dato: 04-10-2000,
  Pengeinstitutter
 125. 424/1999 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med boligberegning.
  Dato: 15-09-2000,
  Pengeinstitutter
 126. 50/2000 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med udarbejdelse af boligberegning til brug for køb af ejendom.
  Dato: 05-09-2000,
  Pengeinstitutter
 127. 350/1999 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med udarbejdelse af boligberegning forud for køb af byggegrund.
  Dato: 24-05-2000,
  Pengeinstitutter
 128. 475/1999 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med udarbejdelse af boligberegning.
  Dato: 24-05-2000,
  Pengeinstitutter
 129. 473/1999 Spørgsmål om ansvar ved udarbejdelse af boligberegning i forbindelse med køb af fast ejendom.
  Dato: 04-04-2000,
  Pengeinstitutter
 130. 370/1999 Spørgsmål om ansvar ved udarbejdelse af boligberegning i forbindelse med af opførelse af fast ejendom.
  Dato: 07-03-2000,
  Pengeinstitutter
 131. 465/1998 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med boligberegning.
  Dato: 07-07-1999,
  Pengeinstitutter
 132. 209/1998 Spørgsmål om gebyr for udarbejdelse af konsekvensberegning.
  Dato: 03-11-1998,
  Pengeinstitutter
 133. 444/1997 Rådgivning i forbindelse med køb og ombygning af ejendom.
  Dato: 14-09-1998,
  Pengeinstitutter
 134. 21/1998 Betalingskonto. Spørgsmål om ansvar for overtræk. Rådgivning.
  Dato: 15-07-1998,
  Pengeinstitutter
 135. 399/1997 Spørgsmål om ansvar og tab i forbindelse med boligberegning.
  Dato: 14-04-1998,
  Pengeinstitutter
 136. 332/1997 Rådgivning om økonomisk resultat af ejendomshandler.
  Dato: 26-01-1998,
  Pengeinstitutter
 137. 258/1996 Spørgsmål om ansvar for boligberegning.
  Dato: 07-05-1997,
  Pengeinstitutter
 138. 16/1996 Rådgivning. Størrelse af rådighedsbeløb. Ansvar.
  Dato: 08-01-1997,
  Pengeinstitutter
 139. OF 232/1995 Fejl i økonomiberegning udarbejdet i forbindelse med køb af fast ejendom som følge af fejl i salgsopstilling. Spørgsmål om ansvarsgrundlag og tab.
  Dato: 08-05-1996,
  Pengeinstitutter
 140. 28/1995 Spørgsmål om ansvar for manglende oplysning om, at der ved indfrielse af statslån skulle betales frigørelsesafgift.
  Dato: 22-02-1996,
  Pengeinstitutter
 141. 162/1995 Indsigelse mod boligberegning, der dannede grundlag for køb af fast ejendom.
  Dato: 30-11-1995,
  Pengeinstitutter
 142. 15/1994 Boligberegning.
  Dato: 17-10-1994,
  Pengeinstitutter
 143. IFSD 464/1993 Boligberegning.
  Dato: 18-05-1994,
  Pengeinstitutter
 144. 508/1993 Boligrådgivning.
  Dato: 15-04-1994,
  Pengeinstitutter
 145. 611/1992 Størrelse af rådighedsbeløb, skat. Ansvar.
  Dato: 22-10-1993,
  Pengeinstitutter
 146. 81/1992 Rådgivning. Køb af andelsbolig, rådighedsbeløb.
  Dato: 25-09-1992,
  Pengeinstitutter
 147. 16/1992 Budgetskema, fejl.
  Dato: 21-08-1992,
  Pengeinstitutter
 148. 485/1991 Boligberegning, fejl. Kaution, opsigelse af engagement.
  Dato: 25-06-1992,
  Pengeinstitutter
 149. OF 186/1991 Fejlekspedition. Erstatning.
  Dato: 21-10-1991,
  Pengeinstitutter
 150. 212/1989 Fejl i konsekvensberegning vedrørende huskøb. Erstatning.
  Dato: 23-08-1989,
  Pengeinstitutter
 151. 23/1988 Forskel mellem to beregninger.
  Dato: 04-11-1988,
  Pengeinstitutter

Boligsparekontrakt
Budgetkonto
Byggelån
Børnefamilieydelse
Børneopsparingskonto
Båndlæggelse