Se emneregister for:


Emneregister
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Æ Ø Alle

S
Selvpensioneringskonto
Skadesløsbrev
Skødedeponeringskonto
- anvendelse
- forrentning
- frigivelse

 1. 318/2023 Indsigelse mod bankens frigivelse af salgsprovenu for ejendom og krav om udbetaling af provenu.
  Dato: 06-05-2024, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 2. 352/2022 Krav om renter og erstatning fra den ene af to kontohavere begrundet i pengeinstituts håndtering af indestående på skødedeponeringskonto.
  Dato: 21-04-2023, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 3. 99/2022 Indsigelse mod bankens frigivelse af salgsprovenu for ejendom med halvdelen til hver af de to tidligere ægtefæller.
  Dato: 22-12-2022, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 4. 570/2021 Indsigelse mod frigivelse af deponeret restkøbesum for nyopført rækkehus (projektsalg), som var tilbageholdt til sikkerhed for udførelse af have- og udenomsarealer i henhold til vilkår i købsaftale.
  Dato: 04-10-2022, Sparekassen Sjælland-Fyn
  Pengeinstitutter
 5. OF 359/2021 Spærring af provenu ved salg af ejendom efter krav fra den ene af to ejere.
  Dato: 05-05-2022, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 6. OF 286/2021 Krav om godtgørelse begrundet i indsigelse om forsinket frigivelse af deponeret købesum.
  Dato: 05-05-2022, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 7. 230/2021 Indsigelse mod pengeinstituts frigivelse af halvdelen af indestående på skødedeponeringskonto til udlægshaver i henhold til instruks fra berigtigende advokat. Spørgsmål om udbetaling skete med frigørende virkning for pengeinstituttet.
  Dato: 19-04-2022, Sydbank
  Pengeinstitutter
 8. 259/2021 Indsigelse fra sælger mod pengeinstituts udbetaling til køber af beløb på skødedeponeringskonto, der i henhold til aftale var tilbageholdt til sikkerhed for udbedring af mangler.
  Dato: 04-03-2022, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 9. 4/2020 Indsigelse mod renteudgift til mellemfinansiering i forbindelse med køb og salg af fast ejendom.
  Dato: 31-03-2020, Lollands Bank
  Pengeinstitutter
 10. 258/2019 Indsigelse mod opgørelse af skødedeponeringskonto i underskudshandel, herunder mod gebyr til andelskassen. Omkostningsbidrag på engagement på grund af begrænset forretningsomfang.
  Dato: 17-03-2020, Merkur Andelskasse
  Pengeinstitutter
 11. 234/2018 Krav om godtgørelse begrundet i indsigelse om forsinket frigivelse af deponeret købesum samt indsigelse om forskelsbehandling grundet alder ved udstedelse af lånebevis.
  Dato: 18-12-2018, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 12. IF 268/2017 Krav om udbetaling af restindestående på deponeringskonto, som klageren deponerede i forbindelse med køb af hus. Transport til underentreprenør.
  Dato: 02-03-2018, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 13. OFIF 87/2017 Krav om udbetaling af restindestående på deponeringskonto, som klageren deponerede i forbindelse med køb af hus. Transport til underentreprenør.
  Dato: 27-09-2017, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 14. 427/2015 Krav om udbetaling af refusionssaldo i købers favør fra skødedeponeringskonto.
  Dato: 30-06-2016, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 15. 255/2014 Indsigelse om forsinket frigivelse af deponeret beløb og krav om betaling af morarenter.
  Dato: 19-12-2014, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 16. 477/2012 Indsigelse om at et pengeinstitut havde lovet, at en skødedeponeringskonto var spærret for udbetalinger af hensyn til et ægtefælleskifte
  Dato: 13-03-2013, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 17. OF 469/2012 Indsigelse mod frigivelse af deponerede midler relateret til ekstrafundering og/eller pilotering i forbindelse med en ejendomshandel
  Dato: 22-02-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 18. 456/2011 Krav om tilbagebetaling af en deponeret købesum i en ejendomshandel, der blev ophævet af klagerne
  Dato: 12-12-2012, Sparekassen Sjælland
  Pengeinstitutter
 19. 209/2011 Ansvar for sen frigivelse af købesum. Digitalisering af ejerpantebreve, som skulle overtages af køber
  Dato: 27-08-2012, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 20. 275/2011 Spørgsmål om bank var berettiget til at frigive halvdelen af salgsprovenu på skødedeponeringskonto til klagerens tidligere ægtefælle
  Dato: 11-06-2012, Vestfyns Bank
  Pengeinstitutter
 21. 274/2010 Spørgsmål om frigivelse af købesum skulle have fundet sted tidligere end sket. Omkostninger ved og størrelse af boliglån til istandsættelse af købt ejendom.
  Dato: 29-02-2012, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 22. 444/2010 Spørgsmål om erstatningskrav som følge af fejl i forbindelse med overførsel af købesum for andelsbolig.
  Dato: 07-02-2012, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 23. 156/2011 Krav om udbetaling af beløb fra spærret konto oprettet efter salg af ejendom i forbindelse med skilsmisse.
  Dato: 06-01-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 24. 496/2010 Frigivelse af refusionssaldo fra skødedeponeringskonto.
  Dato: 23-12-2011, Nova Bank Fyn (FS Finans)
  Pengeinstitutter
 25. 541/2010 Spærring af en del af provenuet ved salg af ejendom tilhørende fraskilte ægtefæller.
  Dato: 18-10-2011, Amagerbanken af 2011
  Pengeinstitutter
 26. 170/2010 Indsigelse vedrørende bankens frigivelse af deponeret beløb før tinglyst skøde uden præjudicerende retsanmærkninger forelå.
  Dato: 31-08-2011, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 27. 63/2010 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med ejerskifte. Krav om bl.a. godtgørelse for renter på mellemfinansieringskredit.
  Dato: 31-08-2011, Nordjyske Bank
  Pengeinstitutter
 28. 433/2009 Spørgsmål om kurssikring og indfrielse af lån i forbindelse med salg af fast ejendom. Tidspunkt for frigivelse af købesum.
  Dato: 19-01-2010, Fionia Bank (nu Nova Bank)
  Pengeinstitutter
 29. 51/2009 Indsigelse mod nettorenteudgift til mellemfinansiering i forbindelse med køb og salg af fast ejendom.
  Dato: 16-11-2009, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 30. IFSD 169/2008 Spørgsmål om frigivelse af beløb fra deponeringskonto oprettet i forbindelse med andelsboligforenings køb af ejendom.
  Dato: 27-03-2009, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 31. 233/2008 Indsigelse mod renteudgift på mellemfinansieringskredit i forbindelse med køb og salg af fast ejendom.
  Dato: 23-12-2008, Lokalbanken i Nordsjælland
  Pengeinstitutter
 32. 184/2008 Ekspeditionstid ved frigivelse.
  Dato: 26-11-2008, Sydbank
  Pengeinstitutter
 33. 190/2008 Krav om frigivelse af konto etableret af køber i henhold til køberet, hvorom der var tvist.
  Dato: 11-11-2008, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 34. 4/2008 Fejlagtig meddelelse om frigivelse.
  Dato: 03-06-2008, Sparekassen Østjylland
  Pengeinstitutter
 35. 8/2008 Spørgsmål vedrørende indfrielse af pantebreve og frigivelse af indestående på skødedeponeringskonto.
  Dato: 23-04-2008, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 36. IF 33/2007 Indsigelse mod hæftelse for lån, for hvilket der ikke var underskrevet et lånedokument. Indsigelse mod renteudgift begrundet i manglende anvendelse af deponeret købesum til indfrielse af hæftelser ved salg af ejendom.
  Dato: 28-12-2007, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 37. 83/2007 Spærring af provenu ved salg af ejendom efter krav fra den ene af de to af ejendommens ejere.
  Dato: 20-09-2007, Sparekassen Vendsyssel
  Pengeinstitutter
 38. 93/2007 Spærring af provenu ved salg af ejendom tilhørende to tidligere samlevere.
  Dato: 22-06-2007, Sydbank
  Pengeinstitutter
 39. 269/2006 Spærring af provenu ved salg af ejendom tilhørende to tidligere samlevere.
  Dato: 21-12-2006, Kongsted Sparekasse
  Pengeinstitutter
 40. 13/2006 Spærring af provenu ved salg af ejerlejlighed efter krav fra den ene af to fraseparerede ægtefæller, der ejede lejligheden i lige sameje.
  Dato: 04-05-2006, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 41. 43/2005 Indsigelse imod omkostninger til renter og gebyrer i forbindelse med ejerlighedssalg.
  Dato: 08-06-2005, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 42. 188/2004 Konto frigivet af købers pengeinstitut efterfølgende delvis retableret efter krav fra købers advokat
  Dato: 05-10-2004, Søby-Skader-Halling Spare- og Laanekasse
  Pengeinstitutter
 43. 386/2003 Spørgsmål om frigivelse af købesum skulle have fundet sted tidligere end sket. Krav om erstatning for renter på mellemfinansieringskonto.
  Dato: 06-04-2004, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 44. 53/2003 Indklagedes ekspedition i forbindelse med frigivelsen af skødedeponeringskonto.
  Dato: 16-09-2003, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 45. 155/2002 Spørgsmål, om frigivelse af købesum skulle have fundet sted tidligere end sket. Krav om erstatning for merrenteudgift.
  Dato: 06-12-2002, Sparekassen Sjælland
  Pengeinstitutter
 46. 225/2002 Spørgsmål, om frigivelse af købesum skulle have fundet sted tidligere end sket. Krav om erstatning for renter på mellemfinansieringskonto.
  Dato: 22-10-2002, SparTrelleborg
  Pengeinstitutter
 47. 26/2002 Sælgers krav om udbetaling på et tidspunkt, hvor køber havde frigivet det deponerede beløb med undtagelse af beløb reserveret for saldo på refusionsopgørelse.
  Dato: 04-06-2002, BG Bank
  Pengeinstitutter
 48. 5/2001 Forsinkelse med indfrielse af lån i forbindelse med ejendomshandel
  Dato: 03-07-2001,
  Pengeinstitutter
 49. 240/2000 Spørgsmål vedrørende deponering af kontant købesum.
  Dato: 18-10-2000,
  Pengeinstitutter
 50. 44/2000 Frigivelse af deponeret købesum sket for sent. Spørgsmål om erstatningsansvar.
  Dato: 05-09-2000,
  Pengeinstitutter
 51. 35/2000 Ekspedition af ejendomshandler. Deponering af købesummen.
  Dato: 06-06-2000,
  Pengeinstitutter
 52. 332/1998 Deponeret købesum samt renter frigivet til køber ved ophævelse af ejendomshandel.
  Dato: 29-01-1999,
  Pengeinstitutter
 53. 420/1997 Overførsel fra konto tilhørende andelsforening i henhold til transporterklæring fra andelshaver.
  Dato: 18-12-1998,
  Pengeinstitutter
 54. 131/1998 Spørgsmål om ansvar for aflysning af ejerpantebrev. Frigivelse af refusionssaldo fra skødedeponeringskonto.
  Dato: 03-11-1998,
  Pengeinstitutter
 55. 452/1997 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med deponering af restkøbesum.
  Dato: 06-05-1998,
  Pengeinstitutter
 56. OF 311/1997 Frigivelse til køber af deponeret beløb samt renter heraf ved ophævelse af ejendomshandel.
  Dato: 19-11-1997,
  Pengeinstitutter
 57. 193/1997 Frigivelse af deponeret beløb til berigtigende advokat til indfrielse af omtvistet fordring med sikkerhed i skadesløsbrev.
  Dato: 16-09-1997,
  Pengeinstitutter
 58. 461/1996 Spørgsmål om udbetaling ved indbyrdes uenighed mellem sælgerne.
  Dato: 23-06-1997,
  Pengeinstitutter
 59. 370/1996 Spørgsmål om udbetaling ved indbyrdes uenighed mellem sælgerne.
  Dato: 23-06-1997,
  Pengeinstitutter
 60. 469/1996 Spørgsmål om ansvar over for sælger for frigivelse af indestående, selv om restgælden på et ikke pantsikret naturgaslån ikke som oprindelig forudsat var blevet betalt af indeståendet.
  Dato: 17-04-1997,
  Pengeinstitutter
 61. 301/1996 Spørgsmål om frigivelse af deponeret købesum var berettiget.
  Dato: 06-12-1996,
  Pengeinstitutter
 62. 124/1996 Frigivelse af beløb på skødedeponeringskonto. Advokatomkostninger. Gebyr for deponeringskonto.
  Dato: 07-11-1996,
  Pengeinstitutter
 63. 268/1995 Frigivelse af indestående på skødedeponeringskonto - modtagelse af provenu fra ejendomshandel i.h.t. transport.
  Dato: 06-06-1996,
  Pengeinstitutter
 64. 208/1995 Spørgsmål om ophævelse af handel.
  Dato: 22-01-1996,
  Pengeinstitutter
 65. 299/1993 Skødedeponeringskonto. Frigivelse. Renter.
  Dato: 12-11-1993,
  Pengeinstitutter
 66. OF 222/1993 Frigivelse til køber ved ophævelse af ejendomshandlen.
  Dato: 29-09-1993,
  Pengeinstitutter
 67. 447/1992 Frigivelse.
  Dato: 30-12-1992,
  Pengeinstitutter
 68. 132/1990 Frigivelse.
  Dato: 09-08-1990,
  Pengeinstitutter

- tilbageholdelse for mangler
- øvrige spørgsmål

Soliditetsoplysning
Stempel
Swapaftale