Emneregister
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Æ Ø Alle

N
Nedbringelse
Nedsparing
Nemkonto
Netbank
- fejlagtig overførsel
- gebyr
- tekniske forhold
- værdipapirer
- øvrige spørgsmål

 1. 471/2019 Indsigelser mod transaktioner i netbank, herunder til uden-landsk betalingsmodtager.
  Dato: 11-05-2021, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 2. OF 188/2020 Krav om tilbageførsel af kontooverførsler og kortbetalinger til udenlandsk investeringsfirma. Indsigelse om svindel.
  Dato: 11-05-2021, Sydbank
  Pengeinstitutter
 3. 308/2019 Krav om erstatning for overførsler via netbank i forbindelse med investeringer hos en udenlandsk investeringsvirksom-hed fra 2014 til 2017. Indsigelse om at overførslerne skete ved overtræk på en fælleskonto.
  Dato: 03-05-2021, Sparekassen Vendsyssel
  Pengeinstitutter
 4. 350/2020 Krav om tilbageførsel af en kontooverførsel til et udenlandsk investeringsfirma. Indsigelse om manglende levering.
  Dato: 26-03-2021, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 5. IF 285/2020 Indsigelse mod netbank-transaktioner i forbindelse med telefonisk henvendelse fra en person, der udgav sig fra at være fra Nets. Videregivelse af NemID-oplysninger og SMS-koder.
  Dato: 05-03-2021, Middelfart Sparekasse
  Pengeinstitutter
 6. 376/2019 Indsigelse mod hævning på opsparingskonto via netbank med anvendelse af klagerens Nemid.
  Dato: 20-01-2021, Jutlander Bank
  Pengeinstitutter
 7. 199/2020 Krav om erstatning for kontooverførsel til et selskab i Sydafrika og kortbetalinger. Indsigelse om mangelfuld rådgivning begrundet i, at klageren viste tegn på demens.
  Dato: 20-01-2021, Jutlander Bank
  Pengeinstitutter
 8. OF 170/2020 Indsigelse mod netbank-transaktioner i forbindelse med telefonisk henvendelse. Videregivelse af NemID-oplysninger og sms-koder.
  Dato: 16-12-2020, Middelfart Sparekasse
  Pengeinstitutter
 9. 41/2020 Indsigelse mod lukning af netbank og modregning i en del af indestående på lønkonto.
  Dato: 16-12-2020, Den Jyske Sparekasse
  Pengeinstitutter
 10. 92/2020 Krav om tilbageførsel af kontooverførsler og kortbetalinger til investeringsfirma, som var noteret på lister fra udenlandske tilsynsmyndigheder som et ikke autoriseret firma, samt krav om erstatning.
  Dato: 30-10-2020, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 11. 83/2020 Krav om tilbageførsel af kontooverførsler og kortbetalinger til investeringsfirmaer, som hos en udenlandsk tilsynsmyndighed var noteret på en liste over uautoriserede firmaer.
  Dato: 30-10-2020, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 12. 465/2019 Krav om tilbageførsel af kontooverførsler til investeringsfirma, som efterfølgende blev noteret på lister fra udenlandske tilsynsmyndigheder som et ikke autoriseret firma.
  Dato: 30-09-2020, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 13. 431/2019 Indsigelse mod at hæfte for lån. Misbrug af Nemid. Falsk. Nemkonto overflyttet til tredjemands konto i andet pengeinstitut.
  Dato: 08-06-2020, Ekspres Bank og Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 14. 339/2019 Krav om tilbageførsel af transaktioner, der skete med henblik på investering.
  Dato: 08-06-2020, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 15. 468/2019 Spørgsmål om hæftelse for hævninger fra erhvervskonto som følge af tredjemands misbrug af netbank
  Dato: 15-05-2020, Sydbank
  Pengeinstitutter
 16. 336/2019 Krav om tilbageførsel af betalinger med Visa/dankort og overførsler via netbank til investeringsvirksomhed i udlandet foretaget i perioden fra juli 2016 til januar 2017. Indsigelse om svindel og manglende levering af de købte ydelser.
  Dato: 15-05-2020, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 17. 406/2019 Indsigelse mod pengeinstituts krav om oplysninger i henhold i hvidvaskloven. Indsigelse mod spærring af kort og netbankadgang som følge af manglende afgivelse af oplysninger.
  Dato: 30-04-2020, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 18. 108/2019 Krav om en forklaring på dispositioner vedrørende en aktiepost i depot. Visning i netbank.
  Dato: 22-01-2020, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 19. 378/2018 Indsigelse mod betalingsoverførsler via netbank til udenlandsk selskab vedrørende investering i bitcoins
  Dato: 18-12-2019, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 20. 183/2019 Krav om tilbageførsel af kortbetalinger og kontooverførsler, der skete med henblik på investering, herunder til firma, der var noteret på en liste fra FCA som et ikke autoriseret firma og på en liste fra Finanstilsynet over advarsler fra udenlandsk tilsynsmyndighed.
  Dato: 19-11-2019, Danske Andelskassers Bank
  Pengeinstitutter
 21. 129/2019 Indsigelse mod at hæfte for lån. Misbrug af nemid. Falsk. Nemkonto overflyttet til tredjemands konto i andet pengeinstitut.
  Dato: 07-11-2019, Danske Bank, Nykredit Bank og Resurs Bank
  Pengeinstitutter
 22. 356/2018 Indsigelse mod transaktioner i forbindelse med telefonisk henvendelse. Spørgsmål om groft uforsvarlig adfærd.
  Dato: 07-11-2019, Danske Andelskassers Bank
  Pengeinstitutter
 23. OF 207/2019 Indsigelse mod netbank transaktion efter telefonisk henvendelse. Videregivelse af Nemid oplysninger og sms-kode.
  Dato: 16-09-2019, Skjern Bank
  Pengeinstitutter
 24. 309/2018 Krav om tilbageførsel af overførsler foretaget via netbank til en investeringsvirksomhed i udlandet med henblik på handel med valuta og aktier. Indsigelse om svindel og manglende levering af de købte ydelser.
  Dato: 20-08-2019, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 25. 20/2019 Krav om tilbageførsel af betalinger med Visa/dankort og overførsler foretaget via netbank til investeringsvirksomhed i udlandet, der efterfølgende blev noteret på en advarselsliste fra Finanstilsynet.
  Dato: 20-08-2019, Sparekassen Sjælland-Fyn
  Pengeinstitutter
 26. 328/2018 Indsigelse mod transaktioner i netbank. Misbrug af nemid adgangskoder.
  Dato: 27-06-2019, Fynske Bank
  Pengeinstitutter
 27. 422/2017 Indsigelse mod inkasso begrundet i blandt andet manglende kendskab til rykkerbreve via netbank og aftalemæssige forhold. Opsigelse af aftaler. Størrelse af kautionsforpligtelse. Ankenævnets kompetence.
  Dato: 18-12-2018, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 28. 48/2018 Indsigelse om at overførsler fra en erhvervskonto foretaget via en virksomheds netbank var sket uden klagerens samtykke ved hacking.
  Dato: 18-10-2018, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 29. 291/2017 Indsigelse mod overgivelse af engagement til inkasso begrundet i, at der var indgået aftale om afvikling. Indsigelse mod lukning af netbankadgang.
  Dato: 21-08-2018, Sparekassen Sjælland-Fyn
  Pengeinstitutter
 30. 394/2017 Indsigelse om manglende adgang til netbank på grund af krav om indgåelse af ny netbankaftale. Produktomlægning.
  Dato: 24-05-2018, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 31. 133/2017 Krav om dækning af valutakurstab opstået ved en tilbageførsel efter et år af en ikke vedkendt overførsel.
  Dato: 21-03-2018, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 32. OF 248/2016 Indsigelse mod tilbageførsel af indbetalinger på klagerens konto i forbindelse med dennes salg af bitcoins
  Dato: 06-03-2017, Swedbank
  Pengeinstitutter
 33. 101/2016 Spørgsmål om genåbning af spærret konto og bankens kontraheringspligt i forbindelse med en eksisterendes kundes krav om etablering af Netbank og fremsendelse af NemID
  Dato: 24-01-2017, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 34. 150/2015 Genanvendelse af konto- og registreringsnummer for ophævet konto.
  Dato: 18-05-2016, Sparekassen Sjælland
  Pengeinstitutter
 35. 315/2014 Indsigelse om at overførsler fra klagerens konto var sket uden klagerens samtykke ved hacking i forbindelse med telefonisk henvendelse. Spørgsmål om groft uforsvarlig adfærd.
  Dato: 11-11-2015, Sparekassen Kronjylland
  Pengeinstitutter
 36. 235/2014 Indsigelse mod tilbageførsel af betalingsservicebetalinger, lukning af netbank, ændring af konti og lukning af kredit, krav om betaling af advokatomkostninger og spørgsmål om brud på tavshedspligt.
  Dato: 02-10-2015, Jutlander Bank
  Pengeinstitutter
 37. 363/2014 Krav om genåbning af netbank efter opsigelse på grund af overtræk på konto efter tilmelding af regninger til Betalingsservice.
  Dato: 06-03-2015, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 38. 280/2012 Indsigelser i forbindelse med betalinger via konto og mod spærring af Visa/dankort samt netbank
  Dato: 12-06-2013, Lollands Bank
  Pengeinstitutter
 39. 1257/2009 Krav om godtgørelse af betaling foretaget via netbank.
  Dato: 13-12-2010, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 40. 546/2008 Spørgsmål om samlevers fortsatte adgang via netbank efter samlivsophævelse.
  Dato: 25-06-2009, Forstædernes Bank
  Pengeinstitutter
 41. 177/2008 Spørgsmål om erstatningsansvar som følge af, at overførsler via netbank fredag den 28. december 2007 ikke samme dag, men først den 2. januar 2008 blev indsat på pensionskonti i andet pengeinstitut.
  Dato: 25-09-2008, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 42. OF 186/2006 Spørgsmål om erstatningsansvar som følge af, at overførsler via netbank den 30. december 2005 ikke samme dag, men først den 2. januar 2006 blev indsat på pensionskonti i andet pengeinstitut.
  Dato: 06-12-2006, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 43. 244/2005 Krav om refusion af gebyrer begrundet i manglende tilslutning af konto til homebankingsystem.
  Dato: 15-12-2005, Sparbank Vest
  Pengeinstitutter
 44. 289/2004 Spørgsmål om hæftelse for hævetransaktioner, som klagerne ikke kan vedkende sig. Spørgsmål om uberettiget overførsler via netbank.
  Dato: 08-06-2005, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 45. 152/2003 Afslag på etablering af Homebanking som følge af registrering i RKI.
  Dato: 14-10-2003, Vordingborg Bank
  Pengeinstitutter
 46. 104/2003 Afregning af værdipapirhandel. Tilslutning til Homebanking. Beregning af renter ved opfyldelse af kendelse fra Ankenævnet.
  Dato: 08-07-2003, Roslev Sparekasse
  Pengeinstitutter
 47. OF 478/1996 Spørgsmål om modtagende pengeinstituts tilsagn om refusion af tidligere långivers indfrielsesgebyr. Spørgsmål om, hvorvidt kontoudskrift var bestilt via home-banking-system. Opkrævning af årligt kundegebyr i forbindelse med overførsel til andet pengeinstitut.
  Dato: 17-04-1997,
  Pengeinstitutter
 48. 308/1996 Spørgsmål om forpligtelser i henhold til aftale om homebanking.
  Dato: 08-04-1997,
  Pengeinstitutter