Emneregister
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Æ Alle

Fejlekspedition
Forbrugeraftaleloven - se Dørsalgsloven
Forlig
Formalitetsafgørelse
Forsikring
Forældelse
Frigørelseskonto
Fuldmagt til indbringelse for Ankenævnet
Fuldmagt
- afvisning
- fuldmagtsgivers død
- gyldighed
- tilbagekaldelse
- øvrige spørgsmål

 1. 420/2017 Indsigelse mod pengeinstituts sletning af fuldmagter til konti tilhørende mindreårige børn, hvortil der løbende blev overført børnepension. Fælles forældremyndighed.
  Dato: 18-10-2018, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 2. 67/2017 Værges indsigelser mod fremgangsmåde ved oprettelse af konti til mindreårig søn, herunder registrering af en pædagog som værge og fuldmagtshaver.
  Dato: 08-06-2017, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 3. 329/2015 Arvings indsigelse mod anden arvings hævninger. Ikke medhold som følge af reguleringer under dødsbobehandling
  Dato: 08-06-2017, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 4. 246/2016 Indsigelse fra en arving i forbindelse med et pengeinstituts udbetaling af beløb fra afdødes konto til en medarving på grundlag af fuldmagter fra afdøde.
  Dato: 23-05-2017, Hvidbjerg Bank
  Pengeinstitutter
 5. 286/2016 Arvings indsigelse mod afdødes samlevers hævninger på indlånskonti
  Dato: 14-03-2017, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 6. 124/2015 Spørgsmål om bankens eventuelle erstatningsansvar for en række betalinger, som klageren påstår er gennemført af hans daværende ægtefælle
  Dato: 24-01-2017, Nordjyske Bank
  Pengeinstitutter
 7. 174/2015 Indsigelse mod hæftelse for hævninger på klagerens kredit og på en fælles budgetkonto efter separation og efterfølgende bodeling.
  Dato: 17-11-2016, Frøs Herreds Sparekasse
  Pengeinstitutter
 8. 305/2014 Indsigelse mod udbetaling af pensionskonti til klagerens tidligere ægtefælle. Spørgsmål om forældelse af et eventuelt erstatningskrav.
  Dato: 15-10-2015, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 9. 267/2014 Indsigelse fra arvinger om, at hævninger på afdødes konto ikke var sket med frigørende virkning for banken.
  Dato: 12-05-2015, Sydbank
  Pengeinstitutter
 10. 1/2013 Spørgsmål om Nordea Bank handlede ansvarspådragende i forbindelse med håndteringen af klagerens mors værdipapirdepot
  Dato: 03-07-2013, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 11. OF 610/2012 Spørgsmål om udbetaling af børnepensionstillæg til klagerens far kunne ske med frigørende virkning for banken
  Dato: 07-06-2013, Nørresundby Bank
  Pengeinstitutter
 12. OF 261/2012 Krav om erstatning for tab på valutaterminsforretning, der blev gennemført i august 2011.
  Dato: 07-03-2013, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 13. 396/2011 Arvings krav om i henhold til fuldmagt fra arvelader at få udleveret kontoudskrift og dokumenter vedrørende dispositioner foretaget af anden arving
  Dato: 11-02-2013, Sparekassen Kronjylland
  Pengeinstitutter
 14. 426/2011 Spørgsmål om udbetalinger og overførsler i henhold til kontofuldmagt skete med frigørende virkning for banken i forhold til fuldmagtsgivers dødsbo og arvinger. Forældelse af krav fra dødsbo og arvinger
  Dato: 13-11-2012, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 15. 45/2012 Spørgsmål om bankens ansvar for datters uberettigede dispositioner over klagerens konto. Spørgsmål om forældelse af krav
  Dato: 26-09-2012, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 16. 586/2010 Spørgsmål om hævning i henhold til fuldmagt skete med frigørende virkning for banken.
  Dato: 29-02-2012, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 17. 639/2010 Spørgsmål om sparekassen skal dække tab i forbindelse med klagerens tidligere samlevers misbrug af klagerens konti.
  Dato: 06-01-2012, Sparekassen Faaborg
  Pengeinstitutter
 18. 627/2010 Indsigelser mod hævninger foretaget på baggrund af en fuldmagt og et Dankort.
  Dato: 21-12-2011, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 19. 552/2010 Spørgsmål om tilbagekaldelse af fuldmagt.
  Dato: 29-11-2011, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 20. 342/2010 Spørgsmål om sparekasses ansvar for moders uberettigede dispositioner over søns konto.
  Dato: 09-11-2011, Frøs Herreds Sparekasse
  Pengeinstitutter
 21. 538/2009 Spørgsmål om erstatning som følge af et pengeinstituts salg af en ejendom i henhold til en uigenkaldelig salgsfuldmagt.
  Dato: 31-01-2011, Handelsbanken
  Pengeinstitutter
 22. 545/2008 Spørgsmål om hævninger dels efter skriftlig anmodning dels i henhold til fuldmagt skete med frigørende virkning for banken.
  Dato: 16-11-2009, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 23. 25/2008 Spørgsmål om hævninger i henhold til fuldmagt skete med frigørende virkning for banken.
  Dato: 16-11-2009, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 24. 434/2008 Indsigelse mod hævning på ægtefælles konto, som klageren havde fuldmagt til og benyttede som lønkonto.
  Dato: 27-03-2009, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 25. 128/2008 Medarbejders misbrug af sin mors konti.
  Dato: 03-06-2008, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 26. 145/2007 Indsigelse mod overførsel fra omprioriteringskonto til samlevers driftskonto.
  Dato: 16-10-2007, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 27. 274/2005 Kapitalspensions stilling i forbindelse med bodeling. Indsigelse mod udbetaling af indestående på skødedeponeringskonto til advokat.
  Dato: 09-03-2006, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 28. 95/2005 Spørgsmål om hævninger på konto skete med klagerens samtykke.
  Dato: 15-09-2005, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 29. 304/2004 Spørgsmål om overførsel af budgetkonto, hvorpå klageren var registreret som fuldmagtshaver.
  Dato: 15-02-2005, BG Bank (Danske Bank)
  Pengeinstitutter
 30. 146/2004 Spørgsmål om pengeinstituts udbetaling af indestående på indlånskonto til advokat i henhold til dennes anmodning skete med frigørende virkning.
  Dato: 19-10-2004, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 31. 216/2003 Spørgsmål om erstatningspligt i forbindelse med underslæb begået af kasserer for kontohaver, en forening.
  Dato: 26-02-2004, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 32. 448/2002 Provenu ved omprioritering af ejendom tilhørende to ejere overført til den ene ejers konto.
  Dato: 08-07-2003, Dronninglund Sparekasse
  Pengeinstitutter
 33. 14/2003 Spørgsmål om hæftelse for overtræk på kassekredit opstået ved hævninger foretaget af fuldmagtshaver.
  Dato: 08-07-2003, Forstædernes Bank
  Pengeinstitutter
 34. 432/1999 Finansiering af ejendomskøb. Opsigelse af kassekredit. Modregning. Spærring af Visa/dankort.
  Dato: 21-12-2000,
  Pengeinstitutter
 35. OF 507/1999 Spørgsmål om erstatningspligt i forbindelse med underslæb begået af kassereren for kontohaver, en forening.
  Dato: 21-12-2000,
  Pengeinstitutter
 36. 188/2000 Klage over ekspedition af fuldmægtigs ordre vedrørende depot m.v.
  Dato: 22-11-2000,
  Pengeinstitutter
 37. 115/1997 Indsættelse af check. Prokurafuldmagt. Indsigelse om falsk.
  Dato: 18-10-2000,
  Pengeinstitutter
 38. 276/1999 Spørgsmål om erstatningsansvar som følge af ægtefælles hævning på konto tilhørende klager.
  Dato: 16-12-1999,
  Pengeinstitutter
 39. 70/1999 Rådgivning ydet af person, med hvem pengeinstituttet havde indgået formidlingsaftale.
  Dato: 27-09-1999,
  Pengeinstitutter
 40. 17/1999 Hævning i strid med individuel rådighedsbegrænsning/fuldmagt.
  Dato: 16-06-1999,
  Pengeinstitutter
 41. 179/1998 Spørgsmål om opgørelse af budgetkonto og oprettelse af ny konto samt om tilbageførsel af beløb fra denne konto til ægtefælles konto.
  Dato: 18-12-1998,
  Pengeinstitutter
 42. OF 80/1996 Anvendelse af indestående på "gravstedskonto" til nedbringelse af fuldmagtshavers gæld.
  Dato: 04-07-1996,
  Pengeinstitutter
 43. SD 709/1994 Salgsfuldmagt, selvkontrahering, forkøbsret m.m.
  Dato: 06-09-1995,
  Pengeinstitutter
 44. 252/1993 Salgsfuldmagt.
  Dato: 30-11-1993,
  Pengeinstitutter
 45. 208/1993 Salgsfuldmagt. Fuldmagt til realisation af ejendom.
  Dato: 12-11-1993,
  Pengeinstitutter
 46. 197/1991 Beløb udbetalt til tredjemand, accept.
  Dato: 20-09-1991,
  Pengeinstitutter
 47. 69/1991 Ordreafgivelse.
  Dato: 17-06-1991,
  Pengeinstitutter
 48. 74/1991 Kapitalpension, puljeskifte. Fuldmagt. Erstatning.
  Dato: 03-06-1991,
  Pengeinstitutter


Fusion