Se emneregister for:


Emneregister
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Æ Ø Alle

K
Kapitalpensionskonti
Kassekredit
- afslag
- hæftelse
- nedskrivning af maksimum
- omkostninger
- opsigelse
- overtræksrente
- øvrige spørgsmål

 1. 383/2023 Sagen vedrører indsigelse mod Finansiel Stabilitets salg af fordringer mod klagerne til tredjemand, herunder indsigelse mod videregivelse af oplysninger til tredjemand.
  Dato: 28-02-2024, Finansiel Stabilitet
  Pengeinstitutter
 2. 396/2023 Indsigelse mod kundegebyr i bankens kundeprogram. Krav om gebyrfri konto.
  Dato: 18-01-2024, Sydbank
  Pengeinstitutter
 3. 133/2023 Indsigelse om ugyldig kreditaftale og mangelfuld rådgivning i forbindelse med låneanmodning. Krav om ophævelse af kreditaftale.
  Dato: 12-12-2023, Sparekassen Danmark
  Pengeinstitutter
 4. 445/2022 Indsigelse mod hæftelse for negativ saldo på omprioriteringskonto i forbindelse med finansiering af køb af grund.
  Dato: 18-09-2023, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 5. 295/2022 Indsigelse vedrørende bankens opgørelse af klagerens gæld, der indgik i gældssanering, samt indsigelse mod ejendomsmæglersalær og bankens praksis i frivillige underskudshandler med fast ejendom.
  Dato: 28-04-2023, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 6. 169/2022 Indsigelse om uansvarlig långivning og manglende vurdering af kreditværdighed i 2019. Sagen foretaget i fogedretten i 2021.
  Dato: 15-02-2023, Basisbank
  Pengeinstitutter
 7. 516/2021 Spørgsmål om ret til forlængelse af kredit på uændrede vil-kår. Indsigelse mod forhøjelse af rentetillæg.
  Dato: 16-01-2023, Sparekassen Djursland
  Pengeinstitutter
 8. 59/2022 Indsigelse mod at hæfte for kredit samt renter og omkostnin-ger, idet kreditten var indfriet
  Dato: 22-12-2022, Vestjysk Bank
  Pengeinstitutter
 9. 84/2022 Indsigelse om uansvarlig långivning og om manglende vurdering af kreditværdighed i 2006 og 2007. Indsigelse mod størrelse af rente. Sagen foretaget i fogedretten i 2009 og 2018.
  Dato: 02-11-2022, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 10. 281/2021 Indsigelse mod hæftelse for kredit.
  Dato: 05-05-2022, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 11. 114/2021 Indsigelse mod renter på andelsboligkredit i 2006-2018 og mod afslag i 2012 på at omlægge kreditten til et andelsboliglån.
  Dato: 04-03-2022, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 12. 313/2021 Krav om erstatning begrundet i manglende nedskrivning af trækningsret på klagerens kassekredit.
  Dato: 08-02-2022, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 13. 481/2020 Krav om erstatning begrundet i, at optagelse af kredit var unødvendig og medførte unødige omkostninger samt tab af offentlige ydelser. Merrenteomkostninger som følge af, at kreditbeløb blev indsat på indlånskonto.
  Dato: 09-09-2021, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 14. 333/2020 Indsigelse mod hæftelse for renter på boligkredit begrundet i indsigelse om manglende kendskab til gæld. Indsigelse om, at banken ikke havde opfyldt aftale om indfrielse af kreditten i 2014 og indsigelse om manglende modtagelse af kontoudtog og opgørelser mv.
  Dato: 27-08-2021, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 15. 293/2020 Indsigelse mod opgørelse af gæld mv. i henhold til frivilligt forlig.
  Dato: 11-06-2021, SEB Kort Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 16. 76/2020 Indsigelse mod overflytning fra Ung+ program til kundeprogram med højere debitorrente
  Dato: 26-06-2020, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 17. 392/2017 Indsigelse om mangelfuld rådgivning vedrørende ændringer af en kredit
  Dato: 14-02-2019, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 18. 43/2018 Indgåelse af afviklingsaftale vedrørende gæld i henhold til kassekredit. Spørgsmål om påløbne misligholdelsesrenter blev frafaldet.
  Dato: 18-10-2018, BankNordik
  Pengeinstitutter
 19. 287/2017 Krav om erstatning i forbindelse med kredit optaget i 2008, afslag på udvidelse af kredit, manglende indgåelse af forligsmæssig løsning og krav om eftergivelse af restgæld mv.
  Dato: 24-04-2018, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 20. OF 35/2017 Krav om dokumentation for restgæld på kassekredit efter oplysning fra pengeinstituttet om, at det har overdraget en del af fordringen til tredjemand.
  Dato: 05-12-2017, Folkesparekassen
  Pengeinstitutter
 21. 345/2016 Indsigelse om uansvarlig långivning og krav om nedsættelse af ydelse
  Dato: 08-06-2017, Kreditbanken
  Pengeinstitutter
 22. 166/2015 Krav begrundet i manglende bevilling af overtræk, tilbageførsel af betalingsservicebetalinger, ophævelse af aftaler om betalingskort og Betalingsservice
  Dato: 31-03-2017, Den Jyske Sparekasse
  Pengeinstitutter
 23. 239/2015 Indsigelse mod hæftelse for låneforhøjelse, krav begrundet i manglende adgang til kredit og krav i forbindelse med tilbageførsel af betalingsservicebetalinger m.v.
  Dato: 29-04-2016, Sparekassen Kronjylland
  Pengeinstitutter
 24. 373/2015 Spørgsmål om ansvar for afslag på kontanthjælp og krav om erstatning for manglende salg af bil og køb af værdipapirer m.v.
  Dato: 29-04-2016, Sparekassen Balling
  Pengeinstitutter
 25. 145/2013 Indsigelse mod ændring af rentevilkår for kredit i forbindelse med forhøjelse af kreditten, indsigelse mod opsigelse af kreditter, krav om erstatning for afvisning af frigivelse af ejerpantebrev mod tilbud om indbetaling af beløb svarende til pantebrevets hovedstol m.v.
  Dato: 02-10-2015, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 26. 250/2013 Krav om medvirken til forligsmæssig løsning vedrørende afvikling af gæld.
  Dato: 15-09-2014, Sparekassen Sjælland
  Pengeinstitutter
 27. 45/2014 Spørgsmål om ansvar for bankens aflysning af møde og krav om erstatning begrundet i forsinket indfrielse af kredit som følge af aflysningen
  Dato: 30-06-2014, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 28. 525/2012 Indsigelse mod rådgivning om tilrettelæggelse af økonomi og indsigelse mod kreditaftale, hvorefter rentebetalinger blev nulstillet, og hvorefter sparekassen fik fortrinsret i en eventuel erhvervsevnetabsforsikring
  Dato: 11-04-2013, Den Jyske Sparekasse
  Pengeinstitutter
 29. 1235/2009 Indsigelse mod gyldighed af frivilligt forlig og håndpantsætning af ejerpantebrev begrundet i påstand om tilsagn om saldokvittering mod betaling af et mindre beløb og ukorrekte oplysninger om restgæld. Opgørelse af saldo og restgæld. Fremsendelse af kontoudtog.
  Dato: 31-01-2011, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 30. 805/2009 Spørgsmål om rente samt nedsættelse af hæftelse.
  Dato: 27-05-2010, Djurslands Bank
  Pengeinstitutter
 31. 383/2009 Indsigelse om for høj rente på kredit til finansiering af uddannelse i udlandet.
  Dato: 19-01-2010, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 32. 33/2009 Krav om kompensation for omkostninger ved bilfinansiering via en kassekredit, der henstod uden afvikling.
  Dato: 18-11-2009, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 33. 51/2009 Indsigelse mod nettorenteudgift til mellemfinansiering i forbindelse med køb og salg af fast ejendom.
  Dato: 16-11-2009, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 34. 233/2008 Indsigelse mod renteudgift på mellemfinansieringskredit i forbindelse med køb og salg af fast ejendom.
  Dato: 23-12-2008, Lokalbanken i Nordsjælland
  Pengeinstitutter
 35. 198/2006 Medhæftende ægtefælles krav om erstatning eller godtgørelse i anledning af, at banken oprindelig gjorde et for stort krav gældende.
  Dato: 30-08-2007, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 36. 7/2007 Indsigelse mod rykkergebyr, gebyr for returnering af check samt renter.
  Dato: 24-05-2007, Sydbank
  Pengeinstitutter
 37. 209/2006 Indsigelse imod manglende gennemførelse af en betaling.
  Dato: 21-12-2006, Sparekassen Himmerland
  Pengeinstitutter
 38. 82/2006 Spørgsmål om forudbetaling af ydelser, opkrævning af rykkergebyrer m.v.
  Dato: 08-11-2006, GE Money Bank
  Pengeinstitutter
 39. 3/2006 Krav om refusion af omkostninger til kredit, der blev oprettet i forbindelse med ejendomssalg.
  Dato: 04-05-2006, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 40. 285/2004 Indfrielse af opsagt kassekredit ved overførsel af engagement til andet pengeinstitut. Ekspeditionstid. Renter.
  Dato: 22-12-2004, Tønder Bank
  Pengeinstitutter
 41. 112/2004 Krav om godtgørelse for rente på kassekredit samt erstatning for svie og smerte. Formueretlig tvist.
  Dato: 23-11-2004, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 42. 297/2003 Spørgsmål vedrørende forhøjelse af kassekredit/bevilling af overtræk.
  Dato: 23-03-2004, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 43. 332/2003 Spørgsmål om ophør af kredit i tilknytning til budgetkonto.
  Dato: 03-02-2004, BG Bank (Danske Bank)
  Pengeinstitutter
 44. 361/2003 Rådgivning om mellemfinansiering og om kurssikring ved køb og salg af fast ejendom.
  Dato: 03-02-2004, BG Bank (Danske Bank)
  Pengeinstitutter
 45. 272/2003 Krav om udlevering af bilag vedrørende nogle i 1989 gennemførte transaktioner på en kassekredit.
  Dato: 04-11-2003, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 46. 307/2002 Indsigelse mod kautionsforpligtelse. Rådgivning om risiko. Efterfølgende udvidelse af debitors engagement. Underretning om overtræk, jf. bank- og sparekasselovens § 41.
  Dato: 13-02-2003, J.A.K. Andelskassen Østvendsyssel
  Pengeinstitutter
 47. 172/2002 Spørgsmål om frigivelse af begrænset kaution i forbindelse med nedbringelse af kassekredit.
  Dato: 02-10-2002, Forstædernes Bank
  Pengeinstitutter
 48. 251/2000 Indsigelse om uansvarlig långivning.
  Dato: 21-12-2000,
  Pengeinstitutter
 49. 185/2000 Krav om kredit.
  Dato: 05-09-2000,
  Pengeinstitutter
 50. 484/1999 Rådgivning om etablering af kassekredit til brug for mellemfinansiering ved salg og køb af fast ejendom.
  Dato: 24-05-2000,
  Pengeinstitutter
 51. 482/1999 Spørgsmål vedrørende udbetaling af løn indgået på overtrukket kassekredit. Gennemførelse af betalinger.
  Dato: 04-04-2000,
  Pengeinstitutter
 52. 47/1999 Mellemfinansiering ved køb og salg af fast ejendom.
  Dato: 01-12-1999,
  Pengeinstitutter
 53. 241/1999 Dispositioner vedrørende engagement i forbindelse med ophør af erhvervsvirksomhed og tvangsauktion.
  Dato: 09-11-1999,
  Pengeinstitutter
 54. 258/1998 Indsigelse vedrørende kaution for tidligere stiftet gæld.
  Dato: 24-02-1999,
  Pengeinstitutter
 55. 230/1998 Indsigelse mod opgørelse af tidligere erhvervsmæssigt engagement.
  Dato: 18-12-1998,
  Pengeinstitutter
 56. SD 159/1997 Underretning ved vedvarende overtræk på kassekredit ud over 6 måneder.
  Dato: 14-10-1997,
  Pengeinstitutter
 57. 232/1996 Fejlagtigt overslag over gældens størrelse i forbindelse med overførsel af engagement til andet pengeinstitut.
  Dato: 11-11-1996,
  Pengeinstitutter
 58. 118/1996 Spørgsmål om erstatningsansvar for tab i forbindelse med tvangsauktion m.m.
  Dato: 07-11-1996,
  Pengeinstitutter
 59. 595/1995 Erstatningskrav mod indklagede begrundet i, at indklagede af klageren hævdes at have pålagt ham at antage en bestemt advokat, hvis sagsbehandling var langsommelig.
  Dato: 28-06-1996,
  Pengeinstitutter
 60. 176/1995 Vilkår for regaranti ved pengeinstituts kaution over for kreditforening. Forrentning af kassekredit og byggekredit. Afvisning, bevis.
  Dato: 08-05-1996,
  Pengeinstitutter
 61. 426/1994 Spærring, udbetaling af indgående løn.
  Dato: 31-03-1995,
  Pengeinstitutter
 62. OF 262/1994 Individuel renteændring.
  Dato: 30-11-1994,
  Pengeinstitutter
 63. 88/1994 Kassekredit, sikkerhedsstillelse.
  Dato: 12-07-1994,
  Pengeinstitutter
 64. 63/1994 Kassekredit, renteregulering.
  Dato: 29-06-1994,
  Pengeinstitutter
 65. 523/1993 Kaution. Kassekredit. Underretning.
  Dato: 10-03-1994,
  Pengeinstitutter
 66. 499/1993 Udbetaling af indgået løn.
  Dato: 10-03-1994,
  Pengeinstitutter
 67. 370/1991 Kontoforhold.
  Dato: 15-06-1992,
  Pengeinstitutter
 68. 60/1991 Rådgivning.
  Dato: 07-02-1992,
  Pengeinstitutter
 69. 112/1991 Afvikling.
  Dato: 21-10-1991,
  Pengeinstitutter
 70. 267/1988 Provision.
  Dato: 20-03-1989,
  Pengeinstitutter
 71. 251/1988 Afvikling.
  Dato: 20-03-1989,
  Pengeinstitutter
 72. OF 25/1988 Renteændring. Indførelse af provision af kreditmaksimum.
  Dato: 28-11-1988,
  Pengeinstitutter


Kaution
Kaution
Konto
Konverterbar
Kreditaftaleloven
Kreditkøb
Kurs
Kurssikring - se Realkreditbelåning, kurssikring
Kurssikring