Emneregister
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Æ Alle

Ratepension
Realkreditbelåning
- beregningsfejl ved omlægning
- byggelån
- differencerente
- ejerskifte
- ekspeditionstid
- gældspleje
- inkonvertible realkreditlån
- kurssikring
- kurstabsfradrag
- rykning
- rådgivning
- øvrige spørgsmål

 1. 270/2017 Indsigelse om manglende indfrielse af lån i forbindelse med låneomlægning og indsigelse mod transaktioner begrundet i manglende fuldmagt
  Dato: 18-10-2018, Sydbank
 2. OF 84/2018 Krav om godtgørelse af et beløb, der ved en fejl blev overført til et realkreditinstitut til delvis indfrielse af et realkreditlån
  Dato: 18-09-2018, Handelsbanken
 3. 319/2017 Indsigelse mod nedbringelse i forbindelse med færdigmelding af byggeri finansieret med forhåndslån.
  Dato: 21-03-2018, Spar Nord Bank
 4. 115/2017 Tillægslån, efter indfrielse af banklån, afregnet med for stort beløb. Tinglysningsafgift blev ved en fejl ikke fratrukket låneprovenuet og blev opkrævet seks måneder efter, at lånet blev udbetalt.
  Dato: 21-03-2018, Fynske Bank
 5. 69/2017 Krav i forbindelse med afslag på yderligere periode med afdragsfrihed på realkreditlån og efterfølgende salg af ejendom i fri handel med underskud m.v.
  Dato: 19-12-2017, Nordea Danmark
 6. 341/2016 Spørgsmål om ansvar for underskud i forbindelse med omprioritering
  Dato: 11-09-2017, Danske Bank
 7. 376/2016 Krav i forbindelse med manglende yderligere periode med afdragsfrihed på realkreditlån og afværget tvangsauktion m.v.
  Dato: 04-07-2017, Nordea Danmark
 8. 63/2017 Krav om erstatning for forsinket indfrielse af realkreditlån.
  Dato: 08-06-2017, Nordea Danmark
 9. 211/2016 Krav om erstatning for merudgift til bidrag på realkreditlån med rentetilpasning efter fire år i forhold til et realkreditlån med rentetilpasning efter fem år.
  Dato: 10-02-2017, Skjern Bank
 10. 212/2016 Spørgsmål om banken handlede ansvarspådragende i forbindelse med finansiering af klagerens byggeprojekt.
  Dato: 10-01-2017, Nordea Bank
 11. 346/2015 Krav om rentekompensation på omprioriteringskonto oprettet i forbindelse med et bankskifte og omlægning af lån
  Dato: 29-11-2016, Nordea Bank
 12. 242/2015 Indsigelser om fejlagtige oplysninger om konsekvensen for klagernes månedlige ydelse ved en potentiel låneomlægning fra et rentetilpasningslån til et fastforrentet lån.
  Dato: 07-09-2016, Sydbank
 13. 351/2015 Krav om erstatning for kurstab i forbindelse med omlægning af realkreditlån. Indsigelse om at pengeinstitut forsømte at overvåge kurs og hjemtage og kurssikre lån som aftalt.
  Dato: 30-06-2016, Spar Nord Bank
 14. 23/2016 Krav om erstatning som følge af mangelfuld rådgivning. Indsigelse om bankens optagelse af lån, som klagerne ikke havde bedt om.
  Dato: 30-06-2016, Nordea Bank
 15. 43/2016 Spørgsmål om banken havde påtaget sig at overvåge kurs- og renteudviklingen i forbindelse med optagelse af nyt realkreditlån
  Dato: 30-06-2016, Sydbank
 16. 369/2015 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med låneomlægning, hvor eksisterende lån blev opsagt forud for indhentelse og kurssikring af nyt lånetilbud.
  Dato: 24-06-2016, Danske Andelskassers Bank
 17. 409/2015 Krav begrundet i at afdragsfrihed på realkreditlån ikke blev fastsat til 10 år, men alene til ét år i forbindelse med låneomlægning.
  Dato: 18-05-2016, Jyske Bank
 18. 328/2015 Indsigelse mod udbetaling af låneprovenu fra et fælles kreditforeningslån til en konto som alene klagers ægtefælle havde rådighed over.
  Dato: 18-03-2016, Danske Bank
 19. 172/2015 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med et påtænkt byggeprojekt og køb af grund, herunder betaling af afholdte udgifter til arkitekt m.v. og efterfølgende opgivelse af projektet.
  Dato: 18-03-2016, Den Jyske Sparekasse
 20. 256/2014 Indsigelse mod omkostninger ved optagelse af lån og kredit samt rådgivning om finansiering af to ejendomme med et mindre, fastforrentet realkreditlån i hver. Krav om kompensation som følge af, at lån blev bevilget med afdragsfrihed i fem år frem for i ti år som forudsat.
  Dato: 11-11-2015, Jyske Bank
 21. 43/2015 Krav om erstatning som følge af ekspeditionsfejl ved kurssikringsaftale og underskud ved omprioritering.
  Dato: 15-10-2015, Lån & Spar Bank
 22. 919/2010 Krav om erstatning for tab på placering af pensionsmidler og børneopsparingsmidler i Roskilde Bank aktier i oktober 2007 samt krav om rentekompensation som følge af manglende hjemtagelse af realkreditlån. Spørgsmål vedrørende nyt klagepunkt og forældelse.
  Dato: 20-08-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
 23. 352/2014 Krav om erstatning som følge af fejlagtig oplysning om betaling af terminsydelse i forbindelse med indfrielsestilbud. Skuffede forventninger. Tab.
  Dato: 30-04-2015, Sydbank
 24. 33/2014 Krav om erstatning for meromkostninger som følge af afslag på midlertidig finansiering af indfrielse i forbindelse med ejendomssalg.
  Dato: 11-02-2015, Danske Bank
 25. 279/2014 Krav om erstatning som følge af, at et realkreditlån med treårig rentetilpasning i en lejlighed, der skulle sælges, ikke blev ændret til etårig rentetilpasning i forbindelse med refinansiering.
  Dato: 21-01-2015, Djurslands Bank
 26. 67/2014 Spørgsmål om mangelfuld rådgivning om størrelsen af provenuet af en låneomlægning og muligheden for kurssikring af et lån, der skulle indfries.
  Dato: 26-09-2014, Spar Nord Bank
 27. 193/2013 Indsigelse mod pengeinstituts betingelser i forbindelse med gældsovertagelse af et realkreditlån
  Dato: 09-05-2014, vestjyskBANK
 28. OF 359/2013 Krav om erstatning begrundet i manglende opsigelse af realkreditlån
  Dato: 09-05-2014, Lån & Spar Bank
 29. 376/2013 Indsigelse om manglende opfyldelse af lånetilsagn fra 2008
  Dato: 24-04-2014, Nykredit Bank
 30. 258/2013 Indsigelse mod hæftelse for realkreditlån, der ikke opnåede den forudsatte prioritetsstilling i ejendommen
  Dato: 24-04-2014, Danske Bank
 31. OF 536/2012 Krav om kompensation for merudgifter til kursskæring efter overflytning af realkreditlån med henvisning til aftale om vilkår for overflytningen
  Dato: 27-02-2014, Nordea Bank
 32. 567/2012 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med klagerens optagelse af lån i schweizerfranc til finansiering af sommerhus. Afvisning af medvirken til hjemtagelse af realkreditlån
  Dato: 27-02-2014, Ringkjøbing Landbobank
 33. 492/2012 Indsigelse vedrørende Nykredit Banks håndtering af klagernes engagement i Nykredit koncernen
  Dato: 13-02-2014, Nykredit Bank
 34. 304/2013 Indsigelse mod betaling af tinglysningsafgift, der blev opkrævet ti måneder efter realkreditlån var blevet udbetalt
  Dato: 05-02-2014, Danske Bank
 35. 124/2013 Spørgsmål om bank var ansvarlig for indfrielse af klagerens eksisterende realkreditlån i forbindelse med hans optagelse af ejerskiftelån igennem banken, der var købers pengeinstitut
  Dato: 20-12-2013, Danske Andelskassers Bank
 36. 254/2013 Indsigelser over for et pengeinstitut i relation til udstedelse af realkreditlånetilbud
  Dato: 12-12-2013, Danske Bank
 37. 63/2013 Krav om rentekompensation som følge af optagelse i 2009 af et rentetilpasningslån med 5-årig i stedet for 1-årig rentetilpasning.
  Dato: 24-10-2013, Sydbank
 38. 16/2013 Indsigelser i forbindelse med boligsalgskredit, boliglån og realkreditlån i forbindelse med salg af ejendom
  Dato: 04-10-2013, Danske Bank
 39. 72/2013 Spørgsmål om banken handlede ansvarspådragende i forbindelse med finansieringen af klagernes byggeprojekt
  Dato: 06-09-2013, vestjyskBANK
 40. 142/2012 Indsigelse om at pengeinstituttet i forbindelse med et ejendomssalg ikke rettidigt ydede rådgivning om differencerenter (opsigelsesrenter)
  Dato: 27-03-2013, Nordea Bank
 41. 14/2012 Krav om refusion af garantiprovision begrundet i for lang ekspeditionstid. Indsigelse mod anvendelse af provenu ved omprioritering
  Dato: 07-03-2013, Spar Nord Bank
 42. 277/2012 Indsigelse mod hæftelse som debitor på et realkreditlån
  Dato: 11-02-2013, Brørup Sparekasse (Saxo Privatbank)
 43. 260/2012 Indsigelse om at pengeinstituttet i forbindelse med et ejendomssalg ikke rettidigt ydede rådgivning om differencerenter (opsigelsesrenter)
  Dato: 11-02-2013, Andelskassen Fælleskassen
 44. 176/2012 Spørgsmål om erstatningsansvar begrundet i ekspeditionstid og forkert oplysning af kontantbehov i forbindelse med finansiering af fast ejendom. Spørgsmål om rentekompensation for debiterede gebyrer omfattet af en rabataftale
  Dato: 28-12-2012, BRFkredit Bank
 45. 556/2011 Indsigelse mod overførsel af provenu fra realkreditlån til datters konto til nedbringelse af datters gæld til banken, som var sikret ved ejerpantebrev udstedt af klageren. Passivitet
  Dato: 24-10-2012, vestjyskBANK
 46. 1082/2010 Spørgsmål om klageren havde betalt afdrag og rente på realkreditlån to gange i forbindelse med låneomlægning. Ekspeditionstid ved overførsel af engagement. Godtgørelse for tidsforbrug
  Dato: 26-09-2012, Nykredit Bank
 47. 478/2011 Krav om kreditfacilitet i forbindelse med indsigelse om dårlig rådgivning ved låneomlægning
  Dato: 27-08-2012, Salling Bank
 48. 337/2011 Pengeinstitut overså pantstiftende vedtægt i forbindelse med udmåling af realkreditlån
  Dato: 27-08-2012, Lån & Spar Bank
 49. 403/2011 Indsigelser mod forløb af låneomlægning m.v.
  Dato: 15-05-2012, Nordea Bank Danmark
 50. 78/2010 Indsigelser og krav om erstatning bl.a. som følge af bankens nægtelse af: at udbetale et provenu på omprioriteringskonto, overføre kapitalandele til pensionskonto, bevilge fortsættelse af en kredit, imødekomme et tilbud om realkreditlån og acceptere afdragsfrihed på eksisterende realkreditlån samt af bankens afgivelse af en uanmodet bankgaranti, lukning af kreditkort, afvisning af forsikringsrelaterede krav og tvangsindfrielse af realkreditlån.
  Dato: 02-02-2012, Danske Bank
 51. 619/2010 Spørgsmål om bank var berettiget til at tilbageføre transaktion, således at virkningen af realkreditinstituts fejlagtige obligationssalg blev ophævet.
  Dato: 21-12-2011, Spar Nord Bank
 52. 470/2010 Spørgsmål om ansvar for manglende oplysning om, at tinglysningsafgift ikke var fratrukket i låneprovenu.
  Dato: 21-12-2011, Nordea Bank Danmark
 53. 458/2010 Krav om erstatning for tab som følge af manglende kurssik-ring af realkreditlån og manglende gennemførelse af omprioriteringer.
  Dato: 06-12-2011, Roskilde Bank (FS Finans)
 54. 725/2009 Spørgsmål om rådgivning vedrørende forhåndslån og færdigmelding af nybygget ejendom.
  Dato: 21-11-2011, Jyske Bank
 55. 551/2010 Spørgsmål om banken har handlet ansvarspådragende ved ikke at ekspedere låneansøgning til realkreditinstitut.
  Dato: 09-11-2011, Roskilde Bank (FS Finans)
 56. 395/2010 Spørgsmål om rentekompensation og rådgivning om finansiering af byggesag.
  Dato: 07-10-2011, Ringkjøbing Landbobank
 57. 363/2010 Indsigelse mod optagelse af realkreditlån.
  Dato: 30-09-2011, Nordea Bank Danmark
 58. 385/2010 Spørgsmål om rentekompensation som følge af, at banklån ikke blev omlagt til realkreditlån.
  Dato: 27-09-2011, Danske Bank
 59. 120/2010 Spørgsmål om bankens tilsagn til overtagelse af samlevers andel af realkreditlån.
  Dato: 01-06-2011, Amagerbanken
 60. 1215/2009 Krav som følge af, at realkreditlån blev mindre end forudsat p.g.a. senere hjemtagelse af lån og fald i ejendommens værdi.
  Dato: 14-03-2011, Skælskør Bank
 61. 104/2010 Krav begrundet i manglende omlægning af fast forrentet realkreditlån til rentetilpasningslån.
  Dato: 07-03-2011, Nordea Bank Danmark
 62. 80/2010 Spørgsmål om pengeinstituts forpligtelse til at medvirke til at hjemtage realkreditlån.
  Dato: 07-03-2011, Nordea Bank Danmark
 63. 176/2009 Krav om erstatning i forbindelse med investering i værdipapirer og hjemtagelse af realkreditlån.
  Dato: 30-06-2010, Fionia Bank (Nova Bank Fyn)
 64. 612/2009 Spørgsmål om ansvar for, at provenuet ved omprioritering og tillægsbelåning ejendom blev mindre, end klageren forventede.
  Dato: 19-04-2010, Danske Bank
 65. 95/2009 Spørgsmål om erstatningsansvar som følge af fremsendelse af lånedokumenter vedrørende et realkreditlån til klagerens adresse på hverdage.
  Dato: 09-03-2010, Lån & Spar Bank
 66. 554/2008 Omkostninger ved omprioriteringssag. Rentesats på boligkredit. Rådgivning om aktiehandel.
  Dato: 18-11-2009, Sparbank
 67. 315/2008 Spørgsmål om erstatning for merrenteudgifter som følge af, at banklån ikke blev omlagt til realkreditlån. Indsigelse mod hævninger.
  Dato: 18-11-2009, Nordea Bank Danmark
 68. 26/2009 Spørgsmål om ansvar for, at provenuet af et realkreditlån blev mindre, end klagerne forventede.
  Dato: 29-09-2009, Vestfyns Bank
 69. 422/2008 Spørgsmål om ansvar for at provenuet af et realkreditlån blev mindre end forventet.
  Dato: 25-06-2009, Nykredit Bank
 70. 129/2008 Krav i anledning af at bankens registrering af klager i RKI forhindrede ydelse af realkreditlån.
  Dato: 25-09-2008, Danske Bank
 71. 188/2008 Indsigelse vedrørende omlægning og tillægsbelåning.
  Dato: 25-09-2008, Danske Bank
 72. 322/2007 Indsigelse mod størrelse af provenu ved omprioritering.
  Dato: 08-04-2008, Sparekassen Sjælland
 73. 117/2007 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med anmodning om omprioritering m.v.
  Dato: 24-01-2008, bankTrelleborg
 74. 123/2007 Indsigelse mod garantiprovision i forbindelse med forhåndslån. Indsigelse mod omkostninger på kapital- og ratepension, der var omfattet af investeringsaftale.
  Dato: 17-12-2007, Sparekassen Sjælland
 75. 170/2007 Spørgsmål om størrelse af realkreditlån, akkord og ændring af Nemkonto.
  Dato: 11-12-2007, Andelskassen Østjylland
 76. OF 21/2007 Indsigelse mod pengeinstituts udbetaling af provenu ved omprioritering til frigivelse af ejerpantebreve, der var håndpantsat til tredjemand.
  Dato: 13-11-2007, Lokalbanken i Nordsjælland
 77. 127/2007 Ekspeditioner i forbindelse med køb og salg af fast ejendom m.v.
  Dato: 13-11-2007, Fionia Bank
 78. 65/2007 Opgørelse af tab som følge af hjemtagelse af et forkert lån. Spørgsmål om bestemt provenu var aftalt.
  Dato: 30-08-2007, Alm. Brand Bank
 79. 220/2006 Salg af fast ejendom i forbindelse med skilsmisse. Krav om erstatning for manglende godtgørelse for istandsættelsesudgifter.
  Dato: 06-02-2007, Forstædernes Bank
 80. 127/2006 Størrelse af provenu ved omprioritering og tillægsbelåning.
  Dato: 30-11-2006, Lån & Spar Bank
 81. 155/2006 Overskud ved omprioritering mindre end forventet.
  Dato: 08-11-2006, Skælskør Bank
 82. 70/2006 Spørgsmål om anvendelse af provenu ved omprioritering, forhold til øvrige panthavere.
  Dato: 18-10-2006, Danske Bank
 83. 59/2006 Oplysning om kontooversigt om garanti stillet i forbindelse med et realkreditlån.
  Dato: 29-08-2006, SparTrelleborg
 84. 72/2006 Indsigelse mod resultat af omprioritering. Omkostninger. Fastforrentet lån med særlige indfrielsesvilkår.
  Dato: 29-08-2006, Sparekassen Østjylland
 85. 213/2004 Indsigelse om uansvarlig medvirken til køb af fast ejendom.
  Dato: 22-03-2005, Nordea Bank Danmark
 86. 315/2004 Størrelse af et provenu ved omprioritering og tillægsbelåning.
  Dato: 22-03-2005, Nordea Bank Danmark
 87. 263/2004 Størrelse af provenu ved omprioritering og tillægsbelåning. Kurssikring af eksisterende lån.
  Dato: 15-02-2005, Forstædernes Bank
 88. 36/2004 Spørgsmål om ansvar for underskud i forbindelse med omprioritering.
  Dato: 14-09-2004, BG Bank (Danske Bank)
 89. 1/2004 Spørgsmål om bindende tilsagn om finansiering af låneomlægning og om ansvar i forbindelse med opsigelse af realkreditlån.
  Dato: 03-06-2004, BG Bank (Danske Bank)
 90. 6/2004 Krav om erstatning i forbindelse med ejendomshandel.
  Dato: 28-04-2004, Danske Bank
 91. 190/2003 Indfrielse af fastforrentet lån med særlige indfrielsesvilkår, indsigelse vedrørende rådgivning om låneomlægning.
  Dato: 03-02-2004, Jyske Bank
 92. 365/2003 Kursfradrag (kursskæring) ved salg af obligationer i forbindelse med hjemtagelse af realkreditlån.
  Dato: 03-02-2004, Sparekassen Faaborg
 93. 248/2003 Spørgsmål om rente af låneforhøjelse i forbindelse med køb/salg af fast ejendom, ændring af fastforrentet realkreditlån til rentetilpasningslån.
  Dato: 09-12-2003, Amagerbanken
 94. 193/2003 Spørgsmål om tidspunkt for hjemtagelse af realkreditlån.
  Dato: 04-11-2003, Ringkjøbing Bank
 95. 113/2003 Spørgsmål om annullation af iværksat omprioritering. Un-derskud ved omprioritering som følge af indfrielse af udlæg.
  Dato: 04-11-2003, Østjydsk Bank
 96. 37/2003 Rådgivning om omprioritering af lån omfattet af virksomhedsskatteordningen.
  Dato: 26-08-2003, Sydbank
 97. 62/2003 Spørgsmål om opsigelse af realkreditlån skete i henhold til aftale, opgørelse af tab.
  Dato: 08-07-2003, Danske Bank
 98. 448/2002 Provenu ved omprioritering af ejendom tilhørende to ejere overført til den ene ejers konto.
  Dato: 08-07-2003, Dronninglund Sparekasse
 99. 417/2002 Krav om rentekompensation i forbindelse med omprioritering.
  Dato: 14-05-2003, Sparekassen Balling
 100. 464/2002 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med gennemførelse af en omprioritering, hvor halvdelen af et overskydende provenu blev udbetalt til en efterstående panthaver.
  Dato: 02-04-2003, Ø. Brønderslev-Hallund Sparekasse
 101. 330/2002 Rådgivning om provenu ved salg af ejerlejlighed.
  Dato: 11-02-2003, Danske Bank
 102. 377/2002 Spørgsmål om forhåndstilsagn om formidling af realkreditlån.
  Dato: 11-02-2003, Danske Bank
 103. 256/2002 Spørgsmål om kaution for realkreditlån. Beregning af rente, årlig nominel rente.
  Dato: 06-12-2002, Nordea Bank Danmark
 104. 82/2002 Omprioritering og tillægsbelåning. Finansiering af byggeri, gebyr m.v.
  Dato: 05-11-2002, Nordea Bank Danmark
 105. 198/2002 Rådgivning om provenu ved omprioritering.
  Dato: 22-10-2002, Sparekassen Sjælland
 106. 183/2002 Forsinket hjemtagelse af nyt rentetilpasningslån.
  Dato: 22-10-2002, BG Bank
 107. 72/2002 Rådgivning om indfrielse af eksisterende lån i forbindelse med omprioritering.
  Dato: 20-08-2002, Sparekassen Kronjylland
 108. 81/2002 Omkostninger i forbindelse med meddelelse af samtykke til omprioritering af fast ejendom, hvorpå der var tinglyst pantsætningsforbud.
  Dato: 02-07-2002, BG Bank
 109. 346/2001 Omprioritering og tillægsbelåning til finansiering af bilkøb. Omlægning af værdipapirer i kapitalpensionsdepot og frit opbevaringsdepot.
  Dato: 04-06-2002, Danske Bank
 110. 57/2002 Omkostninger ved ekstraordinær nedbringelse af netop hjemtaget lån.
  Dato: 14-05-2002, Nordea Bank Danmark
 111. 374/2001 Spørgsmål om indfrielse af lån, der ikke skulle overtages af køber.
  Dato: 06-05-2002, Lån & Spar Bank
 112. 187/2001 Indsigelse mod samlet antal terminsydelser ved hjemtagelse af lån, der måtte ombyttes med andet lån.
  Dato: 11-12-2001,
 113. 55/2001 Spørgsmål om valg af indfrielsesmetode vedrørende realkreditlån.
  Dato: 21-11-2001,
 114. 24/2001 Udbetaling af lån ved overførsel af obligationer.
  Dato: 06-11-2001,
 115. 7/2001 Indsigelse mod fremgangsmåden ved indfrielse af obligati-onslån
  Dato: 09-05-2001,
 116. 468/2000 Rådgivning vedrørende valg af realkreditbelåning i forbindelse med køb af ejerlejlighed.
  Dato: 19-04-2001,
 117. 236/2000 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med omlægning af eksisterende lån samt tillægsbelåning.
  Dato: 06-11-2000,
 118. OF 198/2000 Spørgsmål om erstatningsansvar som følge af, at forsikringsdækning tilknyttet et realkreditlån ophørte i forbindelse med omprioritering.
  Dato: 18-10-2000,
 119. 105/1999 Hjemtagelse af ejerskiftelån i forbindelse med overtagelse af ejendom i henhold til arveudlægsskøde. Retskraft af afgørelse i fogedsag.
  Dato: 15-09-2000,
 120. 74/1999 Spørgsmål om omprioritering var i overensstemmelse med det aftalte.
  Dato: 26-06-2000,
 121. 495/1999 Spørgsmål om erstatning som følge af indfrielse af et eksisterende lån i forbindelse med hjemtagelse af nyt realkreditlån.
  Dato: 13-06-2000,
 122. 20/2000 Spørgsmål om erstatning som følge af indfrielse af et eksisterende lån i forbindelse med hjemtagelse af nyt realkreditlån.
  Dato: 13-06-2000,
 123. 51/2000 Størrelse af provenu ved omprioritering.
  Dato: 06-06-2000,
 124. 456/1999 Spørgsmål om ansvar som følge af manglende gennemførelse af omprioritering (opkonvertering) som følge af, at kursen på obligationerne var over 100.
  Dato: 24-05-2000,
 125. 406/1999 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med omlægning af eksisterende lån samt tillægsbelåning.
  Dato: 04-04-2000,
 126. 313/1999 Rådgivning om provenu ved omprioritering. Ekstraordinært afdrag til efterstående pantebrev.
  Dato: 07-03-2000,
 127. 440/1999 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med klagers køb af ejendom, hvor der medio 1996 blev hjemtaget et kontantlån baseret på 6% obligationer.
  Dato: 16-02-2000,
 128. 235/1999 Spørgsmål om rådgiveransvar i forbindelse med optagelse af et kontantlån baseret på 7% obligationer i december 1995 og indfrielse af lånet den 1. oktober 1998.
  Dato: 07-02-2000,
 129. 343/1999 Spørgsmål om fortolkning af aftale vedrørende udbetaling af obligationslån.
  Dato: 16-12-1999,
 130. 323/1999 Spørgsmål om nedsættelse af garantiprovision i forbindelse med hjemtagelse af realkreditlån. Ekspedition af aflysning af kvitteret pantebrev.
  Dato: 01-12-1999,
 131. 191/1999 Spørgsmål om ansvar for gennemførelse af omprioritering kort tid før salg af ejendommen.
  Dato: 18-11-1999,
 132. 399/1998 Spørgsmål om ansvar for ikke gennemført omprioriteringssag.
  Dato: 18-11-1999,
 133. 152/1999 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med optagelse af kontantlån baseret på 7% obligationer i foråret 1994.
  Dato: 09-11-1999,
 134. 201/1999 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med optagelse af kontantlån baseret på 6% obligationer i foråret 1994.
  Dato: 09-11-1999,
 135. 56/1999 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med optagelse af et kontantlån baseret på 7% obligationer ved årsskiftet 1995/96.
  Dato: 27-09-1999,
 136. 200/1998 Spørgsmål om optagelse af realkreditlån, der forudsatte, at debitor bebor ejendommen. Køb af obligationer og aktier udstedt af indklagede.
  Dato: 09-09-1999,
 137. 401/1997 Ekspedition af omprioritering med henblik på afværgelse af tvangsauktion.
  Dato: 12-04-1999,
 138. 321/1998 Omprioritering. Rådgivning i forbindelse med opsigelse af lån.
  Dato: 12-04-1999,
 139. 327/1998 Spørgsmål om, hvorvidt overskud ved omprioritering efter indfrielse af terminsrestancer og udlæg med rette var anvendt som ekstraordinært afdrag på udlån.
  Dato: 10-03-1999,
 140. 392/1998 Indsigelse om fejlekspedition vedrørende kontantlån hjemtaget i september 1994.
  Dato: 24-02-1999,
 141. 347/1998 Rådgivning om i hvilken kuponrente omprioriteringslån skulle optages.
  Dato: 29-01-1999,
 142. 190/1998 Omprioritering af kontantlån, hvorved obligationsgæld blev forøget.
  Dato: 18-12-1998,
 143. OFIF 141/1998 Omprioritering i henhold til dagældende lov om tvangsauktionstruede ejendomme. Rådgivning om hvilken obligationsserie omprioriteringslånet skulle optages i.
  Dato: 07-12-1998,
 144. 215/1998 Hjemtagelse af omprioriteringslån ca. 2 måneder før indfrielse af eksisterende lån til termin.
  Dato: 07-12-1998,
 145. 65/1998 Spørgsmål om ansvar for hjemtagelse af for stort lån. Forudsætninger for låneomlægning.
  Dato: 19-10-1998,
 146. 220/1998 Omlægning ved overgang til efterløn af gæld med få års restløbetid til 30-årigt lån.
  Dato: 19-10-1998,
 147. 128/1998 Tvist om nyt lån aftalt hjemtaget ved bestemt kursniveau.
  Dato: 02-09-1998,
 148. 99/1998 Spørgsmål om ændring af fastkursaftale mod betaling af gebyr. Aftale om konverteringsservice. Fortolkning af aftaler indgået med indklagedes realkreditinstitut henhørte under Realkreditankenævnet.
  Dato: 16-06-1998,
 149. 102/1998 Kontraheringspligt. Hjemtagelse af ejerskiftelån på garanti.
  Dato: 16-06-1998,
 150. 34/1998 Omprioritering. Rådgivning om hvilken obligationsserie et omprioriteringslån skulle baseres på.
  Dato: 20-05-1998,
 151. 422/1997 Ekspedition af indhentelse af lånetilbud. Spørgsmål om ansvar for at lånetilbud på et 8% obligationslån ikke kunne udstedes.
  Dato: 20-04-1998,
 152. 415/1997 Spørgsmål om ansvar for at projekteret opførelse af fast ejendom måtte opgives.
  Dato: 20-04-1998,
 153. 345/1997 Rådgivning om indfrielse af kreditforeningslån. Rådgivning ved køb af obligationer i indklagede, der blev indfriet før udløb.
  Dato: 14-04-1998,
 154. 108/1997 Spørgsmål om fortsættelse af omprioriteringssag trods ugunstig kursudvikling.
  Dato: 05-11-1997,
 155. 206/1997 Indfrielse af pantebrev med særlige indfrielsesvilkår. Omprioriterende pengeinstituts fejlagtige oplysning om indfrielseskursen baseret på telefonisk forespørgsel hos depotførende pengeinstitut.
  Dato: 05-11-1997,
 156. 89/1997 Spørgsmål om ansvar grundet manglende igangsætning af omprioritering.
  Dato: 18-09-1997,
 157. 163/1997 Krav om refusion af omkostninger ved omprioritering.
  Dato: 16-09-1997,
 158. 430/1996 Spørgsmål om ekspederende pengeinstituts pligt til at påse betaling af ejendomsmæglers salær.
  Dato: 10-06-1997,
 159. 479/1996 Spørgsmål om erstatningsansvar som følge af medvirken ved senil dements optagelse af lån, hvis provenu udbetaltes til låntagers søn.
  Dato: 27-05-1997,
 160. 448/1996 Spørgsmål om betaling af garantiprovision i forbindelse med hjemtagelse af realkreditlån inden tinglyst pantebrev forelå.
  Dato: 24-04-1997,
 161. OF 398/1996 Indsættelse af kombineret ejerskifte- og forhåndslån på sikringskonto frem for på udlægskredit. Forrentning.
  Dato: 25-03-1997,
 162. 381/1996 Spørgsmål om ansvar for omkostninger ved omprioriteringssag, der ikke blev gennemført. Tidspunkt for indhentelse af tingbogsattest. Udlæg.
  Dato: 12-03-1997,
 163. 235/1996 Indfrielse af privat pantebrev til overkurs, nettoprovenu fejlagtigt betalt til efterstående panthaver.
  Dato: 14-11-1996,
 164. 196/1996 Opkonvertering, kurser og omkostninger m.v.
  Dato: 14-11-1996,
 165. 219/1996 Spørgsmål om ansvar for manglende igangsætning af omprioritering.
  Dato: 11-11-1996,
 166. 513/1995 Tidspunkt for hjemtagelse af kontantlån.
  Dato: 07-11-1996,
 167. 615/1995 Spørgsmål om, hvorvidt klageren med føje havde fået den opfattelse, at provenuet af et nyt realkreditlån tillige rakte til indfrielse af et privat pantebrev.
  Dato: 15-10-1996,
 168. 434/1995 Spørgsmål om, hvorvidt kassekredit var forrentet i strid med aftale, og hvorvidt pengeinstituttet havde haft pligt til at medvirke ved omprioritering m.m.
  Dato: 15-10-1996,
 169. 39/1996 Opsigelse af eksisterende lån før lånetilbud forelå. Lagt til grund, at indklagede ikke havde gjort klageren bekendt med mulighederne for kurssikring.
  Dato: 03-10-1996,
 170. 37/1996 Spørgsmål om ekspederende pengeinstituts ansvar i forbindelse med indfrielse af udlægshaver.
  Dato: 03-10-1996,
 171. 92/1996 Forventninger til resultat af omprioritering.
  Dato: 03-10-1996,
 172. 414/1995 Spørgsmål om erstatningsansvar for tab som følge af opsigelse af eksisterende lån og udskydelse af hjemtagelse af nyt lån. Spørgsmål om administrationsselskab måtte anses som fuldmægtig for klageren, en andelsboligforening.
  Dato: 29-08-1996,
 173. 491/1995 Spørgsmål om erstatning for manglende ekspedition af omprioriteringssag. Overførsel til andet pengeinstitut.
  Dato: 04-07-1996,
 174. 383/1995 Spørgsmål om lånehjemtagelse i strid med aftale.
  Dato: 28-06-1996,
 175. 391/1995 Spørgsmål om erstatningsansvar for forhold i forbindelse med hjemtagelse af kontantlån.
  Dato: 06-06-1996,
 176. 441/1995 Rådgivning i forbindelse med opsigelse af eksisterende lån forinden lånetilbud forelå.
  Dato: 06-06-1996,
 177. 500/1995 Underskud på omprioriteringskonto, medfinansiering af forholdsmæssig terminsydelse.
  Dato: 06-06-1996,
 178. 379/1995 Tvist om, hvorvidt lån blev hjemtaget uden aftale med klager herom.
  Dato: 14-05-1996,
 179. 474/1995 Rådgivning. Tidspunkt for omprioriterings gennemførelse.
  Dato: 14-05-1996,
 180. 458/1995 Garantistillelse for hjemtagelse af realkreditlån.
  Dato: 08-05-1996,
 181. 266/1995 Rådgivning i forbindelse med omprioritering. Overtagelse af realkreditlån som enedebitor. Opsigelse af eksisterende lån. Kurssikring.
  Dato: 08-05-1996,
 182. 471/1995 Tidspunkt for hjemtagelse af omprioriteringslån.
  Dato: 02-04-1996,
 183. 764/1994 Spørgsmål om pengeinstituts ansvar for fejlagtig oplysning om overskydende provenu ved omprioritering.
  Dato: 26-03-1996,
 184. 28/1995 Spørgsmål om ansvar for manglende oplysning om, at der ved indfrielse af statslån skulle betales frigørelsesafgift.
  Dato: 22-02-1996,
 185. 807/1994 Fejl ved opgørelse af pantebreves restgæld, spørgsmål om lidt tab.
  Dato: 22-02-1996,
 186. 206/1995 Spørgsmål om aftale indgået om størrelse af stiftelsesomkostninger og gebyr m.v.
  Dato: 06-02-1996,
 187. 69/1995 Spørgsmål om rentekompensation til den ene af to ægtefæller ved udbetaling af á contobeløb til den anden fra fælles omprioriteringskonto.
  Dato: 06-02-1996,
 188. 822/1994 Spørgsmål vedrørende et pengeinstituts ansvar over for en efterstående privat panthaver i forbindelse med omlægning af foranstående lån i fast ejendom.
  Dato: 22-01-1996,
 189. 77/1995 Fejloplysning om opsigelsesfrist på eksisterende realkreditlån, adkomstspørgsmål i forbindelse med bodeling, rådgivning om kurssikring.
  Dato: 28-12-1995,
 190. 171/1995 Ekstraordinært afdrag på efterstående pantebrev til realkreditinstitut.
  Dato: 28-12-1995,
 191. 50/1995 Spørgsmål om gebyr m.v.
  Dato: 30-11-1995,
 192. OF 742/1994 Manglende oplysning om nødvendigheden af at forlænge lånetilbud, forsinket låneomlægning som følge heraf. Opsigelse af eksisterende lån som følge af udlæg tinglyst på ejendommen.
  Dato: 30-11-1995,
 193. 72/1995 Spørgsmål om bestemt provenu ved omprioritering.
  Dato: 30-11-1995,
 194. 156/1995 Spørgsmål om betaling af likviditetsunderskud i forbindelse med omprioritering.
  Dato: 21-11-1995,
 195. 118/1995 Spørgsmål om hjemtagelsestidspunkt for nyt lån.
  Dato: 21-11-1995,
 196. 44/1995 Spørgsmål vedrørende hjemtagelse af kontantlån.
  Dato: 16-11-1995,
 197. 54/1995 Spørgsmål vedrørende besparelse ved låneomlægning.
  Dato: 16-11-1995,
 198. OF 78/1995 Længere opsigelsesvarsel på eksisterende realkreditlån end forudsat. Manglende rådgivning om kurssikring i den opståede situation.
  Dato: 26-10-1995,
 199. 640/1994 Tvist om anvendelse af provenu ved omprioritering.
  Dato: 26-10-1995,
 200. 453/1994 Tidspunkt for opsigelse og indfrielse af eksisterende lån. Tidspunkt for hjemtagelse af omprioriteringslån. Tidspunkt for overførsel af kassekredit.
  Dato: 05-10-1995,
 201. 695/1994 Manglende underretning om modtagelse af lånetilbud, erstatningsansvar.
  Dato: 21-09-1995,
 202. 713/1994 Spørgsmål om, hvorvidt pengeinstituttet var blevet anmodet om at iværksætte en omprioritering.
  Dato: 06-09-1995,
 203. 783/1994 Underskud på omprioriteringskonto. Medfinansiering af løbende terminsydelse, differencerente, ekstraordinært afdrag til efterstående panthaver.
  Dato: 23-08-1995,
 204. 693/1994 Tidspunkt for hjemtagelse af kontantlån.
  Dato: 23-08-1995,
 205. 543/1994 Erstatningskrav i anledning af ikke gennemført omprioritering.
  Dato: 29-06-1995,
 206. 606/1994 Gebyr. Ansvar for kurstab, opgørelse af tab.
  Dato: 29-06-1995,
 207. 368/1994 Valg af låneserie.
  Dato: 31-05-1995,
 208. 689/1994 Beregning af rådighedsbeløb før og efter omprioritering.
  Dato: 31-05-1995,
 209. 445/1994 Underskud på omprioriteringskonto.
  Dato: 31-05-1995,
 210. 350/1994 Størrelse af provenu ved omprioritering.
  Dato: 31-05-1995,
 211. 152/1994 Pantebrev med særlige indfrielsesvilkår.
  Dato: 31-05-1995,
 212. 536/1994 Rådgivning om hjemtagelsestidspunkt for nyt lån.
  Dato: 17-05-1995,
 213. 684/1994 Krav om refusion af ekspeditionsgebyr som følge af fejlekspedition.
  Dato: 17-05-1995,
 214. 347/1994 Fejlekspedition vedrørende rykning af ejerpantebrev og opsigelse af eksisterende lån. Afvisning, bevis.
  Dato: 17-05-1995,
 215. OF 563/1994 Opsigelse af eksisterende lån før indhentelse af lånetilbud. Rådgivning om mulighed for kurssikring.
  Dato: 17-05-1995,
 216. 525/1994 Underskud på omprioriteringskonto. Opgørelse af nettoprovenu til efterstående panthaver. Ekspeditionstid.
  Dato: 04-05-1995,
 217. 493/1994 Forrentning af hjemtaget låneprovenu indsat på sikringskonto og af omprioriteringskonto.
  Dato: 04-05-1995,
 218. 605/1994 Forrentning af henholdsvis låneprovenu indsat på deponeringskonto og udlægskredit.
  Dato: 04-05-1995,
 219. 607/1994 Aftale om opnåelse af bestemt provenu.
  Dato: 04-05-1995,
 220. 471/1994 Tillægsbelåning betinget af efterstående panthavers samtykke.
  Dato: 27-04-1995,
 221. 452/1994 Ved fejl undladt at opsige eksisterende lån.
  Dato: 27-04-1995,
 222. 388/1994 Ændring af månedlig overførsel til budgetkonto ved opstart af omprioriteringssag.
  Dato: 12-04-1995,
 223. 500/1994 Debiteringstidspunkt af ekspeditionsgebyr, skift af realkreditinstitut m.m.
  Dato: 07-04-1995,
 224. 371/1994 Indfrielseskurs på privat pantebrev.
  Dato: 07-04-1995,
 225. 313/1994 Pantebrev med særlige indfrielsesvilkår.
  Dato: 07-04-1995,
 226. 385/1994 Spørgsmål om kredit til indfrielse af lån i andet pengeinstitut sikret ved ejerpantebrev.
  Dato: 07-04-1995,
 227. 483/1994 Tidspunkt for opsigelse af privat pantebrev, der skulle indfries.
  Dato: 31-03-1995,
 228. 370/1994 Underskud på omprioriteringskonto. Medfinansiering af løbende terminsydelse m.v.
  Dato: 09-03-1995,
 229. 290/1994 Fejlekspedition, opgørelse af tab.
  Dato: 28-02-1995,
 230. 455/1994 Tidspunkt for hjemtagelse af kreditforeningslån til om- og tilbygning.
  Dato: 15-02-1995,
 231. 398/1994 Ekspedition af opsigelse af eksisterende lån.
  Dato: 15-02-1995,
 232. 287/1994 Underskud på omprioriteringskonto. Afvigelser fra budget udarbejdet af kreditforening.
  Dato: 31-01-1995,
 233. IF 366/1994 Indfrielse af pantebrev med særlige indfrielsesvilkår.
  Dato: 31-01-1995,
 234. 383/1994 Kurssikring, omkostninger til stempelafgift og tinglysning m.m.
  Dato: 31-01-1995,
 235. 406/1994 Rente af omprioriteringskonto.
  Dato: 30-12-1994,
 236. 304/1994 Fejlekspedition, ej lidt tab.
  Dato: 30-12-1994,
 237. 252/1994 Indfrielse af pantebrev med særlige indfrielsesvilkår.
  Dato: 30-12-1994,
 238. 293/1994 Strakshjemtagelse af nyt lån, opsigelse af gamle lån til indfrielse ved termin. Opsigelsesfrister.
  Dato: 14-12-1994,
 239. 215/1994 Differencerenter, udbetaling af reservefondsandel.
  Dato: 14-12-1994,
 240. 234/1994 Klage over forretningsgang, ikke formueretlig tvist.
  Dato: 30-11-1994,
 241. 253/1994 Opgørelse af nettoprovenu i forhold til efterstående panthaver.
  Dato: 21-11-1994,
 242. OF 288/1994 Fast forrentede pantebreve omlagt til variabelt forrentet lån.
  Dato: 21-11-1994,
 243. 177/1994 Rådgivning, stiftelsesprovision.
  Dato: 14-11-1994,
 244. 246/1994 Tidspunkt for kursfastsættelse ved udbetaling af kreditforeningslån.
  Dato: 14-11-1994,
 245. IFSD 141/1994 Indfrielse af pantebrev med særlige indfrielsesvilkår.
  Dato: 14-11-1994,
 246. OF 165/1994 Omprioritering, underskud, opgørelse af nettoprovenu i forhold til efterstående panthaver.
  Dato: 24-10-1994,
 247. 98/1994 Omprioritering, forrentning af salgsprovenu modtaget under forbehold af anmærkningsfrit skøde. Gebyr.
  Dato: 17-10-1994,
 248. 60/1994 Rådgivning. Pantebreve med særlige indfrielsesvilkår.
  Dato: 19-09-1994,
 249. 118/1994 Fejlagtig oplysning fra kreditforening om seneste dato for opsigelse.
  Dato: 19-09-1994,
 250. 200/1994 Forkert oplysning om forhøjelse af bidragsprocent ved nyt lånetilbud.
  Dato: 19-09-1994,
 251. 612/1993 Omprioritering. Kursfastsættelse. Rådgivning. Ansvar for oplysninger fra realkreditinstitut.
  Dato: 12-07-1994,
 252. 649/1993 Omprioritering, rådgivning m.v.
  Dato: 29-06-1994,
 253. 634/1993 Spørgsmål om fejl i forhold til det aftalte.
  Dato: 29-06-1994,
 254. 683/1993 Provenu af omprioritering. Krav om nedbringelse af lån.
  Dato: 03-06-1994,
 255. 396/1993 Ændring i størrelse af lånebehov, omkostninger.
  Dato: 23-03-1994,
 256. 404/1993 Formidling af realkreditlån (omprioritering), manglende underretning om modtagelse af lånetilbud.
  Dato: 23-03-1994,
 257. 453/1993 Spørgsmål om udbetalingstidspunkt.
  Dato: 23-03-1994,
 258. OF 190/1993 Tidspunkt for indfrielse af eksisterende lån.
  Dato: 20-12-1993,
 259. 254/1993 Tab, difference i rente mellem kassekredit og lånesagskonto.
  Dato: 09-12-1993,
 260. 8/1993 Tidspunkt for indfrielse af gamle prioriteter i forhold til hjemtagelse af nyt lån.
  Dato: 27-10-1993,
 261. 205/1993 Omkostninger.
  Dato: 22-10-1993,
 262. 71/1993 Omprioritering, rådgivning.
  Dato: 20-09-1993,
 263. 562/1992 Rådgivning. Størrelse af rente på forbrugslån. Omprioritering.
  Dato: 08-06-1993,
 264. 663/1992 Rådgivning, omprioritering.
  Dato: 17-05-1993,
 265. 403/1992 Omprioritering, rådgivning.
  Dato: 26-04-1993,
 266. 456/1992 Ægtefællehandel, indfrielse af indestående lån forinden nyt låns hjemtagelse.
  Dato: 26-04-1993,
 267. 503/1992 Realkreditlån, tvangsauktionstruede ejendomme. Opsigelse af udlån.
  Dato: 26-04-1993,
 268. 222/1992 Tvangsauktionstruede ejendomme.
  Dato: 05-02-1993,
 269. 409/1992 Garanti overfor private kreditorer.
  Dato: 18-12-1992,
 270. 279/1992 Rådgivning.
  Dato: 16-12-1992,
 271. 177/1992 Omprioritering. Frigivelse af garantibeløb.
  Dato: 26-10-1992,
 272. 204/1992 Ekspedition af ombygningslån.
  Dato: 26-10-1992,
 273. 264/1992 Kreditforeningslån, omlægning.
  Dato: 21-10-1992,
 274. 64/1992 Rådgivning.
  Dato: 25-09-1992,
 275. OF 130/1992 Forrentning.
  Dato: 25-08-1992,
 276. 625/1991 Omprioritering. Returnering af checks. Gebyr for kontoudskrifter.
  Dato: 09-07-1992,
 277. IFSD 550/1991 Erstatning.
  Dato: 14-04-1992,
 278. 501/1991 Realkreditlån til tvangsauktionstruede ejendomme, pengeinstituttets medvirken.
  Dato: 14-04-1992,
 279. 490/1991 Realkreditlån til tvangsauktionstruede ejendomme, pengeinstituttets medvirken.
  Dato: 14-04-1992,
 280. 470/1991 Størrelse af omkostninger.
  Dato: 03-04-1992,
 281. 427/1991 Omprioritering i forbindelse med bodeling. Erstatning.
  Dato: 19-12-1991,
 282. 453/1990 Rådgivning. Hjemtagelse af kreditforeningslån, løbetid.
  Dato: 28-08-1991,
 283. 1/1991 Omprioritering i forbindelse med ægtefælleskifte. Budgetkonto.
  Dato: 28-08-1991,
 284. 13/1991 Omprioritering i forbindelse med ægtefælleskifte. Kundeforhold.
  Dato: 02-07-1991,
 285. 6/1991 Realkreditlån. Forsinket hjemtagelse.
  Dato: 17-06-1991,
 286. 484/1990 Udlægskonto, rente. Gebyr for hjemtagelse af kreditforeningslån m.v.
  Dato: 06-05-1991,
 287. 290/1990 Undladelse af hjemtagelse af kreditforeningslån.
  Dato: 28-12-1990,
 288. 338/1990 Medansvar for fejlekspedition.
  Dato: 05-12-1990,
 289. 164/1990 Hjemtagelse af lån samt indfrielse af udlån.
  Dato: 19-09-1990,
 290. 294/1989 Hjemtagelse af kreditforeningslån og anvendelse af låneprovenu i strid med instruks.
  Dato: 20-12-1989,
 291. 144/1989 Sikkerhedsstillelse. Gebyr. Låneafregning.
  Dato: 10-07-1989,
 292. 38/1988 Ikke ansvar for oplysning om mulighed for indskrivning af obligation.
  Dato: 20-03-1989,
 293. 160/1988 Formidling af realkreditlån. Ansvar for manglende accept overfor kreditforening.
  Dato: 09-03-1989,
 294. 105/1988 Førtidig indfrielse af pantebrev uden rentedekort, erstatning.
  Dato: 22-12-1988,
 295. 108/1988 Gebyrberegning.
  Dato: 28-11-1988,


Realrenteafgift
Rejsechecks
Rente
Renteafgift
Rådgivning