Emneregister
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Æ Ø Alle

V
Validering
Valuta
Valuta
Visakort - se Betalingstjenester
Værdiansættelse
Værdipapirer
- afregningskurs

 1. 252/2020 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i 2017 om investering og mod afregningskurs ved salg af investeringsbeviser i marts 2020.
  Dato: 30-06-2021, Spar Nord Bank (Bank Nordik)
  Pengeinstitutter
 2. 204/2019 Indsigelse mod gennemførelse af stop-loss ordre om køb af indeks CFD’er.
  Dato: 07-09-2020, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 3. 263/2016 Krav i forbindelse med gennemførelse af ordre om udnyttelse af warrants til en pris, der ville blive meddelt efterfølgende.
  Dato: 27-09-2017, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 4. 293/2016 Krav om erstatning for tab ved køb af ETF Crude Oil.
  Dato: 24-08-2017, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 5. 243/2016 Indsigelse mod gennemførelse af ordre om køb af udenlandske aktier for et angivet beløb via mobilbank uden at korrigere for antal stk. som følge af stigende kurs i markedet.
  Dato: 23-05-2017, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 6. 256/2016 Indsigelse mod gennemførelse af stopordre om køb af råvare CFD.
  Dato: 31-03-2017, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 7. 426/2015 Indsigelse om vildledende angivelse af vejledende afregningsbeløb i ordrebekræftelse i forbindelse køb af tegningsretter ved en kommissionshandel.
  Dato: 02-11-2016, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 8. 214/2015 Indsigelse mod rådgivning ved køb og salg af investeringsbeviser, mod afregningskurser for investeringsbeviser samt mod manglende modtagelse af udbytte for købte og solgte investeringsbeviser.
  Dato: 22-12-2015, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 9. 49/2014 Indsigelse mod afregningskurs ved salg af aktier
  Dato: 30-06-2014, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 10. 45/2013 Indsigelse mod afregningskurs ved køb af obligationer
  Dato: 28-08-2013, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 11. 12/2013 Spørgsmål om bank er erstatningsansvarlig for tab ved nedlukning af engagement og om et eventuelt krav er forældet
  Dato: 12-06-2013, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 12. 9/2012 Indsigelse mod afregningskurs i forbindelse med tvangsindløsning af Danisco aktier
  Dato: 11-06-2012, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 13. OF 418/2010 Spørgsmål om bank var berettiget til at tilbageføre en handel med klageren vedrørende en kort position i et valutakryds, aftalelovens § 32
  Dato: 21-03-2012, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 14. OF 591/2010 Indsigelse mod afregningskurs ved køb af aktier.
  Dato: 29-11-2011, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 15. 788/2010 Spørgsmål om indfrielseskurs på en valutaindekseret obligation med hovedstolsgaranti.
  Dato: 21-11-2011, Sparekassen Kronjylland
  Pengeinstitutter
 16. 25/2010 Spørgsmål om uberettiget sammenkædning af bevilling af lån med køb af egne aktier. Ekspeditionstid ved opgørelse af SP-opsparing.
  Dato: 06-05-2011, Østjydsk Bank
  Pengeinstitutter
 17. 135/2010 Spørgsmål om bankens annullation af strakshandel var berettiget på grund af forkert kurs i netbank.
  Dato: 04-04-2011, Sydbank
  Pengeinstitutter
 18. 307/2010 Annullering af handler med værdipapirer på grund af en forkert kurs i netbank.
  Dato: 14-03-2011, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 19. OF 885/2009 Indsigelse mod afregningskurs ved køb af aktier.
  Dato: 28-12-2010, Sparekassen Faaborg
  Pengeinstitutter
 20. OF 307/2009 Spørgsmål om dansk og tysk fortrydelsesret ved lånefinansieret investering samt kursen ved salg af værdipapir til pengeinstituttet (selvindtræde).
  Dato: 09-11-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 21. 1060/2009 Ændring af afregningskurs for obligationer handlet via onlinesystem.
  Dato: 30-09-2010, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 22. 987/2009 Krav som følge af dobbeltsalg af værdipapirer via netbank på grund af teknisk fejl.
  Dato: 29-09-2010, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 23. 239/2009 Indsigelse mod at endelig kurs afveg fra overslagsberegning.
  Dato: 29-03-2010, Roskilde Bank, SEB Bank
  Pengeinstitutter
 24. 163/2009 Indsigelse om forkerte forudsætninger for salg af obligationer.
  Dato: 19-01-2010, Sydbank
  Pengeinstitutter
 25. 304/2009 Tilbageførsel af aktiehandel foretaget via on-line system.
  Dato: 19-01-2010, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 26. 482/2008 Krav om erstatning begrundet i påstand om vildledende oplysninger om kursværdien af værdipapirer.
  Dato: 08-10-2009, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 27. 11/2008 Tilbageførsel af aktiehandel foretaget via online-system.
  Dato: 03-06-2008, Eik Bank, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 28. 74/2008 Indsigelse mod afregningskurs ved køb af obligationer.
  Dato: 23-04-2008, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 29. 292/2007 Ændring af afregningskurs for obligationer handlet via onlinesystem.
  Dato: 27-02-2008, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 30. 129/2007 Ændring af afregningskurs for obligationer solgt via onlinesystem. Afregningskurs ved selvindtræde, når "kurs alle handler" ikke var fastsat.
  Dato: 20-09-2007, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 31. 239/2006 Afregningskurs ved strakshandel og handel med selvindtræde.
  Dato: 24-05-2007, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 32. 84/2006 Indsigelse imod afregningskurs ved køb af aktier.
  Dato: 26-09-2006, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 33. 54/2006 Afregning af TDC aktier i henhold tilkøbstilbud.
  Dato: 04-07-2006, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 34. 32/2006 Spørgsmål om erstatning for et dækningsbeløb, der blev foretaget med henblik på at gennemføre klagerens salg af TDC aktier til kurs 382 i henhold til accepteret købstilbud.
  Dato: 04-07-2006, E*TRADE Bank
  Pengeinstitutter
 35. 117/2005 Annullation af aktiehandler foretaget via online-system. Sletning af limiteret ordre inden udløb.
  Dato: 03-05-2006, SkandiaBanken
  Pengeinstitutter
 36. 288/2005 Tilbageførsel af aktiehandel foretaget via online-system.
  Dato: 11-04-2006, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 37. 156/2005 Indsigelse mod afregning af aktiesalg, der var limiteret til en kurs, der var lavere end den aktuelle børskurs.
  Dato: 15-12-2005, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 38. 190/2005 Tilbageførsel af aktiehandel foretaget via onlinesystem.
  Dato: 07-11-2005, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 39. 136/2004 Indsigelse imod dispositioner vedrørende pensionskonti. Negative saldi. Afregningskurs ved køb af værdipapirer.
  Dato: 26-08-2004, Skælskør Bank
  Pengeinstitutter
 40. 365/2003 Kursfradrag (kursskæring) ved salg af obligationer i forbindelse med hjemtagelse af realkreditlån.
  Dato: 03-02-2004, Sparekassen Faaborg
  Pengeinstitutter
 41. 276/2003 Annullation af aktiehandel under henvisning til ombytning af aktier i forbindelse med en sammenlægning af to selskaber.
  Dato: 17-12-2003, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 42. 40/2003 Ekspedition af limiteret købsordre, selvindtræde.
  Dato: 08-10-2003, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 43. 86/2003 Indsigelse mod afregning.
  Dato: 16-09-2003, Hadsten Bank
  Pengeinstitutter
 44. 104/2003 Afregning af værdipapirhandel. Tilslutning til Homebanking. Beregning af renter ved opfyldelse af kendelse fra Ankenævnet.
  Dato: 08-07-2003, Roslev Sparekasse
  Pengeinstitutter
 45. 425/2002 Tilbageførsel af aktiehandel foretaget via onlinesystem.
  Dato: 02-04-2003, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 46. OF 181/2002 Tvist om, hvorvidt der var indgået aftale om køb af aktier til en bestemt kurs.
  Dato: 13-02-2003, Roslev Sparekasse
  Pengeinstitutter
 47. 179/2002 Ekspedition af købsordre.
  Dato: 13-11-2002, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 48. 269/2002 Tegning af aktieindekseret obligation.
  Dato: 22-10-2002, Jelling Sparekasse
  Pengeinstitutter
 49. 77/2002 Tilbageførsel af aktiehandel foretaget via onlinesystem.
  Dato: 10-09-2002, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 50. 36/2002 Spørgsmål om afregning af fondsordre skulle ske til strakskurs.
  Dato: 04-06-2002, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 51. 414/2001 Tilbageførsel af aktiehandel foretaget via homebanking.
  Dato: 14-05-2002, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 52. 320/2001 Ordreafgivelse på grundlag af fejlagtig kursangivelse.
  Dato: 14-02-2002, Sydbank
  Pengeinstitutter
 53. 201/2001 Gebyr for limitering af ordre. Afregning af limiteret ordre.
  Dato: 24-10-2001,
  Pengeinstitutter
 54. OF 21/2001 Ordre om salg af mindre likvide aktier ved gennemsnitshandel afregnet til aktuel salgskurs.
  Dato: 03-09-2001,
  Pengeinstitutter
 55. 425/2000 Annullation af aktiehandel som følge af selskabets omlægning af aktiekapitalen.
  Dato: 19-06-2001,
  Pengeinstitutter
 56. 405/2000 Afregning som strakshandel eller børsdagen efter ordrens afgivelse.
  Dato: 19-04-2001,
  Pengeinstitutter
 57. 293/2000 Vedrørende handelsdag og valørdag.
  Dato: 13-03-2001,
  Pengeinstitutter
 58. OF 404/2000 Tilbageførsel af aktiehandel foretaget via onlinesystem.
  Dato: 20-02-2001,
  Pengeinstitutter
 59. 359/2000 Spørgsmål, om afregning af ordre, der skulle handles til gennemsnitskurshandel, skulle ske til samme dags eller den følgende dags gennemsnitskurs.
  Dato: 29-01-2001,
  Pengeinstitutter
 60. 215/2000 Ordre om køb af aktier ikke gennemført. Limitering.
  Dato: 06-12-2000,
  Pengeinstitutter
 61. OF 46/2000 Tvist om, hvorvidt der var indgået aftale om salg af obligationer til en bestemt kurs. Beregnet kurs ved illikvide obligationer.
  Dato: 04-07-2000,
  Pengeinstitutter
 62. 30/2000 Ekspeditionstid ved salgsordre.
  Dato: 26-06-2000,
  Pengeinstitutter
 63. 488/1999 Afregningskurs når kurser ikke stilles via strakshandelssystem.
  Dato: 07-03-2000,
  Pengeinstitutter
 64. 295/1999 Indsigelse mod afregningskurs ved køb af aktier gennemført som strakshandler.
  Dato: 09-11-1999,
  Pengeinstitutter
 65. 196/1999 Tvist om, hvorvidt der var indgået aftale om salg af aktier til en bestemt kurs.
  Dato: 09-11-1999,
  Pengeinstitutter
 66. 199/1998 Indsigelse mod afregningskurs vedrørende fondshandler i august 1992 og oktober 1993.
  Dato: 03-11-1998,
  Pengeinstitutter
 67. 29/1998 Gebyr for overførsel af aktier fra udenlandsk depot. Afregningskurs vedrørende aktier købt på amerikansk børs.
  Dato: 15-07-1998,
  Pengeinstitutter
 68. OF 335/1997 Pengeinstituttets fastsættelse af udbudskurs ved salg af illikvide obligationer. Afvisning af limitering af ordre var berettiget.
  Dato: 14-04-1998,
  Pengeinstitutter
 69. 334/1997 Spørgsmål om afregning til ordredagens eller den følgende ekspeditionsdags BSH-kurs. Tidspunkt for ordreafgivelse.
  Dato: 26-01-1998,
  Pengeinstitutter
 70. 178/1997 Afregningskurs når "kurs alle handler" ikke er noteret.
  Dato: 14-11-1997,
  Pengeinstitutter
 71. 57/1997 Køb, fejlagtig afregningskurs vedrørende præmieobligationer.
  Dato: 18-09-1997,
  Pengeinstitutter
 72. 202/1997 Spørgsmål om afregningskurs ved klagerens salg af aktier.
  Dato: 16-09-1997,
  Pengeinstitutter
 73. 46/1997 Spørgsmål om afregningskurs ved kundens køb og salg af obligationer, herunder ved selvindtræde.
  Dato: 11-09-1997,
  Pengeinstitutter
 74. 64/1997 Tvist om, hvorvidt der var indgået aftale om, at salg af aktier skulle ske samme dag.
  Dato: 25-08-1997,
  Pengeinstitutter
 75. 66/1997 Strakshandel.
  Dato: 23-06-1997,
  Pengeinstitutter
 76. 41/1997 Spørgsmål om afregningskurs ved klagernes salg af aktier. Aftale og kurs ved den ene klagers køb af obligationer.
  Dato: 27-05-1997,
  Pengeinstitutter
 77. 429/1996 Omkostninger ved salg af aktier noteret på børsen i Stockholm.
  Dato: 17-04-1997,
  Pengeinstitutter
 78. OF 149/1996 Spørgsmål om tidspunkt for afgivelse af ordre. Afregningskurs ved selvindtræde, herunder i tilfælde, hvor "kurs alle handler" ikke er noteret.
  Dato: 06-12-1996,
  Pengeinstitutter
 79. 50/1996 Tvist om tidspunkt for effektuering af købsordre.
  Dato: 30-09-1996,
  Pengeinstitutter
 80. 614/1995 Salg af aktier. Limiteret kurs. Krav om erstatning som følge af pengeinstituts manglende udbud til den af aktieejeren fastsatte limitkurs og annullation af sagsordren.
  Dato: 04-07-1996,
  Pengeinstitutter
 81. 854/1994 Værdipapirer, limitering, afregningskurs.
  Dato: 26-10-1995,
  Pengeinstitutter
 82. 321/1994 Afregning som strakshandel eller børsdagen efter ordrens afgivelse.
  Dato: 30-12-1994,
  Pengeinstitutter
 83. OF 238/1994 Salg af aktier. Selvindtræde.
  Dato: 14-12-1994,
  Pengeinstitutter
 84. 125/1994 Værdipapirer, køb, afregningskurs.
  Dato: 17-10-1994,
  Pengeinstitutter
 85. 229/1994 Værdipapirer, afregningskurs.
  Dato: 04-10-1994,
  Pengeinstitutter
 86. OFIF 132/1994 Salg. Afregningskurs ved selvindtræde, når "kurs alle handler" ikke er noteret.
  Dato: 19-09-1994,
  Pengeinstitutter
 87. 697/1993 Salgsordre ikke ekspederet over fondsbørsen.
  Dato: 16-06-1994,
  Pengeinstitutter
 88. 578/1993 Afregningstidspunkt.
  Dato: 16-06-1994,
  Pengeinstitutter
 89. 652/1993 Værdipapirer, afregningskurs, limitering.
  Dato: 15-04-1994,
  Pengeinstitutter
 90. 266/1993 Limitering.
  Dato: 27-10-1993,
  Pengeinstitutter
 91. 634/1992 Afregningskurs ved handel mellem åbent depot og pensionsdepot.
  Dato: 08-06-1993,
  Pengeinstitutter
 92. OFIF 524/1992 Fejlagtig indkodet løbetid, ond tro. Limitering.
  Dato: 12-03-1993,
  Pengeinstitutter
 93. 498/1992 Strakshandel.
  Dato: 30-12-1992,
  Pengeinstitutter
 94. 413/1992 Warrants.
  Dato: 30-12-1992,
  Pengeinstitutter
 95. 378/1992 Selvindtræde, ingen officiel kurs.
  Dato: 18-12-1992,
  Pengeinstitutter
 96. 404/1991 Værdipapirer, afregningskurs.
  Dato: 30-12-1991,
  Pengeinstitutter
 97. 364/1991 Afregningskurs ved køb og salg af værdipapirer. Afvisning
  Dato: 19-12-1991,
  Pengeinstitutter
 98. 400/1991 Salg, forkert afregningskurs.
  Dato: 19-12-1991,
  Pengeinstitutter
 99. 161/1991 Værdipapirer, fondsafregning.
  Dato: 21-10-1991,
  Pengeinstitutter
 100. 180/1991 Formuestyring. Kapitalpensionsdepot.
  Dato: 07-10-1991,
  Pengeinstitutter
 101. 524/1990 Værdipapirer, afregningskurs.
  Dato: 18-03-1991,
  Pengeinstitutter
 102. 493/1990 Selvindtræde.
  Dato: 06-03-1991,
  Pengeinstitutter
 103. OF 293/1990 Værdipapirer, afregningskurs.
  Dato: 05-11-1990,
  Pengeinstitutter
 104. 155/1990 Værdipapirer, afregningskurs.
  Dato: 19-09-1990,
  Pengeinstitutter
 105. 115/1990 Værdipapirer. Køb.
  Dato: 06-07-1990,
  Pengeinstitutter
 106. 59/1990 Værdipapirer. Salg. Forkert kurs.
  Dato: 28-05-1990,
  Pengeinstitutter
 107. 8/1990 Aktiesalg. Kurs.
  Dato: 16-02-1990,
  Pengeinstitutter
 108. OF 427/1989 Køb af obligationer.
  Dato: 31-01-1990,
  Pengeinstitutter
 109. 327/1989 Køb af aktier ved "strakshandel". Kursfastsættelse.
  Dato: 20-12-1989,
  Pengeinstitutter
 110. 56/1989 Afregningskurs ved aktiesalg. Forrentning af konvertibel kronekonto.
  Dato: 23-08-1989,
  Pengeinstitutter
 111. 201/1989 Afregningskurs og valutakurs ved salg af udenlandske obligationer.
  Dato: 23-08-1989,
  Pengeinstitutter
 112. 47/1989 Afregningskurs ved køb af obligationer.
  Dato: 23-08-1989,
  Pengeinstitutter
 113. 52/1989 Aktiehandel.
  Dato: 09-06-1989,
  Pengeinstitutter
 114. OF 114/1989 Salg af obligationsbeholdning. Selvindtræde.
  Dato: 06-06-1989,
  Pengeinstitutter

- andelsbeviser
- forhold vedrørende udenlandske papirer
- formuestyring
- gearet/ lånefinansieret investering
- ikke-effektueret ordre
- kurtage
- køb, salg, rådgivning
- overførsel til andet pengeinstitut
- præmieobligationer
- skatteforhold
- øvrige spørgsmål

Værnetingsaftale