Se emneregister for:


Emneregister
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Æ Ø Alle

V
Validering
Valuta
Valuta
Værdiansættelse
Værdipapirer
- afregningskurs
- andelsbeviser
- forhold vedrørende udenlandske papirer
- formuestyring
- gearet/ lånefinansieret investering
- ikke-effektueret ordre
- kurtage
- køb, salg, rådgivning
- overførsel til andet pengeinstitut
- præmieobligationer
- skatteforhold
- øvrige spørgsmål

 1. 607/2023 Krav om erstatning begrundet i indsigelse om uberettiget lukning af ”boxed” positioner/syntetisk lukkede positioner.
  Dato: 18-04-2024, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 2. 469/2023 Krav om overførsel af aktier i nu ophørte pengeinstitutter til klagernes nuværende pengeinstitut.
  Dato: 19-03-2024, Finansiel Stabilitet
  Pengeinstitutter
 3. 229/2023 Ekspeditionstid ved overførsel af værdipapirer til andet pengeinstitut.
  Dato: 28-02-2024, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 4. 506/2023 Indsigelse mod pengeinstituts opkrævning af gebyrer og modtagelse af provisioner, herunder formidlingsprovision fra provisionsbærende fonde.
  Dato: 28-02-2024, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 5. 218/2023 Spørgsmål om manglende oplysning om kontaktoplysninger på depotbank og udenlandsk pengeinstitut i forbindelse med ansøgning om refusion af tysk udbytteskat
  Dato: 12-12-2023, Nordnet Bank AB
  Pengeinstitutter
 6. 207/2023 Tvangslukning af positioner. Indsigelse om, at lukning af alle positioner var unødvendig.
  Dato: 30-11-2023, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 7. 93/2023 Indsigelse mod afvikling af klagerens ETF’er som følge af ændringer i amerikansk skattelovgivning. Indsigelse om util-strækkelig varsling/meddelelse.
  Dato: 30-11-2023, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 8. 533/2022 Krav om erstatning for kurstab som følge af bankens manglende salg af klagernes værdipapirer på et tidligere tidspunkt. Indsigelse om mangelfuld rådgivning forud for rentetilpasning af F5 lån.
  Dato: 13-10-2023, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 9. 26/2023 Indsigelse om manglende varsling/meddelelse om afvikling af klagerens ETF’er som følge af ændringer i amerikansk skattelovgivning.
  Dato: 22-08-2023, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 10. 467/2022 Indsigelse mod manglende meddelelse om afnotering af ETF’er. Krav om erstatning.
  Dato: 13-06-2023, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 11. 567/2021 Indsigelse mod bankens tvangssalg af klagerens værdipapirer, indsigelse mod gebyrer og indsigelse mod bankens indberetning til Skat.
  Dato: 09-05-2023, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 12. 147/2022 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med bankens krav om flytning eller salg af værdipapirer efter klagerens udstationering til USA.
  Dato: 28-04-2023, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 13. 130/2022 Spørgsmål om erstatning grundet ekspeditionstiden i forbindelse med konvertering af klagerens danske aktier til American Depository Shares (ADS)
  Dato: 23-02-2023, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 14. 302/2021 Krav om erstatning i forbindelse med bankens håndtering af aktiesplit.
  Dato: 12-12-2022, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 15. 552/2021 Indsigelse mod bankens gebyrer, renter og omkostninger mv. i forbindelse med handel med CFD-kontrakter på bankens handelsplatform.
  Dato: 12-12-2022, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 16. 25/2022 Krav om erstatning begrundet i manglende gennemførelse og sletning af salgsordre.
  Dato: 15-11-2022, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 17. 147/2021 Krav om erstatning begrundet i klagerens investering af ratepension i amerikanske gearede ETF’er.
  Dato: 20-09-2022, Alm. Brand Bank (Sydbank)
  Pengeinstitutter
 18. 2/2022 Klage over manglende mulighed for at handle investerings-beviser i investeringsforening via bankens selvbetjeningssy-stemer på grund af investeringsforeningens manglende markedsføringstilladelse i det land, hvor klageren var bosid-dende.
  Dato: 20-09-2022, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 19. 559/2021 Indsigelse om mangelfuld rådgivning om omkostninger i forbindelse med investering i investeringsbeviser og indsigelse i forbindelse med opsigelse af investeringsaftalen
  Dato: 09-09-2022, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 20. 189/2021 Krav om erstatning begrundet i påstand om uretmæssige transaktioner fra klagerens konti og depot i forbindelse med salg af værdipapirer.
  Dato: 04-03-2022, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 21. 127/2021 Indsigelse om mangelfuld rådgivning vedrørende indgåelse af lock-up aftale i forbindelse med restrukturering af selskab, hvori klageren var obligationsejer. Spørgsmål om erstatning.
  Dato: 18-01-2022, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 22. 150/2021 Krav om erstatning i forbindelse med tvangslukning af WTI Crude Oil May 2020 Futures kontrakt i en situation, hvor handelsprisen blev negativ. Indsigelse om, at det ikke var muligt at afgive ordrer med henblik på at lukke position.
  Dato: 23-11-2021, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 23. 172/2020 Krav om tilbagebetaling af gebyr for investeringsaftale begrundet i indsigelse om manglende individuel rådgivning.
  Dato: 09-11-2021, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 24. 73/2021 Indsigelse og krav om erstatning i forbindelse med overførsel af engagement. Spørgsmål om forældelse.
  Dato: 18-10-2021, Lollands Bank, Nordea Bank og Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 25. 395/2020 Krav om erstatning begrundet i fejl på investerings app. Krav om at bank skal forbydes at udbyde handel med aktier.
  Dato: 30-06-2021, Lunar Bank
  Pengeinstitutter
 26. 403/2020 Krav om erstatning ved handel med E-mini Crude Oil May 2020 Futures kontrakter i en situation, hvor handelsprisen blev negativ. Indsigelse om, at det ikke var muligt at afgive ordrer med henblik på at lukke position.
  Dato: 30-06-2021, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 27. 222/2020 Krav om erstatning ved handel med WTI Crude Oil May 2020 Futures kontrakter i en situation, hvor handelsprisen blev negativ. Indsigelse om, at banken uberettiget lukkede position den 21. april 2020 om formiddagen i stedet for at afvente automatisk udløb senere samme dag.
  Dato: 11-06-2021, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 28. 215/2020 Spørgsmål om ansvar for tab som følge af køb af for stort antal aktier. Opdatering af kursoplysninger i handelssystem.
  Dato: 02-06-2021, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 29. 196/2020 Indsigelse mod tvangslukning af CFD position og krav om erstatning for ændring af limitordre til markedsordre.
  Dato: 11-05-2021, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 30. OF 357/2020 Krav om erstatning begrundet i indsigelse om utilstrækkelig information om kursværdien af udenlandske aktier i mobil-bank app og på online investeringsplatform
  Dato: 11-05-2021, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 31. 178/2020 Krav om erstatning i forbindelse med tvangslukning af WTI Crude Oil May 2020 Futures kontrakter i en situation, hvor handelsprisen blev negativ. Indsigelse om, at det ikke var muligt at afgive ordrer med henblik på at lukke position.
  Dato: 11-05-2021, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 32. 100/2020 Krav om erstatning i forbindelse med håndtering af en selskabshændelse (corporate action) om tilbud om køb af nye aktier i forbindelse med udvidelse af aktiekapitalen i et amerikansk selskab.
  Dato: 11-05-2021, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 33. OF 250/2020 Krav om erstatning fra dødsbo for manglende annullation af limitordrer om salg af aktier i forbindelse med dødsfald.
  Dato: 05-05-2021, Alm. Brand Bank (nu Sydbank)
  Pengeinstitutter
 34. 341/2020 Krav om udbetaling af kapitalbevis (ansvarlig indskudskapital) udstedt i 1980 med en løbetid på seks år. Spørgsmål om forældelse.
  Dato: 26-03-2021, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 35. 251/2020 Krav om erstatning i forbindelse med en selskabshændelse (corporate action) om tegning af nye aktier fra både en GBP konto og en EUR konto i forbindelse med en kapitalforhøjelse. Spørgsmål om funding af aktietegningen på begge konti og bankens ret til beregning af renter og vekselgebyr.
  Dato: 26-03-2021, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 36. 242/2019 Krav om erstatning i forbindelse med betalingsoverførsler til investeringsengagement og i forbindelse med opsigelse af kundeforhold.
  Dato: 05-03-2021, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 37. 225/2020 Krav om erstatning for tvangslukning af klagerens optionskontrakter. Indsigelse om at banken havde ansat værdien af klagerens portefølje for lavt ved beregning af marginudnyttelse.
  Dato: 05-03-2021, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 38. 271/2020 Krav om erstatning for tab ved gennemførsel af ordre om salg af futures kontrakter næste handelsdag på trods af forsøg på at annullere ordren på afgivelsesdagen i ”fryseperiode” efter markedet lukkede. Indsigelse om, at ordren burde være bortfaldet automatisk.
  Dato: 05-03-2021, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 39. 254/2020 Spørgsmål om tildeling af aktier i forbindelse med emission. Overtegning. Pengeinstituts fejlagtige oprettelse af to tegningsordrer.
  Dato: 09-02-2021, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 40. 291/2020 Arvings indsigelse mod pengeinstituts salg af aktier i forbindelse med kundes dødsfald. Indsigelse mod manglende adgang til konti og udlevering kontoudskrifter.
  Dato: 20-01-2021, BankNordik
  Pengeinstitutter
 41. 182/2020 Krav om erstatning ved handel med WTI Crude Oil May 2020 Futures kontrakter i en situation, hvor handelsprisen blev negativ. Indsigelse om, at det ikke var muligt at afgive ordrer med henblik på at lukke position, når handelsprisen var negativ.
  Dato: 16-12-2020, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 42. 256/2020 Krav om erstatning ved handel med WTI Crude Oil May 2020 Futures kontrakter i en situation, hvor handelsprisen blev negativ. Indsigelse om, at det ikke var muligt at afgive ordrer med henblik på at lukke position, når handelsprisen var negativ.
  Dato: 16-12-2020, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 43. 166/2020 Krav om erstatning ved handel med E-mini Crude Oil May 2020 Futures kontrakter i en situation, hvor handelsprisen blev negativ. Indsigelse om, at handelsplatform ikke viste opdaterede oplysninger.
  Dato: 17-11-2020, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 44. 154/2020 Krav om ændring af formulering i bankens samtykkeerklæring vedrørende opbevaring af værdipapirer i samledepot.
  Dato: 30-09-2020, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 45. 421/2019 Krav om at bank fortsat skulle tilbyde handel med produkter fra en bestemt investeringsforening.
  Dato: 31-03-2020, Nordnet Bank
  Pengeinstitutter
 46. OF 261/2019 Indsigelse mod pengeinstituts modtagelse af formidlingsprovision fra provisionsbærende fonde, som klageren havde investeret i. Spørgsmål om der forelå en kvalitetsforbedrende service, der var proportional med den modtagne betaling.
  Dato: 31-03-2020, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 47. 283/2018 Krav om erstatning for tab ved investering i CFD-kontrakter som følge af mangelfulde oplysninger om risiko ved produktet og krav om øget margin. Spørgsmål om banken uopfordret anbefalede investering i CFD-kontrakter.
  Dato: 17-03-2020, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 48. 301/2019 Krav om erstatning begrundet i indsigelse om, at banken havde hindret salg af udenlandske aktier som følge af fejlagtig indbetaling af stempelafgift. Spørgsmål om forældelse.
  Dato: 27-02-2020, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 49. 356/2019 Krav om retablering af aktiebeholdning i opbevaringsdepot.
  Dato: 06-02-2020, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 50. 304/2019 Krav om erstatning som følge af, at brev om tildeling af nye aktier i forbindelse med en selskabshændelse (corporate action) ikke kom frem.
  Dato: 22-01-2020, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 51. 215/2019 Indsigelse mod manglende gennemførelse af ordre om salg af futures m.v.
  Dato: 18-12-2019, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 52. 290/2019 Krav om at bank skulle tilbyde handel i en bestemt aktie.
  Dato: 07-11-2019, BankNordik
  Pengeinstitutter
 53. 35/2019 Krav begrundet i indsigelse om fejlagtige oplysninger og mangelfuld rådgivning om vilkår for konvertibel emission. Skuffede forventninger.
  Dato: 03-10-2019, Nordnet Bank AB
  Pengeinstitutter
 54. 360/2018 Krav om erstatning i forbindelse salg af aktier på baggrund af oplysning i handelssystem om en gennemsnitlig anskaffelseskurs, der ikke var opdateret. Skuffede forventninger.
  Dato: 27-06-2019, Nordnet Bank AB
  Pengeinstitutter
 55. 412/2018 Krav om erstatning begrundet i indsigelse om manglende modtagelse af meddelelse om ændrede marginkrav.
  Dato: 12-06-2019, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 56. OF 218/2018 Krav om erstatning for salg af aktier, der medførte aktieavancebeskatning og reduktion af social pension.
  Dato: 09-04-2019, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 57. 26/2018 Spørgsmål om der skete tvangslukning af klagerens positioner den 18. august 2017. Krav om erstatning.
  Dato: 04-04-2019, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 58. OF 249/2018 Indsigelse mod ændringer af certifikater foretaget af pengeinstitut som udsteder
  Dato: 14-02-2019, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 59. 155/2018 Indsigelse mod køb af aktier til ratepensionsdepot i bankens elektroniske handelssystem trods manglende dækning på ratepensionskonto.
  Dato: 25-01-2019, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 60. 100/2018 Krav om erstatning som følge af manglende gennemførelse af ordrer om køb af certifikater i netbank. Fejlagtig kursangivelse i bankens handelssystem.
  Dato: 29-11-2018, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 61. 166/2018 Krav om erstatning eller godtgørelse begrundet i en manglende kursopdatering i handelssystem
  Dato: 09-11-2018, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 62. 239/2017 Indsigelse mod aktiehandel foretaget i forbindelse med oprettelse af depot.
  Dato: 21-03-2018, Nordnet Bank AB
  Pengeinstitutter
 63. 175/2016 Indsigelse mod tvangslukning af CFD-kontrakter samt betydning af en ”Corporate Action” om delvis tvangsindløsning af de for CDF-kontrakterne underliggende aktier. Spørgsmål om forældelse.
  Dato: 11-09-2017, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 64. 267/2016 Krav om erstatning i forbindelse med konvertering af amerikanske aktier fra fysiske aktiecertifikater til elektroniske aktier og efterfølgende salg af aktierne. Spørgsmål om ekspeditionstid.
  Dato: 24-08-2017, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 65. 241/2016 Indsigelse mod indhold af depoter.
  Dato: 31-03-2017, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 66. 332/2016 Krav om erstatning i forbindelse med driftsforstyrrelse i bankens elektroniske handelssystem. Indsigelse om for lang reaktionstid ved telefonisk henvendelse til banken om ordren.
  Dato: 31-03-2017, Nordnet Bank AB
  Pengeinstitutter
 67. 242/2016 Krav om erstatning for mistet fortjeneste ved salg af aktier, som banken fejlagtigt havde registreret som værende tildelt klageren i forbindelse med børsintroduktion.
  Dato: 29-11-2016, Nordnet Bank AB
  Pengeinstitutter
 68. 18/2016 Indsigelse mod gennemførelse af tegning af aktier i forbindelse med børsintroduktion trods manglende dækning på depotkonto samt krav om erstatning for tab ved dækningssalg.
  Dato: 07-09-2016, Nordnet Bank AB
  Pengeinstitutter
 69. 212/2015 Indsigelse mod tvangslukning af CFD-kontrakter.
  Dato: 23-08-2016, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 70. 214/2015 Indsigelse mod rådgivning ved køb og salg af investeringsbeviser, mod afregningskurser for investeringsbeviser samt mod manglende modtagelse af udbytte for købte og solgte investeringsbeviser.
  Dato: 22-12-2015, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 71. 46/2015 Indsigelse mod gennemførelse af to stop loss ordrer om køb af samme aktie trods manglende dækning på depotkonto samt krav om erstatning for tab ved dækningssalg.
  Dato: 14-09-2015, Nordnet Bank AB
  Pengeinstitutter
 72. 395/2014 Krav om erstatning som følge af manglende mulighed for salg af pantsatte aktier via netbank.
  Dato: 01-07-2015, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 73. 152/2014 Indsigelse om fejlregistrering af værdipapirbeholdning i forbindelse med emission og krav om erstatning for kurstab.
  Dato: 11-02-2015, Nordnet Bank AB
  Pengeinstitutter
 74. 159/2014 Krav om erstatning for tab ved salg af CFD-kontrakter som følge af krav om øget margin.
  Dato: 29-12-2014, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 75. 34/2014 Spørgsmål om ansvar som følge af forkert oplysning om depots værdi
  Dato: 30-06-2014, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 76. 236/2013 Tilbagesøgning af beløb, der fejlagtigt blev indsat af banken i forbindelse med udløb af obligationer
  Dato: 13-11-2013, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 77. 30/2013 Spørgsmål om salg af klagerens værdipapirer var aftalt med klageren, om investeringer lå inden for rammerne af formueplejemandater, om bankens overførsel af beløb fra klagerens konto til SKAT var sket med frigørende virkning og om dele af klagerens krav var forældet.
  Dato: 06-09-2013, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 78. 98/2013 Spørgsmål om forældelse af et eventuelt krav baseret på mangelfuld rådgivning. Indsigelser i forbindelse med lånefinansierede investeringer herunder ved finansiering i udenlandsk valuta
  Dato: 28-08-2013, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 79. 12/2013 Spørgsmål om bank er erstatningsansvarlig for tab ved nedlukning af engagement og om et eventuelt krav er forældet
  Dato: 12-06-2013, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 80. 601/2012 Krav i anledning af fejlagtig meddelelse om udløbskurs på obligationer udstedt af Amagerbanken
  Dato: 12-06-2013, P/F BankNordik
  Pengeinstitutter
 81. 494/2012 Indsigelse mod lukning af CFD-kontrakter på baggrund af et kortvarigt brat kursfald på aktie
  Dato: 07-06-2013, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 82. 553/2012 Spørgsmål om indsigelse mod salg af Apple aktier i 2010 var fortabt som følge af passivitet
  Dato: 07-06-2013, Danske Andelskassers Bank (Andelskassen Østjylland)
  Pengeinstitutter
 83. 572/2012 Krav i anledning af fejlagtig meddelelse om udløbskurs på obligationer udstedt af Amagerbanken
  Dato: 11-04-2013, P/F BankNordik
  Pengeinstitutter
 84. OF 118/2012 Indsigelse mod banks håndtering af corporate actions og krav om erstatning for tab lidt ved tvangssalg af værdipapirer
  Dato: 11-04-2013, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 85. 298/2011 Indsigelse om unødvendigt kurstab på værdipapir som følge af at telefonisk ordreafgivelse ikke var mulig i pengeinstituttet
  Dato: 23-05-2012, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 86. 267/2011 Indsigelse mod salg af aktietegningsretter, der netop var købt.
  Dato: 21-03-2012, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 87. 137/2011 Erstatningskrav fremsat med baggrund i at en navnenotering af aktier ikke blev opretholdt ved overførsel af aktierne til et andet pengeinstitut, hvorved en brugsret til en ferielejlighed blev opsagt.
  Dato: 23-02-2012, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 88. 69/2011 Spørgsmål om klageren var berettiget til tegningsretter, som han fejlagtigt havde fået tildelt af banken.
  Dato: 14-02-2012, Sparbank
  Pengeinstitutter
 89. 206/2011 Spørgsmål om pengeinstituts salg af klagerens aktier og betaling af provenu til kommunens opkrævningsafdeling var berettiget.
  Dato: 14-02-2012, Sparekassen Lolland
  Pengeinstitutter
 90. 607/2010 Krav om tilbageførsel af en handel i netbank på grund af teknisk fejl og visning af et værdipapir, som ikke kunne handles.
  Dato: 21-12-2011, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 91. 547/2010 Investering ved køb af aktier i et ejendomsinvesteringsselskab.
  Dato: 21-11-2011, Sparekassen Lolland
  Pengeinstitutter
 92. 1098/2010 Spørgsmål om tab ved investering i værdipapirer og udlevering af dokumenter.
  Dato: 21-11-2011, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 93. IF 668/2010 Spørgsmål om erstatning for tab ved investering i værdipapirer herunder i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer på baggrund af rådgivning og ved indgåelse af en formueplejeaftale samt om godtgørelse af udgifter til revisor.
  Dato: 03-11-2011, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 94. 507/2010 Spørgsmål om erstatning ved sletning af tegningsretter.
  Dato: 30-09-2011, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 95. 278/2010 Spørgsmål i forbindelse med salg af aktier ved nedlukning af investeringskredit.
  Dato: 06-09-2011, Handelsbanken
  Pengeinstitutter
 96. 58/2010 Spørgsmål vedrørende et pengeinstituts oplysning om forrentning af et investeret beløb.
  Dato: 06-09-2011, Sparbank
  Pengeinstitutter
 97. 884/2009 Indsigelser i forbindelse med handel med værdipapirer via netbank.
  Dato: 04-04-2011, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 98. 108/2010 Mindreårigs indsigelse mod ombytning af garantikapital til aktier.
  Dato: 14-03-2011, Sydbank
  Pengeinstitutter
 99. 1078/2009 Indsigelse mod køb af de samme værdipapirer to gange i henhold til én instruks.
  Dato: 28-12-2010, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 100. 700/2009 Krav vedrørende dispositioner på fælleskonti før samlivsophævelse, vedrørende investeringsrådgivning og rådgivning ved køb af fast ejendom.
  Dato: 09-11-2010, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 101. 878/2009 Spørgsmål om ansvar for kurstab på værdipapirer i forbindelse med dødsbobehandling i udlandet.
  Dato: 03-11-2010, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 102. 987/2009 Krav som følge af dobbeltsalg af værdipapirer via netbank på grund af teknisk fejl.
  Dato: 29-09-2010, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 103. 303/2009 Spørgsmål om overvågning af kursudvikling på aktier.
  Dato: 30-06-2010, Sparbank
  Pengeinstitutter
 104. 330/2009 Krav i forbindelse med investering i 4 % ASK Højrentelande.
  Dato: 27-05-2010, Sydbank
  Pengeinstitutter
 105. 414/2008 Indsigelse mod lukning af CFD-kontrakter.
  Dato: 23-12-2009, E*TRADE Bank
  Pengeinstitutter
 106. 384/2009 Spørgsmål om bindende virkning af information i emissionsbrochure samt på netbank om angivelse af tegningsperiodes længde.
  Dato: 23-12-2009, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 107. 274/2009 Krav i forbindelse med en limiteret salgsordre, der ikke blev gennemført.
  Dato: 18-11-2009, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 108. 79/2009 Spørgsmål om indfrielsestidspunkt og indfrielseskurs for erhvervsobligationer.
  Dato: 16-11-2009, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 109. 57/2009 Krav om annullering af aktiesalg.
  Dato: 16-11-2009, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 110. 395/2009 Spørgsmål om bindende virkning af information i emissionsbrochure samt på Internettet om angivelse af tegningsperiodes længde
  Dato: 08-10-2009, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 111. 130/2009 Fejlagtig meddelelse om udtrækning af obligationer
  Dato: 29-09-2009, Sparbank
  Pengeinstitutter
 112. 15/2009 Spørgsmål om overvågning af kursudvikling på aktier.
  Dato: 25-06-2009, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 113. 369/2008 Spørgsmål om ansvar for rådgivning givet af pengeinstituts norske samarbejdspartners underagent.
  Dato: 27-03-2009, Sydbank
  Pengeinstitutter
 114. 79/2008 Indsigelse om, at handler var sket via hjemmesides demoversion, tvangsrealisation af aktier på grundlag af bestemmelse i almindelige forretningsbetingelser.
  Dato: 03-03-2009, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 115. 96/2008 Krav om erstatning i forbindelse med forsínket indbetaling på investeringsengagement. Opsigelse af kundeforhold.
  Dato: 24-11-2008, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 116. 209/2008 Tvangssalg af investering i CFD kontrakter.
  Dato: 24-11-2008, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 117. 290/2007 Tvangssalg af investering i CFD kontrakter.
  Dato: 11-11-2008, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 118. 114/2008 Spørgsmål vedrørende gebyr for (gen)fremsendelse af VP-meddelelse om tvangsindløsning af aktier, som klageren har anført, at han ikke har modtaget.
  Dato: 02-10-2008, bankTrelleborg (Sydbank)
  Pengeinstitutter
 119. 168/2007 Spørgsmål om salg af aktier skete med klagerens samtykke.
  Dato: 11-12-2007, Østjydsk Bank
  Pengeinstitutter
 120. 30/2006 Indsigelse mod afregningsprincip ved køb af obligationer.
  Dato: 08-06-2006, Sydbank
  Pengeinstitutter
 121. 59/2005 Indsigelse om, at købsordre blev afregnet med for stort antal aktier.
  Dato: 23-06-2005, Handelsbanken
  Pengeinstitutter
 122. 218/2003 Investeringer i optioner. Modregning i indestående på aktionærkonto.
  Dato: 03-02-2004, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 123. 324/2003 Krav i forbindelse med handel med obligationer.
  Dato: 03-02-2004, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 124. OF 209/2000 Spørgsmål om pengeinstituts nægtelse af at lade fondshandler vedrørende pensionsdepot ske via anden fondshandler.
  Dato: 22-11-2000,
  Pengeinstitutter
 125. 278/1999 Spørgsmål om saglig begrundelse for afvikling af kundeforhold.
  Dato: 09-08-2000,
  Pengeinstitutter
 126. OF 487/1999 Spørgsmål om samtykkeerklæring gav fornøden hjemmel for telefonisk henvendelse til kunde.
  Dato: 28-04-2000,
  Pengeinstitutter
 127. 358/1999 Salg af ikke-pantsatte aktier.
  Dato: 28-04-2000,
  Pengeinstitutter
 128. 202/1999 Spørgsmål om fondsordres nærmere indhold.
  Dato: 27-09-1999,
  Pengeinstitutter
 129. 263/1998 Udlodning i forbindelse med indløsning af aktie. Renter.
  Dato: 20-11-1998,
  Pengeinstitutter
 130. 412/1997 Kapitalindskud.
  Dato: 06-03-1998,
  Pengeinstitutter
 131. 166/1997 Krav om refusion af omkostninger ved handel, der blev tilbageført.
  Dato: 16-09-1997,
  Pengeinstitutter
 132. 38/1997 Spørgsmål om ejendomsretten til aktier erhvervet for midler fra konto oprettet med to kontohavere.
  Dato: 10-06-1997,
  Pengeinstitutter
 133. 118/1996 Spørgsmål om erstatningsansvar for tab i forbindelse med tvangsauktion m.m.
  Dato: 07-11-1996,
  Pengeinstitutter
 134. 580/1995 Salg af obligationer noteret over kurs pari med valør efter offentliggørelse af udtrækning.
  Dato: 04-07-1996,
  Pengeinstitutter
 135. 528/1995 Indsigelser mod fondshandler foretaget i 1983.
  Dato: 11-06-1996,
  Pengeinstitutter
 136. 366/1995 Udtrukket beløb overført til anden konto end oplyst/aftalt.
  Dato: 02-04-1996,
  Pengeinstitutter
 137. 398/1995 Spørgsmål om forrentning af nettoprovenu ved forsinket udbetaling.
  Dato: 26-03-1996,
  Pengeinstitutter
 138. 854/1994 Værdipapirer, limitering, afregningskurs.
  Dato: 26-10-1995,
  Pengeinstitutter
 139. 3/1994 Konto, tilbageførsel af bogførte obligationsrenter.
  Dato: 22-08-1994,
  Pengeinstitutter
 140. 578/1993 Afregningstidspunkt.
  Dato: 16-06-1994,
  Pengeinstitutter
 141. 697/1993 Salgsordre ikke ekspederet over fondsbørsen.
  Dato: 16-06-1994,
  Pengeinstitutter
 142. OF 648/1992 Værdipapirer, køb, dørsalgsloven.
  Dato: 24-06-1993,
  Pengeinstitutter
 143. 625/1992 Kapitalindskud.
  Dato: 08-06-1993,
  Pengeinstitutter
 144. 8/1992 Fejlekspedition, værdipapirer.
  Dato: 21-08-1992,
  Pengeinstitutter
 145. 445/1991 Fejlekspedition.
  Dato: 30-12-1991,
  Pengeinstitutter
 146. 189/1991 Salg. Udbytte.
  Dato: 28-08-1991,
  Pengeinstitutter
 147. 3/1991 Omkostning, køb.
  Dato: 23-05-1991,
  Pengeinstitutter
 148. 254/1990 Tidspunkt for salg.
  Dato: 16-11-1990,
  Pengeinstitutter
 149. 246/1990 Betaling ved emission.
  Dato: 16-11-1990,
  Pengeinstitutter


Værnetingsaftale