Se emneregister for:


Emneregister
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Æ Ø Alle

V
Validering
Valuta
Valuta
Værdiansættelse
Værdipapirer
- afregningskurs
- andelsbeviser
- forhold vedrørende udenlandske papirer
- formuestyring
- gearet/ lånefinansieret investering
- ikke-effektueret ordre
- kurtage
- køb, salg, rådgivning

 1. 286/2023 Krav om erstatning for salg af værdipapirer fra fælles depot ved ægtefælles/medkontohavers død.
  Dato: 19-03-2024, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 2. 172/2023 Krav om erstatning begrundet i indsigelse om køb af værdipapir i strid med investeringsprofil. Spørgsmål om forældelse.
  Dato: 18-01-2024, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 3. 358/2023 Spørgsmål om erstatning eller tilbud om afdragsordning som følge af, at banken har hævet afregningsbeløb for køb af værdipapirer halvandet år efter købet
  Dato: 18-01-2024, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 4. 75/2023 Krav om erstatning grundet mangelfuld rådgivning i 2006 om investering i obligationer og spørgsmål om indgåelse af hovedstolsgaranti og størrelse på indfrielsesbeløb
  Dato: 22-12-2023, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 5. 205/2023 Krav om erstatning begrundet i forkert angivelse af pris i bankens mobilbank i forbindelse med salg af værdipapirer.
  Dato: 30-11-2023, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 6. 414/2022 Krav om erstatning for tab som følge af investering af frie midler.
  Dato: 09-05-2023, Djurslands Bank
  Pengeinstitutter
 7. 356/2022 Spørgsmål om erstatning som følge af bankens dispositioner vedrørende klagerens udnyttelse af sin tegningsret til køb af udenlandske aktier
  Dato: 09-05-2023, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 8. 243/2022 Indsigelse om mangelfuld rådgivning om salg af værdipapirer.
  Dato: 30-03-2023, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 9. 190/2022 Spørgsmål om erstatning grundet nedsættelse af pensionstillæg samt beskatning af fortjeneste ved salg af investeringsbeviser
  Dato: 15-02-2023, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 10. 25/2022 Krav om erstatning begrundet i manglende gennemførelse og sletning af salgsordre.
  Dato: 15-11-2022, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 11. 585/2021 Spørgsmål om ansvar som følge af pengeinstituttets mang-lende dispositioner vedrørende klagernes tegningsoptio-ner/warrants til tegning af udenlandske aktier
  Dato: 15-11-2022, Middelfart Sparekasse
  Pengeinstitutter
 12. 586/2021 Spørgsmål om ansvar som følge af pengeinstituttets manglende dispositioner vedrørende klagernes tegningsoptioner/warrants til tegning af udenlandske aktier
  Dato: 15-11-2022, Middelfart Sparekasse
  Pengeinstitutter
 13. 162/2021 Krav om erstatning for mangelfuldt afkast af pensionsmidler placeret i en pulje.
  Dato: 04-10-2022, Sparekassen Danmark
  Pengeinstitutter
 14. 572/2021 Krav om erstatning i forbindelse med investeringsaftale.
  Dato: 04-10-2022, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 15. 147/2021 Krav om erstatning begrundet i klagerens investering af ratepension i amerikanske gearede ETF’er.
  Dato: 20-09-2022, Alm. Brand Bank (Sydbank)
  Pengeinstitutter
 16. 2/2022 Klage over manglende mulighed for at handle investerings-beviser i investeringsforening via bankens selvbetjeningssy-stemer på grund af investeringsforeningens manglende markedsføringstilladelse i det land, hvor klageren var bosid-dende.
  Dato: 20-09-2022, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 17. 391/2021 Indsigelse om mangelfuld rådgivning og manglende information om omkostninger forbundet med salg af værdipapirer. Spørgsmål om erstatning.
  Dato: 24-05-2022, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 18. 189/2021 Krav om erstatning begrundet i påstand om uretmæssige transaktioner fra klagerens konti og depot i forbindelse med salg af værdipapirer.
  Dato: 04-03-2022, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 19. 127/2021 Indsigelse om mangelfuld rådgivning vedrørende indgåelse af lock-up aftale i forbindelse med restrukturering af selskab, hvori klageren var obligationsejer. Spørgsmål om erstatning.
  Dato: 18-01-2022, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 20. OFIF 462/2020 Krav om erstatning for tab ved investering i strukturerede produkter. Indsigelse om at investeringerne var i strid med klagerens risikoprofil.
  Dato: 20-12-2021, BIL Danmark
  Pengeinstitutter
 21. 213/2021 Indsigelse om mangelfuld rådgivning og krav om erstatning for tab ved salg af aktier i Gevo Inc.
  Dato: 20-12-2021, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 22. 150/2021 Krav om erstatning i forbindelse med tvangslukning af WTI Crude Oil May 2020 Futures kontrakt i en situation, hvor handelsprisen blev negativ. Indsigelse om, at det ikke var muligt at afgive ordrer med henblik på at lukke position.
  Dato: 23-11-2021, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 23. 282/2021 Krav om erstatning for salg af aktier begrundet i, at der blev afgivet købsordre i stedet for salgsordre.
  Dato: 23-11-2021, Alm. Brand Bank (Sydbank)
  Pengeinstitutter
 24. OF 15/2021 Indsigelse mod gebyrer for overførsel af pensionskonti med tilhørende depoter indeholdende danske aktier samt krav om erstatning for manglende information om tildeling af tegningsretter
  Dato: 09-11-2021, Alm. Brand Bank (nu Sydbank)
  Pengeinstitutter
 25. 176/2021 Krav om erstatning som følge af bankens manglende salg af klagerens tegningsretter.
  Dato: 09-11-2021, Nordnet Bank AB
  Pengeinstitutter
 26. 33/2021 Krav om erstatning for salg af aktier begrundet i manglende afgivelse af salgsordre.
  Dato: 27-08-2021, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 27. 483/2020 Krav om erstatning for tab som følge af forsinket gennemførelse af ordre om salg af investeringsbeviser begrundet i usædvanlige markedsforhold, der var udløst af situationen i marts 2020 vedrørende corona pandemien
  Dato: 30-06-2021, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 28. 431/2020 Indsigelse mod at salg af aktier blev gennemført med banken som modpart. Krav om erstatning for æreskrænkelse.
  Dato: 30-06-2021, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 29. 403/2020 Krav om erstatning ved handel med E-mini Crude Oil May 2020 Futures kontrakter i en situation, hvor handelsprisen blev negativ. Indsigelse om, at det ikke var muligt at afgive ordrer med henblik på at lukke position.
  Dato: 30-06-2021, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 30. 453/2020 Krav om erstatning for køb af aktier dagen før tegningsindbydelse til aktieemission, hvor hidtidige aktionærer kunne tegne aktier til favørkurs. Spørgsmål om pengeinstitut havde ydet mangelfuld rådgivning i forbindelse med aktiekøbet.
  Dato: 30-06-2021, Sparekassen Vendsyssel
  Pengeinstitutter
 31. 328/2020 Spørgsmål om ansvar som følge af bankens manglende di-spositioner vedrørende klagernes tegningsretter
  Dato: 11-06-2021, Nordnet Bank AB
  Pengeinstitutter
 32. 222/2020 Krav om erstatning ved handel med WTI Crude Oil May 2020 Futures kontrakter i en situation, hvor handelsprisen blev negativ. Indsigelse om, at banken uberettiget lukkede position den 21. april 2020 om formiddagen i stedet for at afvente automatisk udløb senere samme dag.
  Dato: 11-06-2021, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 33. 196/2020 Indsigelse mod tvangslukning af CFD position og krav om erstatning for ændring af limitordre til markedsordre.
  Dato: 11-05-2021, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 34. 178/2020 Krav om erstatning i forbindelse med tvangslukning af WTI Crude Oil May 2020 Futures kontrakter i en situation, hvor handelsprisen blev negativ. Indsigelse om, at det ikke var muligt at afgive ordrer med henblik på at lukke position.
  Dato: 11-05-2021, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 35. 277/2020 Indsigelser vedrørende investering af frie midler via Vestjysk Bank
  Dato: 26-03-2021, Vestjysk Bank
  Pengeinstitutter
 36. 225/2020 Krav om erstatning for tvangslukning af klagerens optionskontrakter. Indsigelse om at banken havde ansat værdien af klagerens portefølje for lavt ved beregning af marginudnyttelse.
  Dato: 05-03-2021, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 37. 271/2020 Krav om erstatning for tab ved gennemførsel af ordre om salg af futures kontrakter næste handelsdag på trods af forsøg på at annullere ordren på afgivelsesdagen i ”fryseperiode” efter markedet lukkede. Indsigelse om, at ordren burde være bortfaldet automatisk.
  Dato: 05-03-2021, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 38. 254/2020 Spørgsmål om tildeling af aktier i forbindelse med emission. Overtegning. Pengeinstituts fejlagtige oprettelse af to tegningsordrer.
  Dato: 09-02-2021, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 39. 182/2020 Krav om erstatning ved handel med WTI Crude Oil May 2020 Futures kontrakter i en situation, hvor handelsprisen blev negativ. Indsigelse om, at det ikke var muligt at afgive ordrer med henblik på at lukke position, når handelsprisen var negativ.
  Dato: 16-12-2020, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 40. 256/2020 Krav om erstatning ved handel med WTI Crude Oil May 2020 Futures kontrakter i en situation, hvor handelsprisen blev negativ. Indsigelse om, at det ikke var muligt at afgive ordrer med henblik på at lukke position, når handelsprisen var negativ.
  Dato: 16-12-2020, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 41. 166/2020 Krav om erstatning ved handel med E-mini Crude Oil May 2020 Futures kontrakter i en situation, hvor handelsprisen blev negativ. Indsigelse om, at handelsplatform ikke viste opdaterede oplysninger.
  Dato: 17-11-2020, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 42. 204/2019 Indsigelse mod gennemførelse af stop-loss ordre om køb af indeks CFD’er.
  Dato: 07-09-2020, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 43. 20/2020 Indsigelse mod pengeinstituts afvisning af at lade klager udnytte tegningsretter til at købe aktier til favørkurs til kapitalpension med henvisning til 20 %-reglen og til frit depot med henvisning til bestemmelse i prospekt om, at tegningsretterne ikke kunne overdrages.
  Dato: 08-06-2020, BankNordik
  Pengeinstitutter
 44. 443/2019 Spørgsmål om salg af pantsatte værdipapirer til indfrielse af to kreditter skete i henhold til aftale.
  Dato: 15-05-2020, Sydbank
  Pengeinstitutter
 45. 305/2019 Krav om erstatning for tab ved investering i komplekse produkter med høj gearing via handelsplatform.
  Dato: 31-03-2020, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 46. 421/2019 Krav om at bank fortsat skulle tilbyde handel med produkter fra en bestemt investeringsforening.
  Dato: 31-03-2020, Nordnet Bank
  Pengeinstitutter
 47. 283/2018 Krav om erstatning for tab ved investering i CFD-kontrakter som følge af mangelfulde oplysninger om risiko ved produktet og krav om øget margin. Spørgsmål om banken uopfordret anbefalede investering i CFD-kontrakter.
  Dato: 17-03-2020, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 48. 114/2018 Krav om erstatning for kurstab på ordre om køb af aktier indgivet til en investeringsrådgiver i banken pr. mail på grund af for lang ekspeditionstid.
  Dato: 19-11-2019, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 49. 290/2019 Krav om at bank skulle tilbyde handel i en bestemt aktie.
  Dato: 07-11-2019, BankNordik
  Pengeinstitutter
 50. 35/2019 Krav begrundet i indsigelse om fejlagtige oplysninger og mangelfuld rådgivning om vilkår for konvertibel emission. Skuffede forventninger.
  Dato: 03-10-2019, Nordnet Bank AB
  Pengeinstitutter
 51. 139/2018 Krav om erstatning for tab på handel med komplekse produkter
  Dato: 30-04-2019, Nordnet Bank AB
  Pengeinstitutter
 52. 411/2017 Krav om erstatning ved lukning af valutapositioner begrundet i indsigelse om fejlagtig rådgivning om forhøjet marginkrav.
  Dato: 04-04-2019, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 53. 104/2018 Krav om erstatning for tab ved investering i spansk virksom-hedsobligation.
  Dato: 09-11-2018, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 54. 163/2017 Krav om tilbagebetaling af købesum for udenlandsk erhvervsobligation. Indsigelse om mangelfuld rådgivning.
  Dato: 24-04-2018, Sydbank
  Pengeinstitutter
 55. 144/2015 Krav om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier under aktiesalgskampagne/emission i 2007 og køb af BankInvest Højrentelande investeringsbeviser i marts 2007
  Dato: 21-03-2018, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 56. OF 156/2017 Klage over mangelfuld rådgivning på grund af nedsættelse af pensionsydelser samt afkastbeskatning som følge af fortjeneste ved salg af aktier
  Dato: 01-02-2018, Jutlander Bank A/S
  Pengeinstitutter
 57. 143/2017 Krav om erstatning for tab på andelsbeviser i Andelskassen J.A.K. Slagelse købt i forbindelse med låneoptagelse i 2006. Spørgsmål om størrelse af restgæld på byggekredit.
  Dato: 19-12-2017, Finansiel Stabilitet (Andelskassen J.A.K. Slagelse)
  Pengeinstitutter
 58. 263/2016 Krav i forbindelse med gennemførelse af ordre om udnyttelse af warrants til en pris, der ville blive meddelt efterfølgende.
  Dato: 27-09-2017, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 59. 362/2016 Indsigelse om mangelfuld rådgivning og krav om erstatning for tab ved investering i Nordea Bull DAX 15 certifikater og i Nordea Bull EURSTX 15 certifikater.
  Dato: 27-09-2017, Sydbank
  Pengeinstitutter
 60. 83/2017 Krav om erstatning for tab ved investering i spansk virksomhedsobligation. Indsigelse om mangelfuld rådgivning.
  Dato: 11-09-2017, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 61. 671/2010 Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansieret køb af Roskilde Bank aktier under en emission i banken i 2007. Spørgsmål om særlig viden på baggrund af ansættelse i banken. Spørgsmål om afvisning af en del af klagen på grund af retsstilling som aktionær.
  Dato: 24-08-2017, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 62. 293/2016 Krav om erstatning for tab ved køb af ETF Crude Oil.
  Dato: 24-08-2017, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 63. 130/2016 Indsigelse om mangelfuld rådgivning vedrørende investeringsengagement etableret i 2007. Spørgsmål om forældelse.
  Dato: 08-06-2017, Totalbanken
  Pengeinstitutter
 64. 170/2014 Krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier i januar 2007 og i august 2008. Spørgsmål vedrørende nyt klagepunkt og forældelse.
  Dato: 23-05-2017, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 65. 39/2015 Krav om erstatning for tab på lånefinansieret køb af Roskilde Bank aktier under aktiesalgskampagne i 2006
  Dato: 23-05-2017, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 66. 415/2014 Krav om erstatning for tab på lånefinansieret investering i Roskilde Bank aktier under aktiesalgskampagne i 2006 og investering i Roskilde Bank aktier under aktiesalgskampagne i 2007
  Dato: 23-05-2017, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 67. 432/2014 Krav om erstatning for tab på lånefinansieret investering i Roskilde Bank aktier under aktiesalgskampagne i 2006
  Dato: 23-05-2017, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 68. 16/2015 Krav om erstatning for tab på lånefinansieret investering i Roskilde Bank aktier under aktiesalgskampagne i 2006
  Dato: 23-05-2017, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 69. 390/2014 Krav om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier under aktiesalgskampagne/emission i 2007
  Dato: 23-05-2017, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 70. 580/2011 Krav om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier i maj 2006 og marts 2007, herunder for midler tilhørende mindreårig
  Dato: 23-05-2017, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 71. 256/2016 Indsigelse mod gennemførelse af stopordre om køb af råvare CFD.
  Dato: 31-03-2017, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 72. 309/2014 Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansieret køb af Roskilde Bank aktier i forbindelse med emission i 2007. Spørgsmål om særlig viden på baggrund af ansættelse i banken.
  Dato: 03-03-2017, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 73. 762/2010 Krav om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier under en emission/aktiesalgskampagne i 2007, hvor klageren vandt en aktie i banken.
  Dato: 10-02-2017, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 74. 399/2015 Indsigelse om mangelfuld rådgivning vedrørende aktiekøbskredit etableret i 2005 og rammeaftale for valutaforretninger etableret i 2006. Spørgsmål om forældelse.
  Dato: 24-01-2017, Totalbanken
  Pengeinstitutter
 75. 172/2016 Krav om erstatning som følge af salg af aktier i tillid til oplysning om afnotering fra fondsbørsen, som imidlertid blev udskudt på grund af en aktionærs klage til først Finanstilsynet og efterfølgende Erhvervsankenævnet
  Dato: 10-01-2017, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 76. 317/2015 Indsigelse mod tilbageførsel af aktiekøb, der blev gennemført uden hensyn til et omvendt aktiesplit.
  Dato: 17-11-2016, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 77. 111/2016 Krav om erstatning for tab ved investering i spansk erhvervsobligation. Indsigelse om manglende spredning. Middel risikoprofil.
  Dato: 02-11-2016, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 78. 167/2014 Krav om erstatning for tab på lånefinansieret investering i Roskilde Bank aktier under aktiesalgskampagne i 2006.
  Dato: 02-11-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 79. 127/2011 Krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier i februar og april 2007 samt køb af BankInvest Højrentelande investeringsbeviser i februar 2007
  Dato: 19-10-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 80. 26/2015 Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansieret køb af Roskilde Bank aktier i forbindelse med emission i 2007
  Dato: 19-10-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 81. 174/2016 Krav om erstatning for Østjydsk Banks rådgivning om ikke at sælge klagernes beholdning af Østjydsk Bank A/S aktier
  Dato: 19-10-2016, Østjydsk Bank
  Pengeinstitutter
 82. 881/2010 Krav om erstatning for tab på lånefinansierede køb af Roskilde Bank aktier under aktiesalgskampagne i 2006.
  Dato: 19-10-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 83. 397/2014 Krav om erstatning for tab på lånefinansieret køb af Roskilde Bank aktier under aktiesalgskampagne i 2006
  Dato: 19-10-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 84. 411/2014 Krav om erstatning for tab på lånefinansieret investering i Roskilde Bank aktier i april 2007 umiddelbart efter en emission.
  Dato: 07-10-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 85. 1058/2010 Krav om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier under aktiesalgskampagne i 2006, hvor den ene af to ægtefæller fik tilsendt kampagnebrev
  Dato: 07-10-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 86. OF 164/2016 Krav om erstatning for tab på andelsbeviser i Københavns Andelskasse, der blev købt i forbindelse med låneoptagelse i maj/juni 2013
  Dato: 07-10-2016, Københavns Andelskasse
  Pengeinstitutter
 87. 257/2015 Krav om erstatning i forbindelse med et aktiesalg, der blev gennemført uden hensyn til reduceret beholdning som følge af et omvendt aktiesplit.
  Dato: 21-09-2016, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 88. 178/2014 Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansieret køb af Roskilde Bank aktier under en emission i banken i 2007. Særlig viden.
  Dato: 21-09-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 89. 58/2015 Krav om erstatning for tab på lånefinansieret investering i Roskilde Bank aktier under aktiesalgskampagne i 2006.
  Dato: 23-08-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 90. OF 1096/2010 Krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier til mindreårige børn i oktober 2006 og i april 2007.
  Dato: 19-08-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 91. 44/2015 Krav om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier under aktiesalgskampagne i 2006
  Dato: 19-08-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 92. OF 211/2014 Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansieret køb af Roskilde Bank aktier i forbindelse med emission i 2007.
  Dato: 19-08-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 93. OF 215/2014 Krav om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier under aktiesalgskampagne i 2006
  Dato: 19-08-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 94. 175/2014 Krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier i december 2006
  Dato: 19-08-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 95. 23/2016 Krav om erstatning som følge af mangelfuld rådgivning. Indsigelse om bankens optagelse af lån, som klagerne ikke havde bedt om.
  Dato: 30-06-2016, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 96. 386/2014 Spørgsmål om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier i forbindelse med emission i 2007. Spørgsmål om særlig viden på baggrund af ansættelse i banken.
  Dato: 18-05-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 97. 277/2015 Spørgsmål om tilbageførsel af handel som følge af et ikke tilsigtet køb af aktier i kommission via indklagedes system for Online Investering.
  Dato: 18-05-2016, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 98. 387/2014 Spørgsmål om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier i forbindelse med emission i 2007. Spørgsmål om særlig viden på baggrund af ansættelse i banken og indtræden som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i banken fra november 2008.
  Dato: 29-04-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 99. 307/2015 Køb af udenlandske aktier via Nordnet Bank annulleret af Nasdaq-børsen på grund af fejl
  Dato: 15-04-2016, Nordnet Bank AB
  Pengeinstitutter
 100. 282/2015 Krav om erstatning for tab på investering i investeringsbeviser i Nordea Invest Basis 1.
  Dato: 15-04-2016, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 101. 125/2015 Spørgsmål om forældelse af krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier i forbindelse med emission i 2007. Spørgsmål om risiko for, at accept af forligstilbud ikke var kommet frem.
  Dato: 18-03-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 102. 383/2014 Spørgsmål om erstatning for tab på køb af aktier i Roskilde Bank i forbindelse med en aktiesalgskampagne i banken i 2006. Spørgsmål om særlig viden på baggrund af ansættelse i banken.
  Dato: 18-03-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 103. 388/2014 Spørgsmål om erstatning for tab på køb af aktier i Roskilde Bank i forbindelse med emission i 2007. Spørgsmål om særlig viden på baggrund af ansættelse i banken.
  Dato: 18-03-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 104. 569/2010 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med investering i Roskilde Bank aktier, PlusInvest obligationer og BankInvest investeringsbeviser.
  Dato: 18-03-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 105. 116/2010 Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansieret køb af aktier i Roskilde Bank i september 2006 og i marts 2007 og på lånefinansieret køb af BankInvest Højrentelande investeringsbeviser i september 2006.
  Dato: 10-02-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 106. 907/2010 Krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier i januar 2008. Indsigelse om frarådning af salg.
  Dato: 10-02-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 107. 58/2015 Spørgsmål om eventuelt erstatningskrav for tab på investering i Roskilde Bank aktier under aktiesalgskampagne i 2006 var forældet ved indgivelse af klage til Ankenævnet i februar 2015. Bevisbyrden for afsendelse og fremkomst af brev om afvisning af erstatning.
  Dato: 10-02-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 108. 582/2011 Krav om erstatning for tab på lånefinansierede investeringer i Roskilde Bank aktier i 2006, 2007 og 2008. Spørgsmål om særlig viden og indsigt vedrørende aktieinvestering.
  Dato: 29-01-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 109. 68/2015 Spørgsmål om forældelse af krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier i forbindelse med emission i 2007. Forligstilbud ikke accepteret inden frist.
  Dato: 29-01-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 110. 415/2014 Spørgsmål om forældelse af eventuelt erstatningskrav for køb af Roskilde Bank aktier i forbindelse med emission blev afbrudt ved indgivelse af klagebrev pr. e-mail til Ankenævnet med efterfølgende indsendelse af klageskema og betaling af klagegebyr.
  Dato: 29-01-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 111. 761/2010 Spørgsmål om ansvar for Roskilde Banks frarådning af salg af aktier erhvervet i 2005 eller før. Spørgsmål om forældelse.
  Dato: 29-01-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 112. 1090/2010 Spørgsmål om erstatning for rådgivning om køb af aktier i Roskilde Bank i 2006 og 2007 og før, samt spørgsmål erstatningsansvar for frarådning af salg af aktier i april 2007. Forligstilbud ikke accepteret inden frist. Gevinst modregnet i erstatning.
  Dato: 29-01-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 113. 397/2014 Spørgsmål om forældelse af et eventuelt erstatningskrav for køb af Roskilde Bank aktier var afbrudt rettidigt ved indgivelse af elektronisk klage, uanset at klageskemaet af tekniske årsager først blev modtaget af Ankenævnets sekretariat efterfølgende.
  Dato: 29-01-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 114. 869/2010 Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansieret investering i Roskilde Bank aktier den 30. oktober 2006 og den 13. november 2006 samt lånefinansieret køb af BankInvest Højrentelande investeringsbeviser. Spørgsmål om afvisning af en del af klagen på grund af retsstilling som aktionær.
  Dato: 12-01-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 115. SD 172/2014 Spørgsmål om erstatning for rådgivning om køb af Roskilde Bank aktier i februar 2008
  Dato: 12-01-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 116. 996/2010 Krav om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier i 2005 eller før, i forbindelse med kampagne i 2007, den 25. og den 29. maj 2007, i september 2007, i januar og maj 2008 samt køb via andet pengeinstitut.
  Dato: 12-01-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 117. 1023/2010 Krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier i januar 2007 og i september og december 2007.
  Dato: 12-01-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 118. 60/2015 Krav om erstatning for tab på køb af aktier i Roskilde Bank i 2006 og 2007. Spørgsmål om særlig viden på grund af ansættelse i banken
  Dato: 12-01-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 119. 174/2014 Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansieret køb af Roskilde Bank aktier i november 2006 og køb i forbindelse med kampagne i 2007. Forligstilbud ikke accepteret inden frist.
  Dato: 12-01-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 120. 705/2010 Krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier i december 2006.
  Dato: 12-01-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 121. 272/2014 Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansieret køb af Roskilde Bank aktier i forbindelse med kampagne i 2007. Spørgsmål om særlig viden
  Dato: 12-01-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 122. 574/2010 Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansierede køb af aktier i Roskilde Bank i forbindelse med kampagner i henholdsvis 2006 og 2007. Medarbejder. Nyuddannet kunderådgiver.
  Dato: 12-01-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 123. 108/2014 Krav om erstatning for køb af Roskilde Bank aktier i april 2008 via et andet pengeinstitut.
  Dato: 12-01-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 124. 176/2014 Køb af aktier i Roskilde Bank i 2006 og før. Spørgsmål om forældelse og tab.
  Dato: 12-01-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 125. 171/2014 Spørgsmål om erstatning for rådgivning om køb af Roskilde Bank aktier i januar 2007 mellem to aktiesalgskampagner.
  Dato: 12-01-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 126. 779/2010 Krav om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier i 2006 og 2007. Lånefinansieret. Særlig viden. Prospektansvar. Spørgsmål om afvisning af en del af klagen begrundet i manglende kundeforhold.
  Dato: 12-01-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 127. 680/2010 Krav om erstatning for køb af Roskilde Bank aktier i 2004, 2005, 2006 og 2008, herunder til børneopsparing.
  Dato: 12-01-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 128. 731/2010 Genoptagelse af afgørelse om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier under en emission i banken i foråret 2007.
  Dato: 30-12-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 129. 63/2015 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med investering i 7,75 % DONG Energy 1/6 PERP 01.06.3010. Spørgsmål om opgørelse af tab.
  Dato: 22-12-2015, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 130. 1008/2010 Spørgsmål om erstatning for tab på investering i BankInvest Højrentelande investeringsbeviser, PlusInvest strukturerede obligationer og Roskilde Bank aktier købt i 2005 og i 2003 eller før.
  Dato: 14-12-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 131. 382/2014 Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansieret køb af Roskilde Bank aktier i forbindelse med kampagne i 2007. Spørgsmål om særlig viden som bestyrelsesmedlem i banken fra oktober 2008 eller anden særlig viden.
  Dato: 14-12-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 132. 1097/2010 Spørgsmål om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier og frarådning af salg af aktier i januar 2008 samt køb af BankInvest Højrentelande investeringsbeviser og PlusInvest strukturerede obligationer.
  Dato: 14-12-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 133. 873/2010 Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansieret køb af Roskilde Bank aktier i forbindelse med kampagne i 2006, køb af Roskilde Bank aktier i forbindelse med kampagne i 2007 og efterfølgende i oktober 2007. Medarbejder. Spørgsmål om særlig viden på baggrund af ansættelse i banken.
  Dato: 14-12-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 134. 18/2015 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med omlægning af investeringsbeviser til en anden afdeling.
  Dato: 14-12-2015, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 135. 584/2011 Krav om erstatning for køb af Roskilde Bank aktier i marts 2007 til depot i et andet pengeinstitut.
  Dato: 14-12-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 136. 230/2014 Krav om erstatning for tab på lånefinansieret investering i Roskilde Bank aktier i begyndelsen af august 2006 umiddelbart før en aktiesalgskampagne begyndte.
  Dato: 14-12-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 137. 384/2014 Spørgsmål om erstatning for tab på køb af aktier i Roskilde Bank i forbindelse med emission i 2007. Spørgsmål om særlig viden på baggrund af ansættelse i banken.
  Dato: 14-12-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 138. 381/2014 Spørgsmål om erstatning for tab på køb af aktier i Roskilde Bank i forbindelse med aktiesalgskampagner i 2006 og 2007. Spørgsmål om særlig viden på baggrund af ansættelse i banken.
  Dato: 14-12-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 139. 135/2014 Krav om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier den 25. maj 2007, den 25. juli 2007 og den 6. august 2008.
  Dato: 14-12-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 140. 1010/2010 Krav om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier, herunder til et barnebarn.
  Dato: 11-11-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 141. OF 53/2015 Krav om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier den 6. marts 2007 for midler fra frigivet kapitalpension.
  Dato: 15-10-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 142. 940/2010 Denne sag vedrører krav om erstatning for investering i Roskilde Bank aktier henholdsvis før 2006 og i 2007. Spørgsmål vedrørende nyt klagepunkt og forældelse.
  Dato: 15-10-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 143. OF 55/2015 Krav om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier for midler fra børnebørns opsparingskonti i februar 2007.
  Dato: 15-10-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 144. 24/2015 Spørgsmål om forældelse af krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier i forbindelse med emission i 2007. Forligstilbud ikke accepteret inden frist. Indsigelse om at tilbud ikke var kommet frem.
  Dato: 15-10-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 145. OF 750/2010 Krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier i april 2005 samt lånefinansieret investering i Roskilde Bank aktier den 2. februar 2007.
  Dato: 15-10-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 146. 427/2014 Spørgsmål om eventuelt erstatningskrav for køb af Roskilde Bank aktier i forbindelse med emission i 2007 var forældet ved indgivelse af klage til Ankenævnet i december 2014. Forligstilbud ikke accepteret inden frist. Indsigelse om at tilbud ikke var kommet frem.
  Dato: 05-10-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 147. 717/2010 Krav om erstatning for tab på køb af aktier i Roskilde Bank på et ikke oplyst tidspunkt.
  Dato: 02-10-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 148. 937/2010 Krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier i 2001 eller før og i 2005.
  Dato: 02-10-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 149. 401/2014 Spørgsmål om eventuelt erstatningskrav for køb af Roskilde Bank aktier i forbindelse med emission i 2007 var forældet ved indgivelse af klage til Ankenævnet i december 2014. Forligstilbud ikke accepteret inden frist. Indsigelse om at tilbud ikke var kommet frem.
  Dato: 02-10-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 150. 1109/2010 Krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier i 2005 og før.
  Dato: 02-10-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 151. 144/2014 Spørgsmål om erstatning for tab på køb af aktier i Roskilde Bank i forbindelse med emission 2007. Spørgsmål om særlig viden på baggrund af ansættelse i banken.
  Dato: 02-10-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 152. 430/2014 Spørgsmål om erstatning for tab på køb af aktier i Roskilde Bank i forbindelse med emission 2007. Spørgsmål om særlig viden på baggrund af ansættelse i banken.
  Dato: 02-10-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 153. 999/2010 Krav om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier i juni 2008. Indsigelse om, at købet var sket uden klagerens samtykke.
  Dato: 02-10-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 154. OF 7/2015 Spørgsmål om eventuelt erstatningskrav for tab på investering i Roskilde Bank aktier under aktiesalgskampagne i 2006 var forældet ved indgivelse af klage til Ankenævnet i januar 2015.
  Dato: 02-10-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 155. 878/2010 Krav om erstatning for tab på lånefinansieret køb af Roskilde Bank aktier i september 2005 og spørgsmål om ansvar for at fraråde salg i juni 2006, august 2007 og i april 2008. Spørgsmål om afvisning af en del af klagen, der vedrører oplysninger, der er tilgået klageren som aktionær.
  Dato: 20-08-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 156. 187/2014 Krav om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier i oktober 2007 for midler fra frigivet kapitalpension.
  Dato: 20-08-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 157. 1063/2010 Krav om erstatning for tab på lånefinansierede køb af Roskilde Bank aktier i henholdsvis marts 2006, hvor klageren blev kunde, og under aktiesalgskampagne i august 2006, hvor klageren blandt andet optog et billån i banken. Kampagnebrev.
  Dato: 20-08-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 158. OF 284/2014 Krav om erstatning som følge af investering i andelsbeviser i Københavns Andelskasse i oktober 2013.
  Dato: 20-08-2015, Københavns Andelskasse
  Pengeinstitutter
 159. 919/2010 Krav om erstatning for tab på placering af pensionsmidler og børneopsparingsmidler i Roskilde Bank aktier i oktober 2007 samt krav om rentekompensation som følge af manglende hjemtagelse af realkreditlån. Spørgsmål vedrørende nyt klagepunkt og forældelse.
  Dato: 20-08-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 160. 736/2010 Krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier i november og december 2006 og i marts 2007. Forligstilbud ikke accepteret inden frist.
  Dato: 20-08-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 161. 583/2011 Krav om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier i september 2005, oktober 2007 og juli 2008. Spørgsmål om ansvar for undladt salg i 2007 og om afvisning af en del af klagen på grund af retsstilling som aktionær.
  Dato: 20-08-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 162. 812/2010 Krav om erstatning for tab på lånefinansieret investering i Roskilde Bank aktier i perioden fra 2006 til bankens sammenbrud i 2008. Spørgsmål om særlig viden på baggrund af ansættelse i banken.
  Dato: 20-08-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 163. 421/2014 Krav om erstatning for tab på lånefinansieret investering i Roskilde Bank aktier under aktiesalgskampagne i august 2006. Kampagnebrev.
  Dato: 20-08-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 164. 120/2014 Krav om erstatning for tab på lånefinansieret investering i Roskilde Bank aktier i forbindelse med emission i 2007. Spørgsmål om særlig viden på baggrund af ansættelse i banken.
  Dato: 20-08-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 165. 644/2010 Krav om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier for midler fra børnebørnskonti.
  Dato: 01-07-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 166. 1000/2010 Krav om erstatning for køb af Roskilde Bank aktier i 2007 og 2008. Manglende opfyldelse af betingelse for forligstilbud for aktiekøb under kampagne.
  Dato: 01-07-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 167. 737/2010 Krav om erstatning for tab på lånefinansieret investering i Roskilde Bank aktier i februar 2008.
  Dato: 01-07-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 168. 960/2010 Spørgsmål om erstatning for tab på Roskilde Bank aktier erhvervet – herunder ved arv/gave – i 2002-2008 samt spørgsmål om afvisning af en del af klagen begrundet i manglende kundeforhold.
  Dato: 01-07-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 169. 70/2011 Krav om erstatning for tab på lånefinansierede køb af Roskilde Bank aktier i forbindelse med kampagner i henholdsvis 2006 og 2007. Forligstilbud ikke accepteret inden frist.
  Dato: 01-07-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 170. 13/2011 Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansierede køb af aktier i Roskilde Bank i 2007. Spørgsmål om særlig viden på baggrund af ansættelse i banken.
  Dato: 01-07-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 171. 48/2011 Krav om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier til kapitalpension i 2005 i strid med 20 %-reglen i puljebekendtgørelsen, køb af Roskilde Bank aktier i 2001 eller før, krav om yderligere erstatning efter indgåelse af forlig vedrørende "Aktiv Boliginvest" samt spørgsmål om forældelse.
  Dato: 09-06-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 172. 11/2011 Krav om erstatning for tab på investering af ratepensionsmidler og børneopsparingsmidler i Roskilde Bank aktier ved handler gennemført i 2004, 2005 og 2007, begrundet i blandt andet manglende spredning af risiko og frarådning af salg.
  Dato: 03-06-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 173. 864/2010 Spørgsmål om erstatning for tab på delvis lånefinansieret investering i Roskilde Bank aktier for i alt cirka 9,5 mio. kr. i 2005-2007.
  Dato: 03-06-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 174. 663/2010 Krav om erstatning for tab på delvis lånefinansieret investering i Roskilde Bank aktier i 2005 og før samt i 2007.
  Dato: 03-06-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 175. 596/2009 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med investering i Roskilde Bank aktier og PlusInvest obligationer. Forligstilbud ikke accepteret inden frist.
  Dato: 03-06-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 176. 994/2010 Spørgsmål om erstatning for køb af Roskilde Bank aktier i januar 2008 og vedrørende Aktiv BoligInvest
  Dato: 03-06-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 177. 252/2014 Krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier umiddelbart inden aktiesalgskampagne i august 2006. Forældelse.
  Dato: 03-06-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 178. 745/2010 Krav om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier i 2004 eller før. Spørgsmål om ansvar for Roskilde Banks frarådning af salg af aktier i banken i august 2008.
  Dato: 03-06-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 179. 681/2010 Spørgsmål om ansvar for Roskilde Banks frarådning af salg af aktier i foråret 2007 og i 2008
  Dato: 03-06-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 180. 692/2010 Krav om erstatning for tab på lånefinansieret investering i Roskilde Bank aktier i forbindelse med en emission i 2007
  Dato: 03-06-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 181. 786/2010 Krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank ak-tier i 2001 eller før.
  Dato: 03-06-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 182. 262/2014 Krav om erstatning for tab på lånefinansierede investeringer i Roskilde Bank aktier i september 2006 samt investering af børneopsparinger i Roskilde Bank aktier i oktober 2006.
  Dato: 03-06-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 183. 61/2011 Krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier før 2005, samt spørgsmål om afvisning af en del af klagen, der vedrører oplysninger, der er tilgået klageren som aktionær.
  Dato: 03-06-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 184. 929/2010 Krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier i begyndelsen og midten af 2007, samt spørgsmål om afvisning af en del af klagen, der vedrører oplysninger, der er tilgået klageren som aktionær.
  Dato: 03-06-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 185. 148/2014 Krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier i november 2006.
  Dato: 03-06-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 186. 337/2010 Spørgsmål om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier samt lånefinansierede køb af BankInvest Højrentelande investeringsbeviser og PlusInvest strukturerede obligationer. Frarådning af salg af aktier i 2007.
  Dato: 12-05-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 187. OF 674/2010 Krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier i 2000-2007. Indsigelse om blandt andet frarådning af salg. Lånefinansierede køb af BankInvest Højrentelande investeringsbeviser
  Dato: 05-05-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 188. OF 874/2010 Spørgsmål om erstatning for tab på køb af aktier i Roskilde Bank i forbindelse med emission 2007. Pensioneret medarbejder. Spørgsmål om særlig viden på baggrund af ansættelse i banken. Spørgsmål om afvisning af en del af klagen på grund af retsstilling som aktionær.
  Dato: 05-05-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 189. 1057/2010 Krav om erstatning for tab på Roskilde Bank aktier modtaget som arv i 2004 og rådgivning om køb foretaget i 2005 - 2007. Indsigelse om blandt andet frarådning af salg.
  Dato: 04-05-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 190. 29/2011 Krav om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier i 2001 og på lånefinansieret køb af Roskilde Bank aktier i 2005 eller før. Spørgsmål om ansvar for at fraråde salg.
  Dato: 04-05-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 191. 821/2010 Krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier før 2006. Indsigelse om blandt andet frarådning af salg samt spørgsmål om afvisning del af klagen, der vedrører oplysninger, der er tilgået klageren som aktionær.
  Dato: 04-05-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 192. 10/2011 Krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank ak-tier i 2005 og før, samt spørgsmål om afvisning af en del af klagen, der vedrører oplysninger, der er tilgået klagerne som aktionærer. Indsigelse om blandt andet frarådning af salg.
  Dato: 04-05-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 193. 713/2010 Krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier i 2001-2007. Indsigelse om blandt andet frarådning af salg.
  Dato: 04-05-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 194. 164/2014 Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansieret køb af aktier i Roskilde Bank i forbindelse med emission i 2007. Medarbejder. Spørgsmål om særlig viden på baggrund af ansættelse i banken.
  Dato: 30-04-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 195. 854/2010 Krav om erstatning for tab på lånefinansierede køb af Roskilde Bank aktier i september 2005 og foråret 2007.
  Dato: 30-04-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 196. 983/2010 Krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier i 2001 eller før samt i 2005 og 2007.
  Dato: 30-04-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 197. 423/2014 Spørgsmål om eventuelt erstatningskrav for køb af Roskilde Bank aktier i 2005 var forældet ved indgivelse af klage til Ankenævnet i december 2014.
  Dato: 30-04-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 198. 1300/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning og uansvarlig långivning i forbindelse med finansiering af aktieavanceskat med boligkredit i september 2007 frem for ved salg af Roskilde Bank aktier. Indsigelse om uansvarlig långivning til aktiekøb i forbindelse med emission i Roskilde Bank i foråret 2007.
  Dato: 30-04-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 199. OF 723/2010 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med investering i Roskilde Bank aktier og PlusInvest obligationer. Kurstab på PlusInvest obligationer ved salg før udløb. Tabsbegrænsningspligt.
  Dato: 30-04-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 200. 967/2010 Spørgsmål om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier i forbindelse med emission i 2007. Købsanbefaling fra forældre, der havde modtaget kampagnebrev fra banken.
  Dato: 30-04-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 201. 841/2009 Krav om erstatning for kurstab ved salg af PlusInvest obligationer før disses udløb.
  Dato: 30-04-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 202. 965/2010 Krav om erstatning for tab på lånefinansieret køb af Roskilde Bank aktier og Max Bank aktier i foråret 2006.
  Dato: 30-04-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 203. 662/2010 Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansieret køb af Roskilde Bank aktier i 2005, i januar 2006, den 9. august 2006 og i forbindelse med en emission i 2007. Indsigelse om blandt andet frarådning af salg.
  Dato: 30-04-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 204. 16/2011 Krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier i 2001 eller før.
  Dato: 30-04-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 205. 755/2010 Krav om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier i 2004 eller før og i 2005. Spørgsmål om ansvar for Roskilde Banks frarådning af salg af aktier i banken i september 2007.
  Dato: 30-04-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 206. OF 939/2010 Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansierede køb af aktier i Roskilde Bank i forbindelse med kampagner i henholdsvis 2006 og 2007. Medarbejder. Spørgsmål om særlig viden på baggrund af ansættelse i banken. Spørgsmål om afvisning af en del af klagen på grund af retsstilling som aktionær.
  Dato: 30-04-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 207. 87/2011 Spørgsmål om ansvar for Roskilde Banks frarådning af salg af aktier i banken i januar 2007.
  Dato: 30-04-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 208. OF 747/2009 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med investering i Roskilde Bank aktier, PlusInvest obligationer og BankInvest investeringsbeviser. Kurstab på PlusInvest obligationer ved salg før udløb. Tabsbegrænsningspligt.
  Dato: 30-04-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 209. 973/2010 Krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier i 2001 eller før og i 2005, samt spørgsmål om afvisning begrundet i, at klagen ikke vedrører et kundeforhold, men klagerens stilling som aktionær.
  Dato: 25-03-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 210. 184/2014 Krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier i slutningen af 2007 og begyndelsen af 2008.
  Dato: 25-03-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 211. 160/2014 Krav om erstatning for tegning af Roskilde Bank aktier i forbindelse med aktieemission i 2007 via et andet pengeinstitut.
  Dato: 25-03-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 212. 585/2011 Spørgsmål om eventuelt erstatningskrav for køb af Roskilde Bank aktier i 2003 - 2005 eller før var forældet ved indgivelse af klage til Ankenævnet i december 2011.
  Dato: 25-03-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 213. 899/2010 Spørgsmål om ansvar for Roskilde Banks frarådning af salg af aktier i banken i oktober 2006.
  Dato: 25-03-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 214. 670/2010 Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansierede køb af aktier i Roskilde Bank i forbindelse med emission i 2005.
  Dato: 17-03-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 215. OF 348/2014 Spørgsmål om eventuelt erstatningskrav for køb af Roskilde Bank aktier i 2005 og i 2004 eller før var forældet ved indgivelse af klage til Ankenævnet i oktober 2014.
  Dato: 17-03-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 216. OF 969/2010 Spørgsmål om erstatning for rådgivning i 2005 af mindreårig kunde om køb af Roskilde Bank aktier.
  Dato: 09-03-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 217. OF 136/2014 Spørgsmål om eventuelt erstatningskrav for køb af Roskilde Bank aktier i 2002 var forældet ved indgivelse af klage til Ankenævnet i april 2014.
  Dato: 06-03-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 218. 982/2010 Krav om erstatning for tab på et lånefinansieret køb af Roskilde Bank aktier i marts 2006.
  Dato: 06-03-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 219. OF 21/2011 Spørgsmål om erstatning for rådgivning om køb af aktier i Roskilde Bank før marts 2004, i september 2005 og i forbindelse med en emission i 2007 samt spørgsmål om rådgivning i forbindelse med køb gennem andet pengeinstitut i juli 2008. Forligstilbud ikke accepteret inden frist.
  Dato: 06-03-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 220. 161/2014 Spørgsmål om erstatning for tab på et lånefinansieret køb af Roskilde Bank aktier i forbindelse med emission i 2007
  Dato: 06-03-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 221. 140/2014 Spørgsmål om forældelse af eventuelt erstatningskrav for at fraråde salg af Roskilde Bank aktier i foråret eller sommeren 2007 ved indgivelse af klage til Ankenævnet i april 2014.
  Dato: 06-03-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 222. OF 287/2014 Spørgsmål om eventuelt erstatningskrav for køb af Roskilde Bank aktier var forældet ved indgivelse af klage til Ankenævnet i september 2014.
  Dato: 06-03-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 223. 870/2010 Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansierede køb af aktier i Roskilde Bank i 2005-2007
  Dato: 06-03-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 224. 17/2011 Spørgsmål om erstatning for rådgivning om køb af Roskilde Bank aktier i januar 2008.
  Dato: 21-01-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 225. 179/2011 Spørgsmål om erstatning for tab på køb af aktier i Roskilde Bank i 2005. Spredning af risiko.
  Dato: 21-01-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 226. 25/2011 Krav om erstatning for tab på lånefinansieret køb af Roskilde Bank aktier i september 2005.
  Dato: 21-01-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 227. 886/2010 Krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier i 2004 eller før og for rådgivning om at beholde aktierne i 2005 samt spørgsmål om afvisning af ansvar for oplysninger, der er tilgået klageren som aktionær.
  Dato: 21-01-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 228. 731/2010 Krav om erstatning for investering i Roskilde Bank aktier i 2007 og 2008, samt spørgsmål om afvisning for så vidt angår aktier købt via et andet pengeinstitut på grund af manglende kundeforhold.
  Dato: 21-01-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 229. 47/2011 Spørgsmål om erstatning for tab på køb af aktier i Roskilde Bank i juli 2007 og køb af BankInvest Højrentelande investeringsbeviser i december 2006 og i juli og december 2007.
  Dato: 19-12-2014, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 230. 849/2010 Krav om erstatning for tegning af Roskilde Bank aktier i forbindelse med aktieemission i 2007 via et andet pengeinstitut.
  Dato: 19-12-2014, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 231. 82/2014 Krav om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier.
  Dato: 19-12-2014, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 232. 1007/2010 Krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier i januar 2008. Påstand om afvisning begrundet i, at klagen ikke vedrører et kundeforhold, men klagerens stilling som aktionær.
  Dato: 19-12-2014, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 233. 182/2014 Spørgsmål om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier i forbindelse med emission i 2007.
  Dato: 15-12-2014, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 234. OF 879/2010 Spørgsmål om erstatning for tab på køb af aktier i Roskilde Bank i forbindelse med emission i 2007. Spørgsmål om særlig viden.
  Dato: 15-12-2014, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 235. OF 151/2014 Spørgsmål om erstatning for rådgivning om køb af Roskilde Bank aktier i april 2007.
  Dato: 15-12-2014, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 236. 924/2010 Krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier i september 2005. Påstand om afvisning begrundet i, at klagen ikke vedrører et kundeforhold, men klagerens stilling som aktionær.
  Dato: 15-12-2014, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 237. 851/2010 Krav om erstatning for tegning af Roskilde Bank aktier i forbindelse med aktieemission i 2007 via et andet pengeinstitut.
  Dato: 15-12-2014, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 238. 227/2011 Spørgsmål om erstatningsansvar for placering af midler vedrørende arbejdsskadeerstatning i værdipapirer, herunder blandt andet i Roskilde Bank aktier.
  Dato: 15-12-2014, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 239. OF 922/2010 Spørgsmål om erstatning for tab på køb af aktier i Roskilde Bank i forlængelse af emission i 2007.
  Dato: 15-12-2014, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 240. OF 972/2010 Spørgsmål om erstatning for tab på et lånefinansieret køb af Roskilde Bank aktier i forbindelse med emission i 2007.
  Dato: 15-12-2014, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 241. OF 18/2011 Krav om erstatning for tab på lånefinansierede investeringer i Roskilde Bank aktier i henholdsvis september 2005 og december 2006, samt spørgsmål om afvisning af en del af klagen, der vedrører oplysninger, der er tilgået klageren som aktionær.
  Dato: 15-12-2014, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 242. 123/2014 Indsigelser om mangelfuld investeringsrådgivning og om manglende salg af værdipapirer.
  Dato: 04-12-2014, Sydbank
  Pengeinstitutter
 243. 1017/2010 Krav om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier til børneopsparing.
  Dato: 04-12-2014, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 244. 941/2010 Spørgsmål om erstatning for rådgivning om køb af Roskilde Bank aktier i perioden fra 1998 til 2003 og afvisning af en del af klagen på grund af retsstilling som aktionær efter april 2005.
  Dato: 04-12-2014, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 245. 820/2010 Krav om erstatning for tab på lånefinansieret køb af Roskilde Bank aktier i september 2005
  Dato: 05-11-2014, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 246. 587/2010 Krav om erstatning for tab på lånefinansieret køb af Roskilde Bank aktier i 2006 eller før.
  Dato: 05-11-2014, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 247. 1115/2010 Krav om erstatning for tab på lånefinansieret køb af Roskilde Bank aktier i efteråret 2005.
  Dato: 05-11-2014, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 248. 28/2011 Krav om erstatning for tab på lånefinansieret køb af Roskilde Bank aktier i september 2005.
  Dato: 05-11-2014, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 249. 780/2010 Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansieret køb af i Roskilde Bank aktier ved årsskiftet 2006/2007, samt spørgsmål om afvisning begrundet i, at aktierne lå til sikkerhed for et erhvervsengagement.
  Dato: 05-11-2014, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 250. 742/2010 Krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier i november 2006. Påstand om afvisning begrundet i, at klagen ikke vedrører et kundeforhold, men klagernes stilling som aktionærer.
  Dato: 09-10-2014, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 251. 1106/2010 Krav om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier til pensionsopsparing i 2005.
  Dato: 09-10-2014, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 252. 660/2010 Krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier i 2002 eller før og 2005, samt spørgsmål om afvisning en del af klagen, der vedrører oplysninger, der er tilgået klagerne som aktionærer.
  Dato: 09-10-2014, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 253. 848/2010 Krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier i 2001 eller før og i 2005, samt spørgsmål om afvisning en del af klagen, der vedrører oplysninger, der er tilgået klageren som aktionær
  Dato: 09-10-2014, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 254. 86/2014 Krav om erstatning for tegning af Roskilde Bank aktier i forbindelse med aktieemission i 2007 via et andet pengeinstitut.
  Dato: 09-10-2014, Nordea Bank og Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 255. OF 797/2010 Spørgsmål om erstatning for tab på køb af aktier i Roskilde Bank i forbindelse med emission i 2007.
  Dato: 26-09-2014, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 256. 719/2009 Spørgsmål om erstatningsansvar for tab på Roskilde Bank aktier, der i januar 2008 blev overført fra kapitalpensionsdepot til åbent depot.
  Dato: 15-09-2014, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 257. 923/2010 Spørgsmål om erstatningsansvar for i maj 2006 at rådgive alvorligt syg kunde til at beholde Roskilde Bank aktier i kapitalpensionsdepot
  Dato: 15-09-2014, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 258. OF 803/2010 Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansieret køb af aktier i Roskilde Bank i forbindelse med emission i 2005.
  Dato: 15-09-2014, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 259. 74/2014 Investeringer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Aktier på baggrund af en formueplejeaftale og på baggrund af pengeinstituttets investeringsforslag. Genoptaget sag.
  Dato: 18-06-2014, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 260. OF 917/2010 Spørgsmål om banks ansvar for at fraråde aktiesalg
  Dato: 28-05-2014, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 261. 318/2013 Krav om erstatning for manglende adgang til at handle græske aktier som følge af ekspeditionstid ved etablering af engagement
  Dato: 09-05-2014, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 262. 330/2013 Indsigelser mod rådgivning om handel med aktier
  Dato: 24-04-2014, Faster Andelskasse
  Pengeinstitutter
 263. 374/2013 Krav om erstatning for tab på investering i FormueEvolution II-aktier i foråret 2008
  Dato: 01-04-2014, Sydbank
  Pengeinstitutter
 264. 222/2013 Spørgsmål om pengeinstituts erstatningsansvar i forbindelse med klagerens investering i den hollandske bank SNS Bank, der efterfølgende gik konkurs.
  Dato: 01-04-2014, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 265. OF 197/2013 Indsigelse om, at struktureret indlån ikke var en lav-risiko investering
  Dato: 27-02-2014, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 266. 242/2013 Spørgsmål om forældelse af et eventuelt krav baseret på mangelfuld rådgivning i forbindelse med lånefinansieret investering
  Dato: 13-02-2014, Sparekassen Faaborg
  Pengeinstitutter
 267. 218/2013 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med salg af værdipapirer
  Dato: 05-02-2014, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 268. 299/2013 Krav om erstatning ved investering i aktier
  Dato: 12-12-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 269. OF 1042/2010 Fortolkning af akkordaftale. Rådgivning vedrørende optagelse af lån herunder valutalån til køb af investeringsbeviser i BankInvest Højrentelande
  Dato: 12-12-2013, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 270. 191/2013 Krav om godtgørelse for skat af kursgevinst realiseret i forbindelse med omlægning af depoter
  Dato: 13-11-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 271. 508/2012 Indsigelser i forbindelse med investering i værdipapirer og indgåelse af en valutaswapaftale
  Dato: 13-11-2013, Sydbank
  Pengeinstitutter
 272. 581/2011 Indsigelse vedrørende indklagedes opgørelse af klagerens tab i forbindelse med klagerens salg af sin beholdning af PLUS Råvarer Super 2013 før udløb
  Dato: 24-10-2013, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 273. 175/2013 Krav om erstatning som følge af manglende salg af bankens egne aktier i 2008
  Dato: 04-10-2013, Vordingborg Bank
  Pengeinstitutter
 274. 577/2012 Spørgsmål om, hvorvidt et erstatningskrav kunne gøres gældende mod en bank, som fra en anden bank havde overtaget aktiver og visse passiver
  Dato: 04-10-2013, Sydbank
  Pengeinstitutter
 275. 30/2011 Lånefinansieret investering i BankInvest Højrentelande
  Dato: 06-09-2013, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 276. 132/2013 Klage over bankens rådgivning i forbindelse med investering af arv efter ægtefælle samt kategorisering af risikovillighed
  Dato: 06-09-2013, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 277. 150/2011 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med investering i PLUS Råvarer Super 2013 og BankInvest Højrentelande. Spørgsmål om passivitet og opgørelse af tab
  Dato: 06-09-2013, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 278. 835/2009 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med køb af Plus Råvarer Super 2013 i 2006. Kurstab ved salg før udløb.
  Dato: 28-08-2013, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 279. 1256/2009 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med køb af Plus Råvarer Super 2013 i 2006
  Dato: 28-08-2013, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 280. 147/2013 Krav om erstatning i forbindelse med tab ved investering i et pengeinstituts egne aktier
  Dato: 28-08-2013, Sparekassen Vendsyssel
  Pengeinstitutter
 281. OF 157/2012 Spørgsmål om forældelse af erstatningsansvar i forbindelse med investering i 4 % ScandiNotes V Junior 2015 obligationer
  Dato: 12-06-2013, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 282. OF 484/2012 Spørgsmål om forældelse af et eventuelt krav opstået i forbindelse med investering i hedgeforeningsbeviserne Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer
  Dato: 12-06-2013, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 283. 841/2009 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med køb i 2006 af Plus Råvarer Super 2013. Kurstab ved salg før udløb
  Dato: 06-05-2013, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 284. 274/2012 Indsigelser, herunder om manglende samtykke, i forbindelse med køb af Fjordbank Mors aktier i december 2010
  Dato: 06-05-2013, FS Finans IV (Fjordbank Mors af 2011) og Sparekassen Kronjylland
  Pengeinstitutter
 285. 564/2011 Spørgsmål om køb af ScandiNotes II Senior obligationer på baggrund af rådgivning eller formueplejeaftale samt indsigelser forbundet hermed
  Dato: 11-04-2013, DiBa Bank
  Pengeinstitutter
 286. 516/2011 Spørgsmål om erstatning for tab på køb af aktier i ebh Bank, herunder lånefinansieret køb og køb til børneopsparing
  Dato: 11-04-2013, Finansiel Stabilitet (ebh Bank)
  Pengeinstitutter
 287. 300/2012 Indsigelser om manglende risikoprofil og mod at handler med værdipapirer er gennemført efter reglerne om execution only
  Dato: 11-04-2013, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 288. 521/2011 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med banks salg af egne aktier
  Dato: 11-04-2013, Finansiel Stabilitet (ebh Bank)
  Pengeinstitutter
 289. 489/2012 Spørgsmål om køb af aktier via netbank skete efter ordre fra klageren
  Dato: 20-03-2013, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 290. 521/2012 Indsigelse om, at omlægning af obligationsbaserede investeringsbeviser til aktiebaserede investeringsbeviser i 2006 var sket uden klagerens samtykke
  Dato: 20-03-2013, Danske Andelskassers Bank (Andelskassen Gredstedbro)
  Pengeinstitutter
 291. 426/2012 Krav om erstatning for tab ved investering i 2,00 % Deutsche Bank/IVY 2008 obligationer
  Dato: 13-03-2013, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 292. 276/2011 Krav om erstatning ved investering i BankInvest Højrentelande, BankInvest Højrentelande Akkumulerende og BankInvest Højrentelande lokalvaluta investeringsforeningsbeviser
  Dato: 13-03-2013, Roskilde Bank (Finansiel Stabilitet)
  Pengeinstitutter
 293. 446/2012 Krav om erstatning for tab ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer samt indsigelse om forældelse af krav
  Dato: 13-03-2013, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 294. 296/2012 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med omlægning af værdipapirer
  Dato: 13-03-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 295. 154/2012 Indsigelser i forbindelse med omlægning af værdipapirer
  Dato: 13-03-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 296. 537/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med investering i kapitalbeviser udstedt af Amagerbanken
  Dato: 13-03-2013, Amagerbanken af 2011
  Pengeinstitutter
 297. OF 532/2011 Indsigelse mod ebh Bank aktier i pensionsdepoter og frarådning af salg af aktierne. Erstatningskrav begrundet i manglende meddelelse om købstilbud. Indsigelse om mangelfuld rådgivning om indfrielse af gæld med pensionsmidler. Indsigelse mod modregning i afdød ægtefælles indekskonto.
  Dato: 07-03-2013, ebh Bank (Finansiel Stabilitet)
  Pengeinstitutter
 298. 324/2012 Spørgsmål om et eventuelt erstatningsansvar for rådgivning om salg af aktier var forældet.
  Dato: 07-03-2013, ebh bank (Finansiel Stabilitet)
  Pengeinstitutter
 299. 181/2012 Spørgsmål om formueplejeaftale var indgået. Spørgsmål om erstatningsansvar ved investering i værdipapirer
  Dato: 13-02-2013, Nordjyske Bank
  Pengeinstitutter
 300. 571/2009 Krav om erstatning ved investering i BankInvest Højrentelande
  Dato: 13-02-2013, Roskilde Bank (Finansiel Stabilitet)
  Pengeinstitutter
 301. 486/2012 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med investering i PLUS 7 Index Super 2012 og BankInvest Højrentelande. Spørgsmål om passivitet og opgørelse af tab
  Dato: 11-02-2013, Roskilde Bank (Finansiel Stabilitet)
  Pengeinstitutter
 302. OFIF 475/2012 Spørgsmål om erstatningsansvar for anbefaling af køb af Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer, som klageren efterfølgende købte via en anden bank. Forældelse af krav.
  Dato: 11-02-2013, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 303. 110/2012 Indsigelser vedrørende køb af unoterede aktier til pensionsdepot
  Dato: 11-02-2013, Sparbank
  Pengeinstitutter
 304. 199/2012 Spørgsmål om bank var erstatningsansvarlig for klagerens tab på investeringer i virksomhedsobligationer finansieret med lån optaget i schweizerfranc
  Dato: 28-12-2012, Sydbank
  Pengeinstitutter
 305. 142/2011 Spørgsmål om Roskilde Bank var erstatningsansvarlig for klagerens tab ved investering i BankInvest Højrentelande og BankInvest Basis for pensionsmidler
  Dato: 12-12-2012, Roskilde Bank (Finansiel Stabilitet)
  Pengeinstitutter
 306. 82/2012 Rådgivning om investering i BankInvest Højrentelande
  Dato: 12-12-2012, Roskilde Bank (Finansiel Stabilitet)
  Pengeinstitutter
 307. 291/2011 Spørgsmål om erstatningsansvar ved investering i SAS-aktier
  Dato: 12-12-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 308. 947/2010 Spørgsmål om Roskilde Bank har handlet ansvarspådragende ved anbefaling af investering af pensionsmidler i BankInvest Højrentelande
  Dato: 12-12-2012, Roskilde Bank (Finansiel Stabilitet)
  Pengeinstitutter
 309. 159/2012 Indsigelser vedrørende køb af værdipapirer for pensionsmidler
  Dato: 12-12-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 310. 493/2011 Indsigelser i forbindelse med optagelse af valutalån til køb af investeringsbeviser i BankInvest Højrentelande
  Dato: 12-12-2012, Max Bank af 2011 (Finansiel Stabilitet)
  Pengeinstitutter
 311. 1148/2009 Krav om erstatning ved investering i BankInvest Højrentelande
  Dato: 12-12-2012, Roskilde Bank (Finansiel Stabilitet)
  Pengeinstitutter
 312. OF 880/2009 Spørgsmål om klageren havde tilsidesat sin tabsbegrænsningspligt ved ikke at reagere på et tilbud fra Finansiel Stabilitet om formidling af salg af Plus Invest Råvarer 2013 til en kurs større end 100. Uenighed om, hvorvidt tilbuddet var nået frem til klageren
  Dato: 13-11-2012, Roskilde Bank (Finansiel Stabilitet)
  Pengeinstitutter
 313. 46/2012 Krav om erstatning ved investering i BankInvest Højrentelande og BankInvest Højrentelande Akkumulerende investeringsforeningsbeviser
  Dato: 13-11-2012, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 314. 204/2012 Krav om erstatning for tab ved investering i aktier i KapitalPleje A/S
  Dato: 06-11-2012, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 315. 182/2012 Indsigelse mod krav om indfrielse af gæld i henhold til frivilligt forlig overgået til inkasso. Spørgsmål om erstatningsansvar for rådgivning i forbindelse med investering i værdipapirer af børneopsparingsmidler
  Dato: 06-11-2012, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 316. 563/2011 Krav som følge af rådgivning om salg af værdipapirer
  Dato: 24-10-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 317. 12/2012 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med klagerens køb af 8 % Green Wind Energy 2005/2017 virksomhedsobligationer. Spørgsmål om forældelse
  Dato: 17-10-2012, vestjyskBANK
  Pengeinstitutter
 318. IF 454/2011 Krav om erstatning for tab på valutalån og omlægning af værdipapirer
  Dato: 09-10-2012, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 319. 985/2010 Rådgivning ved optagelse af en kredit til brug for investering i BankInvest Højrentelande
  Dato: 26-09-2012, Roskilde Bank (Finansiel Stabilitet)
  Pengeinstitutter
 320. 500/2011 Spørgsmål om sparekasse var ansvarlig for mangelfuldt afkast af investerede midler og for ikke at have anbefalet finansiering af fast ejendom ved salg af værdipapirer i stedet for optagelse af realkreditlån
  Dato: 26-09-2012, Sparekassen Østjylland (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 321. IF 140/2012 Investeringer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer på baggrund af en formueplejeaftale og på baggrund af pengeinstituttets investeringsforslag
  Dato: 12-09-2012, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 322. OF 724/2010 En rådgivers indsigelser vedrørende optagelse af realkreditlån til brug for køb af investeringsforeningsbeviser i BankInvest Højrentelande
  Dato: 12-09-2012, Roskilde Bank (Finansiel Stabilitet)
  Pengeinstitutter
 323. OF 379/2011 En rådgivers indsigelser vedrørende optagelse af realkreditlån delvist til brug for køb af investeringsforeningsbeviser i BankInvest Højrentelande
  Dato: 12-09-2012, Roskilde Bank (Finansiel Stabilitet)
  Pengeinstitutter
 324. 993/2010 Krav om erstatning for tab på delvist lånefinansierede investeringer via formueplejeaftale samt spørgsmål om salg af obligationsbaserede investeringsbeviser i december 2008 skete som aftalt
  Dato: 04-09-2012, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 325. OF 139/2012 Spørgsmål om klagerens krav om erstatning for mangelfuld rådgivning i forbindelse med køb af kapitalbeviser i Amagerbanken var bortfaldet som følge af præklusivt proklama i henhold til lov om finansiel stabilitet § 16 h
  Dato: 04-09-2012, Amagerbanken af 2011
  Pengeinstitutter
 326. 347/2011 Indsigelser i forbindelse med investering i bl.a. ”EGNSINVEST Højt Udbytte, Garanti - 2013” samt ved indgåelse af en aftale om en valutaswap
  Dato: 27-08-2012, Sparbank
  Pengeinstitutter
 327. 1077/2010 Indsigelser vedrørende optagelse af et valutalån og lånefinansierede investeringer
  Dato: 26-06-2012, Roskilde Bank (FS Finans)
  Pengeinstitutter
 328. 949/2010 Indsigelser vedrørende rådgivning om optagelse af realkreditlån delvist til brug for køb af investeringsbeviser i BankInvest Højrentelande
  Dato: 26-06-2012, Roskilde Bank (FS Finans)
  Pengeinstitutter
 329. 238/2010 Indsigelse mod investeringer af klagerens midler blandt andet foretaget af pengeinstituttet på baggrund af en fuldmagt
  Dato: 26-06-2012, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 330. 541/2011 Spørgsmål om ansvar for rådgivning i forbindelse med låne
  Dato: 11-06-2012, Max Bank af 2011
  Pengeinstitutter
 331. 434/2011 Indsigelse mod telefonisk henvendelse i maj 2011 vedrørende køb af Pandora-aktier
  Dato: 11-06-2012, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 332. 322/2011 Spørgsmål om forpligtelse til at rådgive i forbindelse med ekspedition af accept af offentligt købstilbud på aktier
  Dato: 11-06-2012, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 333. 443/2011 Indsigelser vedrørende investering samt optagelse af en andelsboligkredit
  Dato: 01-06-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 334. 298/2011 Indsigelse om unødvendigt kurstab på værdipapir som følge af at telefonisk ordreafgivelse ikke var mulig i pengeinstituttet
  Dato: 23-05-2012, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 335. 476/2011 Krav om erstatning for tab på investeringer i 2011
  Dato: 23-05-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 336. 72/2011 Investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer efter deltagelse i et informationsmøde
  Dato: 23-05-2012, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 337. 265/2011 Investering i aktier i forbindelse med emissionen i Amagerbanken i 2010
  Dato: 23-05-2012, Amagerbanken af 2011
  Pengeinstitutter
 338. 281/2011 Spørgsmål om erstatning som følge af manglende rådgivning om salg af aktier
  Dato: 15-05-2012, Max Bank af 2011
  Pengeinstitutter
 339. 24/2012 Spørgsmål om erstatningsansvar for tab på værdipapirer. Genoptaget sag.
  Dato: 15-05-2012, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 340. IF 134/2011 Rådgivning ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer
  Dato: 07-05-2012, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 341. IF 96/2011 Investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer, som klageren bestrider at have foretaget
  Dato: 07-05-2012, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 342. 356/2011 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med salg af aktier i
  Dato: 07-05-2012, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 343. 502/2011 Spørgsmål om erstatningsansvar ved køb og salg af Jyske Invest IT Aktier. Spørgsmål om forældelse
  Dato: 21-03-2012, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 344. OF 748/2010 Spørgsmål om bank var ansvarlig for klagerens tab ved spekulation i råoliefutures via bankens handelsplatform
  Dato: 21-03-2012, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 345. OFIFSD 250/2011 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med investering i 2 % ScandiNotes III Mezzanine i januar 2006
  Dato: 21-03-2012, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 346. 413/2011 Krav om erstatning som følge af undladt salg af aktier
  Dato: 21-03-2012, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 347. 299/2011 Indsigelse mod begrænsning i adgang til at indlægge ordrer samt spørgsmål vedrørende gennemførelse af ordrer
  Dato: 21-03-2012, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 348. 751/2010 Krav om erstatning ved investering i BankInvest Højrentelande og BankInvest Virksomhedsobligationer investeringsforeningsbeviser
  Dato: 09-03-2012, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 349. IF 474/2011 Investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer
  Dato: 09-03-2012, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 350. 1075/2010 Indsigelser mod investeringer og omlægning af værdipapirdepot
  Dato: 09-03-2012, Sydbank
  Pengeinstitutter
 351. 3/2011 Indsigelse om at kapitalpensionsmidler var placeret med for høj risiko.
  Dato: 29-02-2012, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 352. OF 689/2010 Spørgsmål om bank var erstatningsansvarlig for tab ved investeringer ved at tilbyde en handelsplatform uden at yde rådgivning i forbindelse med investeringerne.
  Dato: 14-02-2012, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 353. 817/2010 Krav om erstatning i forbindelse med investering i værdipapirer med en lav risikovillighed.
  Dato: 14-02-2012, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 354. 1086/2010 Spørgsmål om banken handlede ansvarspådragende i forbindelse med klagerens køb af aktier i 2007.
  Dato: 14-02-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 355. 840/2010 Rådgivning vedrørende optagelse af valutalån til køb af investeringsbeviser i BankInvest Højrentelande.
  Dato: 02-02-2012, Roskilde Bank (FS Finans)
  Pengeinstitutter
 356. 164/2011 Rådgivning om køb af 2 % Kalvebod III 2014
  Dato: 18-01-2012, Max Bank (Max Bank af 2011)
  Pengeinstitutter
 357. 5/2011 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med køb af BankInvest Højrentelande og BankInvest Højrentelande, lokalvaluta. Modregning i indestående på konto med to kontohavere for den ene kontohavers gæld.
  Dato: 18-01-2012, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 358. 613/2010 Rådgivning i forbindelse med dels hjemtagelse af inkonvertibelt realkreditlån, dels investering i aktieindekserede obligationer.
  Dato: 18-01-2012, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 359. 6/2011 Krav om erstatning for tab ved undladt salg af værdipapirer og undladt ophævelse af pensionsordning.
  Dato: 06-01-2012, Max Bank (Max Bank af 2011)
  Pengeinstitutter
 360. 506/2010 Indsigelse mod manglende gennemførelse af investering.
  Dato: 06-01-2012, SEB (Skandinaviska Enskilda Banken)
  Pengeinstitutter
 361. OFIF 653/2010 Tab ved investering af pensionsmidler, herunder ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer.
  Dato: 21-12-2011, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 362. 781/2010 Spørgsmål om erstatning i forbindelse med salg af værdipapirer samt om banken skal have ”påtaler”.
  Dato: 21-12-2011, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 363. 567/2010 Indsigelser vedrørende rådgivning i forbindelse med investering i værdipapirer.
  Dato: 21-12-2011, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 364. 932/2010 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med optagelse af et afdragsfrit 10-årigt inkonvertibelt realkreditlån eller som følge af mangelfuld rådgivning i forbindelse med investering i investeringsforeningsbeviserne ”Nordea Invest Stabil Balanceret”.
  Dato: 21-12-2011, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 365. 828/2010 Indsigelse mod investeringsrådgivning i forbindelse med afslag på finansiering af sommerhus.
  Dato: 21-12-2011, Nova Bank Fyn (FS Finans)
  Pengeinstitutter
 366. 1068/2010 Investering i KapitalPleje A/S.
  Dato: 21-12-2011, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 367. OF 373/2010 Rådgivning i 2005 om køb af 3 % ScandiNotes II Junior 2012.
  Dato: 12-12-2011, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 368. 13/2010 Krav om erstatning for tab på investering i 2006 i virksomhedsobligationer.
  Dato: 06-12-2011, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 369. 539/2010 Indsigelse om at investering i BankInvest Højrentelande var i strid med lav risikoprofil.
  Dato: 06-12-2011, Vordingborg Bank
  Pengeinstitutter
 370. 711/2010 Rådgivning ved investering i 4 % ScandiNotes V Junior 2015 obligationer i marts 2008.
  Dato: 29-11-2011, Roskilde Bank (FS Finans)
  Pengeinstitutter
 371. OF 696/2009 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med køb af PLUS Råvarer Super 2013. Tabsbegrænsningspligt.
  Dato: 29-11-2011, Roskilde Bank (FS Finans)
  Pengeinstitutter
 372. 202/2010 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med køb af BankInvest Højrentelande.
  Dato: 29-11-2011, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 373. 49/2011 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med køb af PLUS 7 Index Super 2012, herunder spørgsmål om fortabelse af indsigelser ved passivitet.
  Dato: 29-11-2011, Roskilde Bank (FS Finans)
  Pengeinstitutter
 374. 1004/2010 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med køb af PLUS 7 Index Super 2012, herunder spørgsmål om fortabelse af indsigelser ved passivitet.
  Dato: 29-11-2011, Roskilde Bank (FS Finans)
  Pengeinstitutter
 375. OF 1018/2010 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med investering i PLUS Råvarer Super 2013. Passivitet. Kurstab ved salg før udløb og før krav om erstatning blev rejst.
  Dato: 29-11-2011, Roskilde Bank (FS Finans)
  Pengeinstitutter
 376. 1098/2010 Spørgsmål om tab ved investering i værdipapirer og udlevering af dokumenter.
  Dato: 21-11-2011, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 377. 502/2010 Spørgsmål om ansvar for, at aktier i et udenlandsk investeringsselskab ikke blev omlagt til obligationer.
  Dato: 21-11-2011, Handelsbanken
  Pengeinstitutter
 378. 547/2010 Investering ved køb af aktier i et ejendomsinvesteringsselskab.
  Dato: 21-11-2011, Sparekassen Lolland
  Pengeinstitutter
 379. IF 668/2010 Spørgsmål om erstatning for tab ved investering i værdipapirer herunder i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer på baggrund af rådgivning og ved indgåelse af en formueplejeaftale samt om godtgørelse af udgifter til revisor.
  Dato: 03-11-2011, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 380. IF 626/2010 Spørgsmål om erstatning for tab ved investering i værdipapirer herunder i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer på baggrund af rådgivning og ved indgåelse af en formueplejeaftale med gearing.
  Dato: 03-11-2011, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 381. IF 291/2010 Investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer.
  Dato: 03-11-2011, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 382. IF 871/2010 Rådgivning ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer.
  Dato: 03-11-2011, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 383. OFIF 479/2010 Rådgivning ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer.
  Dato: 03-11-2011, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 384. IF 403/2010 Rådgivning ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer.
  Dato: 03-11-2011, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 385. IF 155/2010 Investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer.
  Dato: 03-11-2011, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 386. IF 946/2010 Investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer.
  Dato: 03-11-2011, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 387. 361/2010 Spørgsmål om klageren modtog tilstrækkelig rådgivning vedrørende risikoen i forbindelse med investering i Spar Nord Formuepleje A/S samt i KapitalPleje A/S.
  Dato: 18-10-2011, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 388. 112/2010 Indsigelse om fejlagtig rådgivning i forbindelse med køb af aktier i KapitalPleje A/S.
  Dato: 18-10-2011, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 389. 437/2010 Spørgsmål om ansvar for rådgivning om værdipapirer, herunder om ansvar for at fraråde klageren ”at gå kontant” i foråret 2008.
  Dato: 07-10-2011, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 390. 276/2010 Rådgivning i 2006 ved investering i ScandiNotes III Mezzanine obligationer.
  Dato: 30-09-2011, Nova Bank Fyn (FS Finans A/S)
  Pengeinstitutter
 391. 293/2010 Spørgsmål om ansvar for mangelfuld rådgivning i forbindelse med investering i 3 % ScandiNotes IV Junior 2014 obligationer.
  Dato: 30-09-2011, Sparekassen Lolland
  Pengeinstitutter
 392. OF 908/2009 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med køb af PLUS 7 Index Super 2012.
  Dato: 30-09-2011, Roskilde Bank (FS Finans A/S)
  Pengeinstitutter
 393. 400/2010 Rådgivning i forbindelse med køb af aktier i KapitalPleje A/S.
  Dato: 30-09-2011, Sparekassen Djursland
  Pengeinstitutter
 394. 531/2009 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med køb af Plus 7 Index Super 2012 og Plus 7 Index Super 2013.
  Dato: 30-09-2011, Roskilde Bank (FS Finans A/S)
  Pengeinstitutter
 395. 430/2010 Spørgsmål om bankens rådgivning af klageren i forbindelse med boligfinansiering var ansvarspådragende, samt spørgsmål om andelen af bankens egne aktier i klagerens værdipapirbeholdning var for stor.
  Dato: 30-09-2011, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 396. OF 576/2009 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med køb af PLUS 7 Index Super 2012.
  Dato: 30-09-2011, Roskilde Bank (FS Finans A/S)
  Pengeinstitutter
 397. OF 709/2009 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med køb af PLUS 7 Index Super 2012. Kurstab ved salg før udløb.
  Dato: 30-09-2011, Roskilde Bank (FS Finans A/S)
  Pengeinstitutter
 398. 213/2010 Indsigelse mod placering i 2005 af ejendomsprovenu i investeringsbeviser i BankInvest Virksomhedsobligationer i stedet for statsobligationer.
  Dato: 30-09-2011, Djurslands Bank
  Pengeinstitutter
 399. 507/2010 Spørgsmål om erstatning ved sletning af tegningsretter.
  Dato: 30-09-2011, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 400. IF 532/2010 Rådgivning ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer.
  Dato: 27-09-2011, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 401. 455/2010 Krav om erstatning for tab ved investering i 2,00 % Deutsche Bank/IVY 2008 obligationer.
  Dato: 27-09-2011, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 402. 426/2010 Spørgsmål om ansvar for investeringsrådgivning.
  Dato: 27-09-2011, Sydbank
  Pengeinstitutter
 403. OF 497/2010 Spørgsmål om bank var erstatningsansvarlig for tab ved investeringer ved at tilbyde en handelsplatform uden at yde rådgivning i forbindelse med investeringerne.
  Dato: 27-09-2011, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 404. IF 477/2010 Rådgivning ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer.
  Dato: 27-09-2011, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 405. IF 415/2010 Rådgivning ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer.
  Dato: 27-09-2011, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 406. IF 350/2010 Rådgivning ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer samt efterfølgende indgåelse af en formueplejeaftale.
  Dato: 27-09-2011, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 407. 248/2010 Spørgsmål om formueplejeaftale var indgået eller om banken gennemførte de enkelte investeringer efter aftale.
  Dato: 06-09-2011, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 408. SD 198/2010 Spørgsmål om ansvar ved rådgivning om ikke at sælge Roskilde Bank aktier. Betydning af investeringsprofil.
  Dato: 06-09-2011, Roskilde Bank (FS Finans A/S)
  Pengeinstitutter
 409. 95/2010 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med investering i strukturerede garantiobligationer (Tigerspring 2010).
  Dato: 31-08-2011, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 410. 165/2010 Rådgivning ved investering i ScandiNotes IV Junior obligationer i 2006.
  Dato: 31-08-2011, Max Bank
  Pengeinstitutter
 411. 55/2010 Spørgsmål om ansvar i forbindelse køb af skibskreditobligationer.
  Dato: 31-08-2011, Sparekassen Hobro
  Pengeinstitutter
 412. 390/2010 Spørgsmål om indfrielsestidspunkt og indfrielseskurs for erhvervsobligationer.
  Dato: 23-08-2011, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 413. 157/2010 Rådgivning i 2006 ved investering i ScandiNotes III Mezzanine obligationer.
  Dato: 23-08-2011, Fionia Bank (FS Bank A/S)
  Pengeinstitutter
 414. 212/2010 Spørgsmål om erstatningsansvar for rådgivning om investering i aktier i Spar Nord Bank A/S.
  Dato: 23-08-2011, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 415. OF 280/2010 Spørgsmål om opgørelse og forrentning af krav i anledning af erstatningspådragende investeringsrådgivning.
  Dato: 23-08-2011, Nova Bank Fyn A/S (FS Bank A/S)
  Pengeinstitutter
 416. 429/2010 Rådgivning om køb af 2% Kalvebod PLC 2013 og 2% Kalvebod PLC 2014.
  Dato: 23-08-2011, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 417. 2/2010 Spørgsmål om ansvar for rådgivning om investering i investeringsforeningsbeviser.
  Dato: 23-08-2011, Sydbank
  Pengeinstitutter
 418. IF 1297/2009 Rådgivning ved optagelse af valutalån til køb af investeringsbeviser i BankInvest Højrentelande.
  Dato: 04-07-2011, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 419. IF 1081/2010 Rådgivning ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer.
  Dato: 04-07-2011, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 420. IF 364/2010 Rådgivning ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer.
  Dato: 04-07-2011, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 421. IF 221/2010 Rådgivning ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer.
  Dato: 04-07-2011, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 422. IF 320/2010 Rådgivning ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer.
  Dato: 04-07-2011, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 423. IF 240/2010 Rådgivning ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer.
  Dato: 04-07-2011, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 424. IF 1141/2009 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med placering af ejendomsprovenu.
  Dato: 01-06-2011, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 425. 765/2009 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med køb af Plus 7 Index Super 2013.
  Dato: 01-06-2011, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 426. 870/2009 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med køb af PLUS 7 Index Super 2012 og PLUS 7 Index Super 2013.
  Dato: 01-06-2011, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 427. 660/2009 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med køb af Plus 7 Index Super 2013.
  Dato: 01-06-2011, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 428. 827/2009 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med køb af PLUS 7 Index Super 2012 og PLUS 7 Index Super 2013.
  Dato: 01-06-2011, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 429. OF 615/2009 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med køb af Plus 7 Index Super 2012.
  Dato: 01-06-2011, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 430. 31/2010 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med investering af frie midler og kapitalpensionsmidler o.a.
  Dato: 01-06-2011, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 431. 83/2010 Indsigelse mod rådgivning om placering af frie midler i aktier og investeringsbeviser.
  Dato: 01-06-2011, Djurslands Bank
  Pengeinstitutter
 432. 145/2010 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med lånefinansierede investeringer i valutaindekserede garantiobligationer.
  Dato: 31-05-2011, Andelskassen MidtVest
  Pengeinstitutter
 433. 21/2010 Rådgivning i 2004 ved investering i 3 % ScandiNotes II Junior 2012.
  Dato: 31-05-2011, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 434. 156/2010 Rådgivning ved investering i ScandiNotes V Junior obligationer i juni 2008.
  Dato: 11-05-2011, DiBa Bank
  Pengeinstitutter
 435. 299/2010 Krav om erstatning for tab på investering i D.A.R.T. Limited.
  Dato: 06-05-2011, Handelsbanken
  Pengeinstitutter
 436. 25/2010 Spørgsmål om uberettiget sammenkædning af bevilling af lån med køb af egne aktier. Ekspeditionstid ved opgørelse af SP-opsparing.
  Dato: 06-05-2011, Østjydsk Bank
  Pengeinstitutter
 437. 1192/2009 Rådgivning ved investering i 3 % ScandiNotes II Senior og 2 % Kalvebod i april 2006.
  Dato: 15-04-2011, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 438. 36/2010 Investering i juni 2008 i obligationer udstedt af pengeinstitutter som ansvarlig lånekapital (2 % Kalvebod PLC S1 2013).
  Dato: 23-03-2011, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 439. 1206/2009 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med lånefinansierede investeringer i bl.a. Plus Trekløver 2010 og aktier.
  Dato: 23-03-2011, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 440. 179/2010 Krav om erstatning for tab på investering i Jyske Invest IT Aktier.
  Dato: 23-03-2011, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 441. 197/2010 Krav om erstatning for tab ved investering i 2,00% Deutsche Bank/IVY 2008 obligationer.
  Dato: 23-03-2011, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 442. 1186/2009 Rådgivning ved omlægning af Jyske Invest Korte Obligationer og Jyske Invest Lange Obligationer til Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder, Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta, Jyske Invest Virksomhedsobligationer, Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier og Jyske Invest Globale Aktier.
  Dato: 23-03-2011, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 443. IF 1126/2009 Krav om erstatning for tab ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer.
  Dato: 23-03-2011, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 444. OF 27/2010 Investering i ScandiNotes III Junior obligationer.
  Dato: 14-03-2011, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 445. 495/2009 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med lånefi-nansierede investeringer i bl.a. BankInvest Højrentelande og valutaterminsforretninger.
  Dato: 14-03-2011, Max Bank
  Pengeinstitutter
 446. 1203/2009 Indsigelse om at investeringer var i strid med lav risikoprofil.
  Dato: 14-03-2011, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 447. OF 748/2009 Rådgivning om omplacering af investeringsbeviser i Korte Danske Obligationer til investeringsbeviser i Foreningen DK Fast Ejendom.
  Dato: 14-03-2011, Fionia Bank
  Pengeinstitutter
 448. IF 1151/2009 Krav om erstatning for tab ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer herunder via en formueplejeaftale.
  Dato: 07-03-2011, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 449. 1031/2009 Rådgivning ved investering i ScandiNotes III Mezzanine obligationer i 2005.
  Dato: 07-03-2011, Nova Bank Fyn
  Pengeinstitutter
 450. 1299/2009 Rådgivning i 2005 ved investering i 3% Scandinotes II Junior 2012 obligationer.
  Dato: 07-03-2011, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 451. 682/2009 Krav om erstatning for tab på investering i D.A.R.T. Limited.
  Dato: 07-03-2011, Sydbank
  Pengeinstitutter
 452. 534/2008 Rådgivning ved investering i bl.a. Jyske Invest Nye obligationsmarkeder Valuta, Alpha Generator 2010 og Bølgebryder 2009 - Totalafkast samt spørgsmål om limiteret salgsordre og valutamarginal ved handel med udenlandske værdipapirer.
  Dato: 02-03-2011, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 453. IF 1272/2009 Krav om erstatning for investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer.
  Dato: 11-02-2011, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 454. IF 1109/2009 Krav om erstatning for tab ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer.
  Dato: 11-02-2011, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 455. 785/2009 Investering i juli 2007 i obligationer udstedt af pengeinstitutter som ansvarlig lånekapital (2 % Kalvebod III PLC 2014).
  Dato: 31-01-2011, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 456. 1248/2009 Rådgivning ved investering i ScandiNotes IV Junior obligationer.
  Dato: 31-01-2011, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 457. 1047/2009 Rådgivning ved investering i ScandiNotes III Mezzanine og Kalvebod obligationer.
  Dato: 31-01-2011, DiBa Bank
  Pengeinstitutter
 458. 1074/2009 Rådgivning ved investering i bankaktier.
  Dato: 31-01-2011, Vestjysk Bank
  Pengeinstitutter
 459. 81/2009 Spørgsmål om bankens rådgivning i forbindelse med lånefinansieret investering og valutaterminsforretninger.
  Dato: 24-01-2011, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 460. 1061/2009 Spørgsmål om salgsordre var afgivet.
  Dato: 24-01-2011, Dronninglund Sparekasse
  Pengeinstitutter
 461. 551/2009 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med gearede investeringer.
  Dato: 14-01-2011, Nordjyske Bank
  Pengeinstitutter
 462. 1044/2009 Rådgivning ved køb af aktier i bl.a. Skjern Bank og selskabet Eurotrust.
  Dato: 28-12-2010, Skjern Bank
  Pengeinstitutter
 463. OF 1065/2009 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med køb af Plus Invest Bonusrente 2013 og BankInvest Højrentelande.
  Dato: 13-12-2010, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 464. 1146/2009 Rådgivning i forbindelse med køb af aktier i Kapitalpleje A/S.
  Dato: 13-12-2010, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 465. IF 1006/2009 Rådgivning ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer og islandske statsobligationer.
  Dato: 01-12-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 466. 758/2009 Krav om tilbagekøb af værdipapirer erhvervet i strid med investeringsprofil.
  Dato: 01-12-2010, Sydbank
  Pengeinstitutter
 467. IF 932/2009 Krav om erstatning for investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer.
  Dato: 01-12-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 468. 1234/2009 Indsigelse om at køb af aktier i KapitalPleje A/S var i strid med mellem risikoprofil.
  Dato: 01-12-2010, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 469. 1249/2009 Krav om erstatning for tab ved ikke i tide at have solgt aktier i Fionia Bank.
  Dato: 01-12-2010, Nova Bank Fyn
  Pengeinstitutter
 470. IF 1135/2009 Krav om erstatning for tab ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer.
  Dato: 01-12-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 471. IF 955/2009 Rådgivning ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer.
  Dato: 01-12-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 472. 1073/2009 Spørgsmål om garanti for indfrielse af Plus Invest Råvarer Super 2013 til kurs 100 ved udløb.
  Dato: 23-11-2010, Nova Bank Fyn
  Pengeinstitutter
 473. 1178/2009 Rådgivning ved investering i Jyske Invest Lange Obligationer, Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder og Jyske Invest Virksomhedsobligationer.
  Dato: 23-11-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 474. 528/2009 Rådgivning ved investering i ScandiNotes IV Junior obligationer i 2006.
  Dato: 09-11-2010, Max Bank
  Pengeinstitutter
 475. SD 935/2009 Rådgivning i 2005 ved investering i 3 % ScandiNotes II
  Dato: 09-11-2010, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 476. 865/2009 Rådgivning ved investering i ScandiNotes V Junior obligationer i januar 2008.
  Dato: 13-10-2010, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 477. IF 914/2009 Investering i 5 % Griffin 2017, tyske ejendomsobligationer.
  Dato: 13-10-2010, Sparekassen Østjylland
  Pengeinstitutter
 478. 668/2009 Krav som følge af rådgivning ved investering i bl.a. BankInvest Højrentelande og Virksomhedsobligationer samt Sydinvest Højrentelande og Virksomhedsobligationer.
  Dato: 05-10-2010, Vestjyskt Bank (tidligere Ringkjøbing Bank)
  Pengeinstitutter
 479. 923/2009 Krav begrundet i mistet mulighed for kursgevinst i forbindelse med køb og salg af aktier.
  Dato: 17-09-2010, Aarhus Lokalbank
  Pengeinstitutter
 480. 229/2009 Spørgsmål om erstatning for tab på investeringsengagement. (Equity Release Scheme).
  Dato: 17-09-2010, Finansbanken
  Pengeinstitutter
 481. 959/2009 Krav om erstatning for tab ved rådgivning af salg af værdipapirer.
  Dato: 17-09-2010, Vestfyns Bank
  Pengeinstitutter
 482. 637/2009 Spørgsmål om bankens rådgivning i forbindelse med lånefinansieret investering.
  Dato: 17-09-2010, Djurslands Bank
  Pengeinstitutter
 483. 1080/2009 Krav om erstatning for tab som følge af omlægning af investering i realkreditobligationer til obligationer udstedt af pengeinstitutter som ansvarlig lånekapital (ScandiNotes Senior 2012 samt Kalvebod 2013 og 2014).
  Dato: 08-09-2010, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 484. 613/2009 Investering i oktober 2007 i obligationer udstedt af pengeinstitutter som ansvarlig lånekapital (2 % Kalvebod Plc 2014).
  Dato: 08-09-2010, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 485. 635/2009 Indsigelse om at køb af aktier i Kapitalpleje A/S i 2006 var i strid med lav risikoprofil.
  Dato: 30-08-2010, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 486. 847/2009 Rådgivning i 2005 ved investering i ScandiNotes III Mezzanine.
  Dato: 30-08-2010, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 487. 671/2009 Investering i december 2007 i obligationer udstedt af pengeinstitutter som ansvarlig lånekapital (2 % Kalvebod PLC 2005/2013).
  Dato: 30-08-2010, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 488. 648/2009 Klage over omlægning af pensionsmidler i begyndelsen af 2007 fra obligationer og obligationsbaserede investeringsbeviser til investeringsbeviser baseret på hovedsagelig virksomhedsobligationer og aktier.
  Dato: 30-08-2010, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 489. IF 1147/2009 Krav om erstatning for tab ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer og Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier.
  Dato: 30-08-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 490. IF 692/2009 Krav om erstatning for tab ved lånefinansieret investering i bl.a. Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer og Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Aktier.
  Dato: 30-08-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 491. 139/2009 Indsigelse mod omlægning i januar 2008 af skibskreditfonds-obligationer til BankInvest Højrentelande.
  Dato: 22-07-2010, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 492. 328/2009 Spørgsmål om rådgivning om kursrisiko ved køb af investeringsbeviser i BankInvest Højrentelande.
  Dato: 22-07-2010, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 493. OF 659/2009 Rådgivning ved geninvestering i ScandiNotes II Senior 2012, IV Mezzanine og V Junior 2015 obligationer, der tidligere var indkøbt til klagerens kapitalpensionsdepot af banken i henhold til en formueplejeaftale.
  Dato: 02-07-2010, DiBa Bank
  Pengeinstitutter
 494. 726/2009 Tab efter udtræden af formueplejeaftale ved investering i ScandiNotes III Mezzanine obligationer, der var købt under formueplejeaftalen.
  Dato: 02-07-2010, DiBa Bank
  Pengeinstitutter
 495. 391/2009 Indsigelse mod placering af pensionsmidler i Fionia Invest Aktiv Portefølje 4 i foråret 2008 ved lav risikovillighed.
  Dato: 30-06-2010, Nova Bank Fyn
  Pengeinstitutter
 496. OFIF 571/2008 Erstatning for investering i juni 2008 i ScandiNotes V Junior 2015 og Kalvebod Plc 3 S 2014. Bekendtgørelsen om investorbeskyttelse §§ 17 og 19.
  Dato: 30-06-2010, Aarhus Lokalbank
  Pengeinstitutter
 497. 1106/2009 Krav om erstatning for tab ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer. Køb af flere andele end anbefalet af bank.
  Dato: 14-06-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 498. 554/2009 Indsigelse mod rådgivning om køb af investeringsbeviser.
  Dato: 08-06-2010, Nordfyns Bank
  Pengeinstitutter
 499. IF 1258/2009 Krav om erstatning for tab ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer.
  Dato: 27-05-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 500. 1225/2009 Krav om erstatning for tab ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer.
  Dato: 27-05-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 501. 974/2009 Rådgivning ved investering i ScandiNotes IV Junior obligationer i 2006.
  Dato: 27-05-2010, Tønder Bank
  Pengeinstitutter
 502. 614/2009 Krav om erstatning for investering i ScandiNotes V Junior 2015 i december 2007.
  Dato: 21-05-2010, Aarhus Lokalbank
  Pengeinstitutter
 503. 672/2009 Rådgivning om køb af Scandinotes III Mezzanine 2010/2015 obligationer i 2005.
  Dato: 10-05-2010, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 504. 534/2009 Spørgsmål om loft på 10 % for tab på investeringer.
  Dato: 10-05-2010, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 505. 379/2009 Krav om erstatning for tab ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer herunder via en formueplejeaftale
  Dato: 10-05-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 506. IF 931/2009 Krav om erstatning for investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer og virksomhedsobligationerne Ineos Vinyl Finance Plc 1.12.11.
  Dato: 19-04-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 507. 1127/2009 Krav om erstatning for tab ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer.
  Dato: 19-04-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 508. 745/2009 Krav om erstatning for tab ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer
  Dato: 19-04-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 509. IF 1035/2009 Krav om erstatning for tab ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer.
  Dato: 19-04-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 510. OFIF 1056/2009 Krav om erstatning for tab ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer
  Dato: 19-04-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 511. 482/2009 Krav om erstatning for investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer.
  Dato: 19-04-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 512. 1267/2009 Krav om erstatning for tab ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer.
  Dato: 19-04-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 513. IF 514/2009 Krav om erstatning for tab ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer.
  Dato: 19-04-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 514. IF 1283/2009 Krav om erstatning for tab ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer
  Dato: 19-04-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 515. IF 537/2009 Krav om erstatning for investering i bl.a. Jyske Invest Virksomhedsobligationer og Hedge Markedsneutral - Obligationer.
  Dato: 19-04-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 516. 390/2009 Krav om erstatning for tab ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer.
  Dato: 19-04-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 517. 951/2009 Spørgsmål om ansvar ved rådgivning om ikke at sælge Roskilde Bank aktier.
  Dato: 12-04-2010, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 518. 507/2009 Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansieret køb af aktier i Roskilde Bank
  Dato: 12-04-2010, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 519. 471/2009 Forkert oplysning om salgskurs på tegningsretter.
  Dato: 12-04-2010, Sparekassen Farsø
  Pengeinstitutter
 520. 651/2009 Indsigelse mod køb af investeringsbeviser i stedet for statsobligationer.
  Dato: 12-04-2010, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 521. 804/2009 Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansieret køb af aktier i Roskilde Bank.
  Dato: 12-04-2010, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 522. 799/2009 Spørgsmål om ansvar ved rådgivning om ikke at sælge Roskilde Bank aktier.
  Dato: 12-04-2010, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 523. 776/2009 Rådgivning vedrørende investering i Roskilde Bank aktier samt spørgsmål om overtrædelse af en til banken meddelt instruks.
  Dato: 12-04-2010, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 524. 1079/2009 Etablering af lån hvor klageren efter rådgivning undlod at sælge Roskilde Bank aktier.
  Dato: 12-04-2010, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 525. 1199/2009 Spørgsmål om ansvar ved rådgivning om ikke at sælge Roskilde Bank aktier.
  Dato: 12-04-2010, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 526. 1136/2009 Spørgsmål om ansvar ved rådgivning om ikke at sælge Roskilde Bank aktier.
  Dato: 12-04-2010, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 527. 496/2008 Spørgsmål om erstatning for køb af bankens egne aktier.
  Dato: 29-03-2010, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 528. 238/2009 Investering i ScandiNotes III Junior obligationer.
  Dato: 29-03-2010, Sparekassen Lolland
  Pengeinstitutter
 529. 467/2008 Rådgivning vedrørende investering i Roskilde Bank aktier.
  Dato: 29-03-2010, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 530. 542/2009 Krav om erstatning for tab ved placering af opsparing i BankInvest Højrentelande.
  Dato: 29-03-2010, Vestjysk Bank
  Pengeinstitutter
 531. 188/2009 Krav om erstatning for tab ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer.
  Dato: 26-03-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 532. OF 96/2009 Krav om erstatning for tab ved investering i værdipapirer herunder investeringsbeviser i Jyske Invest.
  Dato: 24-03-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 533. IF 568/2009 Krav om erstatning for tab ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer.
  Dato: 09-03-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 534. 1130/2009 Rådgivning i 2005 om køb af ScandiNotes III Junior 2010/2015 Obligationer, spørgsmål om betydningen af efterfølgende meddelte oplysninger. Genoptaget sag.
  Dato: 09-03-2010, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 535. 577/2009 Spørgsmål om indeståelse eller rådgivningsansvar i forbindelse med investering i Plus Invest Plus Råvarer 2013.
  Dato: 09-03-2010, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 536. 415/2009 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med klagerens køb af investeringsbeviser.
  Dato: 09-03-2010, Andelskassen Nordøstjylland
  Pengeinstitutter
 537. 418/2009 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med køb i november 2006 af Plus Invest Plus Bonusrente 2013 og Roskilde Bank aktier.
  Dato: 15-02-2010, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 538. 331/2009 Krav om tilbageførsel af handler gennemført i henhold til formueplejeaftale. Spørgsmål om pleje af ca. 2 mio. kr. frie midler var aftalt.
  Dato: 01-02-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 539. 28/2009 Krav om erstatning for tab ved investering af frie midler og pensioner i værdipapirer.
  Dato: 01-02-2010, Sydbank
  Pengeinstitutter
 540. 485/2009 Krav om forskellen mellem kurstab på salg af værdipapirer og omkostningerne samt renter ved i stedet at være blevet bevilget et lån.
  Dato: 01-02-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 541. 484/2009 Krav om erstatning for tab på aktier, som banken havde frarådet klageren at sælge.
  Dato: 01-02-2010, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 542. 678/2009 Spørgsmål om indeståelse eller rådgivningsansvar i forbindelse med investering i Plus Invest Plus Råvarer Super 2013.
  Dato: 19-01-2010, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 543. 277/2009 Spørgsmål om indeståelse eller rådgivningsansvar i forbindelse med placering af frie midler i Plus Invest PLUS 7 Index Super 2012.
  Dato: 19-01-2010, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 544. 308/2009 Rådgivning i december 2006 om investering i Kalvebod obligationer, der er udstedt af pengeinstituttet som ansvarlig lånekapital.
  Dato: 19-01-2010, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 545. 105/2009 Rådgivning i forbindelse med køb af ScandiNotes IV Junior 2011/2014 obligationer for lånte midler i foråret 2007.
  Dato: 23-12-2009, Finansbanken
  Pengeinstitutter
 546. 31/2009 Omlægning af depot fra investeringsbeviser i korte danske obligationer til beviser i virksomhedsobligationer og højrentelande.
  Dato: 23-12-2009, Morsø Bank
  Pengeinstitutter
 547. IF 262/2009 Krav om erstatning for tab ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer.
  Dato: 20-11-2009, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 548. 554/2008 Omkostninger ved omprioriteringssag. Rentesats på boligkredit. Rådgivning om aktiehandel.
  Dato: 18-11-2009, Sparbank
  Pengeinstitutter
 549. 210/2009 Indsigelse mod rådgivning om køb af investeringsbeviser.
  Dato: 18-11-2009, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 550. 166/2009 Rådgivning om køb af ScandiNotes III Mezzanine 2010/2015 obligationer i 2007.
  Dato: 18-11-2009, Sparekassen Kronjylland
  Pengeinstitutter
 551. 531/2009 Spørgsmål om indeståelse eller rådgivningsansvar i forbin-delse med investering i Plus Invest Plus 7 Index Super 2012, Plus Råvarer Super 2013 og Plus 7 Index Super 2013.
  Dato: 06-11-2009, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 552. 491/2008 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med placering af ejendomsprovenu.
  Dato: 06-11-2009, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 553. OFIF 194/2009 Krav om erstatning for tab ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer.
  Dato: 09-10-2009, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 554. IF 196/2009 Krav om erstatning for tab ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer.
  Dato: 09-10-2009, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 555. 555/2008 Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansieret køb af aktier i Roskilde Bank.
  Dato: 08-10-2009, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 556. 485/2008 Spørgsmål om erstatning for tab på investeringsengagement.
  Dato: 29-09-2009, Finansbanken
  Pengeinstitutter
 557. 561/2008 Spørgsmål om opfyldelse af aftale om investeringsrådgivning.
  Dato: 29-09-2009, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 558. OF 500/2008 Rådgivning om køb af ScandiNotes III Mezzanine 2010/2015 obligationer i 2007.
  Dato: 22-09-2009, Sparekassen Kronjylland
  Pengeinstitutter
 559. IF 529/2008 Rådgivning i 2005 om køb af ScandiNotes III Junior 2010/2015 obligationer.
  Dato: 18-09-2009, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 560. 56/2009 Indsigelse mod placering af pensionsmidler.
  Dato: 09-09-2009, Sparekassen Hvetbo
  Pengeinstitutter
 561. 32/2009 Krav om erstatning for tab ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer.
  Dato: 06-07-2009, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 562. 565/2008 Indsigelse mod rådgivning om placering af ratepensionsmidler i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer i efteråret 2007.
  Dato: 06-07-2009, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 563. 14/2009 Indsigelse mod omlægning af stats- og realkreditobligationer til bl.a. Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer i efteråret 2007.
  Dato: 06-07-2009, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 564. 551/2008 Spørgsmål om rådgivning i forbindelse med køb af Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer i oktober 2007.
  Dato: 06-07-2009, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 565. 494/2008 Indsigelse mod rådgivning om placering af frie midler i obligationer udstedt af pengeinstitutter som ansvarlig lånekapital (2 % Kalvebod serie 1, 2013) i forhold til ”almindelige obligationer”.
  Dato: 25-06-2009, Sparekassen Kronjylland
  Pengeinstitutter
 566. 527/2008 Rådgivning i efteråret 2005 om investering i obligationer udstedt af pengeinstitutter som ansvarlig lånekapital.
  Dato: 24-06-2009, Sparekassen Kronjylland
  Pengeinstitutter
 567. 479/2008 Etablering af lån hvor klagerne efter rådgivning undlod at sælge Roskilde Bank aktier.
  Dato: 24-06-2009, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 568. 350/2008 Klage over investering af kapitalpensionsmidler i værdipapirer.
  Dato: 24-06-2009, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 569. 276/2008 Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansierede køb af aktier i Roskilde Bank.
  Dato: 03-06-2009, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 570. 466/2008 Rådgivning om køb af Scandinotes III Junior 2010/2015 obligationer.
  Dato: 03-06-2009, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 571. 531/2008 Rådgivning om placering af hovedsageligt pensionsmidler. Spørgsmål om erstatning for tab.
  Dato: 03-06-2009, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 572. 388/2008 Krav om erstatning i forbindelse med investering i garantiobligationer.
  Dato: 03-06-2009, Forstædernes Bank
  Pengeinstitutter
 573. 7/2009 Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansieret køb af aktier i Roskilde Bank.
  Dato: 03-06-2009, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 574. 459/2008 Rådgivning i maj 2008 vedrørende køb af 2 % Kalvebod 2013 obligationer.
  Dato: 12-05-2009, Djurslands Bank
  Pengeinstitutter
 575. 542/2008 Spørgsmål godtgørelse og rentekompensation i forbindelse med fejlekspeditioner af værdipapirordrer.
  Dato: 12-05-2009, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 576. 508/2008 Krav om erstatning i forbindelse med investering i garantiobligationer
  Dato: 12-05-2009, Forstædernes Bank
  Pengeinstitutter
 577. 439/2008 Spørgsmål om, hvorvidt et erstatningskrav kunne gøres gældende mod bank, som fra en anden bank havde overtaget aktiver og visse passiver.
  Dato: 12-05-2009, Vestjysk Bank
  Pengeinstitutter
 578. 412/2008 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med køb af investeringsbeviser baseret på virksomhedsobligationer i februar 2007.
  Dato: 12-05-2009, Sydbank
  Pengeinstitutter
 579. 416/2008 Investering i juni 2008 i obligationer udstedt af pengeinstitutter som ansvarlig lånekapital (2 % Kalvebod serie 1, 2013).
  Dato: 12-05-2009, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 580. 51/2008 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med ombytning af garantbeviser til aktier i bankTrelleborg. Adgang til at påberåbe sig overtrædelse af forbuddet mod telefonisk henvendelse fortabt ved passivitet.
  Dato: 24-04-2009, bankTrelleborg nu Sydbank
  Pengeinstitutter
 581. 321/2008 Spørgsmål om erstatning på tab af lånefinansierede køb af aktier i Roskilde Bank.
  Dato: 06-04-2009, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 582. 393/2008 Indsigelse mod placering af kapitalpensionsmidler i garantiobligationer.
  Dato: 06-04-2009, Sparbank
  Pengeinstitutter
 583. 357/2008 Salg af bankTrelleborg aktier umiddelbart efter meddelelse om tvangsindløsning.
  Dato: 06-04-2009, Sydbank
  Pengeinstitutter
 584. 378/2008 Rådgivning i april 2006 og juni 2008 om investering i obligationer udstedt af pengeinstitutter som ansvarlig lånekapital. Spørgsmål om spredning af risiko.
  Dato: 27-03-2009, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 585. 391/2008 Rådgivning om køb af ScandiNotes III Junior 1/11 2015 obligationer.
  Dato: 26-03-2009, Lokalbanken Nordsjælland
  Pengeinstitutter
 586. OF 490/2008 Rådgivning om køb af ScandiNotes III Junior 2010/2015 obligationer.
  Dato: 26-03-2009, Lokalbanken Nordsjælland
  Pengeinstitutter
 587. 286/2008 Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansieret køb af aktier i Roskilde Bank.
  Dato: 10-03-2009, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 588. 326/2008 Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansieret køb af aktier i Roskilde Bank.
  Dato: 10-03-2009, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 589. OF 281/2008 Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansieret køb af aktier i Roskilde Bank
  Dato: 10-03-2009, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 590. 278/2008 Rådgivning vedrørende investering i Roskilde Bank aktier.
  Dato: 04-03-2009, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 591. 290/2008 Omlægning af investering i obligationsbaserede investeringsbeviser i en afdeling til beviser i flere forskellige obligationsafdelinger.
  Dato: 11-02-2009, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 592. 223/2008 Indsigelse mod placering af dels pensionsmidler, dels frie midler.
  Dato: 06-02-2009, Sparekassen Sjælland
  Pengeinstitutter
 593. 248/2008 Klage over rådgivning om placering af midler i investeringsbeviser i obligationsafdeling.
  Dato: 15-01-2009, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 594. 301/2008 Indsigelse mod aktiehandel gennemført i maj 2007.
  Dato: 23-12-2008, Østjydsk Bank
  Pengeinstitutter
 595. 52/2008 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med ombytning af garantbeviser til aktier i bankTrelleborg. Adgang til at påberåbe sig overtrædelse af forbuddet mod telefonisk henvendelse fortabt ved passivitet.
  Dato: 23-12-2008, bankTrelleborg nu Sydbank
  Pengeinstitutter
 596. 126/2008 Indsigelse om, at ombytning af garantbeviser til aktier i bankTrelleborg ikke var aftalt.
  Dato: 23-12-2008, bankTrelleborg nu Sydbank
  Pengeinstitutter
 597. 152/2008 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med salg af 200 stk. aktier i Vestas A/S i december 2006.
  Dato: 26-11-2008, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 598. 260/2008 Indsigelse mod omlægning af obligationsbeholdning til obligationsbaserede investeringsbeviser.
  Dato: 26-11-2008, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 599. 70/2008 Indsigelse om at ej indgået aftale om ombytning af garantbeviser til aktier i bankTrelleborg.
  Dato: 11-11-2008, bankTrelleborg (Sydbank)
  Pengeinstitutter
 600. 119/2008 Adgang til at påberåbe sig overtrædelse af forbuddet mod telefonisk henvendelse fortabt ved passivitet. Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med ombytning af garantbeviser til aktier i bankTrelleborg.
  Dato: 11-11-2008, bankTrelleborg (Sydbank)
  Pengeinstitutter
 601. 41/2008 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med ombytning af garantbeviser til aktier i bankTrelleborg.
  Dato: 11-11-2008, bankTrelleborg (Sydbank)
  Pengeinstitutter
 602. 37/2008 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med ombytning af garantbeviser til aktier i bankTrelleborg.
  Dato: 11-11-2008, bankTrelleborg (Sydbank)
  Pengeinstitutter
 603. 29/2008 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med ombytning af garantbeviser til aktier i bankTrelleborg. Adgang til at påberåbe sig overtrædelse af forbuddet mod uanmodet telefonisk henvendelse fortabt ved passivitet.
  Dato: 15-10-2008, bankTrelleborg (Sydbank)
  Pengeinstitutter
 604. 45/2008 Adgang til at påberåbe sig overtrædelse af forbuddet mod uanmodet telefonisk henvendelse fortabt ved passivitet. Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med ombytning af garantbeviser til aktier i bankTrelleborg.
  Dato: 15-10-2008, bankTrelleborg (Sydbank)
  Pengeinstitutter
 605. 40/2008 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med ombytning af garantbeviser til aktier i bankTrelleborg. Adgang til at påberåbe sig overtrædelse af forbuddet mod uanmodet henvendelse fortabt ved passivitet.
  Dato: 15-10-2008, bankTrelleborg (Sydbank)
  Pengeinstitutter
 606. 30/2008 Spørgsmål om ansvar for at have frarådet salg af aktier i bankTrelleborg.
  Dato: 15-10-2008, bankTrelleborg (Sydbank)
  Pengeinstitutter
 607. 49/2008 Adgang til at påberåbe sig overtrædelse af forbuddet mod telefonisk henvendelse fortabt ved passivitet. Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med ombytning af garantbeviser til aktier i bankTrelleborg.
  Dato: 15-10-2008, bankTrelleborg (Sydbank)
  Pengeinstitutter
 608. 61/2008 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med ombytning af garantbeviser til aktier i bankTrelleborg.
  Dato: 15-10-2008, bankTrelleborg (Sydbank)
  Pengeinstitutter
 609. 156/2008 Krav om erstatning i forbindelse med gearet investering i valutaindekserede garantiobligationer.
  Dato: 15-10-2008, Lollands Bank
  Pengeinstitutter
 610. 50/2008 Adgang til at påberåbe sig overtrædelse af forbuddet mod telefonisk henvendelse fortabt ved passivitet. Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med ombytning af garantibeviser til aktier i bankTrelleborg.
  Dato: 15-10-2008, bankTrelleborg (Sydbank)
  Pengeinstitutter
 611. 47/2008 Adgang til at påberåbe sig overtrædelse af forbuddet mod uanmodet telefonisk henvendelse fortabt ved passivitet. Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med ombytning af garantbeviser til aktier i bankTrelleborg.
  Dato: 15-10-2008, bankTrelleborg (Sydbank)
  Pengeinstitutter
 612. 232/2008 Køb af aktier i forbindelse med overflytning af SP-ordning fra ATP.
  Dato: 15-10-2008, Sparekassen Faaborg
  Pengeinstitutter
 613. 99/2008 Henvendelse om ombytning af garantbeviser til aktier i bankTrelleborg uanset kundens skriftlige afslag på tilbud om ombytning.
  Dato: 02-10-2008, bankTrelleborg (Sydbank)
  Pengeinstitutter
 614. 44/2008 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med ombytning af garantbeviser til aktier i bankTrelleborg.
  Dato: 02-10-2008, bankTrelleborg (Sydbank)
  Pengeinstitutter
 615. 33/2008 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med ombytning af garantbeviser til aktier i bankTrelleborg.
  Dato: 02-10-2008, bankTrelleborg (Sydbank)
  Pengeinstitutter
 616. 42/2008 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med ombytning af garantbeviser til aktier i bankTrelleborg.
  Dato: 02-10-2008, bankTrelleborg (Sydbank)
  Pengeinstitutter
 617. 26/2008 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med ombytning af garantbeviser til aktier i bankTrelleborg.
  Dato: 02-10-2008, bankTrelleborg (Sydbank)
  Pengeinstitutter
 618. OF 35/2008 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med ombytning af garantbeviser til aktier i bankTrelleborg.
  Dato: 02-10-2008, bankTrelleborg (Sydbank)
  Pengeinstitutter
 619. SD 115/2008 Investering i valutaindekseret obligation.
  Dato: 25-09-2008, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 620. 76/2008 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med salg af aktiebeholdninger i fortrinsvis pensionsdepoter den 22. januar 2008.
  Dato: 15-09-2008, Fionia Bank
  Pengeinstitutter
 621. OFIF 260/2007 Investering i garantiobligationer.
  Dato: 09-07-2008, Forstædernes Bank
  Pengeinstitutter
 622. 294/2007 Krav om erstatning i forbindelse med investering i garantiobligationer.
  Dato: 09-07-2008, Forstædernes Bank
  Pengeinstitutter
 623. 5/2008 Indsigelse mod køb af aktier samt krav om højere forrentning af et større indestående på en anfordringskonto beslaglagt af politiet.
  Dato: 03-06-2008, Østjydsk Bank
  Pengeinstitutter
 624. 53/2008 Krav om erstatning for tab på aktier i perioden september-december 2007.
  Dato: 23-04-2008, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 625. 334/2007 Spørgsmål om erstatningsansvar for kurstab som følge af manglende opgørelse af kapitalpensionsordning.
  Dato: 08-04-2008, Kreditbanken
  Pengeinstitutter
 626. 198/2007 Indsigelse mod omlægning af pensionsmidler til obligationsbaserede investeringsbeviser.
  Dato: 29-01-2008, Møns Bank
  Pengeinstitutter
 627. 262/2007 Rådgivning om investering i obligationsbaserede investeringsbeviser.
  Dato: 28-12-2007, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 628. 256/2007 Indsigelse mod to aktiesalg gennemført i henholdsvis 1992 og 1995.
  Dato: 28-12-2007, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 629. 147/2007 Rådgivning om delvis placering af formue i aktiebaserede investeringsbeviser ved anmoding om placering af formue i enkeltaktier.
  Dato: 11-12-2007, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 630. 193/2007 Indsigelse mod rådgivning om køb af for ca. 1,3 mio. kr. 30-årige 4 % realkreditobligationer i 2005.
  Dato: 13-11-2007, Sparekassen Kronjylland
  Pengeinstitutter
 631. 210/2007 Indsigelse mod rådgivning vedrørende investering i obligationer.
  Dato: 13-11-2007, Middelfart Sparekasse
  Pengeinstitutter
 632. 163/2007 Rådgivning om investering i obligationsbaserede investeringsbeviser.
  Dato: 16-10-2007, Sparekassen Kronjylland
  Pengeinstitutter
 633. 84/2007 Indsigelse vedrørende rådgivning om obligationsbaserede investeringsbeviser.
  Dato: 20-09-2007, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 634. OF 59/2007 Indsigelse mod tilbageførsel af aktiekøb, som ved en fejl fra indklagedes side var gennemført for 50.000 stk. i stedet for 50.000 kr.
  Dato: 30-08-2007, Handelsbanken
  Pengeinstitutter
 635. OF 64/2007 Krav om erstatning begrundet i forkert/manglende oplysning om, at en ordre om salg af obligationer var gennemført. Spørgsmål om B-post kunne anses for "almindelig post".
  Dato: 11-07-2007, SkandiaBanken
  Pengeinstitutter
 636. 62/2007 Krav om erstatning i forbindelse med gennemførelse af salgsordre.
  Dato: 22-06-2007, Sydbank
  Pengeinstitutter
 637. 199/2006 Spørgsmål om aftale om henvendelse ved bestemt kursudvikling.
  Dato: 03-05-2007, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 638. 306/2006 Påstand om garanti for kursen på obligationsbaserede investeringsbeviser.
  Dato: 29-03-2007, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 639. 282/2006 Spørgsmål om erstatningsansvar for tab på aktieinvesteringer i første halvår af 2006.
  Dato: 29-03-2007, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 640. OFIF 23/2007 Erstatningsansvar for tab ved utilsigtet køb af aktier via Internetbaseret handelssystem.
  Dato: 29-03-2007, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 641. 212/2006 Spørgsmål om erstatningsansvar for et forkert råd om salg af aktier, der blev fulgt af person, der ikke var kunde. Påregnelighed.
  Dato: 06-03-2007, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 642. 253/2006 Indsigelse om vildledende rådgivning i forbindelse med køb af tyrkiske obligationer i foråret 2006.
  Dato: 06-03-2007, BG Bank (Danske Bank)
  Pengeinstitutter
 643. 169/2006 Rådgivning vedr. køb af obligationsbaserede investeringsbeviser.
  Dato: 06-03-2007, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 644. 85/2006 Indsigelse mod salg af aktier i september 2005. Spørgsmål vedrørende rådgivning om skat og SU i forbindelse med investeringsomlægning i december 2005.
  Dato: 08-11-2006, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 645. 131/2006 Rådgivning om spredning af risiko på aktiebeholdning. Salg af aktier inden tre års ejertid.
  Dato: 08-11-2006, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 646. 184/2006 Indsigelse imod dispositioner i forbindelse med investeringer. Spørgsmål vedrørende omlægning af højt forrentede obligationer til investeringsbeviser, kurtage, gebyr og renter.
  Dato: 08-11-2006, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 647. 146/2006 Rådgivning om investering i obligationsbaserede investeringsbeviser.
  Dato: 08-11-2006, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 648. 125/2006 Indsigelse mod rådgivning om salg af aktier i Vestas Wind Systems i marts 2006.
  Dato: 08-11-2006, Lollands Bank
  Pengeinstitutter
 649. 130/2006 Indsigelse om forkert rådgivning ved investering i obligationsbaserede investeringsbeviser.
  Dato: 18-10-2006, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 650. 118/2006 Krav om erstatning begrundet i aktiesalg, deraf følgende aktieindkomstbeskatning, mistet pensionstillæg m.v. samt omlægning af realkreditlån.
  Dato: 18-10-2006, BG Bank (Danske Bank)
  Pengeinstitutter
 651. 126/2006 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med placering af midler i aktiebaserede investeringsbeviser.
  Dato: 18-10-2006, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 652. 112/2006 Indsigelse mod rådgivning om omlægning af aktier i Novozymes til A.P. Møller aktier.
  Dato: 26-09-2006, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 653. 86/2006 Rådgivning om omlægning af aktier i kapitalpensionsdepot.
  Dato: 29-08-2006, BG Bank (Danske Bank)
  Pengeinstitutter
 654. 77/2006 Indsigelse mod rådgivning i oktober 2000 vedrørende placering af arv i værdipapirer.
  Dato: 29-08-2006, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 655. 22/2006 Krav om erstatning for ekspeditionstid ved ejerskiftesag. Indsigelse om salg af "forkerte" investeringsbeviser.
  Dato: 04-07-2006, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 656. 294/2005 Rådgivning om investering af forsikringssum. Krav om erstatning for tab på aktieinvesteringer.
  Dato: 08-06-2006, Sydbank
  Pengeinstitutter
 657. 337/2005 Rådgivning vedrørende placering af pensionsdepoter.
  Dato: 08-06-2006, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 658. 51/2006 Krav om erstatning for tab ved omlægning af investering i aktier og aktiebaserede investeringsbeviser i 2000.
  Dato: 04-05-2006, Østjydsk Bank
  Pengeinstitutter
 659. 5/2006 Rådgivning om investering af forsirkingssum. Krav om erstatning for kurstab.
  Dato: 11-04-2006, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 660. 316/2005 Erstatningskrav i forbindelse med investering i Danske Invest Korte Danske Obligationer.
  Dato: 11-04-2006, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 661. 261/2005 Rådgivning om salg af aktiebeholdning i kapitalpensionsdepot ca. 14-15 måneder før kontohaveren fyldte 60 år.
  Dato: 28-11-2005, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 662. 200/2005 Rådgivning vedrørende placering af midler i aktiebaserede investeringsforeningsafdelinger.
  Dato: 28-11-2005, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 663. OF 94/2005 Salg af fællesejet aktie uden samtykke fra begge medejere.
  Dato: 18-10-2005, Vestjysk Bank
  Pengeinstitutter
 664. 76/2005 Indsigelse mod omlægning af værdipapirer i frit opbevaringsdepot.
  Dato: 15-09-2005, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 665. 68/2005 Indsigelse mod rådgivning vedrørende investering i værdipapirer.
  Dato: 23-06-2005, Sydbank
  Pengeinstitutter
 666. 71/2005 Krav om erstatning for tab på aktieinvesteringer for delvist lånte midler i 2000/2001.
  Dato: 23-06-2005, Sydbank
  Pengeinstitutter
 667. 42/2005 Indsigelse mod omlægning af aktier i RealDanmark til aktiebaserede investeringsbeviser i november 1999.
  Dato: 08-06-2005, BG Bank (Danske Bank)
  Pengeinstitutter
 668. 65/2005 Krav om fastholdelse af det ene af to aktiekøb, som var gennemført som følge af fejl fra indklagedes side.
  Dato: 08-06-2005, Sydbank
  Pengeinstitutter
 669. 243/2004 Indsigelse imod omlægning af værdipapirer i frit opbevaringsdepot.
  Dato: 20-04-2005, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 670. 201/2004 Rådgivning om investering af kapitalpensionsmidler i aktiebaserede investeringsbeviser i juni 2000. Krav om erstatning.
  Dato: 22-03-2005, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 671. 214/2004 Krav om erstatning for tab på aktieinvesteringer.
  Dato: 22-03-2005, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 672. 232/2004 Rådgivning om investering i aktiebaserede investeringsbeviser. Depotplejeaftale. Krav om erstatning.
  Dato: 09-12-2004, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 673. 215/2004 Rådgivning om investering af ratepensionsmidler. Overflytning af forsikringsordning til pengeinstitutordning.
  Dato: 09-12-2004, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 674. 211/2004 Rådgivning om investering i aktiebaserede investeringsbeviser. Krav om erstatning.
  Dato: 23-11-2004, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 675. 121/2004 Ekspeditionstid ved behandling af ansøgning om kredit til finansiering af aktiekøb. Krav om erstatning for kursstigning.
  Dato: 19-10-2004, SkandiaBanken
  Pengeinstitutter
 676. 119/2004 Omstændigheder i forbindelse med etablering af lån til køb af erhvervsandelsbolig, rådgivning vedrørende værdipapirer
  Dato: 14-09-2004, BG Bank (Danske Bank)
  Pengeinstitutter
 677. 57/2004 Rådgivning vedrørende køb af investeringsbeviser samt placering af pensionsmidler.
  Dato: 26-08-2004, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 678. 423/2003 Indsigelse om forkert forudsætning om investeringshorisont i forbindelse med investeringsrådgivning.
  Dato: 19-05-2004, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 679. 359/2003 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med investeringsrådgivning.
  Dato: 28-04-2004, BG Bank
  Pengeinstitutter
 680. 430/2003 Rådgivning i november 2000 om salg af obligationsbaserede investeringsbeviser med henblik på tegning af aktiebaserede investeringsbeviser.
  Dato: 28-04-2004, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 681. 394/2003 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med omlægning af obligationsbeholdning til obligationsbaserede investeringsbeviser.
  Dato: 06-04-2004, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 682. 249/2003 Krav om tilbageførsel af aktiesalg.
  Dato: 06-04-2004, Forstædernes Bank
  Pengeinstitutter
 683. 342/2003 Spørgsmål om pengeinstitut gav fejlagtige oplysninger om afregningsdagen for værdipapirhandel og om kurs på svenske obligationer.
  Dato: 06-04-2004, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 684. 298/2003 Rådgivning vedrørende placering af båndlagt formue.
  Dato: 06-04-2004, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 685. 392/2003 Omlægning af obligationsbaserede investeringsbeviser til aktiebaserede investeringsbeviser.
  Dato: 30-03-2004, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 686. 334/2003 Spørgsmål om tilsidesættelse af formueplejeaftale om ansvar for rådgivning om investering i aktier i sommeren 2000.
  Dato: 23-03-2004, BG Bank (Danske Bank)
  Pengeinstitutter
 687. 441/2003 Omlægning af obligationer til obligationsbaserede investeringsbeviser. Overførsel af værdipapirer mellem to depoter tilhørende samme kunde.
  Dato: 23-03-2004, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 688. 399/2003 Rådgivning i februar 2003 vedrørende omlægning af 6 % obligationer med udløb 2019.
  Dato: 23-03-2004, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 689. 387/2003 Rådgivning om investering i aktiebaserede investeringsbeviser i september og december 2000.
  Dato: 23-03-2004, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 690. 439/2003 Rådgivning om omlægning af obligationer til investeringsbeviser i obligationsbaseret afdeling.
  Dato: 23-03-2004, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 691. 364/2003 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med omlægning af obligationsbeholdning til obligationsbaserede investeringsbeviser.
  Dato: 26-02-2004, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 692. 396/2003 Uopfordret rådgivning om salg af ØK-aktier i januar 2003.
  Dato: 26-02-2004, Sparekassen Kronjylland
  Pengeinstitutter
 693. 250/2003 Rådgivning om investering i aktiebaserede investeringsbeviser i juni 2000.
  Dato: 26-02-2004, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 694. 170/2003 Indsigelse mod rådgivning vedrørende omlægning af Nordea aktier til aktier i Vestas foretaget i januar 2001.
  Dato: 03-02-2004, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 695. 300/2003 Krav om erstatning som følge af tilsidesættelse af påstået overvågningsaftale m.m.
  Dato: 03-02-2004, BG Bank (Danske Bank)
  Pengeinstitutter
 696. 281/2003 Rådgivning i forbindelse med køb af investeringsbeviser, der blev overdraget som gave, og efterfølgende salg af en del af investeringsbeviserne.
  Dato: 30-12-2003, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 697. OF 261/2003 Indsigelse imod tilbageførsel af aktiekøb, som var gennemført som følge af en fejl fra indklagedes side.
  Dato: 30-12-2003, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 698. 234/2003 Rådgivning om investering i aktiebaserede investeringsbevi-ser. Krav om erstatning.
  Dato: 17-12-2003, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 699. 153/2003 Rådgivning i forbindelse med køb af investeringsbeviser i Uni-invest e-Business i marts 2000.
  Dato: 09-12-2003, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 700. 263/2003 Rådgivning om investering i aktiebaserede investeringsbeviser. Investeringshorisont. Krav om erstatning.
  Dato: 11-11-2003, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 701. 273/2003 Rådgivning i forbindelse med investering i udenlandske investeringsbeviser.
  Dato: 04-11-2003, Finansbanken
  Pengeinstitutter
 702. 308/2003 Rådgivning om placering af pensionsmidler i aktiebaserede investeringsbeviser, depotplejeaftale.
  Dato: 04-11-2003, Broager Spare- og Laanekasse
  Pengeinstitutter
 703. 105/2003 Indsigelse imod omlægning af værdipapirer i frit opbevaringsdepot.
  Dato: 14-10-2003, BG Bank (Danske Bank)
  Pengeinstitutter
 704. 118/2003 Indsigelse om at køb af aktiebaserede investeringsbeviser var sket uden aftale herom.
  Dato: 30-09-2003, Frørup Andelskasse
  Pengeinstitutter
 705. OF 496/2002 Rådgivning om ændring af en del af en portefølje bestående af hovedsageligt obligationer og obligationsbaserede investeringsbeviser til investeringsbeviser i aktiebaseret afdeling og afdeling baseret på erhvervsobligationer.
  Dato: 30-09-2003, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 706. 106/2003 Rådgivning om investering i aktiebaserede investeringsbeviser. Krav om erstatning.
  Dato: 26-08-2003, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 707. 49/2003 Indsigelse mod rådgivning om ændring fra placering i obligationspulje til forskellige aktiebaserede investeringsforeningsafdelinger.
  Dato: 26-08-2003, Sydbank
  Pengeinstitutter
 708. 154/2003 Indsigelse mod omlægning af værdipapirer i pensionsdepot foretaget i august 2000.
  Dato: 26-08-2003, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 709. 292/2002 Spørgsmål om ansvar for tab på aktieinvesteringer.
  Dato: 12-06-2003, Finansbanken
  Pengeinstitutter
 710. 293/2002 Spørgsmål om ansvar for tab på aktieinvesteringer.
  Dato: 12-06-2003, Finansbanken
  Pengeinstitutter
 711. 6/2003 Indsigelse imod aktiesalg gennemført i 2000.
  Dato: 03-06-2003, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 712. 41/2003 Rådgivning om investering i aktier.
  Dato: 03-06-2003, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 713. 476/2002 Spørgsmål om ordre om salg af aktier blev annulleret.
  Dato: 03-06-2003, BG Bank (Danske Bank)
  Pengeinstitutter
 714. 437/2002 Rådgivning i forbindelse med køb af investeringsbeviser.
  Dato: 03-06-2003, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 715. 18/2003 Rådgivning om salg af Midtbank aktier i februar 2001.
  Dato: 14-05-2003, Handelsbanken Midtbank
  Pengeinstitutter
 716. 495/2002 Indsigelse om at omlægning af investeringsbeviser baseret på indeksobligationer til investeringsbeviser baseret på europæiske aktier var sket uden aftale.
  Dato: 14-05-2003, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 717. 433/2002 Spørgsmål om tilsidesættelse af pensionsplejeaftale. Omlægning af investeringsbeviser baseret på obligationer til investeringsbeviser baseret på udenlandske aktier.
  Dato: 22-04-2003, Sydbank
  Pengeinstitutter
 718. 494/2002 Rådgivning i forbindelse med køb af aktiebaserede investeringsbeviser.
  Dato: 22-04-2003, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 719. 446/2002 Krav om erstatning for tab på investeringer i aktier.
  Dato: 04-03-2003, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 720. 429/2002 Ekspedition af fremsat indløsningstilbud.
  Dato: 13-02-2003, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 721. 384/2002 Spørgsmål om ansvar som følge af salg af aktier i indklagede pengeinstitut umiddelbart før fusion.
  Dato: 13-02-2003, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 722. 385/2002 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med omlægning af obligationsbeholdning til obligationsbaserede investeringsbeviser.
  Dato: 13-02-2003, Sparekassen Lolland
  Pengeinstitutter
 723. 482/2002 Rådgivning i forbindelse med investering i investeringsbeviser.
  Dato: 13-02-2003, Forstædernes Bank
  Pengeinstitutter
 724. 317/2002 Rådgivning om investering af kapitalpensions- og ratepensionsmidler.
  Dato: 13-02-2003, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 725. 375/2002 Placering af kapitalpensionsmidler i aktier og aktiebaserede specialafdelinger af investeringsforening.
  Dato: 11-02-2003, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 726. 332/2002 Rådgivning om investering af kapitalpensionsmidler. Krav om erstatning.
  Dato: 11-02-2003, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 727. 321/2002 Rådgivning om salg af Midtbank aktier i februar 2001.
  Dato: 23-12-2002, Midtbank
  Pengeinstitutter
 728. 274/2002 Rådgivning om køb af investeringsforeningsbeviser.
  Dato: 12-12-2002, BG Bank
  Pengeinstitutter
 729. 281/2002 Indsigelse om, at køb af aktiebaserede investeringsforeningsbeviser var sket uden aftale herom.
  Dato: 12-12-2002, BG Bank
  Pengeinstitutter
 730. 344/2002 Rådgivning vedrørende placering af formue i investeringsforeningsbeviser.
  Dato: 12-12-2002, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 731. 131/2002 Spørgsmål om ansvar for investeringsrådgivning.
  Dato: 12-12-2002, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 732. 115/2002 Dispositioner vedrørende aktiebeholdning.
  Dato: 06-12-2002, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 733. 261/2002 Dispositioner vedrørende aktiebeholdning.
  Dato: 06-12-2002, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 734. 324/2001 Rådgivning i forbindelse med investering i udenlandske in-vesteringsforeningsbeviser og danske realkreditobligationer.
  Dato: 06-12-2002, Finansbanken
  Pengeinstitutter
 735. 265/2002 Spørgsmål vedrørende rådgivning ved omlægning af værdipapirbeholdning.
  Dato: 13-11-2002, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 736. 135/2002 Rådgivning vedrørende sammensætning af depoter.
  Dato: 13-11-2002, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 737. 233/2002 Spørgsmål om manglende omlægning af værdipapirer i kapi-talpensionsdepoter. Tab.
  Dato: 13-11-2002, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 738. 52/2002 Rådgivning om køb af investeringsforeningsbeviser i aktieafdeling.
  Dato: 05-11-2002, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 739. 223/2002 Rådgivning til ældre kunde om køb af investeringsforeningsbeviser i aktiebaseret afdeling.
  Dato: 22-10-2002, BG Bank
  Pengeinstitutter
 740. 80/2002 Rådgivning vedr. placering af kontante midler.
  Dato: 02-10-2002, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 741. 201/2002 Rådgivning i forbindelse med investering i investeringsforeningsbeviser.
  Dato: 10-09-2002, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 742. 100/2002 Indsigelse om, at køb af aktiebaserede investeringsforeningsbeviser var sket uden aftale herom.
  Dato: 10-09-2002, BG Bank
  Pengeinstitutter
 743. 360/2001 Omlægning af ratepensionsdepot.
  Dato: 20-08-2002, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 744. 37/2001 Opsigelse af engagement, m.m.
  Dato: 02-07-2002, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 745. 141/2002 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med omlægning af obligations- og aktiebaserede investeringsforeningsbeviser til skibskreditobligationer.
  Dato: 02-07-2002, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 746. 83/2002 Rådgivning om investering i aktier.
  Dato: 02-07-2002, Sydbank
  Pengeinstitutter
 747. 462/2001 Spørgsmål vedrørende ordre om salg af obligationer i henhold til fuldmagt. Spørgsmål om, hvorvidt hævninger på konto med tilknyttet bog skete med frigørende virkning for indklagede.
  Dato: 02-07-2002, Danske Bansk
  Pengeinstitutter
 748. 16/2002 Spørgsmål om formueplejeaftale var indgået samt indsigelser mod rådgivning.
  Dato: 11-06-2002, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 749. 346/2001 Omprioritering og tillægsbelåning til finansiering af bilkøb. Omlægning af værdipapirer i kapitalpensionsdepot og frit opbevaringsdepot.
  Dato: 04-06-2002, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 750. 69/2002 Spørgsmål om rådgivning vedrørende endnu ikke udbetalt udbytte.
  Dato: 04-06-2002, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 751. 416/2001 Investering af kapitalpensionsmidler.
  Dato: 06-05-2002, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 752. 401/2001 Spørgsmål om ansvar for aflysning af ejerpantebrev. Placering af pensionsmidler i investeringsforeningsbeviser. Gebyr for overførsel af selvpensioneringskonto.
  Dato: 02-04-2002, Andelskassen Egebjerg
  Pengeinstitutter
 753. 361/2001 Spørgsmål om mangelfuld pleje af værdipapirdepoter.
  Dato: 02-04-2002, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 754. 12/2002 Rådgivning om køb af investeringsforeningsbeviser i aktieafdeling.
  Dato: 02-04-2002, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 755. 407/2001 Placering af ca. halvdelen af kapitalpensionsordning i aktier og aktiebaserede investeringsforeninger ca. 9 måneder før ordningens opgørelse.
  Dato: 14-03-2002, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 756. 420/2001 Rådgivning vedrørende placering af kapitalpensionsmidler og selvpensioneringskonto.
  Dato: 14-03-2002, BG Bank
  Pengeinstitutter
 757. 393/2001 Indsigelse mod rådgivning vedrørende placering af kapitalpensionsmidler i aktiebaserede investeringsforeninger samt børneopsparingskontis tilknytning til puljeordning.
  Dato: 14-03-2002, Midtbank
  Pengeinstitutter
 758. 295/2001 Rådgivning i forbindelse med investering i investeringsforeningsbeviser.
  Dato: 31-01-2002, BG Bank
  Pengeinstitutter
 759. 371/2001 Købsanbefaling vedrørende aktier i I-Data International set i forhold til klagers investeringsprofil.
  Dato: 31-01-2002, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 760. 328/2001 Spørgsmål om eksisterende depot skulle medregnes ved beregningen af, hvor stor en del af nyinvestering der skulle placeres i aktier.
  Dato: 31-01-2002, BG Bank
  Pengeinstitutter
 761. 231/2001 Rådgivning om omlægning af værdipapirer i depot.
  Dato: 20-12-2001,
  Pengeinstitutter
 762. 200/2001 Indsigelse vedrørende rådgivning ved køb af aktier i Williams Communications Group.
  Dato: 21-11-2001,
  Pengeinstitutter
 763. 205/2001 Omlægning af obligationer til aktiebaserede investeringsforeningsbeviser.
  Dato: 12-11-2001,
  Pengeinstitutter
 764. 192/2001 Rådgivning i forbindelse med overførsel af aktier til ratepensionsdepot.
  Dato: 24-10-2001,
  Pengeinstitutter
 765. 126/2001 Spørgsmål om ansvar for placering af kapitalpensionsmidler.
  Dato: 24-10-2001,
  Pengeinstitutter
 766. 358/2000 Indsigelse om garanti mod tab i forbindelse med placering af kontantindestående i investeringsforeningsbeviser
  Dato: 26-09-2001,
  Pengeinstitutter
 767. 123/2001 Rådgivning i forbindelse med salg af aktier.
  Dato: 26-09-2001,
  Pengeinstitutter
 768. 109/2001 Indsigelse mod rådgivning vedrørende investering i aktiebaserede investeringsforeninger.
  Dato: 03-09-2001,
  Pengeinstitutter
 769. 82/2001 Indsigelse mod gennemførte handler.
  Dato: 03-09-2001,
  Pengeinstitutter
 770. 121/2001 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med handel med værdipapirer i pensionsdepoter.
  Dato: 03-09-2001,
  Pengeinstitutter
 771. 29/2001 Rådgivning vedrørende omlægning af dele af depot.
  Dato: 27-08-2001,
  Pengeinstitutter
 772. 81/2001 Salg af Danske Bank aktier og køb af Uniinvest Direct investeringsforeningsbeviser i august 1999.
  Dato: 27-08-2001,
  Pengeinstitutter
 773. 90/2001 Omlægning af depot indeholdende obligationer med kort løbetid til investeringsforeningsbeviser i aktieafdelinger
  Dato: 03-07-2001,
  Pengeinstitutter
 774. 425/2000 Annullation af aktiehandel som følge af selskabets omlægning af aktiekapitalen.
  Dato: 19-06-2001,
  Pengeinstitutter
 775. 484/2000 Rådgivning om salg af Novo Nordisk aktier og køb af TeleDanmark aktier i maj 2000
  Dato: 09-05-2001,
  Pengeinstitutter
 776. 14/2001 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med omlægning af obligationsbeholdning til investeringsforeningsbeviser.
  Dato: 30-04-2001,
  Pengeinstitutter
 777. 329/2000 Spørgsmål om pengeinstituts oplysninger i forbindelse med kundes køb af optioner samt aktier.
  Dato: 13-03-2001,
  Pengeinstitutter
 778. 382/2000 Rådgivning om omlægning af 30-årige 6% obligationer til 10-årige 4% obligationer. Spørgsmål om erstatningsansvar.
  Dato: 20-02-2001,
  Pengeinstitutter
 779. 418/2000 Rådgivning vedrørende omlægning af depot.
  Dato: 29-01-2001,
  Pengeinstitutter
 780. 300/2000 Indsigelse mod rådgivning vedrørende investering af kontantindskud i værdipapirer.
  Dato: 06-12-2000,
  Pengeinstitutter
 781. 200/2000 Rådgivning vedrørende køb af aktier i det indklagede pengeinstitut.
  Dato: 22-11-2000,
  Pengeinstitutter
 782. 188/2000 Klage over ekspedition af fuldmægtigs ordre vedrørende depot m.v.
  Dato: 22-11-2000,
  Pengeinstitutter
 783. 206/2000 Køb af investeringsforeningsbeviser i ikke-børsnoteret afdeling af investeringsforening.
  Dato: 06-11-2000,
  Pengeinstitutter
 784. 94/2000 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med omlægning af aktier til investeringsforeningsbeviser.
  Dato: 04-10-2000,
  Pengeinstitutter
 785. 86/2000 Rådgivning om investering af kapitalpensionsmidler. Tab på aktier i Lex Invest A/S.
  Dato: 05-09-2000,
  Pengeinstitutter
 786. OFSD 92/2000 Spørgsmål om ansvar for tab som følge af et ikke tilsigtet køb af aktier via indklagedes system for Online investering.
  Dato: 26-06-2000,
  Pengeinstitutter
 787. 24/2000 Rådgivning om omlægning af værdipapirer i depot.
  Dato: 26-06-2000,
  Pengeinstitutter
 788. OFIF 36/2000 Rådgivning i forbindelse med investering i investeringsforeningsbeviser.
  Dato: 06-06-2000,
  Pengeinstitutter
 789. OF 420/1999 Effektuering af købsordre i et selskab, efter at selskabet havde meddelt, at egenkapitalen var tabt.
  Dato: 30-05-2000,
  Pengeinstitutter
 790. 443/1999 Spørgsmål vedrørende udbetaling af udbytte i forbindelse med salg af investeringsforeningsbeviser.
  Dato: 10-05-2000,
  Pengeinstitutter
 791. 514/1999 Investering i NEG Micon aktier.
  Dato: 28-04-2000,
  Pengeinstitutter
 792. 423/1999 Rådgivning om investering i NeuroSearch aktier.
  Dato: 04-04-2000,
  Pengeinstitutter
 793. 451/1999 Rådgivning vedrørende placering af ca. 600.000 kr.
  Dato: 07-03-2000,
  Pengeinstitutter
 794. 311/1999 Spørgsmål om ekspedition af fondsordre, køb af 5% obligationer frem for 6% obligationer.
  Dato: 30-12-1999,
  Pengeinstitutter
 795. OF 352/1999 Spørgsmål om, hvorvidt ordre om salg af aktier var afgivet.
  Dato: 16-12-1999,
  Pengeinstitutter
 796. 328/1999 Rådgivning vedrørende omlægning af obligationsportefølje.
  Dato: 16-12-1999,
  Pengeinstitutter
 797. 300/1999 Indsigelse i forbindelse med foretagne fondshandler.
  Dato: 18-11-1999,
  Pengeinstitutter
 798. 151/1999 Spørgsmål om ansvar for tab ved investering i selskaberne Topsil Semiconductor Materials og Ambu International i august og december 1996.
  Dato: 18-11-1999,
  Pengeinstitutter
 799. 257/1999 Køb af Olicom-aktier i marts 1998.
  Dato: 09-11-1999,
  Pengeinstitutter
 800. 285/1999 Rådgivning om salg af aktier umiddelbart før fremkomsten af overtagelsestilbud.
  Dato: 09-11-1999,
  Pengeinstitutter
 801. 240/1999 Rådgivning vedrørende salg af Ratin-aktier i februar 1999.
  Dato: 09-11-1999,
  Pengeinstitutter
 802. 165/1999 Spørgsmål vedrørende aftale om placering af midler på kapitalpensionskonto. Rentesats på kontantkonto.
  Dato: 21-10-1999,
  Pengeinstitutter
 803. 70/1999 Rådgivning ydet af person, med hvem pengeinstituttet havde indgået formidlingsaftale.
  Dato: 27-09-1999,
  Pengeinstitutter
 804. 65/1999 Rådgivning om investering i investeringsbeviser og om finansiering i forbindelse med ejendomshandler.
  Dato: 27-09-1999,
  Pengeinstitutter
 805. 200/1998 Spørgsmål om optagelse af realkreditlån, der forudsatte, at debitor bebor ejendommen. Køb af obligationer og aktier udstedt af indklagede.
  Dato: 09-09-1999,
  Pengeinstitutter
 806. 21/1999 Rådgivning i forbindelse med køb af obligationer.
  Dato: 03-06-1999,
  Pengeinstitutter
 807. 404/1998 Ekspedition af aktiehandler og rådgivning i forbindelse hermed.
  Dato: 12-04-1999,
  Pengeinstitutter
 808. 382/1998 Rådgivning om salg af Unidanmark aktier.
  Dato: 24-02-1999,
  Pengeinstitutter
 809. 293/1998 Rådgivning om investering.
  Dato: 07-12-1998,
  Pengeinstitutter
 810. 171/1998 Afregningskurs ved køb af investeringsbeviser. Spørgsmål om ansvar for tab ved investering.
  Dato: 07-12-1998,
  Pengeinstitutter
 811. 250/1998 Rådgivning vedrørende salg af aktiebeholdning i januar 1997.
  Dato: 20-11-1998,
  Pengeinstitutter
 812. 156/1998 Spørgsmål om ansvar for investeringsrådgivning.
  Dato: 19-10-1998,
  Pengeinstitutter
 813. 127/1998 Salg af Danske Bank aktier i januar 1996.
  Dato: 02-09-1998,
  Pengeinstitutter
 814. 66/1998 Rådgivning om salg af aktier.
  Dato: 02-09-1998,
  Pengeinstitutter
 815. 31/1998 Salg af Danske Bank aktier i december 1996.
  Dato: 20-05-1998,
  Pengeinstitutter
 816. IF 12/1998 Køb af aktier i Commercial Holding i maj og juni 1990.
  Dato: 06-05-1998,
  Pengeinstitutter
 817. 461/1997 Køb af B&W aktier.
  Dato: 06-05-1998,
  Pengeinstitutter
 818. 385/1997 Spørgsmål om ansvar for rådgivning ved salg af Sophus Berendsen aktier.
  Dato: 20-04-1998,
  Pengeinstitutter
 819. 358/1997 Konkret anbefaling om salg af Sophus Berendsen aktie, uanset at indklagedes generelle anbefaling for samme aktie var positiv, i en situation, hvor kunden påtænkte at reducere sin aktiebeholdning.
  Dato: 14-04-1998,
  Pengeinstitutter
 820. 345/1997 Rådgivning om indfrielse af kreditforeningslån. Rådgivning ved køb af obligationer i indklagede, der blev indfriet før udløb.
  Dato: 14-04-1998,
  Pengeinstitutter
 821. 464/1997 Indsigelse mod køb af aktiepost.
  Dato: 27-02-1998,
  Pengeinstitutter
 822. 300/1997 Rådgivning vedrørende salg af Danske Bank aktier i juli 1997 og samtidig køb af 4% Storebælts obligationer.
  Dato: 18-02-1998,
  Pengeinstitutter
 823. 231/1997 Indsigelse mod rådgivning om investering.
  Dato: 18-02-1998,
  Pengeinstitutter
 824. IF 433/1997 Køb af aktier i Commercial Holding i forbindelse med emissionen i januar-februar 1990.
  Dato: 18-02-1998,
  Pengeinstitutter
 825. IF 405/1997 Køb af aktier i Commercial Holding i februar 1990.
  Dato: 18-02-1998,
  Pengeinstitutter
 826. 425/1997 Nytegning af aktier i februar 1990 i Commercial Holding på grund af aktiebeholdning oprindelig erhvervet i 1989.
  Dato: 18-02-1998,
  Pengeinstitutter
 827. OFSD 189/1997 Salg af aktier i Phønix Contractors i januar 1997 efter fremkomsten af offentligt købstilbud.
  Dato: 26-01-1998,
  Pengeinstitutter
 828. 262/1997 Spørgsmål om ansvar for tab på optioner.
  Dato: 23-12-1997,
  Pengeinstitutter
 829. 304/1997 Salg af aktier på baggrund af pengeinstituts anbefaling fremsendt pr. telefax.
  Dato: 12-12-1997,
  Pengeinstitutter
 830. 283/1997 Køb af B&W aktier.
  Dato: 19-11-1997,
  Pengeinstitutter
 831. IF 208/1997 Køb af aktier i Commercial Holding ved nytegning i januar-februar 1990. Akkordaftale indgået i 1993.
  Dato: 19-11-1997,
  Pengeinstitutter
 832. IF 261/1997 Køb af aktier i Commercial Holding ved nytegning i januar/februar 1990.
  Dato: 19-11-1997,
  Pengeinstitutter
 833. 246/1997 Rådgivning ultimo februar 1997 vedrørende langsigtet investering.
  Dato: 19-11-1997,
  Pengeinstitutter
 834. 53/1997 Omlægning i december 1993 af 10% obligationer med udløb år 2010 til 6% obligationer med udløb år 2026.
  Dato: 05-11-1997,
  Pengeinstitutter
 835. IF 138/1997 Køb af aktier i Commercial Holding i februar, marts og maj 1990.
  Dato: 18-09-1997,
  Pengeinstitutter
 836. IF 217/1997 Køb af aktier i Commercial Holding i maj 1990.
  Dato: 18-09-1997,
  Pengeinstitutter
 837. 173/1997 Køb af Hafnia-aktier i juli 1992.
  Dato: 16-09-1997,
  Pengeinstitutter
 838. IF 104/1997 Køb af aktier i Commercial Holding i februar 1990 samt i perioden ultimo oktober 1990 - 1992. Betydningen af "skatteteknisk" salg og genkøb.
  Dato: 25-08-1997,
  Pengeinstitutter
 839. IF 415/1996 Nytegning af aktier i februar 1990 i Commercial Holding på grund af aktiebeholdning oprindelig erhvervet i 1988 og 1989.
  Dato: 16-06-1997,
  Pengeinstitutter
 840. IF 78/1997 Køb af aktier i Commercial Holding i februar 1990 og november 1990.
  Dato: 27-05-1997,
  Pengeinstitutter
 841. IF 43/1997 Køb af aktier i Commercial Holding ved nytegning i januar/februar 1990.
  Dato: 27-05-1997,
  Pengeinstitutter
 842. IF 47/1997 Nytegning af aktier i februar 1990 i Commercial Holding på grundlag af aktier erhvervet i december 1989. Køb af aktier i Commercial Holding i april 1990 og marts 1991.
  Dato: 27-05-1997,
  Pengeinstitutter
 843. 52/1997 Tab ved investeringer. Omkostninger som følge af manglende betaling af regning.
  Dato: 27-05-1997,
  Pengeinstitutter
 844. IF 77/1997 Køb af aktier i Commercial Holding ved nytegning i januar/februar 1990.
  Dato: 27-05-1997,
  Pengeinstitutter
 845. 442/1996 Spørgsmål om ansvar for emissionsbanker for tab ved køb af aktier i Scandinavian Mobility International A/S.
  Dato: 27-05-1997,
  Pengeinstitutter
 846. OFIF 76/1997 Køb af aktier i Commercial Holding i april 1990.
  Dato: 27-05-1997,
  Pengeinstitutter
 847. 423/1996 Køb af aktier i Commercial Holding i februar 1991.
  Dato: 21-05-1997,
  Pengeinstitutter
 848. 466/1996 Køb af Hafnia aktier i juli 1992.
  Dato: 16-05-1997,
  Pengeinstitutter
 849. 405/1996 Nytegning af aktier i februar 1990 i Commercial Holding på grundlag af aktiebeholdning oprindelig erhvervet i 1984-1985 og 1988. Køb af aktier i Commercial Holding i december 1990. Akkordaftale indgået i 1995.
  Dato: 16-05-1997,
  Pengeinstitutter
 850. 246/1996 Spørgsmål om ansvar for rådgivning om køb af 30-årige obligationer.
  Dato: 07-05-1997,
  Pengeinstitutter
 851. 44/1997 Køb af aktier i Commercial Holding i forbindelse med emissionen i januar - februar 1990.
  Dato: 17-04-1997,
  Pengeinstitutter
 852. IF 475/1996 Køb af aktier i Commercial Holding.
  Dato: 08-04-1997,
  Pengeinstitutter
 853. IF 500/1996 Køb af aktier i Commercial Holding.
  Dato: 08-04-1997,
  Pengeinstitutter
 854. 361/1996 Rådgivning om investering i obligationer. Rådgivning om, hvilken obligationsserie et ejerskiftelån skulle baseres på.
  Dato: 12-03-1997,
  Pengeinstitutter
 855. IF 357/1996 Køb af aktier i Commercial Holding.
  Dato: 11-02-1997,
  Pengeinstitutter
 856. 397/1996 Køb af Hafnia aktier i juni 1992.
  Dato: 11-02-1997,
  Pengeinstitutter
 857. IF 336/1996 Køb af aktier i Commercial Holding.
  Dato: 21-11-1996,
  Pengeinstitutter
 858. OFIF 247/1996 Køb af aktier i Commercial Holding.
  Dato: 21-11-1996,
  Pengeinstitutter
 859. IF 276/1996 Køb af aktier i Commercial Holding.
  Dato: 21-11-1996,
  Pengeinstitutter
 860. 278/1996 Rådgivning vedrørende salg af UniInvest Spanien-investeringsbeviser.
  Dato: 14-11-1996,
  Pengeinstitutter
 861. 261/1996 Spørgsmål om ansvar for tab ved køb af aktier i Scandinavian Mobility International.
  Dato: 11-11-1996,
  Pengeinstitutter
 862. 236/1996 Omlægning af værdipapirbeholdning.
  Dato: 11-11-1996,
  Pengeinstitutter
 863. 110/1996 Omlægning af obligationsbeholdning.
  Dato: 07-11-1996,
  Pengeinstitutter
 864. 33/1996 Saldo på indlånskonto. Tab ved investering i aktier.
  Dato: 07-11-1996,
  Pengeinstitutter
 865. 208/1996 Spørgsmål om erstatning i forbindelse med investering i obligationer, der blev førtidig indfriet.
  Dato: 07-11-1996,
  Pengeinstitutter
 866. 170/1996 Omlægning af 10% obligationer med udløb 2007 og 2010 til 6% og 5% obligationer med udløb år 2006 og 2026. Spørgsmål om garanti for afkast og kursværdi.
  Dato: 15-10-1996,
  Pengeinstitutter
 867. 253/1996 Spørgsmål om erstatningsansvar for tab på investering i Swebond aktier. Telefonisk henvendelse fra pengeinstituttet efter forudgående henvendelse fra og drøftelser med kunden.
  Dato: 15-10-1996,
  Pengeinstitutter
 868. 73/1996 Spørgsmål om ansvar for rådgivning om investering.
  Dato: 30-09-1996,
  Pengeinstitutter
 869. 89/1996 Spørgsmål om køb af ITH aktier.
  Dato: 30-09-1996,
  Pengeinstitutter
 870. 362/1995 Spørgsmål om, hvorvidt en aftale om pleje af aktieportefølje var indgået, og om ansvar for undladt råd om salg.
  Dato: 16-09-1996,
  Pengeinstitutter
 871. 432/1995 Investeringsrådgivning. Spørgsmål om ansvar for investering i lange, lavt forrentede obligationer ca. 8 måneder før emigration. Afvisning.
  Dato: 09-09-1996,
  Pengeinstitutter
 872. 70/1996 Rådgivning vedrørende køb af 30-årige obligationer.
  Dato: 09-09-1996,
  Pengeinstitutter
 873. 604/1995 Rådgivning vedrørende salg af Novo Nordisk aktier.
  Dato: 29-08-1996,
  Pengeinstitutter
 874. 524/1995 Spørgsmål om erstatningsansvar for tab på aktieinvestering.
  Dato: 11-06-1996,
  Pengeinstitutter
 875. 443/1995 Omlægning af 9% obligationer til 6% obligationer, hvis løbetid var 20 år længere.
  Dato: 11-06-1996,
  Pengeinstitutter
 876. 505/1995 Rådgivning vedrørende omlægning af obligationsbeholdning.
  Dato: 06-06-1996,
  Pengeinstitutter
 877. 376/1995 Omlægning af 9% obligationer til 6% obligationer.
  Dato: 06-06-1996,
  Pengeinstitutter
 878. 339/1995 Rådgivning i forbindelse med nedskrivning og samtidig udvidelse af selskabs aktiekapital.
  Dato: 14-05-1996,
  Pengeinstitutter
 879. 396/1995 Spørgsmål om indklagede har påtaget sig forvaltning/overvågning af obligationsbeholdning.
  Dato: 08-05-1996,
  Pengeinstitutter
 880. 504/1995 Køb af B&W-aktier.
  Dato: 08-05-1996,
  Pengeinstitutter
 881. 301/1995 Rådgivning vedrørende køb af lange 6% obligationer i februar 1994.
  Dato: 22-04-1996,
  Pengeinstitutter
 882. 262/1995 Spørgsmål om ansvar for kurstab på investeringsforeningsandele.
  Dato: 26-03-1996,
  Pengeinstitutter
 883. 259/1995 Tvist om rådgivning vedrørende evt. salg af langtløbende obligationer.
  Dato: 26-03-1996,
  Pengeinstitutter
 884. OF 95/1995 Investering af kontant indestående på kapitalpensionskonto i lange, lavt forrentede obligationer 16 måneder før pensionstidspunkt. Beregning af erstatning (tilbagekøbskurs) under hensyn til den opnåede merforrentning.
  Dato: 22-01-1996,
  Pengeinstitutter
 885. 332/1995 Køb af B&W aktier.
  Dato: 22-01-1996,
  Pengeinstitutter
 886. 295/1995 Kapitalindskud.
  Dato: 22-01-1996,
  Pengeinstitutter
 887. 209/1995 Omlægning af obligationsbeholdning. Kurssikring af lån til omprioritering. Afvisning, bevis.
  Dato: 22-01-1996,
  Pengeinstitutter
 888. 836/1994 Omlægning af højere forrentede obligationer med kort løbetid til lavre forrentede obligationer med lang løbetid.
  Dato: 28-12-1995,
  Pengeinstitutter
 889. 182/1995 Rådgivning vedrørende omlægning af værdipapirdepot.
  Dato: 28-12-1995,
  Pengeinstitutter
 890. 105/1995 Omlægning af obligationer med kort løbetid til obligationer med lang løbetid.
  Dato: 28-12-1995,
  Pengeinstitutter
 891. 844/1994 Rådgivning vedrørende investering i obligationer.
  Dato: 30-11-1995,
  Pengeinstitutter
 892. 86/1995 Spørgsmål om rådgivning vedrørende køb af aktier i Tellus Ejendomsinvest B.
  Dato: 30-11-1995,
  Pengeinstitutter
 893. 165/1995 Rådgivning om omlægning af depot.
  Dato: 30-11-1995,
  Pengeinstitutter
 894. 143/1995 Spørgsmål om ansvar for placering af formue i statsobligationer.
  Dato: 30-11-1995,
  Pengeinstitutter
 895. 191/1995 Rådgivning vedrørende salg af højtforrentede og køb af lavt forrentede obligationer i januar 1994.
  Dato: 30-11-1995,
  Pengeinstitutter
 896. 3/1995 Omlægning af statsgældsbeviser med udløb 1994 til realkreditobligationer med udløb 2026.
  Dato: 30-11-1995,
  Pengeinstitutter
 897. 89/1995 Spørgsmål om rådgivning vedrørende salg af aktier.
  Dato: 21-11-1995,
  Pengeinstitutter
 898. OF 71/1995 Spørgsmål vedrørende omlægning af obligationsbeholdning.
  Dato: 16-11-1995,
  Pengeinstitutter
 899. 829/1994 Rådgivning vedrørende omlægning af obligationsbeholdning.
  Dato: 26-10-1995,
  Pengeinstitutter
 900. 27/1995 Rådgivning vedrørende omlægning af værdipapirdepot.
  Dato: 21-09-1995,
  Pengeinstitutter
 901. 800/1994 Spørgsmål om rådgivning vedrørende køb af langtløbende obligationer.
  Dato: 21-09-1995,
  Pengeinstitutter
 902. 741/1994 Kurstab på investering i aktier. Placering af indskud.
  Dato: 06-09-1995,
  Pengeinstitutter
 903. 785/1994 Rådgivning om køb af B & W Holding-aktier.
  Dato: 23-08-1995,
  Pengeinstitutter
 904. 639/1994 Spørgsmål om omlægning af fondsbeholdning.
  Dato: 23-08-1995,
  Pengeinstitutter
 905. 642/1994 Indsigelse mod gennemførte handler.
  Dato: 17-05-1995,
  Pengeinstitutter
 906. 630/1994 Omlægning af obligationsbeholdning.
  Dato: 07-04-1995,
  Pengeinstitutter
 907. 522/1994 Indsigelse mod rådgivning om placering af formue.
  Dato: 09-03-1995,
  Pengeinstitutter
 908. 57/1994 Køb, rådgivning.
  Dato: 17-10-1994,
  Pengeinstitutter
 909. 102/1994 Værdipapirer, køb, salg, rådgivning.
  Dato: 17-10-1994,
  Pengeinstitutter
 910. 99/1994 Værdipapirer, køb, oplysningspligt.
  Dato: 19-09-1994,
  Pengeinstitutter
 911. 565/1993 Køb af investeringsandele, limitering, handelsomkostninger.
  Dato: 19-09-1994,
  Pengeinstitutter
 912. 719/1993 Værdipapirer, salg, rådgivning.
  Dato: 31-08-1994,
  Pengeinstitutter
 913. 97/1994 Værdipapirer, købsordre afgivet af tredjemand. Passivitet.
  Dato: 22-08-1994,
  Pengeinstitutter
 914. 705/1993 Værdipapirer, drøftelse/rådgivning.
  Dato: 03-06-1994,
  Pengeinstitutter
 915. 561/1993 Kapitalpension, tegning af aktier.
  Dato: 31-01-1994,
  Pengeinstitutter
 916. 144/1993 Salg, indløsningstilbud.
  Dato: 30-11-1993,
  Pengeinstitutter
 917. 281/1993 Salg af aktier, suspension.
  Dato: 27-10-1993,
  Pengeinstitutter
 918. 225/1993 Tab ej godtgjort.
  Dato: 22-10-1993,
  Pengeinstitutter
 919. 167/1993 Køb, rådgivning.
  Dato: 29-09-1993,
  Pengeinstitutter
 920. OF 616/1992 Køb af aktier. Selvindtræde.
  Dato: 29-09-1993,
  Pengeinstitutter
 921. 130/1993 Køb af obligationer i indklagede.
  Dato: 27-07-1993,
  Pengeinstitutter
 922. 667/1992 Værdipapirer, køb, bevis.
  Dato: 28-05-1993,
  Pengeinstitutter
 923. 438/1992 Konvertering.
  Dato: 18-12-1992,
  Pengeinstitutter
 924. 371/1992 Køb. Rådgivning.
  Dato: 18-12-1992,
  Pengeinstitutter
 925. 246/1992 Porteføljepleje, rådgivning.
  Dato: 18-12-1992,
  Pengeinstitutter
 926. 201/1992 Salg, udbytte.
  Dato: 21-10-1992,
  Pengeinstitutter
 927. 577/1991 Værdipapirer, rådgivning.
  Dato: 12-08-1992,
  Pengeinstitutter
 928. 75/1992 Værdipapirer, køb. Rådgivning.
  Dato: 09-07-1992,
  Pengeinstitutter
 929. 601/1991 Værdipapirer, køb, salg, rådgivning.
  Dato: 22-05-1992,
  Pengeinstitutter
 930. 451/1991 Kursrisiko.
  Dato: 14-04-1992,
  Pengeinstitutter
 931. 36/1991 Rådgivning.
  Dato: 07-10-1991,
  Pengeinstitutter
 932. 125/1991 Garanti for kursudvikling.
  Dato: 07-10-1991,
  Pengeinstitutter
 933. 301/1990 Værdipapirer, salg. Limitering, udbytte. Afvisning. Erhverv.
  Dato: 13-12-1990,
  Pengeinstitutter
 934. 224/1990 Omlægning.
  Dato: 19-09-1990,
  Pengeinstitutter
 935. 85/1990 Rådgivning, værdipapirer. Risiko for kurstab.
  Dato: 06-07-1990,
  Pengeinstitutter
 936. 492/1989 Porteføljepleje, rådgivning.
  Dato: 30-04-1990,
  Pengeinstitutter
 937. 385/1989 Opsigelse og afvikling af engagement.
  Dato: 26-03-1990,
  Pengeinstitutter
 938. 463/1989 Investering, rådgivning.
  Dato: 16-02-1990,
  Pengeinstitutter
 939. 375/1989 Værdipapirer, salg, oplysning.
  Dato: 31-01-1990,
  Pengeinstitutter
 940. 356/1989 Investering.
  Dato: 27-11-1989,
  Pengeinstitutter
 941. 271/1988 Formuestyring.
  Dato: 06-06-1989,
  Pengeinstitutter
 942. 272/1988 Formuestyring.
  Dato: 06-06-1989,
  Pengeinstitutter
 943. 247/1988 Rådgivning.
  Dato: 20-03-1989,
  Pengeinstitutter
 944. 49/1988 Rådgivning. Investering.
  Dato: 20-03-1989,
  Pengeinstitutter
 945. 240/1988 Investeringsrådgivning.
  Dato: 09-03-1989,
  Pengeinstitutter
 946. 44/1988 Kapitalpension, erstatningsansvar for rådgivning.
  Dato: 28-11-1988,
  Pengeinstitutter
 947. OF 30/1988 Ansvar for råd om salg af aktier.
  Dato: 04-11-1988,
  Pengeinstitutter
 948. 27/1988 Ikke ansvar for rådgivning. Vurdering af ejendom ikke fejlagtig.
  Dato: 04-11-1988,
  Pengeinstitutter

- overførsel til andet pengeinstitut
- præmieobligationer
- skatteforhold
- øvrige spørgsmål

Værnetingsaftale