Emneregister
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Æ Ø Alle

R
Ratepension
Realkreditbelåning
Realrenteafgift
Refinansiering
Rejsechecks
Rente
Rente
Renteafgift
Restance
Retsforfølgning
Rykning
Rådgivning
Rådgivning
- investering

 1. 108/2020 Krav om ophævelse af aftale om Danske Porteføljepleje indgået 21. februar 2020 og reetablering af kontantkonto begrundet i investering i et faldende marked.
  Dato: 19-08-2020, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 2. 158/2019 Erstatningskrav begrundet i mangelfuld rådgivning og manglende information om omkostninger i forbindelse med investering i Private Banking Portefølje.
  Dato: 26-06-2020, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 3. 429/2019 Spørgsmål om erstatningsansvar for tab som følge af investering af frie midler og pensionsmidler
  Dato: 17-03-2020, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 4. 45/2019 Erstatningskrav begrundet i fejl og mangelfuld rådgivning i forbindelse med investering
  Dato: 20-08-2019, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 5. 216/2018 Krav om erstatning begrundet i mangelfuld rådgivning om realkreditbelåning og investering
  Dato: 05-03-2019, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 6. OF 156/2017 Klage over mangelfuld rådgivning på grund af nedsættelse af pensionsydelser samt afkastbeskatning som følge af fortjeneste ved salg af aktier
  Dato: 01-02-2018, Jutlander Bank A/S
  Pengeinstitutter
 7. 57/2015 Effektuering af stop-loss i en situation, hvor kursen på schweizerfranc (CHF) pludselig steg betydeligt. Justering af automatisk genereret afregningskurs.
  Dato: 14-12-2016, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 8. 373/2014 Spørgsmål om en bank havde ydet mangelfuld investeringsrådgivning
  Dato: 14-12-2016, Jutlander Bank
  Pengeinstitutter
 9. 174/2016 Krav om erstatning for Østjydsk Banks rådgivning om ikke at sælge klagernes beholdning af Østjydsk Bank A/S aktier
  Dato: 19-10-2016, Østjydsk Bank
  Pengeinstitutter
 10. 212/2015 Indsigelse mod tvangslukning af CFD-kontrakter.
  Dato: 23-08-2016, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 11. 148/2016 Krav om erstatning begrundet i vildledende rådgivning i forbindelse med ønske om at udtræde af formueplejeordning.
  Dato: 23-08-2016, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 12. OF 27/2016 Krav om erstatning for mangelfuld rådgivning i forbindelse med flytning fra Frankrig til Danmark og mangelfuld investeringsrådgivning.
  Dato: 30-06-2016, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 13. 394/2013 Krav om erstatning begrundet i mangelfuld rådgivning i forbindelse med køb af investeringsbeviser i Capinordic Europæiske Ejendomme. Spørgsmål om virkning af præklusivt proklama i henhold til lov om finansiel stabilitet § 16 h.
  Dato: 25-03-2015, FS Finans IV (Fjordbank Mors af 2011)
  Pengeinstitutter
 14. 123/2014 Indsigelser om mangelfuld investeringsrådgivning og om manglende salg af værdipapirer.
  Dato: 04-12-2014, Sydbank
  Pengeinstitutter
 15. 83/2014 Spørgsmål om løfte om bestemt afkast.
  Dato: 26-09-2014, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 16. 242/2013 Spørgsmål om forældelse af et eventuelt krav baseret på mangelfuld rådgivning i forbindelse med lånefinansieret investering
  Dato: 13-02-2014, Sparekassen Faaborg
  Pengeinstitutter
 17. 84/2013 Indsigelse om mangelfuld investeringsrådgivning i 2008
  Dato: 18-09-2013, Sparekassen Himmerland
  Pengeinstitutter
 18. 120/2013 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med investering i kapitalbeviser udstedt af Amagerbanken
  Dato: 06-09-2013, FS Finans III (Amagerbanken af 2011)
  Pengeinstitutter
 19. 18/2013 Spørgsmål om Danske Bank var erstatningsansvarlig for tab i form af renter og kurstab i forbindelse med lånefinansierede investeringer foretaget i 2007 og 2009
  Dato: 22-05-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 20. 407/2012 Indsigelser ved lånefinansieret køb af aktier i DiBa Bank
  Dato: 11-04-2013, DiBaBank
  Pengeinstitutter
 21. OF 532/2011 Indsigelse mod ebh Bank aktier i pensionsdepoter og frarådning af salg af aktierne. Erstatningskrav begrundet i manglende meddelelse om købstilbud. Indsigelse om mangelfuld rådgivning om indfrielse af gæld med pensionsmidler. Indsigelse mod modregning i afdød ægtefælles indekskonto.
  Dato: 07-03-2013, ebh Bank (Finansiel Stabilitet)
  Pengeinstitutter
 22. 181/2012 Spørgsmål om formueplejeaftale var indgået. Spørgsmål om erstatningsansvar ved investering i værdipapirer
  Dato: 13-02-2013, Nordjyske Bank
  Pengeinstitutter
 23. 291/2011 Spørgsmål om erstatningsansvar ved investering i SAS-aktier
  Dato: 12-12-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 24. OF 190/2012 Forkert rådgivning om investering af etableringskontomidler. Opgørelse af tab
  Dato: 06-11-2012, Sydbank
  Pengeinstitutter
 25. 12/2012 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med klagerens køb af 8 % Green Wind Energy 2005/2017 virksomhedsobligationer. Spørgsmål om forældelse
  Dato: 17-10-2012, vestjyskBANK
  Pengeinstitutter
 26. 158/2011 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med investering i kapitalbeviser udstedt af Amagerbanken
  Dato: 04-09-2012, Amagerbanken af 2011
  Pengeinstitutter
 27. 260/2011 Krav om godtgørelse for merrenteudgifter i forbindelse med finansiering af tilbygning samt krav om erstatning for tab på lånefinansieret investering i Roskilde Bank aktier og Bankinvest Højrentelande
  Dato: 26-06-2012, Roskilde Bank (FS Finans)
  Pengeinstitutter
 28. 265/2011 Investering i aktier i forbindelse med emissionen i Amagerbanken i 2010
  Dato: 23-05-2012, Amagerbanken af 2011
  Pengeinstitutter
 29. OFIFSD 250/2011 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med investering i 2 % ScandiNotes III Mezzanine i januar 2006
  Dato: 21-03-2012, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 30. 502/2011 Spørgsmål om erstatningsansvar ved køb og salg af Jyske Invest IT Aktier. Spørgsmål om forældelse
  Dato: 21-03-2012, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 31. 830/2010 Spørgsmål om Sparekassen Lolland (nu: Spar Lolland) har handlet ansvarspådragende i forbindelse med klagerens investering i ejendomsobligationer i 2007.
  Dato: 17-02-2012, Spar Lolland (tidligere Sparekassen Lolland)
  Pengeinstitutter
 32. 1074/2010 Klage vedrørende tegning af anparter i investeringsprojekt. Spørgsmål vedrørende foreløbig afbrydelse af forældelse.
  Dato: 07-02-2012, Tønder Bank og Skjern Bank
  Pengeinstitutter
 33. 816/2010 Klage over bankens rådgivning i forbindelse med køb af aktier i Alm. Brand Pantebreve A/S i 2003.
  Dato: 02-02-2012, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 34. 609/2010 Spørgsmål om Morsø Sparekasse ydede klageren fejlagtig rådgivning i forbindelse med køb af investeringsbeviser i Capinordic Europæiske Ejendomme.
  Dato: 27-01-2012, Fjordbank Mors (Fjordbank Mors af 2011 A/S)
  Pengeinstitutter
 35. 93/2011 Krav om erstatning begrundet i mangelfuld rådgivning vedrørende udlandslån og investering. Spørgsmål om forældelse.
  Dato: 18-01-2012, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 36. 64/2011 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med placering af arbejdsskadeforsikringssum i 2007.
  Dato: 18-01-2012, Sparekassen Djursland
  Pengeinstitutter
 37. 629/2010 Klage over rådgivning i forbindelse med investeringer foretaget i år 2000.
  Dato: 06-01-2012, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 38. 934/2010 Spørgsmål om banken har handlet ansvarspådragende i forbindelse med investeringsrådgivning i år 2000.
  Dato: 06-01-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 39. OF 599/2010 Indsigelse om fejlagtig rådgivning ved køb af aktier i selskabet Eurotrust.
  Dato: 12-12-2011, Skjern Bank
  Pengeinstitutter
 40. 213/2010 Indsigelse mod placering i 2005 af ejendomsprovenu i investeringsbeviser i BankInvest Virksomhedsobligationer i stedet for statsobligationer.
  Dato: 30-09-2011, Djurslands Bank
  Pengeinstitutter
 41. 451/2010 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med placering af låneprovenu i BankInvest Højrentelande.
  Dato: 06-09-2011, Roskilde Bank (FS Finans A/S)
  Pengeinstitutter
 42. 31/2010 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med investering af frie midler og kapitalpensionsmidler o.a.
  Dato: 01-06-2011, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 43. 992/2009 Investering i Plus 7 Index Super 2006/2013 i henhold til formueplejeaftale.
  Dato: 01-06-2011, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 44. IF 1141/2009 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med placering af ejendomsprovenu.
  Dato: 01-06-2011, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 45. 83/2010 Indsigelse mod rådgivning om placering af frie midler i aktier og investeringsbeviser.
  Dato: 01-06-2011, Djurslands Bank
  Pengeinstitutter
 46. 1254/2009 Krav om erstatning for negativt afkast i 2008 på ratepensionsmidler placeret i pulje. Rådgivning om puljeskift.
  Dato: 11-05-2011, Djurslands Bank
  Pengeinstitutter
 47. 199/2010 Spørgsmål om fejlagtig rådgivning om indfrielse af kapitalbeviser.
  Dato: 06-05-2011, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 48. 1192/2009 Rådgivning ved investering i 3 % ScandiNotes II Senior og 2 % Kalvebod i april 2006.
  Dato: 15-04-2011, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 49. 1031/2009 Rådgivning ved investering i ScandiNotes III Mezzanine obligationer i 2005.
  Dato: 07-03-2011, Nova Bank Fyn
  Pengeinstitutter
 50. 1154/2009 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med fusion mellem to investeringsforeningsafdelinger.
  Dato: 11-02-2011, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 51. 561/2009 Krav om erstatning for tab på investeringsbeviser finansieret med udlandslån.
  Dato: 19-01-2011, Sydbank
  Pengeinstitutter
 52. 942/2009 Krav om erstatning i forbindelse med placering af deponerede midler i Nordea Invest Aktiv Rente.
  Dato: 17-09-2010, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 53. 516/2009 Investering i Bankinvest Højrentelande i august 2007 ved ”lille risiko”.
  Dato: 17-09-2010, Sparekassen Hvetbo
  Pengeinstitutter
 54. 530/2009 Spørgsmål om ansvar for manglende forslag om afvikling af gæld frem for fastholdelse af værdipapirinvestering.
  Dato: 17-09-2010, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 55. 613/2009 Investering i oktober 2007 i obligationer udstedt af pengeinstitutter som ansvarlig lånekapital (2 % Kalvebod Plc 2014).
  Dato: 08-09-2010, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 56. 1080/2009 Krav om erstatning for tab som følge af omlægning af investering i realkreditobligationer til obligationer udstedt af pengeinstitutter som ansvarlig lånekapital (ScandiNotes Senior 2012 samt Kalvebod 2013 og 2014).
  Dato: 08-09-2010, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 57. 671/2009 Investering i december 2007 i obligationer udstedt af pengeinstitutter som ansvarlig lånekapital (2 % Kalvebod PLC 2005/2013).
  Dato: 30-08-2010, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 58. 512/2009 Rådgivning ved indgåelse af formueplejeaftale og krav om erstatning for tab ved omtvistede investeringer i henhold til aftalen herunder i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer
  Dato: 30-08-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 59. 985/2009 Investering i ScandiNotes IV Mezzanine og V Junior obligationer i henhold til formueplejeaftale med middel risikovillighed.
  Dato: 22-07-2010, DiBa Bank
  Pengeinstitutter
 60. 860/2009 Spørgsmål om rådgivning ved indgåelse af formueplejeaftale.
  Dato: 22-07-2010, Sparekassen Sjælland
  Pengeinstitutter
 61. OF 317/2009 Rådgivning ved indgåelse af formueplejeaftaler med middel risikovillighed samt bankens investering af frie midler i ScandiNotes II Senior 2012, III Mezzanine 2015 og Kalvebod PLC S1 2013 obligationer i henhold til formueplejeaftalerne.
  Dato: 02-07-2010, DiBa Bank
  Pengeinstitutter
 62. 649/2009 Indsigelse om at køb af investeringsbeviser ikke var aftalt.
  Dato: 30-06-2010, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 63. 825/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i januar 2006.
  Dato: 30-06-2010, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 64. OFIF 571/2008 Erstatning for investering i juni 2008 i ScandiNotes V Junior 2015 og Kalvebod Plc 3 S 2014. Bekendtgørelsen om investorbeskyttelse §§ 17 og 19.
  Dato: 30-06-2010, Aarhus Lokalbank
  Pengeinstitutter
 65. 772/2009 Krav om erstatning for tab i forbindelse med Højrente Ekstra investeringsaftale.
  Dato: 30-06-2010, Sparekassen Sjælland
  Pengeinstitutter
 66. 672/2009 Rådgivning om køb af Scandinotes III Mezzanine 2010/2015 obligationer i 2005.
  Dato: 10-05-2010, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 67. 578/2009 Indsigelse om manglende råd om at sælge investeringsbeviser.
  Dato: 10-05-2010, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 68. 534/2009 Spørgsmål om loft på 10 % for tab på investeringer.
  Dato: 10-05-2010, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 69. 750/2009 Investering i juni 2008 i obligationer udstedt af pengeinstitutter som ansvarlig lånekapital (2 % Kalvebod Serie 1, 2013).
  Dato: 10-05-2010, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 70. 487/2009 Rådgivning vedrørende investering i 3 % Scandinotes II Senior 2012 samt 2 % Kalvebod 2013 i februar 2008.
  Dato: 10-05-2010, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 71. 356/2009 Indsigelse om utilstrækkelig rådgivning.
  Dato: 19-04-2010, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 72. IF 537/2009 Krav om erstatning for investering i bl.a. Jyske Invest Virksomhedsobligationer og Hedge Markedsneutral - Obligationer.
  Dato: 19-04-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 73. 390/2009 Krav om erstatning for tab ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer.
  Dato: 19-04-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 74. 482/2009 Krav om erstatning for investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer.
  Dato: 19-04-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 75. IF 931/2009 Krav om erstatning for investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer og virksomhedsobligationerne Ineos Vinyl Finance Plc 1.12.11.
  Dato: 19-04-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 76. 109/2009 Indsigelse vedrørende rådgivning om køb af Roskilde Bank aktier i 2006.
  Dato: 12-04-2010, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 77. 507/2009 Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansieret køb af aktier i Roskilde Bank
  Dato: 12-04-2010, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 78. 603/2009 Spørgsmål om erstatningsansvar for rådgivning i forbindelse med en omlægning i foråret 2006 af BankInvest Virksomhedsobligationer til Plus Invest Plus Råvarer 2013.
  Dato: 12-04-2010, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 79. 804/2009 Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansieret køb af aktier i Roskilde Bank.
  Dato: 12-04-2010, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 80. 496/2008 Spørgsmål om erstatning for køb af bankens egne aktier.
  Dato: 29-03-2010, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 81. 188/2009 Krav om erstatning for tab ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer.
  Dato: 26-03-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 82. OF 96/2009 Krav om erstatning for tab ved investering i værdipapirer herunder investeringsbeviser i Jyske Invest.
  Dato: 24-03-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 83. 1130/2009 Rådgivning i 2005 om køb af ScandiNotes III Junior 2010/2015 Obligationer, spørgsmål om betydningen af efterfølgende meddelte oplysninger. Genoptaget sag.
  Dato: 09-03-2010, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 84. 577/2009 Spørgsmål om indeståelse eller rådgivningsansvar i forbindelse med investering i Plus Invest Plus Råvarer 2013.
  Dato: 09-03-2010, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 85. 418/2009 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med køb i november 2006 af Plus Invest Plus Bonusrente 2013 og Roskilde Bank aktier.
  Dato: 15-02-2010, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 86. 340/2009 Krav om erstatning i forbindelse med investering i garantiobligationer.
  Dato: 01-02-2010, Forstædernes Bank
  Pengeinstitutter
 87. 28/2009 Krav om erstatning for tab ved investering af frie midler og pensioner i værdipapirer.
  Dato: 01-02-2010, Sydbank
  Pengeinstitutter
 88. 353/2009 Indsigelse om manglende rådgivning i faldende aktiemarked.
  Dato: 01-02-2010, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 89. 470/2009 Indsigelse om fejlagtig rådgivning ved køb af aktier i selskabet Eurotrust.
  Dato: 21-01-2010, Skjern Bank
  Pengeinstitutter
 90. 553/2008 Rådgivning i forbindelse med garantindskud i perioden 2004 – 2008.
  Dato: 19-01-2010, Morsø Bank
  Pengeinstitutter
 91. 308/2009 Rådgivning i december 2006 om investering i Kalvebod obligationer, der er udstedt af pengeinstituttet som ansvarlig lånekapital.
  Dato: 19-01-2010, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 92. 277/2009 Spørgsmål om indeståelse eller rådgivningsansvar i forbindelse med placering af frie midler i Plus Invest PLUS 7 Index Super 2012.
  Dato: 19-01-2010, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 93. 678/2009 Spørgsmål om indeståelse eller rådgivningsansvar i forbindelse med investering i Plus Invest Plus Råvarer Super 2013.
  Dato: 19-01-2010, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 94. 439/2009 Rådgivning om omplacering af investeringsbeviser i danske korte obligationer til investeringsbeviser i virksomhedsobligationer og højrentelande.
  Dato: 23-12-2009, Morsø Bank
  Pengeinstitutter
 95. 517/2008 Indsigelse mod køb af værdipapirer.
  Dato: 18-11-2009, Totalbanken
  Pengeinstitutter
 96. 166/2009 Rådgivning om køb af ScandiNotes III Mezzanine 2010/2015 obligationer i 2007.
  Dato: 18-11-2009, Sparekassen Kronjylland
  Pengeinstitutter
 97. 251/2009 Indsigelse mod placering af kapitalpensionsmidler. Lav risikovillighed.
  Dato: 18-11-2009, Max Bank
  Pengeinstitutter
 98. 310/2009 Indsigelse om utilstrækkelig rådgivning.
  Dato: 16-11-2009, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 99. 491/2008 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med placering af ejendomsprovenu.
  Dato: 06-11-2009, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 100. 531/2009 Spørgsmål om indeståelse eller rådgivningsansvar i forbin-delse med investering i Plus Invest Plus 7 Index Super 2012, Plus Råvarer Super 2013 og Plus 7 Index Super 2013.
  Dato: 06-11-2009, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 101. 519/2009 Rådgivning om belåning af friværdi i fast ejendom til køb af investeringsbeviser i BankInvest Højrentelande.
  Dato: 14-10-2009, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 102. OF 517/2009 Rådgivning om belåning af friværdi i fast ejendom til køb af investeringsbeviser i BankInvest Højrentelande.
  Dato: 14-10-2009, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 103. 710/2009 Rådgivning om belåning af friværdi i fast ejendom til køb af investeringsbeviser i BankInvest Højrentelande.
  Dato: 14-10-2009, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 104. 518/2009 Rådgivning om belåning af friværdi i fast ejendom til køb af investeringsbeviser i BankInvest Højrentelande.
  Dato: 14-10-2009, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 105. IF 196/2009 Krav om erstatning for tab ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer.
  Dato: 09-10-2009, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 106. IF 44/2009 Indsigelse mod rådgivning om placering af kapitalpensions-midler i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer i januar 2008.
  Dato: 09-10-2009, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 107. OFIF 194/2009 Krav om erstatning for tab ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer.
  Dato: 09-10-2009, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 108. 125/2009 Krav om erstatning for tab på gearet/lånefinansieret investe-ring.
  Dato: 08-10-2009, Sydbank
  Pengeinstitutter
 109. 555/2008 Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansieret køb af aktier i Roskilde Bank.
  Dato: 08-10-2009, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 110. 76/2009 Rådgivning i forbindelse med optagelse af realkreditlån til brug for investering i værdipapirer.
  Dato: 08-10-2009, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 111. 561/2008 Spørgsmål om opfyldelse af aftale om investeringsrådgivning.
  Dato: 29-09-2009, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 112. 6/2009 Rådgivning vedrørende investering af frie midler og pensionsmidler.
  Dato: 29-09-2009, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 113. OF 500/2008 Rådgivning om køb af ScandiNotes III Mezzanine 2010/2015 obligationer i 2007.
  Dato: 22-09-2009, Sparekassen Kronjylland
  Pengeinstitutter
 114. IF 529/2008 Rådgivning i 2005 om køb af ScandiNotes III Junior 2010/2015 obligationer.
  Dato: 18-09-2009, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 115. 128/2009 Spørgsmål erstatning for tab på til dels lånefinansieret køb af aktier i Roskilde Bank
  Dato: 09-09-2009, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 116. 149/2009 Rådgivning i maj 2008 om placering af midler i bl.a. Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer.
  Dato: 09-09-2009, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 117. 565/2008 Indsigelse mod rådgivning om placering af ratepensionsmidler i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer i efteråret 2007.
  Dato: 06-07-2009, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 118. 14/2009 Indsigelse mod omlægning af stats- og realkreditobligationer til bl.a. Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer i efteråret 2007.
  Dato: 06-07-2009, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 119. 32/2009 Krav om erstatning for tab ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer.
  Dato: 06-07-2009, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 120. 523/2008 Klage over omlægning af værdipapirer i pensionsdepot.
  Dato: 30-06-2009, Lollands Bank
  Pengeinstitutter
 121. 494/2008 Indsigelse mod rådgivning om placering af frie midler i obligationer udstedt af pengeinstitutter som ansvarlig lånekapital (2 % Kalvebod serie 1, 2013) i forhold til ”almindelige obligationer”.
  Dato: 25-06-2009, Sparekassen Kronjylland
  Pengeinstitutter
 122. 527/2008 Rådgivning i efteråret 2005 om investering i obligationer udstedt af pengeinstitutter som ansvarlig lånekapital.
  Dato: 24-06-2009, Sparekassen Kronjylland
  Pengeinstitutter
 123. 528/2008 Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansieret køb af aktier i Roskilde Bank.
  Dato: 03-06-2009, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 124. 531/2008 Rådgivning om placering af hovedsageligt pensionsmidler. Spørgsmål om erstatning for tab.
  Dato: 03-06-2009, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 125. 421/2008 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med omlægning af investering i strukturerede obligationer med hovedstolsgaranti til investeringsbeviser.
  Dato: 03-06-2009, Max Bank
  Pengeinstitutter
 126. 276/2008 Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansierede køb af aktier i Roskilde Bank.
  Dato: 03-06-2009, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 127. 352/2008 Spørgsmål om erstatningsansvar for tab på delvist lånefinansieret investeringsengagement vedrørende såvel pensionsmidler som frie midler.
  Dato: 03-06-2009, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 128. 388/2008 Krav om erstatning i forbindelse med investering i garantiobligationer.
  Dato: 03-06-2009, Forstædernes Bank
  Pengeinstitutter
 129. 448/2008 Klage over afkast i depoter, hvor rådgivning om investering skete fra 1999 til 2008.
  Dato: 12-05-2009, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 130. 459/2008 Rådgivning i maj 2008 vedrørende køb af 2 % Kalvebod 2013 obligationer.
  Dato: 12-05-2009, Djurslands Bank
  Pengeinstitutter
 131. 416/2008 Investering i juni 2008 i obligationer udstedt af pengeinstitutter som ansvarlig lånekapital (2 % Kalvebod serie 1, 2013).
  Dato: 12-05-2009, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 132. 321/2008 Spørgsmål om erstatning på tab af lånefinansierede køb af aktier i Roskilde Bank.
  Dato: 06-04-2009, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 133. 378/2008 Rådgivning i april 2006 og juni 2008 om investering i obligationer udstedt af pengeinstitutter som ansvarlig lånekapital. Spørgsmål om spredning af risiko.
  Dato: 27-03-2009, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 134. 286/2008 Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansieret køb af aktier i Roskilde Bank.
  Dato: 10-03-2009, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 135. OF 281/2008 Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansieret køb af aktier i Roskilde Bank
  Dato: 10-03-2009, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 136. 326/2008 Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansieret køb af aktier i Roskilde Bank.
  Dato: 10-03-2009, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 137. 152/2008 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med salg af 200 stk. aktier i Vestas A/S i december 2006.
  Dato: 26-11-2008, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 138. 76/2008 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med salg af aktiebeholdninger i fortrinsvis pensionsdepoter den 22. januar 2008.
  Dato: 15-09-2008, Fionia Bank
  Pengeinstitutter
 139. 118/2006 Krav om erstatning begrundet i aktiesalg, deraf følgende aktieindkomstbeskatning, mistet pensionstillæg m.v. samt omlægning af realkreditlån.
  Dato: 18-10-2006, BG Bank (Danske Bank)
  Pengeinstitutter
 140. 306/2005 Forkert rådgivning om investering af frie midler. Opgørelse af tab.
  Dato: 04-05-2006, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 141. 76/2005 Indsigelse mod omlægning af værdipapirer i frit opbevaringsdepot.
  Dato: 15-09-2005, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 142. 15/2004 Rådgivning i forbindelse med bl.a. optagelse af lån med henblik på investering.
  Dato: 14-09-2004, BG Bank (Danske Bank)
  Pengeinstitutter
 143. 372/2003 Rådgivning i forbindelse med omlægning fra mixpulje til investeringsbeviser i en blandet afdeling (obligationer/aktier).
  Dato: 19-05-2004, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)
  Pengeinstitutter
 144. 423/2003 Indsigelse om forkert forudsætning om investeringshorisont i forbindelse med investeringsrådgivning.
  Dato: 19-05-2004, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 145. 405/2001 Omlægning af obligationsbaserede investeringsforeningsbeviser i kapitalpensionsdepot til pensionspulje med bankvalg.
  Dato: 04-06-2002, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 146. 325/2001 Rådgivning vedrørende skift fra mixpulje til aktiebaserede investeringsforeninger.
  Dato: 25-02-2002, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)
  Pengeinstitutter
 147. 14/2001 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med omlægning af obligationsbeholdning til investeringsforeningsbeviser.
  Dato: 30-04-2001,
  Pengeinstitutter
 148. 451/1999 Rådgivning vedrørende placering af ca. 600.000 kr.
  Dato: 07-03-2000,
  Pengeinstitutter
 149. 65/1999 Rådgivning om investering i investeringsbeviser og om finansiering i forbindelse med ejendomshandler.
  Dato: 27-09-1999,
  Pengeinstitutter
 150. 342/1998 Rådgivning om placering af et arvebeløb.
  Dato: 29-01-1999,
  Pengeinstitutter
 151. 170/1996 Omlægning af 10% obligationer med udløb 2007 og 2010 til 6% og 5% obligationer med udløb år 2006 og 2026. Spørgsmål om garanti for afkast og kursværdi.
  Dato: 15-10-1996,
  Pengeinstitutter
 152. 445/1993 Køb af aktier m.v.
  Dato: 03-06-1994,
  Pengeinstitutter
 153. 74/1993 Rådgivning. Pantebrev, salg.
  Dato: 27-07-1993,
  Pengeinstitutter
 154. 625/1992 Kapitalindskud.
  Dato: 08-06-1993,
  Pengeinstitutter
 155. 291/1992 Lånefinansieret, kapitalpension. Rådgivning.
  Dato: 05-03-1993,
  Pengeinstitutter
 156. 357/1992 Indlån. Placering af beløb i FIM.
  Dato: 05-02-1993,
  Pengeinstitutter
 157. 476/1992 Størrelse af udtræk og rente af obligationer.
  Dato: 05-02-1993,
  Pengeinstitutter
 158. 62/1992 Valutaterminsforretning, risiko for tab. Indgåelse af forretning i yen.
  Dato: 21-08-1992,
  Pengeinstitutter
 159. 14/1992 Futures, optioner. Tab.
  Dato: 15-06-1992,
  Pengeinstitutter
 160. 398/1991 Rådgivning, formuepleje.
  Dato: 19-03-1992,
  Pengeinstitutter
 161. 283/1991 Investeringslån.
  Dato: 12-02-1992,
  Pengeinstitutter
 162. 280/1991 Værdipapirer, køb. Rådgivning.
  Dato: 12-11-1991,
  Pengeinstitutter
 163. 125/1991 Garanti for kursudvikling.
  Dato: 07-10-1991,
  Pengeinstitutter
 164. 2/1991 Udtræden af puljeordning, negativt afkast. Rådgivning om risiko.
  Dato: 23-05-1991,
  Pengeinstitutter
 165. 527/1990 Puljepension. Rådgivning.
  Dato: 05-04-1991,
  Pengeinstitutter
 166. 66/1990 Valutalån, rådgivning.
  Dato: 27-08-1990,
  Pengeinstitutter
 167. 85/1990 Rådgivning, værdipapirer. Risiko for kurstab.
  Dato: 06-07-1990,
  Pengeinstitutter
 168. 177/1988 Investering. Rådgivning. Ansvar.
  Dato: 17-11-1989,
  Pengeinstitutter
 169. 241/1989 Rådgivning vedrørende køb af investeringsbeviser.
  Dato: 18-10-1989,
  Pengeinstitutter
 170. 272/1988 Formuestyring.
  Dato: 06-06-1989,
  Pengeinstitutter
 171. 271/1988 Formuestyring.
  Dato: 06-06-1989,
  Pengeinstitutter
 172. 249/1988 Investeringsrådgivning m.m. Erstatning.
  Dato: 12-04-1989,
  Pengeinstitutter
 173. 25/1989 Formuestyring. Ansvar for rådgivning om investering.
  Dato: 20-03-1989,
  Pengeinstitutter
 174. 49/1988 Rådgivning. Investering.
  Dato: 20-03-1989,
  Pengeinstitutter
 175. 240/1988 Investeringsrådgivning.
  Dato: 09-03-1989,
  Pengeinstitutter
 176. 181/1988 Ansvar for rådgivning om investering.
  Dato: 19-12-1988,
  Pengeinstitutter
 177. 27/1988 Ikke ansvar for rådgivning. Vurdering af ejendom ikke fejlagtig.
  Dato: 04-11-1988,
  Pengeinstitutter
 178. OF 30/1988 Ansvar for råd om salg af aktier.
  Dato: 04-11-1988,
  Pengeinstitutter

- lån med særlige indfrielsesvilkår
- låneoptagelse m.v.
- omsætning/opførelse af fast ejendom
- pensionsforhold
- skatteforhold
- øvrige spørgsmål