Emneregister
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Æ Ø Alle

A
Afdragsfrihed
Afdragsfrihed
Afkast
Afkast
Afregning
Afslag
Afslag
Aftale
Afvisning, Ankenævnets kompetence, § 2, stk. 1
Afvisning, erhvervsforhold § 2, stk. 2 og 3
Afvisning
- - erhvervsforhold § 2, stk. 2 og 3
- Afvisning, anden myndighed § 4
- Afvisning, Ankenævnets kompetence, § 2, stk. 1
- anden myndighed § 4, andre ankenævn mv. § 5, stk. 1
- bevis § 5, stk. 3, nr. 4
- domstol § 5, stk. 1, litra e
- erhvervsforhold § 2, stk. 3 og 4

 1. 247/2020 Indsigelse mod størrelse af kautionsforpligtelse for et selskab, som klageren var ejer af og direktør i.
  Dato: 18-10-2021, BankNordik
  Pengeinstitutter
 2. 442/2020 Krav om erstatning for mistet fortjeneste ved manglende annoncering som følge af manglende forhøjelse af erhvervskredit
  Dato: 27-08-2021, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 3. 308/2020 Indsigelse mod krav om oplysninger i henhold til hvidvaskloven og indsigelse mod krav om oprettelse af særskilt NemKonto til enkeltmandsvirksomhed.
  Dato: 30-06-2021, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 4. 384/2020 Ankenævnets sekretariats afvisning af klage vedrørende for-tolkning af en akkordaftale fra 2015 og 2019 indgået mellem et aktieselskab, som klageren via et anpartsselskab var den reelle ejer af, og banken.
  Dato: 11-05-2021, Vestjysk Bank
  Pengeinstitutter
 5. 288/2020 Ankenævnets sekretariats afvisning af klage vedrørende afslag på at oprette en basal erhvervskonto til et selskab.
  Dato: 05-03-2021, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 6. 307/2019 Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendt betaling foretaget med firmakort på en natklub i Polen
  Dato: 27-02-2020, SEB Kort Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 7. 417/2018 Spørgsmål om lånebevilling til køb af én ejendom kunne overføres til køb af en anden ejendom. Opgørelse af tab som følge af hjemtagelse af et forkert realkreditlån. Afvisning af klage vedrørende et selskab.
  Dato: 27-02-2020, Handelsbanken
  Pengeinstitutter
 8. 340/2019 Krav om erstatning/godtgørelse begrundet i blandt andet forskelsbehandling og unødigt tidsforbrug i forbindelse med oprettelse af basale betalingskonti. Ankenævnets sekreta¬riats afvisning af klage vedrørende afslag på at oprette en basal erhvervskonto til et selskab.
  Dato: 27-02-2020, Sydbank
  Pengeinstitutter
 9. 345/2019 Ankenævnets sekretariats afvisning af en klage vedrørende kaution for et af klageren ejet selskab.
  Dato: 19-11-2019, BankNordik
  Pengeinstitutter
 10. 368/2019 Ankenævnets sekretariats afvisning af en klage vedrørende opsigelse af en erhvervskonti
  Dato: 19-11-2019, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 11. 173/2019 Indsigelse mod afslag på lån i grund og mod afslag på at omlægge lån i ejendom til nye afdragsfrie lån. Indsigelse mod krav om omlægning af erhvervskredit til lån med afvikling.
  Dato: 14-10-2019, Nykredit Bank og Nykredit Realkredit
  Pengeinstitutter
 12. 194/2019 Indsigelse mod provision for garanti for restkøbesum i forbindelse med køb af en landbrugsejendom.
  Dato: 14-10-2019, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 13. 206/2019 Krav om tilbageførsel af kortbetalinger og netbankoverførsler, der skete med henblik på investering
  Dato: 03-10-2019, Sydbank
  Pengeinstitutter
 14. 195/2018 Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte Visakort transaktioner foretaget med et privat kort og et firmakort på to barer/natklubber i Riga. Bortkomne kort.
  Dato: 14-02-2019, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 15. 21/2018 Spørgsmål om groft uforsvarlig adfærd i forbindelse med misbrug af firmakort
  Dato: 09-11-2018, Jyske bank og SEB Kort Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 16. 352/2017 Indsigelse mod banks opgørelse af sit krav i klagerens konkursbo og mod banks adgang til at søge sig fyldestgjort i sikkerhed forud for afgivelse af saldokvittering. Spørgsmål om modregning var berettiget.
  Dato: 21-08-2018, vestjyskBank
  Pengeinstitutter
 17. 293/2017 Indsigelse om at kaution var ugyldig. Klage vedrørende kaution for selskab, hvor klageren var direktør og i en periode bestyrelsesmedlem.
  Dato: 21-08-2018, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 18. 291/2017 Indsigelse mod overgivelse af engagement til inkasso begrundet i, at der var indgået aftale om afvikling. Indsigelse mod lukning af netbankadgang.
  Dato: 21-08-2018, Sparekassen Sjælland-Fyn
  Pengeinstitutter
 19. 230/2017 Indsigelse mod opsigelse af anpartsselskabs kredit og indsigelse mod manglende rykning med ejerpantebrev for realkreditlån
  Dato: 24-05-2018, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 20. 384/2017 Indsigelse om manglende overholdelse af aftalte vilkår for kundeforhold samt mod gebyrer ved overførsel af depoter og pensionskonti til andet pengeinstitut.
  Dato: 02-03-2018, Totalbanken
  Pengeinstitutter
 21. 303/2016 Spørgsmål om erstatning for ekstra kuratoromkostninger ved anmeldelse af krav i klagerens konkursbo, som senere blev frafaldet.
  Dato: 11-09-2017, Sydbank
  Pengeinstitutter
 22. 95/2017 Spørgsmål om krav på udbetaling af indestående på konto oprettet med selskab som kontohaver.
  Dato: 24-08-2017, Sparekassen Vendsyssel
  Pengeinstitutter
 23. 76/2016 Indsigelse om mangelfuld rådgivning vedrørende rammeaftaler for valutaforretninger etableret i henholdsvis 2006 og 2007. Spørgsmål om forældelse. Indsigelse om betaling for juridisk bistand til banken til inkassation m.v.
  Dato: 08-06-2017, Totalbanken
  Pengeinstitutter
 24. 268/2016 Indsigelse mod sparekasses krav om at klageren, der drev en landbrugsvirksomhed, indgav egen konkursbegæring. Spørgsmål om klage må betragtes som erhvervsmæssig.
  Dato: 03-03-2017, Sparekassen Kronjylland
  Pengeinstitutter
 25. 251/2016 Indsigelse mod kaution for gæld stiftet af selskab, der efterfølgende blev opløst. Krav om frigivelse af pantsat ejerpantebrev i forbindelse med overførsel af engagement til et andet pengeinstitut
  Dato: 10-02-2017, Østjydsk Bank
  Pengeinstitutter
 26. 207/2016 Klage vedrørende indeholdelse af kildeskat på udenlandske værdipapirer m.v. Afvisning af klage fra et udenlandsk selskab. Klage afvist, da der ikke længere forelå et konkret økonomisk mellemværende
  Dato: 10-02-2017, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 27. 93/2016 Krav om erstatning i forbindelse med returnering af stjålen udenlandsk check
  Dato: 14-12-2016, Folkesparekassen
  Pengeinstitutter
 28. 89/2015 Spørgsmål om klage må betragtes som erhvervsmæssig. Indsigelse om mangelfuld rådgivning om indgåelse af valutaswapaftale i 2006 og mod afregningskurs ved stop loss indfrielse af valutaswapaftale i 2015.
  Dato: 07-09-2016, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 29. 370/2014 Afvisning af klage vedrørende et anpartsselskab og klagerens kaution for et anpartsselskab, der var ejet af klageren. Ligeledes afvisning af klage over klagerens personlige engagement på grund af sammenblanding med erhvervsengagement.
  Dato: 23-08-2016, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 30. 109/2016 Afvisning af klage vedrørende krav om erstatning for tab af virksomhed, kaution for virksomhed, fremført skattemæssigt underskud samt tort.
  Dato: 19-08-2016, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 31. 355/2015 Indsigelse mod bankrådgivers dispositioner
  Dato: 18-05-2016, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 32. 395/2015 Indsigelse mod indfrielse af tre private lån med midler fra en konto tilhørende et selskab ejet af klageren.
  Dato: 29-04-2016, Sparekassen Sjælland
  Pengeinstitutter
 33. 217/2015 Spørgsmål om klage vedrørende indsigelse mod afregningskurs ved stop loss indfrielse af CHF-lån skal afvises som erhvervsmæssig. Låneaftale indgået af interessentskab, der efterfølgende blev opløst.
  Dato: 29-04-2016, vestjyskBANK
  Pengeinstitutter
 34. 22/2015 Spørgsmål om klage vedrørende renteswapaftaler i tilknytning til realkreditlån i klagerens udlejningsejendomme skal afvises som erhvervsmæssig.
  Dato: 15-04-2016, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 35. 323/2015 Spørgsmål om afvisning af en klage vedrørende opgørelse af et kommanditselskabs gæld og klagerens personlige kaution for gæld optaget af selskabet, som han ejede majoriteten af kommanditanparterne i.
  Dato: 04-03-2016, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 36. 71/2015 Indsigelse mod størrelse af rente på andelsboligkredit til erhvervsandelslejlighed.
  Dato: 04-03-2016, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 37. 161/2015 Spørgsmål om hæftelse for ikke-vedkendte transaktioner foretaget i Japan.
  Dato: 04-03-2016, SEB Kort Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 38. 145/2015 Klage vedrørende rådgivning i forbindelse med lån til køb af anparter i et selskab, som klageren var ansat i, og som han skulle være medejer af.
  Dato: 29-01-2016, Nordfyns Bank
  Pengeinstitutter
 39. 108/2014 Krav om erstatning for køb af Roskilde Bank aktier i april 2008 via et andet pengeinstitut.
  Dato: 12-01-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 40. OF 104/2015 Spørgsmål om klage fra interessentskab vedrørende indsigelse mod afregningskurs ved stop loss lukning af valutaswap skal afvises som erhvervsmæssig.
  Dato: 14-12-2015, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 41. 385/2014 Indsigelse mod spærring af firmakonto.
  Dato: 11-11-2015, Sparekassen Sjælland
  Pengeinstitutter
 42. 120/2015 Indsigelse mod manglende betalinger i forbindelse med afvikling af personligt ejet virksomhed samt indsigelse mod, at banken gjorde tredjemandspant gældende overfor pantsætter.
  Dato: 15-10-2015, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 43. 236/2014 Spørgsmål om evt. erstatningskrav vedrørende investerin-ger er forældet, og om sagen skal afvises som erhvervsmæssig.
  Dato: 02-10-2015, FS Finans II (Max Bank af 2011)
  Pengeinstitutter
 44. 362/2014 Klage vedrørende indgåelse af kreditaftaler med personlig ejet erhvervsvirksomhed samt lukning og afvikling af erhvervsengagement
  Dato: 12-05-2015, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 45. 354/2014 Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte hævninger på en natklub i Sankt Petersborg.
  Dato: 25-03-2015, SEB Kort Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 46. 238/2014 Indsigelse mod opsigelse af erhvervsindlånskonti tilhørende selskaber samt krav om adgang til netbank vedrørende privat indlånskonto.
  Dato: 25-03-2015, Den Jyske Sparekasse
  Pengeinstitutter
 47. 265/2014 Tvist om vilkår for afvikling af kautionsforpligtelse og pant for tredjemands gæld, herunder krav om at pengeinstitut skal rykke med sit pant samt indsigelse mod rente på boliglån og billån.
  Dato: 06-03-2015, Sparekassen Sjælland
  Pengeinstitutter
 48. 143/2014 Krav om tilbageførsel af en betaling med et MasterCard Business Platinum kort ved køb af en bil i udlandet.
  Dato: 11-02-2015, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 49. OF 117/2014 Indsigelse mod spærring af MasterCard Business Platinum kort.
  Dato: 11-02-2015, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 50. 324/2014 Ankenævnets sekretariats afvisning af en klage vedrørende kaution for et selskab, hvor kautionisten var medejer.
  Dato: 11-02-2015, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 51. 233/2014 Indsigelse mod kaution for et af klageren delvist ejet anpartsselskab.
  Dato: 11-02-2015, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 52. 50/2014 Afvisning af klage vedrørende investeringer i fast ejendom hovedsageligt via et anpartsselskab og et interessentskab.
  Dato: 19-12-2014, FS Finans II (Max Bank af 2011)
  Pengeinstitutter
 53. 150/2014 Spørgsmål om afvisning af klage vedrørende renteswap i tilknytning til realkreditlån i erhvervsejendom.
  Dato: 19-12-2014, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 54. 392/2013 Tvist om størrelsen af indsat beløb uanset udstedt kvittering
  Dato: 30-06-2014, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 55. 97/2014 Afvisning af klage vedrørende indsigelse mod modregning begrundet i, at indeståendet ikke tilhørte kontohaveren, men kontohaverens selskab.
  Dato: 30-06-2014, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 56. 382/2013 Indsigelse mod modregning i indbetaling med henvisning til, at det indbetalte beløb tilhørte et selskab.
  Dato: 30-06-2014, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 57. 328/2013 Afvisning af klage vedrørende anpartsselskab. Afvisning af en klage vedrørende klagerens personlige kautionsforpligtelse for gæld optaget af et selskab, som han var eneejer af via et moderselskab.
  Dato: 18-06-2014, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 58. 179/2013 Krav om erstatning for tab på renteswapaftaler indgået i henholdsvis 2007 og 2011
  Dato: 18-06-2014, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 59. 212/2013 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med en renteswapaftale. Spørgsmål om forældelse.
  Dato: 18-06-2014, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 60. 403/2013 Spørgsmål om afvisning af klage fra landmand vedrørende rente- og valutaswapaftaler
  Dato: 18-06-2014, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 61. OF 408/2013 Spørgsmål om klage må betragtes som erhvervsmæssig
  Dato: 09-05-2014, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 62. OF 409/2013 Spørgsmål om klage må betragtes som erhvervsmæssig
  Dato: 09-05-2014, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 63. 361/2013 Spørgsmål om banks modregningsadgang
  Dato: 01-04-2014, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 64. 170/2013 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med personligt ejet erhvervsvirksomheds indgåelse af valuta- og renteswapaftaler. Afvisning.
  Dato: 27-02-2014, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 65. 192/2013 Spørgsmål om bank kunne pålægges et erstatningsansvar som følge af, at klagerne ikke blev frigjort for kautionsforpligtelse over for et realkreditinstitut i forbindelse med salg af et selskab. Spørgsmål om erhvervsforhold
  Dato: 20-12-2013, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 66. 177/2013 Indsigelse om at pengeinstitut var skyld i forsinket betaling af købesum for virksomhed
  Dato: 13-11-2013, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 67. 546/2012 Ankenævnets sekretariats afvisning af en klage vedrørende kaution for et selskab, hvor kautionisten var medejer.
  Dato: 24-10-2013, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 68. 97/2012 Afvisning af klage vedrørende anpartsselskab
  Dato: 06-09-2013, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 69. 485/2012 Afvisning af klage vedrørende udenlandsk selskab med begrænset hæftelse
  Dato: 28-08-2013, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 70. 491/2012 Spørgsmål om akkordaftale var indgået og om betalinger fra konto tilhørende interessentskab var sket med frigørende virkning for banken. Erhvervsforhold.
  Dato: 28-08-2013, FS Finans IV (Fjordbank Mors af 2011)
  Pengeinstitutter
 71. 611/2012 Spørgsmål om bank var ansvarlig for klagerens tab i forbindelse med salg af klagerens ejendom på tvangsauktion
  Dato: 12-06-2013, Handelsbanken
  Pengeinstitutter
 72. 558/2012 Krav om erstatning begrundet i mangelfuld rådgivning om renteswapaftale med en hovedstol på 14 mio. kr. Spørgsmål om afvisning af klagen som erhvervsmæssig
  Dato: 22-05-2013, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 73. 299/2012 Indsigelse mod kautionsforpligtelse begrundet i debitors manglende misligholdelse samt banks manglende varetagelse af kautionists interesser ved ikke at have krævet større sikkerhed fra debitor.
  Dato: 06-05-2013, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 74. OF 308/2012 Krav om erstatning begrundet i mangelfuld rådgivning om valutaswapaftale med en hovedstol på 20 mio. kr. Spørgsmål om afvisning af klagen som erhvervsmæssig
  Dato: 13-03-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 75. 186/2012 Krav om nedsættelse af rente på konto tilhørende et interessentskab. Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med dødsbos frikøb af garantbeviser fra kapitalpension med henblik på udbetaling af kapitalpensionen
  Dato: 11-02-2013, Sparebank Østjylland af 2012
  Pengeinstitutter
 76. 308/2011 Krav om nedsættelse af gebyrer opkrævet i forbindelse med overførsel af konti og depoter
  Dato: 28-11-2012, Den Jyske Sparekasse
  Pengeinstitutter
 77. 54/2012 Krav om erstatning begrundet i mangelfuld rådgivning om valutaswap
  Dato: 26-11-2012, Frøs Herreds Sparekasse
  Pengeinstitutter
 78. OF 64/2012 Indsigelse om utilstrækkelig finansiering af opstart af enkeltmandsvirksomhed
  Dato: 09-10-2012, Sparekassen Hobro
  Pengeinstitutter
 79. OF 542/2011 Spørgsmål om afvisning af en klage bl.a. vedrørende klagernes personlige kautionsforpligtelse for gæld optaget af et selskab, som de selv ejer og vedrørende pengeinstituttets eventuelle erstatningspådragende handlinger i øvrigt
  Dato: 04-10-2012, Fjordbank Mors af 2011
  Pengeinstitutter
 80. 460/2011 Spørgsmål om omlægning af investeringskredit i Schweizerfranc til lån i Euro var aftalt og om bank havde været berettiget til at opsige lånet
  Dato: 26-09-2012, Sydbank
  Pengeinstitutter
 81. 500/2011 Spørgsmål om sparekasse var ansvarlig for mangelfuldt afkast af investerede midler og for ikke at have anbefalet finansiering af fast ejendom ved salg af værdipapirer i stedet for optagelse af realkreditlån
  Dato: 26-09-2012, Sparekassen Østjylland (Sparebank Østjylland af 2012)
  Pengeinstitutter
 82. 76/2012 Spørgsmål om kaution var erhvervsmæssig, om betydning af manglende underretning i henhold til LFV § 48 og om kautionen var bortfaldet efter samme bestemmelse
  Dato: 12-09-2012, Amagerbanken af 2011
  Pengeinstitutter
 83. 277/2011 Indsigelse vedrørende kautionsforpligtelse for et medejet anpartsselskabs gæld
  Dato: 12-09-2012, Sparekassen Faaborg
  Pengeinstitutter
 84. 286/2011 Krav om erstatning begrundet i mangelfuld rådgivning om valutaswap
  Dato: 27-08-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 85. 402/2011 Spørgsmål om afvisning af klage som erhvervsmæssig, jf. Ankenævnets vedtægter § 2, stk. 2 og 3. Spørgsmål om nedskrivning af maksimum på kassekredit var berettiget
  Dato: 26-06-2012, Nordfyns Bank
  Pengeinstitutter
 86. 412/2011 Indsigelse mod gebyr for afvisning af overførsel via Betalingsservice
  Dato: 11-06-2012, Den Jyske Sparekasse
  Pengeinstitutter
 87. OF 637/2010 Indsigelser mod kaution for anpartsselskabs gæld
  Dato: 07-05-2012, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 88. 507/2011 Spørgsmål om afvisning af behandling af en klage vedrørende klagernes personlige kautionsforpligtelse for gæld optaget af et selskab, som de selv ejer, samt vedrørende pengeinstituttets orientering til dem og deres selskab i forbindelse med pengeinstituttets inddrivelse fra sagens øvrige parter og selskaber
  Dato: 09-03-2012, Spar Lolland
  Pengeinstitutter
 89. 501/2011 Spørgsmål om afvisning af behandling af en klage vedrørende klagerens personlige kautionsforpligtelse for gæld optaget af et selskab, som han selv delvist ejer, samt vedrørende lukningen af selskabets valutaswap
  Dato: 09-03-2012, Andelskassen i Ikast
  Pengeinstitutter
 90. 314/2011 Spørgsmål om afvisning af klage som erhvervsmæssig, jf. Ankenævnets vedtægter § 2, stk. 2 og 3.
  Dato: 18-01-2012, Sparekassen Østjylland
  Pengeinstitutter
 91. 926/2010 Afvisning af klage vedrørende anpartsselskab.
  Dato: 18-01-2012, Sparbank
  Pengeinstitutter
 92. 221/2011 Afvisning af klage vedrørende anpartsselskab.
  Dato: 30-11-2011, Sydbank
  Pengeinstitutter
 93. 216/2011 Afvisning af klage vedrørende anpartsselskab.
  Dato: 29-11-2011, Sydbank
  Pengeinstitutter
 94. 220/2011 Afvisning af klage vedrørende anpartsselskab.
  Dato: 29-11-2011, Sydbank
  Pengeinstitutter
 95. 218/2011 Afvisning af klage vedrørende anpartsselskab.
  Dato: 29-11-2011, Sydbank
  Pengeinstitutter
 96. 446/2010 Spørgsmål om ansvar for salg af varelager og inventar, som var omfattet af pengeinstituttets virksomhedspant.
  Dato: 29-11-2011, Andelskassen Fyn, Kværndrup
  Pengeinstitutter
 97. 129/2010 Ejerpantebrev pantsat i henhold til selvskyldserklæring samtidig med pantsætters påtagelse af kautionsforpligtelse med pro rata hæftelse.
  Dato: 21-11-2011, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 98. 389/2010 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med finansiering af ejendomskøb i CHF, berettigelse af ophævelse samt diverse spørgsmål vedrørende sikkerhedsstillelse.
  Dato: 21-11-2011, Djurslands Bank
  Pengeinstitutter
 99. 620/2010 Spørgsmål om godtgørelse af omkostninger foranlediget af afslag på oprettelse af indlånskonto.
  Dato: 03-11-2011, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 100. 260/2010 Spørgsmål om klageren måtte betragtes som erhvervsdrivende.
  Dato: 18-10-2011, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 101. 422/2010 Klage over afslag på finansiering af køb af erhvervsvirksomhed.
  Dato: 18-10-2011, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 102. 331/2011 Kaution, øvrige spørgsmål
  Dato: 27-09-2011, Dexia Bank Denmark
  Pengeinstitutter
 103. 112/2011 Tilbageførsel af beløb overført fra en konto tilhørende et anpartsselskab til et andet anpartsselskab.
  Dato: 06-09-2011, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 104. 98/2010 Klage vedrørende frigivelse af et ejerpantebrev, som er stillet til sikkerhed for et erhvervsengagement.
  Dato: 23-08-2011, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 105. 360/2010 Spørgsmål om tvangssalg af lånefinansierede aktier var berettiget. Afvisning af klage vedrørende anpartsselskab.
  Dato: 23-08-2011, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 106. 317/2010 Klage over at bank ikke udøvede formuepleje af aktieselskabs ledige kapital.
  Dato: 04-07-2011, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 107. 206/2010 Tilbageførsel af beløb overført til klager fra en spærret konto tilhørende et interessentskab.
  Dato: 11-05-2011, Den Jyske Sparekasse
  Pengeinstitutter
 108. 1149/2009 Genanvendelse af kontonummer for ophævet konto.
  Dato: 14-03-2011, Fjordbank Mors
  Pengeinstitutter
 109. 1009/2009 Afvisning af klage om finansiering af VVS-mesters erhvervelse af ejendom med henblik på istandsættelse og videresalg.
  Dato: 07-03-2011, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 110. 1018/2009 Spørgsmål om rentetilskrivning på erhvervskredit.
  Dato: 31-01-2011, Max Bank
  Pengeinstitutter
 111. 770/2009 Spørgsmål om der var aftalt en maksimal rentesats på klagernes lån.
  Dato: 28-12-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 112. 1281/2009 Klage vedrørende anpartsselskabers tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse afvist.
  Dato: 13-12-2010, Løkken Sparebank (EBH Bank)
  Pengeinstitutter
 113. 940/2009 Mangelfuld rådgivning om beskatning ved køb af aktier med midler omfattet af virksomhedsskatteordningen.
  Dato: 23-11-2010, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 114. 1072/2009 Afvisning af klage indgivet af interessentskab.
  Dato: 03-11-2010, FIH Erhervsbank
  Pengeinstitutter
 115. 1004/2009 Modregning i anpartshavers konto vedrørende anpartshavers kautionsforpligtelse for selskabets forpligtelser over for bank.
  Dato: 17-09-2010, Kreditbanken
  Pengeinstitutter
 116. 4/2010 Klage vedrørende 2.173 handler til en samlet værdi af over 368 mio. USD i løbet af ca. 28 måneder afvist.
  Dato: 30-08-2010, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 117. 618/2009 Klage vedrørende gebyr i forbindelse med køb af udlejningsejendom afvist.
  Dato: 29-03-2010, Sparekassen Østjylland
  Pengeinstitutter
 118. 771/2009 Klage afvist dels som erhvervsmæssig samt på baggrund af endelig dom.
  Dato: 09-03-2010, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 119. 465/2009 Klage afvist som erhvervsmæssig.
  Dato: 09-03-2010, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 120. 230/2009 Klage vedrørende investeringskreditter med engagement på op til 50 mio. kr. samt valutaforretninger med samlet omsætning årligt på flere hundrede mio. kr. afvist.
  Dato: 01-02-2010, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 121. 413/2009 Klage vedrørende personlig hæftelse for anpartsselskabers investeringsengagement afvist.
  Dato: 08-10-2009, Sydbank
  Pengeinstitutter
 122. 443/2008 Klage vedrørende rådgivning i forbindelse med etablering af en kredit til finansiering af klagerens indskud i et aktieselskab, hvor klageren skulle være medejer og direktør, afvist.
  Dato: 11-02-2009, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 123. 284/2008 Afvisning af klage vedrørende erhvervsmæssig leasingkontrakt.
  Dato: 26-11-2008, ab finans (Amagerbanken)
  Pengeinstitutter
 124. 153/2008 Klage vedrørende anpartsselskabs engagement afvist.
  Dato: 15-10-2008, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 125. 54/2008 Klage vedrørende gæld i henhold til erhvervskassekredit afvist.
  Dato: 25-09-2008, Sparekassen Lolland
  Pengeinstitutter
 126. 305/2007 Klage vedrørende anpartsselskabs engagement afvist.
  Dato: 24-01-2008, Forstædernes Bank
  Pengeinstitutter
 127. 139/2007 Afvisning af klage indgivet af interessentskab.
  Dato: 20-09-2007, Sparekassen Lolland, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 128. 246/2006 Klage vedrørende kaution og pant for erhvervsengagement afvist.
  Dato: 29-03-2007, Roskilde Bank
  Pengeinstitutter
 129. 180/2006 Klage vedrørende anpartshavers kaution for selskabets forpligtelse afvist uanset selskabet på klagetidspunktet var under likvidation.
  Dato: 08-11-2006, Sparbank Vest
  Pengeinstitutter
 130. 329/2005 Klage vedrørende kaution for kredit ydet til klagerens anpartsselskab afvist.
  Dato: 08-06-2006, Sparekassen Vendsyssel
  Pengeinstitutter
 131. 80/2006 Klage vedrørende erhvervsforhold afvist.
  Dato: 04-05-2006, Sparekassen Løgumkloster
  Pengeinstitutter
 132. 256/2005 Klage vedrørende forløb af forhandlinger i forbindelse med påtænkt køb af erhvervsvirksomhed afvist.
  Dato: 15-12-2005, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 133. 61/2005 Klage vedrørende lukning af erhvervskassekredit afvist.
  Dato: 23-06-2005, Brørup Sparekasse
  Pengeinstitutter
 134. 39/2005 Klage vedrørende kaution for et selskab ejet af klagerne afvist.
  Dato: 23-06-2005, Sparekassen Faaborg
  Pengeinstitutter
 135. 46/2005 Klage vedrørende afviklingen af erhvervsengagement afvist.
  Dato: 23-06-2005, Løkken Sparekasse
  Pengeinstitutter
 136. 37/2005 Klage vedrørende gebyr på erhvervskonto afvist.
  Dato: 20-04-2005, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 137. 279/2004 Klage vedrørende opsigelse af erhvervsmæssigt engangement afvist.
  Dato: 15-02-2005, Sparbank Vest
  Pengeinstitutter
 138. 303/2004 Klage vedrørende indløsning af check afvist som erhvervsmæssig.
  Dato: 22-12-2004, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 139. 114/2004 Klage vedrørende størrelse af provenu ved salg af biler omfattet af leasingaftaler afvist.
  Dato: 14-09-2004, Nordania Finans
  Pengeinstitutter
 140. 165/2004 Klage vedrørende erhvervslån afvist.
  Dato: 26-08-2004, Dronninglund Sparekasse
  Pengeinstitutter
 141. 71/2004 Klage vedrørende kaution for kassekredit ydet til et anpartsselskab afvist.
  Dato: 19-05-2004, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 142. 55/2004 Klage vedrørende krav om erstatning for tab som følge af fejl i forbindelse med udbetaling af løn til ansat i klagerens erhvervsvirksomhed afvist.
  Dato: 28-04-2004, Sparbank Vest
  Pengeinstitutter
 143. OF 202/2003 Spørgsmål om ansvar for manglende overførsel af stempel, hvor nyt realkreditlån ikke blev lyst senest samtidig med aflysning af et indfriet realkreditlån. Advokats indtræden i klienters eventuelle krav mod pengeinstitut.
  Dato: 06-04-2004, Fruering-Vitved Sparekasse og Sparekassen Østjylland
  Pengeinstitutter
 144. 2/2004 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med ændring af kontohaver på erhvervskonto og efterfølgende udbetalinger fra kontoen.
  Dato: 06-04-2004, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 145. 432/2003 Klage vedrørende finansiering af køb af erhvervsejendom med henblik på ombygning til ejerlejligheder afvist.
  Dato: 06-04-2004, Forstædernes Bank
  Pengeinstitutter
 146. 421/2003 Klage vedrørende tvist om omprioritering af to erhvervsejendomme afvist.
  Dato: 03-02-2004, HSH Nordbank Copenhagen Branch
  Pengeinstitutter
 147. 406/2003 Klage vedrørende omprioritering af landbrugsejendom afvist.
  Dato: 30-12-2003, Sparekassen Midtfjord
  Pengeinstitutter
 148. 203/2003 Spørgsmål vedrørende opsigelse af billån og driftskredit samt opretholdelse af gruppeforsikring i forbindelse med overførsel af engagement.
  Dato: 04-11-2003, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 149. 2/2003 Klage vedrørende kaution for gæld stiftet af anpartsselskab indgået af eneanpartshaveren samt dennes ægtefælle, der var ansat i selskabet, afvist.
  Dato: 03-06-2003, BG Bank (Danske Bank)
  Pengeinstitutter
 150. 423/2002 Klage vedr. gebyr for ændring af erhvervsmæssig leasingkontrakt afvist.
  Dato: 04-03-2003, Jyske Finans
  Pengeinstitutter
 151. 85/2002 Klage vedrørende anpartsselskabs engagement afvist.
  Dato: 14-05-2002, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 152. 386/2001 Anpartsselskab. Sikkerhed stillet af eneanpartshaver. Tab på investeringer i pantebreve, valuta og aktier. Realisation af pant.
  Dato: 28-12-2001,
  Pengeinstitutter
 153. 287/2001 Klage vedrørende forpligtelser i henhold til leasingaftaler afvist.
  Dato: 20-12-2001,
  Pengeinstitutter
 154. 54/2001 Klage fra landmand vedrørende udlandslån afvist.
  Dato: 27-08-2001,
  Pengeinstitutter
 155. 74/2001 Klage fra interessent over konto tilhørende interessentskab afvist.
  Dato: 03-07-2001,
  Pengeinstitutter
 156. 102/2001 Klage fra indehaver af 4 landbrugsejendomme og et antal sommerhuse afvist.
  Dato: 19-06-2001,
  Pengeinstitutter
 157. 217/2000 Klage afvist, da den vedrørte opgørelse af klagerens tidligere erhvervsmæssige mellemværende.
  Dato: 21-12-2000,
  Pengeinstitutter
 158. 247/2000 Klage fra taxivognmand vedrørende kreditkortselskabs betingelser for indgåelse af tilslutningsaftale.
  Dato: 18-10-2000,
  Pengeinstitutter
 159. 234/2000 Klage fra ejendomsmægler vedrørende dennes salærkrav mod pengeinstitut afvist.
  Dato: 04-10-2000,
  Pengeinstitutter
 160. 10/2000 Klage vedrørende rådgivning i forbindelse med anvendelse af etableringskontomidler afvist.
  Dato: 26-06-2000,
  Pengeinstitutter
 161. 20/2000 Spørgsmål om erstatning som følge af indfrielse af et eksisterende lån i forbindelse med hjemtagelse af nyt realkreditlån.
  Dato: 13-06-2000,
  Pengeinstitutter
 162. 495/1999 Spørgsmål om erstatning som følge af indfrielse af et eksisterende lån i forbindelse med hjemtagelse af nyt realkreditlån.
  Dato: 13-06-2000,
  Pengeinstitutter
 163. 55/2000 Afvisning, erhverv, interessentskab.
  Dato: 06-06-2000,
  Pengeinstitutter
 164. 69/2000 Klage indgivet af aktieselskab afvist.
  Dato: 06-06-2000,
  Pengeinstitutter
 165. 29/2000 Klage fra kautionist registreret som indehaver af selskab afvist.
  Dato: 06-06-2000,
  Pengeinstitutter
 166. 527/1999 Klage vedrørende omprioritering af landbrugsejendom i forbindelse med klagers køb af denne afvist.
  Dato: 12-05-2000,
  Pengeinstitutter
 167. 11/2000 Spørgsmål om afvisning af klage som erhvervsmæssig.
  Dato: 07-03-2000,
  Pengeinstitutter
 168. 254/1999 Klage vedrørende omprioritering i forbindelse med salg af landbrugsejendom under udstykning afvist.
  Dato: 18-11-1999,
  Pengeinstitutter
 169. 231/1999 Klage vedrørende erhvervsmæssigt forhold afvist.
  Dato: 21-10-1999,
  Pengeinstitutter
 170. 272/1999 Klage indgivet af anpartsselskab afvist.
  Dato: 21-10-1999,
  Pengeinstitutter
 171. 168/1999 Klage vedrørende renteregulering af etableringslån til landmand afvist.
  Dato: 09-09-1999,
  Pengeinstitutter
 172. 124/1999 Klage fra udlejer af spilleautomater, der havde kautioneret for lejers pengeinstitutengagement, afvist.
  Dato: 09-09-1999,
  Pengeinstitutter
 173. 132/1999 Beregning foretaget i forbindelse med klagerens salg af bageri.
  Dato: 03-06-1999,
  Pengeinstitutter
 174. 253/1998 Opgørelse af gæld. Saldokvittering. Delvis afvisning.
  Dato: 07-12-1998,
  Pengeinstitutter
 175. 213/1998 Klage fra anpartsselskab afvist.
  Dato: 02-10-1998,
  Pengeinstitutter
 176. 80/1998 Klage over beslutning om at lukke for handel med terminsforretninger vedrørende råvarer afvist.
  Dato: 20-05-1998,
  Pengeinstitutter
 177. 49/1998 Ansvar i forbindelse med tegning af kommanditanpart.
  Dato: 06-05-1998,
  Pengeinstitutter
 178. 331/1997 Klage vedrørende fjernelse af maskiner og dyr fra landbrugsejendom.
  Dato: 26-01-1998,
  Pengeinstitutter
 179. 326/1997 Klage vedrørende finansiering af landbrugsvirksomhed.
  Dato: 26-01-1998,
  Pengeinstitutter
 180. 333/1997 Klage indgivet af anpartsselskab afvist.
  Dato: 14-11-1997,
  Pengeinstitutter
 181. 238/1997 Afvisning, erhvervsforhold § 2, stk. 2 og 3.
  Dato: 14-10-1997,
  Pengeinstitutter
 182. 75/1997 Klage vedrørende indløsning af udenlandske checks modtaget fra anden erhvervsdrivende afvist.
  Dato: 25-08-1997,
  Pengeinstitutter
 183. 473/1996 Anpartsselskab med personlig kaution. Tab ved handel med futures og optioner.
  Dato: 27-05-1997,
  Pengeinstitutter
 184. 311/1996 Valutaforretninger m.m. indgået af anpartsselskab, hvis ejer havde påtaget sig kautionsforpligtelse.
  Dato: 17-04-1997,
  Pengeinstitutter
 185. 31/1997 Lån ydet til udrustning af båd til chartervirksomhed, anvendelse af salgsprovenu, tvist om ejerforhold mellem klager og et af denne ejet selskab under konkurs.
  Dato: 17-04-1997,
  Pengeinstitutter
 186. 14/1997 Klage vedrørende mislykkede forhandlinger om akkord for landbrugsejendom på 100 ha og svinebesætning på 200 søer afvist.
  Dato: 08-04-1997,
  Pengeinstitutter
 187. 244/1996 Klage vedrørende erhvervsmæssigt forhold afvist.
  Dato: 08-01-1997,
  Pengeinstitutter
 188. 230/1996 Klage indgivet af ejerne af et anpartsselskab afvist.
  Dato: 12-12-1996,
  Pengeinstitutter
 189. 328/1996 Klage indgivet af anpartsselskab afvist.
  Dato: 11-11-1996,
  Pengeinstitutter
 190. 29/1996 Klage vedrørende valutaspekulationsforretninger med ramme på 15 mio. kr./7,5 mio. kr. - Ikke sagsomkostninger fra nævnet som følge af, at sekretariatet kunne have afvist sagen tidligere end sket.
  Dato: 15-10-1996,
  Pengeinstitutter
 191. 434/1995 Spørgsmål om, hvorvidt kassekredit var forrentet i strid med aftale, og hvorvidt pengeinstituttet havde haft pligt til at medvirke ved omprioritering m.m.
  Dato: 15-10-1996,
  Pengeinstitutter
 192. 234/1996 Klage vedrørende rådgivning om etablering/deltagelse i erhvervsvirksomhed afvist.
  Dato: 03-10-1996,
  Pengeinstitutter
 193. 98/1996 Køb af containere i sale-and-lease-back arrangement.
  Dato: 30-09-1996,
  Pengeinstitutter
 194. 117/1996 Refinansiering af erhvervsengagement.
  Dato: 09-09-1996,
  Pengeinstitutter
 195. 13/1996 Klage vedrørende deponering af beløb udbetalt ved check i forbindelse med checkudsteders indgivelse af anmeldelse af betalingsstandsning afvist.
  Dato: 29-08-1996,
  Pengeinstitutter
 196. 66/1996 Klage om ansvar i forbindelse med tegning af kommanditanpart afvist.
  Dato: 04-07-1996,
  Pengeinstitutter
 197. 54/1996 Forretningsindehaver, dankortbetaling. Afvisning, erhverv.
  Dato: 04-07-1996,
  Pengeinstitutter
 198. 537/1995 Garantistillelse.
  Dato: 28-06-1996,
  Pengeinstitutter
 199. 7/1996 Transport i slagteriafregninger.
  Dato: 28-06-1996,
  Pengeinstitutter
 200. 553/1995 Spørgsmål om berettigelsen af pengeinstituttets opsigelse af et erhvervsmæssigt engagement, afvisning.
  Dato: 14-05-1996,
  Pengeinstitutter
 201. 289/1995 Klage vedrørende omprioritering af landbrugsejendom afvist.
  Dato: 08-01-1996,
  Pengeinstitutter
 202. 303/1995 Ejerpantebrev i erhvervsejendom håndpantsat til sikkerhed for ægtefælles engagement.
  Dato: 08-01-1996,
  Pengeinstitutter
 203. 238/1995 Klage i forbindelse med rammeaftale på 10 mio. kr. om handel med optioner m.v., afvist.
  Dato: 12-12-1995,
  Pengeinstitutter
 204. 47/1995 Klage vedrørende omprioritering af landbrugsejendom afvist.
  Dato: 21-11-1995,
  Pengeinstitutter
 205. 754/1994 Klage vedrørende omprioritering af landbrugsejendom afvist.
  Dato: 21-09-1995,
  Pengeinstitutter
 206. 587/1994 Salgsfuldmagt vedrørende udlejningsejendom indgået som led i aftale om afvikling af et erhvervsmæssigt engagement.
  Dato: 06-09-1995,
  Pengeinstitutter
 207. 152/1995 Rådgivning i forbindelse med tegning af interessenters låneforsikringer.
  Dato: 17-07-1995,
  Pengeinstitutter
 208. 323/1993 Valutaterminsforretninger.
  Dato: 29-06-1995,
  Pengeinstitutter
 209. 728/1994 Udsteders hæftelse, checklovens §§ 12 og 42, stk. 6.
  Dato: 31-05-1995,
  Pengeinstitutter
 210. 496/1994 Spørgsmål om aftale vedrørende indfrielse af aktieselskabs gæld.
  Dato: 17-05-1995,
  Pengeinstitutter
 211. 853/1994 Klage vedrørende omprioritering af landbrugsejendom afvist.
  Dato: 04-05-1995,
  Pengeinstitutter
 212. 621/1994 Anpartsselskab.
  Dato: 31-03-1995,
  Pengeinstitutter
 213. 296/1994 Ansvar i forbindelse med tegning af kommanditanpart.
  Dato: 15-02-1995,
  Pengeinstitutter
 214. 182/1994 Interessentskab.
  Dato: 31-01-1995,
  Pengeinstitutter
 215. 416/1994 Klage fra anpartsselskab.
  Dato: 14-12-1994,
  Pengeinstitutter
 216. 286/1994 Agenturkontrakt, garanti.
  Dato: 21-11-1994,
  Pengeinstitutter
 217. 196/1994 Finansiering af ejerlejlighedsprojekt.
  Dato: 21-11-1994,
  Pengeinstitutter
 218. 64/1994 Afvisning. Erhvervsforhold.
  Dato: 04-10-1994,
  Pengeinstitutter
 219. 521/1993 Udlån, kassekredit, hæftelse.
  Dato: 31-08-1994,
  Pengeinstitutter
 220. 170/1994 Forretningsindehaver, dankortbetaling. Afvisning, erhverv.
  Dato: 12-07-1994,
  Pengeinstitutter
 221. 65/1994 Afvisning, erhverv, interessentskab.
  Dato: 29-06-1994,
  Pengeinstitutter
 222. 616/1993 Afvisning, erhverv. Klage fra fagforbund.
  Dato: 16-06-1994,
  Pengeinstitutter
 223. 552/1993 Kassekredit. Opgørelse af mellemværende.
  Dato: 02-05-1994,
  Pengeinstitutter
 224. 371/1993 Landbrug, omprioritering.
  Dato: 30-12-1993,
  Pengeinstitutter
 225. 251/1993 Valutaterminsforretninger, omfang. 10 mio., indgåelse af stop-loss klausul.
  Dato: 12-11-1993,
  Pengeinstitutter
 226. 518/1993 Aktieselskab, returnering af checks.
  Dato: 12-11-1993,
  Pengeinstitutter
 227. 338/1993 Retssag vedrørende krav tiltransporteret indklagede, sagsomkostninger.
  Dato: 29-09-1993,
  Pengeinstitutter
 228. 48/1993 Fastrentelån, landbrug.
  Dato: 25-08-1993,
  Pengeinstitutter
 229. 549/1991 Værdipapirer, udenlandske aktier, omfang, hyppighed.
  Dato: 25-08-1993,
  Pengeinstitutter
 230. OF 39/1993 Udlån, køb af værdipapirer, art og størrelse, førtidig indfrielse.
  Dato: 23-07-1993,
  Pengeinstitutter
 231. 633/1992 Fremsendelse af checkblanketter, vaffelbageri.
  Dato: 23-07-1993,
  Pengeinstitutter
 232. 18/1993 Afvisning, erhverv. Køb af flere ejerlejligheder i samme ejendom.
  Dato: 18-06-1993,
  Pengeinstitutter
 233. 670/1992 Charterbåd, garanti overfor toldvæsenet. Modregning, selvpensioneringskonto, rpl. 512, stk. 3. Erhverv, afvisning.
  Dato: 08-06-1993,
  Pengeinstitutter
 234. 602/1992 Gibraltarselskab, soliditetsoplysning.
  Dato: 28-05-1993,
  Pengeinstitutter
 235. 624/1992 Fotoforretning, kassekredit. Kaution, gyldighed. Pant, gyldighed. Erstatning for tab ved afslag på kredit.
  Dato: 28-05-1993,
  Pengeinstitutter
 236. 689/1992 Anpartsselskab, valutaterminsforretninger.
  Dato: 12-03-1993,
  Pengeinstitutter
 237. 455/1992 Indlånskonto, tilbagekaldelse af fuldmagt. Modregning.
  Dato: 05-03-1993,
  Pengeinstitutter
 238. 612/1992 Erhvervsfremmelån. Kapitalpension, ophævelse. Erhvervsengagement.
  Dato: 05-03-1993,
  Pengeinstitutter
 239. 618/1992 Anpartsselskab, valutaterminsforretninger. Falsk endossement.
  Dato: 05-03-1993,
  Pengeinstitutter
 240. 512/1992 Aktieselskab. Pengeoverførsel.
  Dato: 19-02-1993,
  Pengeinstitutter
 241. 389/1992 Anpartsinvestering. Kredit, vederlæggelse.
  Dato: 30-12-1992,
  Pengeinstitutter
 242. 194/1992 Soliditetsoplysning, afvisning af check.
  Dato: 18-12-1992,
  Pengeinstitutter
 243. 377/1992 Fortolkning af akkordaftale. Bonus af pantsat livsforsikringspolice.
  Dato: 18-11-1992,
  Pengeinstitutter
 244. 197/1992 Landbrug, etableringslån, renteændring.
  Dato: 16-09-1992,
  Pengeinstitutter
 245. 181/1992 Anpartsselskab, terminsforretning.
  Dato: 21-08-1992,
  Pengeinstitutter
 246. 208/1992 Omprioritering, landbrugsejendom.
  Dato: 25-06-1992,
  Pengeinstitutter
 247. 94/1992 Valutaterminsforretningen, størrelse.
  Dato: 15-06-1992,
  Pengeinstitutter
 248. 180/1992 Kommanditselskaber.
  Dato: 22-05-1992,
  Pengeinstitutter
 249. 503/1991 Rådgivning, soliditetsoplysning, pant.
  Dato: 19-03-1992,
  Pengeinstitutter
 250. 310/1991 Hovedaktionærs pantsætning for selskabets gæld.
  Dato: 12-02-1992,
  Pengeinstitutter
 251. 558/1991 Etableringslån, landbrugsejendom.
  Dato: 12-02-1992,
  Pengeinstitutter
 252. 376/1991 Byggekreditter.
  Dato: 07-02-1992,
  Pengeinstitutter
 253. 561/1991 Erhvervslån.
  Dato: 07-02-1992,
  Pengeinstitutter
 254. 282/1991 Låneengagement, størrelse.
  Dato: 20-11-1991,
  Pengeinstitutter
 255. 307/1991 Sikkerhedsstillelse, anpartsselskab.
  Dato: 20-11-1991,
  Pengeinstitutter
 256. 311/1991 Anpartsselskab, renteberegningsprincipper.
  Dato: 21-10-1991,
  Pengeinstitutter
 257. 268/1991 Anpartsselskab, fondshandel.
  Dato: 07-10-1991,
  Pengeinstitutter
 258. 471/1990 Formuestyring, omfang.
  Dato: 17-06-1991,
  Pengeinstitutter
 259. 456/1990 Terminsforretning, omfang.
  Dato: 17-06-1991,
  Pengeinstitutter
 260. 107/1991 Anpartsselskab.
  Dato: 23-05-1991,
  Pengeinstitutter
 261. 378/1990 Selskab.
  Dato: 05-04-1991,
  Pengeinstitutter
 262. 319/1990 Aktieselskab under stiftelse, kaution.
  Dato: 18-03-1991,
  Pengeinstitutter
 263. 490/1990 Dyrecenter, driftskredit.
  Dato: 06-03-1991,
  Pengeinstitutter
 264. 323/1990 Anpartsselskab, køb af pantebrev.
  Dato: 05-12-1990,
  Pengeinstitutter
 265. 416/1990 Ejendomsmægler, erhvervelse af fordring i fast ejendom.
  Dato: 05-12-1990,
  Pengeinstitutter
 266. 407/1990 Anpartsselskab, terminsforretning.
  Dato: 16-11-1990,
  Pengeinstitutter
 267. 345/1990 Hønseriejer, driftskredit.
  Dato: 16-11-1990,
  Pengeinstitutter
 268. 360/1990 Anpartsselskab, honorering af check.
  Dato: 16-11-1990,
  Pengeinstitutter
 269. 167/1990 Korn- og kommissionsforretning, valutaterminsforretninger.
  Dato: 09-08-1990,
  Pengeinstitutter
 270. 237/1990 Gartneri, forpagtning, garanti.
  Dato: 09-08-1990,
  Pengeinstitutter
 271. 149/1990 Afvisning. Erhvervsforhold.
  Dato: 06-07-1990,
  Pengeinstitutter
 272. OF 63/1990 Landbrugsvirksomhed, udlån. Valutaterminsforretninger og obligationshandeler.
  Dato: 25-06-1990,
  Pengeinstitutter
 273. 430/1989 Anpartsselskab.
  Dato: 17-05-1990,
  Pengeinstitutter
 274. 315/1989 Kunsthåndværker. B-skat. Betalingsservice rentegodtgørelse.
  Dato: 17-04-1990,
  Pengeinstitutter
 275. 467/1989 Anpartsselskab, byggelån.
  Dato: 26-03-1990,
  Pengeinstitutter
 276. 484/1989 Aktieselskab, investeringsrådgivning.
  Dato: 13-03-1990,
  Pengeinstitutter
 277. 61/1990 Investeringsanpartsselskab, rådgivning.
  Dato: 13-03-1990,
  Pengeinstitutter
 278. 462/1989 Likvidation af aktieselskab, sikkerhedsstillelse.
  Dato: 31-01-1990,
  Pengeinstitutter
 279. 416/1989 Kommanditselskab, deponeringskonto.
  Dato: 20-12-1989,
  Pengeinstitutter
 280. 448/1989 Almennyttigt boligselskab, forrentning.
  Dato: 20-12-1989,
  Pengeinstitutter
 281. 345/1989 Afvisning, erhvervsforhold.
  Dato: 27-11-1989,
  Pengeinstitutter
 282. OF 190/1989 Ejendomsanpartsselskab, pantebrevsdepot.
  Dato: 18-10-1989,
  Pengeinstitutter
 283. OF 146/1989 Kaution, aktieselskab.
  Dato: 18-10-1989,
  Pengeinstitutter
 284. 310/1989 Forrentning af skødekonto. Erhvervsforhold.
  Dato: 18-10-1989,
  Pengeinstitutter
 285. 291/1989 Eksportvirksomhed.
  Dato: 25-09-1989,
  Pengeinstitutter
 286. 112/1989 Salg af landbrugsejendom.
  Dato: 28-08-1989,
  Pengeinstitutter
 287. 225/1989 Erhvervsmæssigt forhold.
  Dato: 23-08-1989,
  Pengeinstitutter
 288. 157/1989 Erhvervsforhold. Afvisning.
  Dato: 10-07-1989,
  Pengeinstitutter
 289. 222/1989 Forhandling af kontormaskiner.
  Dato: 10-07-1989,
  Pengeinstitutter
 290. OF 67/1989 Ansvar i forbindelse med tegning af kommanditanparter.
  Dato: 29-06-1989,
  Pengeinstitutter
 291. 159/1989 Entreprenør, krav på arbejdsvederlag.
  Dato: 29-06-1989,
  Pengeinstitutter
 292. 23/1989 Anpartsselskab. Tilbagekaldelse af fuldmagt, returnering af check.
  Dato: 09-06-1989,
  Pengeinstitutter
 293. 189/1988 Kaution, Akupunkturklinik. Afvisning.
  Dato: 08-05-1989,
  Pengeinstitutter
 294. 9/1989 Investering.
  Dato: 08-05-1989,
  Pengeinstitutter
 295. 254/1988 Remburs.
  Dato: 20-03-1989,
  Pengeinstitutter
 296. 135/1988 Rederi. Valutaoverførsel.
  Dato: 22-12-1988,
  Pengeinstitutter
 297. 198/1988 Udlandslån. Penalty-fee. Afvisning.
  Dato: 19-12-1988,
  Pengeinstitutter
 298. OF 26/1988 Erhvervsengagement. Afvisning. Selvpensioneringskonto. Rentetilskrivning. Modregning.
  Dato: 28-11-1988,
  Pengeinstitutter
 299. 66/1988 Nægtelse af kreditudvidelse i løbende erhvervsforhold. Afvisning.
  Dato: 04-11-1988,
  Pengeinstitutter
 300. 56/1988 Reklamebureau. Nægtelse af kreditudvidelse i løbende erhvervsmellemværende. Størrelse af rente på kassekredit. Erstatning. Afvisning.
  Dato: 04-11-1988,
  Pengeinstitutter
 301. 3/1988 Kassekredit til finansiering af virksomhed.
  Dato: 04-11-1988,
  Pengeinstitutter
 302. 52/1988 Nægtelse af kreditudvidelse i løbende erhvervsmellemværende.
  Dato: 04-11-1988,
  Pengeinstitutter

- klage tidligere behandlet
- kundeforhold § 2, stk. 3
- manglende fuldmagt
- tvist § 5, stk. 3, nr. 2
- udenlandske pengeinstitutter § 2, stk. 1/ § 5, stk. 2
- øvrige spørgsmål

Afvisning
Akkord
Akkord
Aktindsigt
Aktindsigt
Arrest