Emneregister
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Æ Alle

Afvisning
- anden myndighed § 4, andre ankenævn mv. § 5, stk. 1
- bevis § 5, stk. 3, nr. 4

 1. 196/2017 Krav om erstatning begrundet i mangelfuld rådgivning i forbindelse med delvis indfrielse af fælles realkreditlån med solidarisk hæftelse. Genoptaget sag.
  Dato: 26-06-2018, Fynske Bank
 2. 310/2017 Krav om erstatning for tab som følge af tvangsauktion begrundet i manglende overholdelse af aftale om henstand på banklån og betaling af ydelse på realkreditlån. Modkrav.
  Dato: 26-06-2018, Spar Nord Bank
 3. 84/2017 Indsigelse mod kautionsforpligtelse for nystartet erhvervs-virksomhed blandt andet begrundet i mangelfuld rådgivning, herunder manglende udlevering af budget for virksomheden. Spørgsmål om misforhold til økonomi.
  Dato: 26-06-2018, Sparekassen Sjælland-Fyn
 4. 387/2017 Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte Visakort transaktioner foretaget på en bar/natklub i Polen. Kort ikke bortkommet.
  Dato: 24-05-2018, Nordea Danmark
 5. 342/2017 Indsigelse mod betalingstransaktioner på kort. Bortkommet kort.
  Dato: 24-05-2018, Nordea Danmark
 6. OF 278/2017 Indsigelse mod hæftelse for lån. Misbrug af NemID. Falsk.
  Dato: 24-04-2018, Basisbank
 7. 212/2017 Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner foretaget med MasterCard i Barcelona i forbindelse med besøg på diskotek. Kort ikke bortkommet.
  Dato: 24-04-2018, Nordea Danmark
 8. 148/2017 Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner fo-retaget med Visa/dankort og MasterCard på to natklubber i Polen. Kortene var ikke bortkommet.
  Dato: 24-04-2018, Lån & Spar Bank
 9. OF 157/2017 Krav om tilbageførsel af Visa-transaktion ved bestilling af skræddersyet tøj i forretning i Thailand.
  Dato: 24-04-2018, Sparekassen Kronjylland
 10. 286/2017 Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner foretaget med Visa/dankort på Mallorca.
  Dato: 24-04-2018, Danske Bank
 11. 224/2017 Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte Visakort transaktioner foretaget i Polen. Kort ikke bortkommet
  Dato: 24-04-2018, Nordea Danmark
 12. OF 159/2017 Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte Visakort transak-tioner foretaget på natklub i Italien.
  Dato: 21-03-2018, Nykredit Bank
 13. 237/2017 Indsigelse mod betalinger til datingtjeneste ved fjernsalg under henvisning til, at de købte serviceydelser ikke blev leveret.
  Dato: 21-03-2018, Santander Consumer Bank
 14. 133/2017 Krav om dækning af valutakurstab opstået ved en tilbageførsel efter et år af en ikke vedkendt overførsel.
  Dato: 21-03-2018, Danske Bank
 15. 311/2017 Indsigelse mod hævninger på kort. Bortkommet kort.
  Dato: 02-03-2018, Sydbank
 16. 71/2017 Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner fo-retaget med MasterCard i København i forbindelse med besøg på en natklub, herunder hævning fra en pengeautomat. Kort ikke bortkommet.
  Dato: 02-03-2018, SEB Kort Bank Danmark
 17. 96/2017 Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner foretaget med Visa/dankort i København i forbindelse med besøg på en natklub, herunder hævning fra en pengeautomat. Bortkommet kort.
  Dato: 02-03-2018, Nykredit Bank
 18. 28/2017 Indsigelse mod en betaling foretaget med Visa/Dankort i en butik i udlandet
  Dato: 01-02-2018, Frøs Herreds Sparekasse
 19. 168/2017 Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte korttransaktioner foretaget på natklubber og i en hæveautomat i Riga.
  Dato: 19-12-2017, Danske Bank
 20. 145/2017 Indsigelse mod betalingstransaktioner på kort. Bortkommet kort.
  Dato: 05-12-2017, Nordea Danmark
 21. 85/2017 Indsigelse mod betalinger til datingtjeneste ved fjernsalg. Tilmelding af nye betalingskort og fortsat brug af datingtjeneste efter flere tidligere indsigelser mod betalinger til samme betalingsmodtager.
  Dato: 05-12-2017, Danske Bank
 22. 314/2016 Indsigelse om, at renteswapaftale ikke var gyldigt indgået eller forlænget.
  Dato: 07-11-2017, Nordjyske Bank
 23. 93/2017 Indsigelse mod oprettelse af konto, netbank-adgang og MasterCard Debit til klageren efter instruks fra klagerens arbejdsgiver. Krav om erstatning for hævninger på kontoen.
  Dato: 07-11-2017, Sydbank
 24. 97/2017 Indsigelse mod oprettelse af konto, netbank-adgang og MasterCard Debit til klageren efter instruks fra klagerens arbejdsgiver. Krav om erstatning for hævninger på kontoen.
  Dato: 07-11-2017, Sydbank
 25. 54/2017 Spørgsmål om hæftelse for hævninger med MasterCard fore-taget i pengeautomater i Thailand. Kortet var ikke bortkommet
  Dato: 10-10-2017, Danske Bank
 26. OF 173/2016 Indsigelse mod 62 betalinger ved fjernsalg over en periode på knap ét år på grundlag af kortnummer og trecifret kode på fire Visa/Dankort, der blev erstattet af hinanden i samme periode.
  Dato: 27-09-2017, Sparekassen Kronjylland
 27. 83/2017 Krav om erstatning for tab ved investering i spansk virksomhedsobligation. Indsigelse om mangelfuld rådgivning.
  Dato: 11-09-2017, Jyske Bank
 28. 339/2016 Spørgsmål om hæftelse for hævetransaktioner, som klageren ikke kan vedkende sig. Bortkommet kort.
  Dato: 11-09-2017, Danske Bank
 29. 88/2017 Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende ud-betaling
  Dato: 11-09-2017, Arbejdernes Landsbank
 30. 299/2016 Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte betalinger i for-bindelse med et ophold i Nairobi
  Dato: 24-08-2017, Nordea Danmark
 31. 55/2017 Indsigelse mod hæftelse for lån. Misbrug af NemID. Falsk.
  Dato: 24-08-2017, Basisbank
 32. 375/2016 Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte Visakort transaktioner foretaget på natklub i Polen
  Dato: 04-07-2017, BankNordik
 33. 24/2017 Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner foretaget med Visa/dankort i Hamborg i forbindelse med besøg på en natklub, herunder hævning fra en pengeautomat.
  Dato: 04-07-2017, Danske Bank
 34. 247/2016 Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner med Visa/dankort i Rumænien i forbindelse med besøg på en natklub.
  Dato: 04-07-2017, Jutlander Bank
 35. 359/2016 Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte Visakort transaktioner foretaget på en natklub i Polen. Kort ikke bortkommet.
  Dato: 08-06-2017, Danske Bank
 36. 39/2015 Krav om erstatning for tab på lånefinansieret køb af Roskilde Bank aktier under aktiesalgskampagne i 2006
  Dato: 23-05-2017, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
 37. 288/2016 Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte Visakort transaktioner foretaget på en bar i Polen
  Dato: 23-05-2017, Danske Bank
 38. 390/2014 Krav om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier under aktiesalgskampagne/emission i 2007
  Dato: 23-05-2017, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
 39. 8/2017 Indsigelse mod transaktion foretaget med Visa/dankort i en terminal i en udenlandsk butik.
  Dato: 05-05-2017, Nordea Danmark
 40. 380/2016 Indsigelse mod ægtefælles adgang til bankboks efter, at samlivet var ophævet. Spørgsmål om fjernelse af kontantbeløb og uberettiget fjernelse af smykker.
  Dato: 05-05-2017, Nordea Danmark
 41. 377/2016 Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte Visakort transaktioner foretaget på natklub i Polen. Indsigelse om at misbrug var foretaget af betalingsmodtager.
  Dato: 05-05-2017, Jyske Bank
 42. 309/2016 Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner på barer i Spanien
  Dato: 05-05-2017, Nordea Danmark
 43. 404/2015 Debitering af hævetransaktioner i pengeautomater i Bali trods påstået manglende udbetaling.
  Dato: 05-05-2017, Nordea Bank
 44. 63/2016 Krav om tilbagebetaling af købesum for defekt spisebord købt via internettet. Genoptaget sag.
  Dato: 31-03-2017, Danske Bank
 45. 254/2016 Indsigelse mod kaution og pantsætning. Falsk.
  Dato: 14-03-2017, Handelsbanken
 46. 83/2016 Spørgsmål om hæftelse for Visa/dankort-hævninger, som klageren ikke kan vedkende sig. Bortkommet kort. Politianmeldelse ikke foretaget.
  Dato: 14-03-2017, Nordea Bank
 47. 330/2016 Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte betalinger i forbindelse med et besøg på en natklub i Polen
  Dato: 14-03-2017, Nordea Danmark
 48. 347/2016 Indsigelse mod ikke vedkendt hævning foretaget med Visa/Dankort i Spanien. Kortet var ikke bortkommet.
  Dato: 14-03-2017, Spar Nord Bank
 49. 265/2016 Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte Visakort transaktioner foretaget på natklubber i Prag samt hævning fra hæveautomat i Prag
  Dato: 03-03-2017, Danske Bank
 50. 124/2015 Spørgsmål om bankens eventuelle erstatningsansvar for en række betalinger, som klageren påstår er gennemført af hans daværende ægtefælle
  Dato: 24-01-2017, Nordjyske Bank
 51. 417/2015 Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte hævninger foretaget i Frankrig
  Dato: 10-01-2017, SEB Kort Bank Danmark
 52. 93/2016 Krav om erstatning i forbindelse med returnering af stjålen udenlandsk check
  Dato: 14-12-2016, Folkesparekassen
 53. 177/2016 Spørgsmål om hæftelse for misbrug af MasterCard som følge af passivitet.
  Dato: 29-11-2016, Sydbank
 54. 154/2016 Krav om tilbagebetaling af del af et salgsprovenu fra ejendomshandel som var udbetalt til samlevers selskab
  Dato: 17-11-2016, BankNordik
 55. 111/2016 Krav om erstatning for tab ved investering i spansk erhvervsobligation. Indsigelse om manglende spredning. Middel risikoprofil.
  Dato: 02-11-2016, Jyske Bank
 56. 881/2010 Krav om erstatning for tab på lånefinansierede køb af Roskilde Bank aktier under aktiesalgskampagne i 2006.
  Dato: 19-10-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
 57. 184/2016 Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.
  Dato: 19-10-2016, Nordea Bank
 58. OF 181/2016 Krav om udbetaling af pension til slægtsarvinger efter længstlevende ægtefælle. Spørgsmål om anvendelse af ”svogerskabsreglen” i arvelovens § 15 på pensionsudbetalinger.
  Dato: 07-10-2016, Danske Bank
 59. 35/2015 Spørgsmål om bank var ansvarlig for klagerens tab i forbindelse med lukning af bl.a. valutapositioner, herunder spørgsmål om mangelfuld rådgivning om risikoafdækning
  Dato: 07-10-2016, Saxo Bank
 60. 288/2014 Krav om erstatning begrundet i manglende gentegning af forsikring mod kritisk sygdom.
  Dato: 21-09-2016, Lån & Spar Bank
 61. 226/2015 Indsigelse mod H’s hæftelse for lån. Falsk.
  Dato: 07-09-2016, Sydbank
 62. 123/2015 Indsigelse om mangelfuld rådgivning vedrørende ophævelse af klagerens brors pensioner og udbetaling af disse før tid.
  Dato: 07-09-2016, Nordea Bank
 63. OF 215/2014 Krav om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier under aktiesalgskampagne i 2006
  Dato: 19-08-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
 64. OF 27/2016 Krav om erstatning for mangelfuld rådgivning i forbindelse med flytning fra Frankrig til Danmark og mangelfuld investeringsrådgivning.
  Dato: 30-06-2016, Jyske Bank
 65. 6/2016 Indsigelse mod hæftelse for fire lån. Falsk.
  Dato: 24-06-2016, Santander Consumer Bank
 66. 377/2015 Spørgsmål om transporterklæring var bortfaldet på grund af bristede forudsætninger
  Dato: 25-05-2016, Sparekassen Balling
 67. 405/2015 Indsigelse mod bankens krav i henhold til en låneaftale, der løbende var forhøjet
  Dato: 25-05-2016, Handelsbanken
 68. 327/2015 Spørgsmål om hæftelse for hævetransaktioner, som klageren ikke kan vedkende sig, foretaget via klagerens betalingskort i forbindelse med spil på en online spilletjeneste.
  Dato: 25-05-2016, Spar Nord Bank
 69. 198/2015 Krav om erstatning for tab som følge af kontant placering af pensionsmidler i overførselsperiode, der trak ud.
  Dato: 18-05-2016, Sydbank
 70. 5/2016 Spørgsmål om hæftelse for misbrug af Visa-/Dankort og MasterCard som følge af passivitet.
  Dato: 18-05-2016, Basisbank
 71. 400/2014 Indsigelse mod omkostninger i byggesag for midler vedrøren-de forsikringsudbetaling og spørgsmål om erstatning i forbindelse med betaling af byggerate for arbejde, der ikke var udført.
  Dato: 18-05-2016, Nordea Bank
 72. 217/2014 Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner foretaget på natklub i Østrig
  Dato: 18-05-2016, Sydbank
 73. 394/2015 Spørgsmål om hæftelse for hævetransaktioner, som klageren ikke kan vedkende sig.
  Dato: 15-04-2016, Nordea Bank
 74. 240/2015 Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner på en natklub
  Dato: 15-04-2016, Nykredit Bank
 75. 249/2014 Spørgsmål om ansvar for manglende finansiering af et ejendomskøb.
  Dato: 18-03-2016, Sparekassen Vendsyssel
 76. 210/2015 Indsigelse om manglende rådgivning om kurssikring.
  Dato: 10-02-2016, Lån & Spar Bank
 77. 141/2015 Salg af aktier gennemført uden hensyn til reduceret beholdning som følge af omvendt aktiesplit. Krav om erstatning for tab ved dækningskøb.
  Dato: 10-02-2016, Nordnet Bank AB
 78. 705/2010 Krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier i december 2006.
  Dato: 12-01-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
 79. SD 172/2014 Spørgsmål om erstatning for rådgivning om køb af Roskilde Bank aktier i februar 2008
  Dato: 12-01-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
 80. SD 162/2014 Spørgsmål om forældelse af et eventuelt erstatningskrav i forbindelse med optagelse af realkreditlån i 2007 til finansiering af investering i investeringsbeviser i BankInvest Højrentelande. Aktiv Boliginvest.
  Dato: 12-01-2016, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
 81. 165/2015 Spørgsmål om hæftelse for hævetransaktioner, som klageren ikke kan vedkende sig. Der var tale om to hævninger med to forskellige kort med hver sin pin-kode.
  Dato: 22-12-2015, Nordea Bank
 82. 177/2015 Spørgsmål om hæftelse for hævetransaktioner, som klageren ikke kan vedkende sig. Bortkommet kort.
  Dato: 22-12-2015, Nordea Bank
 83. 128/2015 Krav om erstatning for fejlagtig oplysning om kursfradragets størrelse ved en kurssikring i forbindelse med omlægning af et realkreditlån.
  Dato: 22-12-2015, Nordea Bank
 84. 137/2015 Indsigelse om, at modregning var sket i beløb tilhørende samlever.
  Dato: 14-12-2015, Danske Bank
 85. 127/2015 Spørgsmål om hæftelse for hævning på bar i Warszawa med Visa/dankort, der ikke var bortkommet.
  Dato: 15-10-2015, P/F BankNordik
 86. OF 55/2015 Krav om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier for midler fra børnebørns opsparingskonti i februar 2007.
  Dato: 15-10-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
 87. 79/2015 Forkerte oplysninger om størrelsen af forventede udbetalinger ved oprettelse af livrente i forsikringsselskab.
  Dato: 15-10-2015, Sparekassen Kronjylland
 88. 10/2015 Indsigelse mod hæftelse for boliglån, der blev anvendt til indfrielse af sælgers engagement i samme pengeinstitut, før adkomst var tinglyst.
  Dato: 02-10-2015, Sparekassen Sjælland
 89. 274/2014 Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner foretaget i Danmark, mens klageren var bortrejst til udlandet. Spørgsmål om indsigelsesfrist, jf. lov om betalingstjenester § 63, var overholdt.
  Dato: 15-09-2015, Nordea Bank
 90. 351/2014 Indsigelse mod kaution og tredjemandspantsætning begrundet i mangelfuld rådgivning og misforhold til økonomi.
  Dato: 14-09-2015, Jyske Bank
 91. 100/2015 Salg af aktier gennemført uden hensyn til reduceret beholdning som følge af omvendt aktiesplit. Krav om erstatning for tab ved dækningskøb.
  Dato: 14-09-2015, Nordnet Bank AB
 92. 308/2014 Spørgsmål om hæftelse for hævninger med MasterCard, der ikke var bortkommet.
  Dato: 20-08-2015, Lån & Spar Bank
 93. 402/2014 Salg af aktier gennemført uden hensyn til reduceret beholdning som følge af omvendt aktiesplit. Krav om erstatning for kursgevinst og for dækningskøb.
  Dato: 01-07-2015, Nordnet Bank AB
 94. 929/2010 Krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier i begyndelsen og midten af 2007, samt spørgsmål om afvisning af en del af klagen, der vedrører oplysninger, der er tilgået klageren som aktionær.
  Dato: 03-06-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
 95. 11/2011 Krav om erstatning for tab på investering af ratepensionsmidler og børneopsparingsmidler i Roskilde Bank aktier ved handler gennemført i 2004, 2005 og 2007, begrundet i blandt andet manglende spredning af risiko og frarådning af salg.
  Dato: 03-06-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
 96. 681/2010 Spørgsmål om ansvar for Roskilde Banks frarådning af salg af aktier i foråret 2007 og i 2008
  Dato: 03-06-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
 97. 342/2014 Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner på en natklub i Spanien.
  Dato: 03-06-2015, Danske Bank
 98. OF 425/2014 Salg af aktier gennemført uden hensyn til reduceret beholdning som følge af omvendt aktiesplit. Krav om erstatning for tab ved dækningskøb.
  Dato: 12-05-2015, Nordnet Bank AB
 99. 413/2014 Salg af aktier gennemført uden hensyn til reduceret beholdning som følge af omvendt aktiesplit. Krav om erstatning for dækningskøb.
  Dato: 12-05-2015, Nordnet Bank AB
 100. 406/2014 Salg af aktier gennemført uden hensyn til reduceret beholdning som følge af omvendt aktiesplit. Krav om erstatning for tab ved dækningskøb.
  Dato: 12-05-2015, Nordnet Bank AB
 101. 418/2014 Salg af aktier gennemført uden hensyn til reduceret beholdning som følge af omvendt aktiesplit. Krav om erstatning for tab ved dækningskøb.
  Dato: 12-05-2015, Nordnet Bank AB
 102. 1300/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning og uansvarlig långivning i forbindelse med finansiering af aktieavanceskat med boligkredit i september 2007 frem for ved salg af Roskilde Bank aktier. Indsigelse om uansvarlig långivning til aktiekøb i forbindelse med emission i Roskilde Bank i foråret 2007.
  Dato: 30-04-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
 103. 899/2010 Spørgsmål om ansvar for Roskilde Banks frarådning af salg af aktier i banken i oktober 2006.
  Dato: 25-03-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
 104. OF 345/2013 Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling
  Dato: 06-03-2015, Arbejdernes Landsbank
 105. 183/2014 Omstændigheder i forbindelse med overførsel af et beløb vedrørende en erstatningssum til nedbringelse af samlevers engagement.
  Dato: 06-03-2015, Frøs Herreds Sparekasse
 106. 242/2014 Indsigelse mod garantiprovision i forbindelse med optagelse af forhåndslån.
  Dato: 11-02-2015, Danske Bank
 107. 355/2014 Indsigelse mod manglende spærring af børns konti ved skilsmisse og indsigelse mod udbetaling uden klagerens accept
  Dato: 11-02-2015, Jyske Bank
 108. 231/2014 Indsigelse mod overførsel fra personlig ejet virksomheds konto til fælles budgetkonto.
  Dato: 11-02-2015, Spar Nord Bank
 109. 121/2014 Gyldighed af kredit og manglende rådgivning om mulighed for at nedbringe kredit.
  Dato: 05-11-2014, Handelsbanken
 110. 19/2014 Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendt hævning på natklub i Berlin
  Dato: 09-10-2014, Nordea Bank
 111. SD 139/2014 Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte hævninger på en natklub.
  Dato: 26-09-2014, Sparekassen Balling
 112. 65/2014 Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner på en natklub i Barcelona
  Dato: 26-09-2014, Danske Bank
 113. 347/2013 Indsigelse om misbrug af Visa/dankort i Danmark under ophold i udlandet
  Dato: 15-09-2014, Nordea Bank
 114. 52/2014 Kurskontrakter. Afregning ved annullation.
  Dato: 30-06-2014, Sydbank
 115. 1062/2010 Spørgsmål om bank var erstatningsansvarlig for klagerens tab på valutaterminsforretninger og om klagerens evne til at varetage egne økonomiske interesser
  Dato: 30-06-2014, Danske Bank
 116. 221/2013 Indsigelse mod særlige indfrielsesvilkår på fast forrentet boliglån i Tyskland formidlet af tysk filial af dansk pengeinstitut
  Dato: 18-06-2014, Sydbank
 117. 55/2014 Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendt betaling foretaget på en bar i Shanghai
  Dato: 18-06-2014, SEB Kort Bank Danmark
 118. 141/2013 Indsigelse mod hæftelse som kautionist som følge af udvidelse af debitors kredit
  Dato: 28-05-2014, Vordingborg Bank
 119. OF 917/2010 Spørgsmål om banks ansvar for at fraråde aktiesalg
  Dato: 28-05-2014, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
 120. 130/2013 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med etablering af valutalån, forældelse, indsigelse mod nedlukning af valutalån samt spørgsmål om der var sket debitorskifte på en kassekredit, således at den hidtidige debitor var blevet kautionist
  Dato: 28-05-2014, Spar Nord Bank
 121. 2/2014 Krav om erstatning begrundet i manglende tegning af forsikring
  Dato: 28-05-2014, Sparekassen Thy
 122. 401/2013 Indsigelse om at køb af flybilletter var sket ved mindreårig søns misbrug af klagerens Visakort
  Dato: 28-05-2014, Nordea Bank
 123. 353/2013 Spørgsmål om hæftelse for en ikke vedkendt betaling foretaget i Barcelona
  Dato: 24-04-2014, Danske Bank
 124. 272/2013 Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte hævninger foretaget i Gdansk
  Dato: 27-02-2014, Nordea Bank
 125. 229/2013 Spørgsmål om hæftelse for betalinger med MasterCard i Kina
  Dato: 13-02-2014, Sparekassen Sjælland
 126. 231/2013 Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte hævninger foretaget i Skt. Petersborg
  Dato: 05-02-2014, Danske Bank
 127. 92/2013 Indsigelse vedrørende håndtering af kundeforhold samt opgørelse af gæld
  Dato: 20-12-2013, Santander Consumer Bank
 128. 604/2012 Spørgsmål om pantsætning og kaution var tidsbegrænset til to år
  Dato: 04-12-2013, Faaborg Finans
 129. 371/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser i Sparekassen Østjylland. Spørgsmål om ansvar som følge af mangelfulde oplysninger om sparekassens økonomiske forhold. Oprettelse af garantbørs.
  Dato: 24-10-2013, FS Finans I (Sparebank Østjylland af 2012)
 130. 30/2013 Spørgsmål om salg af klagerens værdipapirer var aftalt med klageren, om investeringer lå inden for rammerne af formueplejemandater, om bankens overførsel af beløb fra klagerens konto til SKAT var sket med frigørende virkning og om dele af klagerens krav var forældet.
  Dato: 06-09-2013, Jyske Bank
 131. 32/2013 Spørgsmål om klageren var bundet af håndpantsætningserklæring stillet til sikkerhed for tredjemands gæld i sparekassen
  Dato: 06-09-2013, Sparekassen Hobro
 132. OF 579/2011 Andelsboligforeningens indsigelser om mangelfuld rådgivning ved hjemtagelse af variabelt forrentede realkreditlån kombineret med renteswapaftaler.
  Dato: 28-08-2013, Nykredit Bank
 133. 38/2013 Indsigelser i forbindelse med kreditter i udenlandsk valuta til brug for køb af ejendom og investeringer
  Dato: 28-08-2013, Spar Nord Bank
 134. 275/2012 Indsigelse mod hæftelse for lån. Indsigelse om dokumentfalsk, begået af tidligere medarbejder i banken
  Dato: 28-08-2013, Lån & Spar Bank
 135. 59/2013 Indsigelser om blandt andet mangelfuld rådgivning i forbindelse med aftaler om rente- og valutaswaps indgået i 2007-2008
  Dato: 09-07-2013, Jyske Bank
 136. 437/2011 Indsigelser over for et pengeinstitut i forbindelse med renovering af en ejendom og valg af entreprenør / håndværker
  Dato: 03-07-2013, Sydbank
 137. 605/2012 Krav om tilbageførsel af købesum som følge af manglende levering af bil købt via internettet
  Dato: 03-07-2013, Nordea Bank
 138. 3/2013 Tilbagesøgning af fejlagtigt indsat beløb.
  Dato: 03-07-2013, Jyske Bank
 139. 454/2012 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med finansiering af klagerens ejendom
  Dato: 22-05-2013, Arbejdernes Landsbank
 140. 527/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med overtagelse af tredjemands gæld. Indsigelse om proforma.
  Dato: 22-05-2013, Handelsbanken
 141. 434/2012 Spørgsmål om hæftelse for hævetransaktioner, som klageren ikke kan vedkende sig
  Dato: 06-05-2013, Nordea Bank
 142. 394/2012 Spørgsmål om hæftelse for hævninger foretaget i Ghana
  Dato: 06-05-2013, Lån & Spar Bank
 143. 561/2012 Spørgsmål om sparekasse var forpligtet til at tilbageføre køb af garantbeviser
  Dato: 20-03-2013, Den Jyske Sparekasse
 144. 174/2012 Spørgsmål om hævning på 100.000 kr. på klagerens erhvervskonto skete med frigørende virkning for banken
  Dato: 20-03-2013, Nordea Bank
 145. 489/2012 Spørgsmål om køb af aktier via netbank skete efter ordre fra klageren
  Dato: 20-03-2013, Nordea Bank
 146. 402/2012 Rådgivning om finansiering af fast ejendom med valutalån
  Dato: 13-03-2013, Danske Bank
 147. 195/2012 Krav om erstatning begrundet i for sen anmeldelse af forsikringsbegivenhed
  Dato: 22-02-2013, Danske Bank
 148. 340/2012 Indsigelse om mangelfuld skatterådgivning i forbindelse med salg af værdipapirer
  Dato: 22-02-2013, Danske Bank
 149. 259/2012 Indsigelse mod rådgivning om finansiering af boligkøb ved optagelse af andelsboliglån med sikkerhed i investeringsbeviser i BankInvest Højrentelande i stedet for ved salg af en eksisterende beholdning af investeringsbeviser i BankInvest Virksomhedsobligationer
  Dato: 13-02-2013, Sparekassen Sjælland
 150. 498/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med optagelse af et afdragsfrit 10-årigt inkonvertibelt realkreditlån
  Dato: 13-02-2013, Spar Lolland
 151. 198/2012 Spørgsmål om bank var erstatningsansvarlig for klagernes tab på investeringslån optaget i schweizerfranc
  Dato: 28-12-2012, Sydbank
 152. 327/2012 Krav om erstatning i forbindelse med returnering af falsk udenlandsk check
  Dato: 28-12-2012, Nordea Bank
 153. 947/2010 Spørgsmål om Roskilde Bank har handlet ansvarspådragende ved anbefaling af investering af pensionsmidler i BankInvest Højrentelande
  Dato: 12-12-2012, Roskilde Bank (Finansiel Stabilitet)
 154. 159/2012 Indsigelser vedrørende køb af værdipapirer for pensionsmidler
  Dato: 12-12-2012, Danske Bank
 155. 493/2011 Indsigelser i forbindelse med optagelse af valutalån til køb af investeringsbeviser i BankInvest Højrentelande
  Dato: 12-12-2012, Max Bank af 2011 (Finansiel Stabilitet)
 156. 145/2012 Genoptaget sag vedrørende dispositioner på fælleskonti før samlivsophævelse
  Dato: 28-11-2012, Nordea Bank
 157. 426/2011 Spørgsmål om udbetalinger og overførsler i henhold til kontofuldmagt skete med frigørende virkning for banken i forhold til fuldmagtsgivers dødsbo og arvinger. Forældelse af krav fra dødsbo og arvinger
  Dato: 13-11-2012, Jyske Bank
 158. 665/2010 Rådgivning ved overførsel af pensionsordninger fra forsikringsselskaber til pengeinstitut.
  Dato: 06-11-2012, Nykredit Bank
 159. 453/2011 Rådgivning ved finansiering af køb af fast ejendom med et valutalån
  Dato: 24-10-2012, Skjern Bank
 160. 808/2010 Indsigelser angående rådgivningen i forbindelse med lånefinansierede investeringer
  Dato: 12-10-2012, Ringkjøbing Landbobank
 161. 508/2011 Indsigelse om mangelfuld rådgivning om kurssikring ved indfrielse af realkreditlån i forbindelse med salg af ejendom.
  Dato: 04-10-2012, Sparekassen Sjælland
 162. 17/2012 Indsigelse mod at hæfte som meddebitor på et lån
  Dato: 04-10-2012, Sparbank
 163. 36/2012 Ansvar for aflysning af ejerpantebrev
  Dato: 04-10-2012, Danske Bank
 164. 430/2011 Krav som følge af fejlagtig rådgivning om Indskydergarantifondens dækningsomfang.
  Dato: 04-10-2012, Fjordbank Mors af 2011
 165. 985/2010 Rådgivning ved optagelse af en kredit til brug for investering i BankInvest Højrentelande
  Dato: 26-09-2012, Roskilde Bank (Finansiel Stabilitet)
 166. 431/2011 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med en renteswapaftale
  Dato: 26-09-2012, Jyske Bank
 167. 163/2011 Rådgivning ved indgåelse af valutarenteswapaftale. Indsigelse mod tvangslukning
  Dato: 12-09-2012, Spar Nord Bank
 168. 958/2010 Lånefinansieret investering i 5 % Griffin 2017, tyske ejendomsobligationer
  Dato: 12-09-2012, Sparebank Østjylland af 2012
 169. SD 11/2012 Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte hævninger foretaget på blandt andet natklub i Marbella
  Dato: 04-09-2012, Nordea Bank Danmark
 170. 158/2011 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med investering i kapitalbeviser udstedt af Amagerbanken
  Dato: 04-09-2012, Amagerbanken af 2011
 171. 548/2011 Indsigelser mod modregning på en NemKonto samt mod pengeinstituttets administration af klagerens kontoforhold
  Dato: 27-08-2012, Sparbank
 172. 251/2011 Spørgsmål om bank gav forkert besked om fradragsret for kurstab ved indfrielse af gæld i schweizerfranc
  Dato: 27-08-2012, Nykredit Bank
 173. 226/2011 Spørgsmål om ansvar for besvarelse af forespørgsel af eventuel gæld til banken
  Dato: 13-08-2012, Nova Bank Fyn (FS Finans)
 174. 485/2011 Hæftelse for hævninger, som klageren ikke kan vedkende sig. Indbrud i aflåst bil, kode og kort opbevaret sammen
  Dato: 26-06-2012, Sparekassen Faaborg
 175. 285/2011 Krav om udbetaling af garanti for entreprenørs forpligtelser
  Dato: 26-06-2012, Jyske Bank
 176. SD 526/2011 Rådgivning om finansiering af fast ejendom med valutalån
  Dato: 26-06-2012, Spar Nord Bank
 177. 617/2010 Spørgsmål om rådgivning ved overførsel af pensionsmidler fra ordninger med fast rente i forsikringsselskaber til et markedsrenteprodukt i et pengeinstitut
  Dato: 26-06-2012, Nykredit Bank
 178. 323/2011 Tegning af garantikapital til mindreårig
  Dato: 11-06-2012, Løkken Sparebank (FS Finans)
 179. 252/2011 Indsigelse om mangelfuld rådgivning om stop-loss og kursudviklingen på schweizerfranc (CHF) i forbindelse med valutaswap
  Dato: 11-06-2012, Sparbank
 180. 368/2011 Indsigelser vedrørende et pengeinstituts rådgivning angående salg af bolig i forbindelse med skilsmisse
  Dato: 23-05-2012, Danske Bank
 181. 657/2010 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med indgåelse af en valutaterminsforretning
  Dato: 23-05-2012, Sydbank
 182. 391/2011 Indsigelse mod stiftelse og gyldighed af kautionsforpligtelse
  Dato: 15-05-2012, Finanshuset Farsø
 183. 2/2011 Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte hævninger foretaget på natklub i Riga. Spørgsmål om passivitet
  Dato: 15-05-2012, Nordea Bank Danmark
 184. 229/2011 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med opgørelse af kapitalpensionsdepot
  Dato: 11-05-2012, Østjydsk Bank
 185. 355/2011 Rådgivning ved køb af bankens egne aktier for midler fra børneopsparing
  Dato: 07-05-2012, DiBa Bank
 186. 320/2011 Spørgsmål om ansvar for fejl i økonomiberegning til brug for klagerens overvejelse om boligkøb for så vidt angår størrelsen af klagerens faste udgifter. Spørgsmål om forældelse.
  Dato: 07-05-2012, Danske Bank
 187. 118/2011 Krav i forbindelse med tab på gearede investeringer
  Dato: 07-05-2012, Sparekassen Østjylland
 188. 459/2011 Spørgsmål om hæftelse for hævninger foretaget på Filippinerne
  Dato: 01-05-2012, Nordea Bank Danmark
 189. 428/2011 Indsigelse om at indfrielse af valutalån skete for sent. Krav om dækning for kurstab
  Dato: 01-05-2012, Nordea Bank Danmark
 190. 344/2011 Indsigelser til pensionsrådgivning i et pengeinstitut vedrørende en pensionsordning i et forsikringsselskab
  Dato: 04-04-2012, Danske Bank
 191. 187/2011 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med formueplejeaftale om gearet investering af frie midler
  Dato: 04-04-2012, Jyske Bank
 192. 62/2011 Ikke vedkendte hævninger i forbindelse med besøg på en natklub
  Dato: 21-03-2012, Nykredit Bank
 193. 936/2010 Lånefinansieret investering i 5 % Griffin 2017, tyske ejendomsobligationer.
  Dato: 21-03-2012, Sparekassen Østjylland
 194. 327/2010 Indsigelse om forældelse mod krav i henhold til en kredit fra 1980, et overtræk fra 1981 på en lønkonto og en dom fra 1985
  Dato: 09-03-2012, Sydbank
 195. 171/2011 Rådgivning ved køb af bankens egne aktier for midler på børneopsparingskonti.
  Dato: 29-02-2012, Nova Bank Fyn (FS Finans)
 196. 149/2011 Spørgsmål om banken havde ydet klageren og dennes enkeltmandsvirksomhed fejlagtig rådgivning vedrørende Indskydergarantifondens dækning af indestående ved bankens konkurs.
  Dato: 14-02-2012, Amagerbanken af 2011
 197. 1078/2010 Spørgsmål om en valutaswap kunne lukkes af banken uden udtrykkelig accept fra alle aftalens parter.
  Dato: 14-02-2012, Jyske Bank
 198. 85/2010 Indsigelser mod forligsaftale indgået på baggrund af ægtefælles tab på investering, herunder for midler tilhørende klageren.
  Dato: 07-02-2012, Nykredit Bank
 199. 175/2011 Spørgsmål om bankens rådgivning i forbindelse med lånefinansieret investering.
  Dato: 07-02-2012, Ringkjøbing Landbobank
 200. 167/2011 Spørgsmål om deponering af købesum i forbindelse med køb af spabad.
  Dato: 02-02-2012, Sparekassen Faaborg
 201. 840/2010 Rådgivning vedrørende optagelse af valutalån til køb af investeringsbeviser i BankInvest Højrentelande.
  Dato: 02-02-2012, Roskilde Bank (FS Finans)
 202. OF 584/2010 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med mistet fortrydelsesret ved ejendomskøb.
  Dato: 24-01-2012, Nordea Bank Danmark
 203. 562/2010 Optagelse af valutalån til finansiering af investering i Keops Ejendomsobligationer
  Dato: 18-01-2012, Roskilde Bank (FS Finans)
 204. 944/2010 Krav om erstatning begrundet i mangelfuld rådgivning om valutaterminsforretninger og manglende overholdelse af stop-loss aftale.
  Dato: 18-01-2012, Nykredit Bank
 205. 509/2010 Spørgsmål om klageren er bundet af håndpantsætningserklæring stillet til sikkerhed for tredjemands gæld i banken.
  Dato: 06-01-2012, Østjydsk Bank
 206. 789/2010 Spørgsmål om gyldighedsperioden for bankgaranti i henhold til entreprenørkontrakt.
  Dato: 21-12-2011, Jyske Bank
 207. OF 373/2010 Rådgivning i 2005 om køb af 3 % ScandiNotes II Junior 2012.
  Dato: 12-12-2011, Alm. Brand Bank
 208. 13/2010 Krav om erstatning for tab på investering i 2006 i virksomhedsobligationer.
  Dato: 06-12-2011, Jyske Bank
 209. 711/2010 Rådgivning ved investering i 4 % ScandiNotes V Junior 2015 obligationer i marts 2008.
  Dato: 29-11-2011, Roskilde Bank (FS Finans)
 210. 552/2010 Spørgsmål om tilbagekaldelse af fuldmagt.
  Dato: 29-11-2011, Jyske Bank
 211. 389/2010 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med finansiering af ejendomskøb i CHF, berettigelse af ophævelse samt diverse spørgsmål vedrørende sikkerhedsstillelse.
  Dato: 21-11-2011, Djurslands Bank
 212. 201/2010 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse for midler tilhørende mindreårige.
  Dato: 21-11-2011, Løkken Sparebank (FS Finans)
 213. 371/2010 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med håndpantsætning af værdipapirdepot.
  Dato: 21-11-2011, EBH Bank (FS Finans)
 214. 725/2009 Spørgsmål om rådgivning vedrørende forhåndslån og færdigmelding af nybygget ejendom.
  Dato: 21-11-2011, Jyske Bank
 215. 1098/2010 Spørgsmål om tab ved investering i værdipapirer og udlevering af dokumenter.
  Dato: 21-11-2011, Alm. Brand Bank
 216. 35/2010 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse for midler tilhørende mindreårige.
  Dato: 21-11-2011, Løkken Sparebank (FS Finans)
 217. 269/2010 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i 2005 til mindreårigt barnebarn.
  Dato: 21-11-2011, Løkken Sparebank (FS Finans)
 218. OF 521/2010 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med indgåelse af valutarenteswapaftale samt om pengeinstituttet havde afgivet et løfte om adgang til at fortsætte aftalen.
  Dato: 15-11-2011, Spar Nord Bank
 219. OF 583/2010 Spørgsmål om hæftelse for hævninger foretaget på en natklub.
  Dato: 15-11-2011, Nordea Bank Danmark
 220. 427/2010 Spørgsmål om rådgivning i forbindelse med lånefinansieret investering og afregningskurser ved indfrielse af udlandslån og salg af værdipapirer.
  Dato: 09-11-2011, Spar Nord bank
 221. 419/2010 Afvisning af betaling af efterlønsbidrag fra konto i overtræk.
  Dato: 09-11-2011, Andelskassen Alssund
 222. 554/2010 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med betalingsoverførsler til Thailand. Oprettelse af valutakonto.
  Dato: 18-10-2011, Nordea Bank Danmark
 223. 365/2010 Spørgsmål om klageren var bundet af håndpantsætning af ejerpantebrev pantsat til sikkerhed for sin nu tidligere ægtefælles virksomhed.
  Dato: 07-10-2011, Sparekassen Farsø
 224. 195/2010 Spørgsmål om opsigelse af kreditaftale var berettiget.
  Dato: 07-10-2011, Roskilde Bank (FS Finans)
 225. 489/2010 Fastforrentet lån med særlige indfrielsesvilkår ydet af udenlandsk pengeinstitut med filial i Danmark.
  Dato: 07-10-2011, Swedbank
 226. 252/2010 Ikke vedkendte hævninger i forbindelse med besøg på natklub.
  Dato: 03-10-2011, Nordea Bank Danmark
 227. 401/2010 Spørgsmål om bankens rådgivning af klagerne i forbindelse med omlægning af lån var ansvarspådragende.
  Dato: 30-09-2011, Ringkjøbing Landbobank
 228. 435/2010 Spørgsmål om rådgivning ved finansiering af fast ejendom med valutalån samt om rentesats på lånet.
  Dato: 30-09-2011, Handelsbanken
 229. 131/2010 Krav om refusion af renter og omkostninger i forbindelse med finansiering af ejendomshandel og overførsel af engagement.
  Dato: 30-09-2011, Sparbank
 230. 436/2010 Indsigelse mod hæftelse for kredit, banklån og realkreditlån til dækning af dels samlevers eksisterende gæld, dels udgifter i forbindelse med istandsættelse af samlevers faste ejendom. Bristet forudsætning om ejendomsoverdragelse.
  Dato: 30-09-2011, Morsø Bank (Fjordbank Mors af 2011)
 231. 293/2010 Spørgsmål om ansvar for mangelfuld rådgivning i forbindelse med investering i 3 % ScandiNotes IV Junior 2014 obligationer.
  Dato: 30-09-2011, Sparekassen Lolland
 232. 211/2011 Spørgsmål om nedlukning af investeringer skete efter aftale. Genoptaget sag.
  Dato: 29-09-2011, Danske Bank
 233. 580/2010 Spørgsmål om ansvar for oplysninger om fradragsret for eventuelt tab i forbindelse med investering i struktureret obligation.
  Dato: 27-09-2011, Danske Bank
 234. 278/2010 Spørgsmål i forbindelse med salg af aktier ved nedlukning af investeringskredit.
  Dato: 06-09-2011, Handelsbanken
 235. 259/2010 Spørgsmål om banken har ydet klageren og dennes nu afdøde samlever tilstrækkelig rådgivning om indsættelse af begunstiget i gruppelivsforsikring.
  Dato: 31-08-2011, Vestfyns Bank
 236. 165/2010 Rådgivning ved investering i ScandiNotes IV Junior obligationer i 2006.
  Dato: 31-08-2011, Max Bank
 237. 6/2010 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse.
  Dato: 31-08-2011, Løkken Sparebank (FS Finans A/Sj)
 238. 429/2010 Rådgivning om køb af 2% Kalvebod PLC 2013 og 2% Kalvebod PLC 2014.
  Dato: 23-08-2011, Amagerbanken
 239. 1212/2009 Spørgsmål om bankens rådgivning i forbindelse med valutaterminsforretninger.
  Dato: 04-07-2011, Spar Nord Bank
 240. 121/2010 Spørgsmål om hæftelse i henhold til tredjemandspantsætning.
  Dato: 04-07-2011, Jyske Bank
 241. 359/2009 Spørgsmål om tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse i januar 2008 var aftalt. Indsigelse om mangelfuld rådgivning.
  Dato: 01-06-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
 242. 156/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse i marts 2008. Indefrysning af opsagt garantikapital.
  Dato: 01-06-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
 243. 120/2010 Spørgsmål om bankens tilsagn til overtagelse af samlevers andel af realkreditlån.
  Dato: 01-06-2011, Amagerbanken
 244. 429/2009 Indsigelse mod tegning af garantikapital i april 2008 for provenu ved salg af fast ejendom.
  Dato: 01-06-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
 245. 182/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse.
  Dato: 01-06-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
 246. 266/2010 Hvorvidt en fejlagtig oplysning om kursen på euro inden en valutaveksling måtte anses for et bindende tilbud.
  Dato: 01-06-2011, Sparekassen Faaborg
 247. 306/2009 Indefrysning af opsagt garantikapital. Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse for midler, der stammede fra erhvervsevnetabserstatning, samt i forbindelse med overvejelser om hævning af garantikapitalen mod dekort.
  Dato: 01-06-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
 248. 165/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse i 2006 og 2007. Erhvervsevnetabserstatning.
  Dato: 01-06-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
 249. 21/2010 Rådgivning i 2004 ved investering i 3 % ScandiNotes II Junior 2012.
  Dato: 31-05-2011, Spar Nord Bank
 250. 76/2010 Spørgsmål om hæftelse for transaktioner foretaget på kinesisk bar.
  Dato: 31-05-2011, Dronninglund Sparekasse
 251. 360/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse, herunder for midler tilhørende mindreårig.
  Dato: 25-05-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
 252. 311/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse, herunder for midler tilhørende mindreårige.
  Dato: 25-05-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
 253. 522/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse, herunder for midler tilhørende mindreårige.
  Dato: 25-05-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
 254. 225/2009 Indefrysning af opsagt garantikapital. Kortvarig ophævelse af indefrysning. Indsigelse om mangelfuld rådgivning om garantikapital i Løkken Sparekasse, herunder om mulighed for mod dekort at hæve uden iagttagelse af opsigelsesvarsel.
  Dato: 25-05-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
 255. 437/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning om tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse.
  Dato: 25-05-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
 256. 156/2010 Rådgivning ved investering i ScandiNotes V Junior obligationer i juni 2008.
  Dato: 11-05-2011, DiBa Bank
 257. 126/2010 Spørgsmål om adgang til at handle valuta til spotpris var aftalt.
  Dato: 11-05-2011, Nordea Bank Danmark
 258. 299/2010 Krav om erstatning for tab på investering i D.A.R.T. Limited.
  Dato: 06-05-2011, Handelsbanken
 259. 154/2010 Spørgsmål om fejlagtig oplysning om opsigelsesfrist på realkreditlån.
  Dato: 06-05-2011, Sparekassen Hobro
 260. 270/2010 Spørgsmål om uberettigede overførsler fra klagernes konti til konto tilhørende den ene klager og dennes ægtefælle. Passivitet.
  Dato: 06-05-2011, Middelfart Sparekasse
 261. 1192/2009 Rådgivning ved investering i 3 % ScandiNotes II Senior og 2 % Kalvebod i april 2006.
  Dato: 15-04-2011, Amagerbanken
 262. 739/2010 Spørgsmål om hæftelse for hævninger foretaget på diskotek i en østeuropæisk by.
  Dato: 23-03-2011, Handelsbanken
 263. 197/2010 Krav om erstatning for tab ved investering i 2,00% Deutsche Bank/IVY 2008 obligationer.
  Dato: 23-03-2011, Jyske Bank
 264. 36/2010 Investering i juni 2008 i obligationer udstedt af pengeinstitutter som ansvarlig lånekapital (2 % Kalvebod PLC S1 2013).
  Dato: 23-03-2011, Amagerbanken
 265. 495/2009 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med lånefi-nansierede investeringer i bl.a. BankInvest Højrentelande og valutaterminsforretninger.
  Dato: 14-03-2011, Max Bank
 266. OF 748/2009 Rådgivning om omplacering af investeringsbeviser i Korte Danske Obligationer til investeringsbeviser i Foreningen DK Fast Ejendom.
  Dato: 14-03-2011, Fionia Bank
 267. 337/2008 Krav om erstatning i forbindelse med et investeringsengagement i Saxo Bank, hvortil tredjemand havde fuldmagt.
  Dato: 07-03-2011, Saxo Bank
 268. 1092/2009 Spørgsmål om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse.
  Dato: 02-03-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
 269. 910/2009 Spørgsmål om hvorvidt kautionsforpligtelse var beløbs- og tidsbegrænset.
  Dato: 02-03-2011, Nykredit Bank
 270. 341/2009 Spørgsmål om rådgivning i forbindelse med tegning af garantbeviser samt indefrysning af opsagt garantikapital.
  Dato: 02-03-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
 271. 1284/2009 Anvendelse af provenu fra låneomlægning.
  Dato: 02-03-2011, Danske Bank
 272. OF 318/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital og garantikapitallån i Løkken Sparekasse. Opsigelse af garantikapital – berettigelse af opsigelse af garantikapitallån.
  Dato: 02-03-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
 273. 392/2009 Spørgsmål om tegning af garantikapital var aftalt. Indsigelse om placering af personskadeerstatning i garantbeviser.
  Dato: 02-03-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
 274. 335/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital.
  Dato: 02-03-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
 275. SD 409/2009 Spørgsmål om tegning af garantikapital var aftalt.
  Dato: 02-03-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
 276. 601/2009 Spørgsmål om tegning af garantikapital var aftalt samt indsigelse om mangelfuld rådgivning.
  Dato: 11-02-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
 277. 463/2009 Indefrysning af opsagt garantikapital. Indsigelse om mangelfuld rådgivning om garantikapital i Løkken Sparekasse, herunder om mulighed for mod dekort at hæve uden iagttagelse af opsigelsesvarsel.
  Dato: 11-02-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
 278. OFSD 175/2009 Indefrysning af opsagt garantikapital. Indsigelser om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i september 2008 i Løkken Sparekasse for midler til finansiering af byggeomkostninger.
  Dato: 11-02-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
 279. 214/2009 Indefrysning af opsagt garantikapital og efterfølgende kortvarig ophævelse af indefrysning. Indsigelse om mangelfuld rådgivning om tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse.
  Dato: 11-02-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
 280. 1291/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse.
  Dato: 11-02-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
 281. 173/2009 Indefrysning af opsagt garantikapital. Indsigelse om mangelfuld rådgivning om tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse.
  Dato: 11-02-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
 282. 371/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital og overvejelser om hævning mod dekort.
  Dato: 11-02-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
 283. 385/2009 Indefrysning af opsagt garantikapital. Indsigelse om mangelfuld rådgivning om tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse.
  Dato: 11-02-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
 284. 1243/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i 2006 og 2008 til mindreårigt barnebarn.
  Dato: 11-02-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
 285. 1245/2009 Hæftelse for kassekredit. Låneforhold eller kaution. Ung alder. Meddebitorers hæftelse.
  Dato: 08-02-2011, Sparekassen Balling
 286. 538/2009 Spørgsmål om erstatning som følge af et pengeinstituts salg af en ejendom i henhold til en uigenkaldelig salgsfuldmagt.
  Dato: 31-01-2011, Handelsbanken
 287. 1230/2009 Spørgsmål om kreditorbeskyttelse efter retsplejelovens § 513 var opretholdt og om bankens forpligtelse til at rådgive om bestemmelsen.
  Dato: 31-01-2011, Jyske Bank
 288. 1197/2009 Spørgsmål om frigivelse og deponering af købesum ved køb af båd.
  Dato: 31-01-2011, Djurslands Bank
 289. 1047/2009 Rådgivning ved investering i ScandiNotes III Mezzanine og Kalvebod obligationer.
  Dato: 31-01-2011, DiBa Bank
 290. 785/2009 Investering i juli 2007 i obligationer udstedt af pengeinstitutter som ansvarlig lånekapital (2 % Kalvebod III PLC 2014).
  Dato: 31-01-2011, Amagerbanken
 291. 266/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse, for midler til finansiering af byggeomkostninger.
  Dato: 19-01-2011, Løkken Sparebank (EBH Bank)
 292. 594/2009 Spørgsmål om nedlukning af investeringskredit og låneomlægning var sket efter aftale med klageren.
  Dato: 19-01-2011, Sydbank
 293. 1222/2009 Spørgsmål om rådighed over indeståender på børnepensionskonti.
  Dato: 19-01-2011, Middelfart Sparekasse
 294. 997/2009 Spørgsmål om tre overførsler foretaget af banken var berettiget.
  Dato: 28-12-2010, Eik Dank Danmark
 295. 145/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital.
  Dato: 13-12-2010, Løkken Sparebank (EBH Bank)
 296. 533/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital, dels privat, dels via selskaber.
  Dato: 13-12-2010, Løkken Sparebank (EBH Bank)
 297. 480/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse.
  Dato: 13-12-2010, Løkken Sparebank (EBH Bank)
 298. 1169/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning om reglerne for skattefri aktieavance før 1. januar 2006.
  Dato: 13-12-2010, Danske Bank
 299. 243/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning om tegning af garantikapital.
  Dato: 13-12-2010, Løkken Sparebank (EBH Bank)
 300. 350/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse.
  Dato: 07-12-2010, Løkken Sparebank (EBH Bank)
 301. 989/2009 Krav om tilbagebetaling af et beløb, der blev betalt to gange.
  Dato: 01-12-2010, Nordea Bank Danmark
 302. 440/2009 Spørgsmål om tegning af garantikapital var aftalt samt indsigelse om mangelfuld rådgivning.
  Dato: 23-11-2010, Løkken Sparebank (EBH Bank)
 303. 323/2009 Spørgsmål om overførsel til garantikapitalkonto var aftalt.
  Dato: 23-11-2010, Løkken Sparebank (EBH Bank)
 304. 1073/2009 Spørgsmål om garanti for indfrielse af Plus Invest Råvarer Super 2013 til kurs 100 ved udløb.
  Dato: 23-11-2010, Nova Bank Fyn
 305. 851/2009 Indsigelse mod dispositioner, herunder i henhold til fuldmagt, vedrørende et engagement tilhørende en konto- og depothaver, som på grund af demens kom under værgemål.
  Dato: 09-11-2010, Nordea Bank Danmark
 306. SD 935/2009 Rådgivning i 2005 ved investering i 3 % ScandiNotes II
  Dato: 09-11-2010, Spar Nord Bank
 307. 461/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse for penge der stammede fra en erhvervsevnetabserstatning.
  Dato: 03-11-2010, Løkken Sparebank (EBH Bank)
 308. 232/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse.
  Dato: 03-11-2010, Løkken Sparebank (EBH Bank)
 309. 874/2009 Spørgsmål om placering af ratepensionsmidler i pulje var aftalt.
  Dato: 03-11-2010, Jyske Bank
 310. 444/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital og overvejelser om hævning mod dekort.
  Dato: 03-11-2010, Løkken Sparebank (EBH Bank)
 311. 217/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning om tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse. Indefrysning af opsagt garantikapital og efterfølgende kortvarig ophævelse af indefrysning.
  Dato: 03-11-2010, Løkken Sparebank (EBH Bank)
 312. 264/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i 2003 til mindreårig datter.
  Dato: 03-11-2010, Løkken Sparebank
 313. 865/2009 Rådgivning ved investering i ScandiNotes V Junior obligationer i januar 2008.
  Dato: 13-10-2010, Roskilde Bank
 314. 284/2010 Klage indgivet af andelsboligforening med krav om udbetaling i henhold til en entreprenørgaranti.
  Dato: 29-09-2010, Sydbank
 315. 817/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning om økonomisk grundlag for opførelse af sommerhus. Indsigelse mod ophævelse af kapitalpension.
  Dato: 17-09-2010, Vestfyns Bank
 316. 632/2009 Indsigelse om fejlagtig indbetaling på garantbeviser i Spar Mors i marts 2008.
  Dato: 17-09-2010, Morsø Bank
 317. 983/2009 Indsigelse om manglende afskrivning på pantebrev.
  Dato: 17-09-2010, Alm. Brand Bank
 318. 779/2009 Spørgsmål om hæftelse for transaktioner, som klageren ikke kan vedkende sig.
  Dato: 17-09-2010, Lån & Spar Bank
 319. 634/2009 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med garantindskud foretaget i 2005 - personskadeerstatning.
  Dato: 17-09-2010, Morsø Bank
 320. 1080/2009 Krav om erstatning for tab som følge af omlægning af investering i realkreditobligationer til obligationer udstedt af pengeinstitutter som ansvarlig lånekapital (ScandiNotes Senior 2012 samt Kalvebod 2013 og 2014).
  Dato: 08-09-2010, Amagerbanken
 321. 613/2009 Investering i oktober 2007 i obligationer udstedt af pengeinstitutter som ansvarlig lånekapital (2 % Kalvebod Plc 2014).
  Dato: 08-09-2010, Amagerbanken
 322. 512/2009 Rådgivning ved indgåelse af formueplejeaftale og krav om erstatning for tab ved omtvistede investeringer i henhold til aftalen herunder i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer
  Dato: 30-08-2010, Jyske Bank
 323. 936/2009 Krav som følge af manglende deponering af restkøbesum i ejendomshandel i Spanien.
  Dato: 30-08-2010, Danske Bank
 324. 423/2009 Krav om erstatning i forbindelse med returnering af falske udenlandske checks.
  Dato: 30-08-2010, Jyske Bank
 325. 671/2009 Investering i december 2007 i obligationer udstedt af pengeinstitutter som ansvarlig lånekapital (2 % Kalvebod PLC 2005/2013).
  Dato: 30-08-2010, Amagerbanken
 326. 452/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse i 2006 – 2009. Indsættelser på garantikapitalkonto efter sparekassens stop for udbetalinger.
  Dato: 27-05-2010, Løkken Sparebank
 327. 329/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med garants placering af opsparing på garantikapitalkonto og garantens overvejelser om hævning.
  Dato: 27-05-2010, Løkken Sparebank
 328. 267/2009 Indsigelse mod indsættelser på garantikapitalkonto, herunder indsættelser efter suspension af adgang til at hæve.
  Dato: 27-05-2010, Løkken Sparebank
 329. 347/2009 Indsigelse mod tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse i 2005.
  Dato: 27-05-2010, Løkken Sparebank
 330. 226/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning om tegning af garantikapital.
  Dato: 27-05-2010, Løkken Sparebank
 331. 788/2009 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med erhvervelse af garantbeviser i 2006.
  Dato: 27-05-2010, Morsø Bank
 332. 193/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantindskud i 2002.
  Dato: 27-05-2010, Løkken Sparebank
 333. 790/2009 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med erhvervelse af garantbeviser i juli 2008.
  Dato: 10-05-2010, Morsø Bank
 334. 750/2009 Investering i juni 2008 i obligationer udstedt af pengeinstitutter som ansvarlig lånekapital (2 % Kalvebod Serie 1, 2013).
  Dato: 10-05-2010, Amagerbanken
 335. 487/2009 Rådgivning vedrørende investering i 3 % Scandinotes II Senior 2012 samt 2 % Kalvebod 2013 i februar 2008.
  Dato: 10-05-2010, Amagerbanken
 336. 377/2009 Spørgsmål om rådgivning ved indskud af midler på garantbeviskonto samt manglende rådgivning ved disposition over personskadeerstatning.
  Dato: 10-05-2010, Morsø Bank
 337. 293/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i 2005.
  Dato: 04-05-2010, Løkken Sparebank
 338. 260/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantindskud i 2007.
  Dato: 04-05-2010, Løkken Sparebank
 339. 269/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital.
  Dato: 04-05-2010, Løkken Sparebank
 340. 248/2009 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantindskud i 2008.
  Dato: 04-05-2010, Løkken Sparebank
 341. 244/2009 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital i 2004 og om fejlagtig indbetaling på garantikapitalkonto.
  Dato: 04-05-2010, Løkken Sparebank
 342. 437/2008 Indsigelse mod hæftelse for tab på forretning i CHF indgået i september 2008.
  Dato: 19-04-2010, Sydbank
 343. 603/2009 Spørgsmål om erstatningsansvar for rådgivning i forbindelse med en omlægning i foråret 2006 af BankInvest Virksomhedsobligationer til Plus Invest Plus Råvarer 2013.
  Dato: 12-04-2010, Ringkjøbing Landbobank
 344. 198/2009 Spørgsmål om aftalt, at en del af overført beløb til konto for garantkapital skulle indsættes på almindelig konto.
  Dato: 29-03-2010, Morsø Bank
 345. 403/2009 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med gearet investering af frie midler.
  Dato: 29-03-2010, Jyske Bank
 346. 263/2009 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med garantindskud foretaget i 2006.
  Dato: 29-03-2010, Morsø Bank
 347. 195/2009 Rådgivning vedrørende indskud foretaget i 2006 samt 2008.
  Dato: 29-03-2010, Morsø Bank
 348. 502/2009 Spørgsmål om hæftelse for hævetransaktioner, som klageren ikke kan vedkende sig.
  Dato: 29-03-2010, Svendborg Sparekasse
 349. 188/2009 Krav om erstatning for tab ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer.
  Dato: 26-03-2010, Jyske Bank
 350. 141/2009 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med garants overvejelse om hævning af indskud.
  Dato: 09-03-2010, Morsø Bank
 351. 577/2009 Spørgsmål om indeståelse eller rådgivningsansvar i forbindelse med investering i Plus Invest Plus Råvarer 2013.
  Dato: 09-03-2010, Ringkjøbing Landbobank
 352. 1130/2009 Rådgivning i 2005 om køb af ScandiNotes III Junior 2010/2015 Obligationer, spørgsmål om betydningen af efterfølgende meddelte oplysninger. Genoptaget sag.
  Dato: 09-03-2010, Ringkjøbing Landbobank
 353. 489/2009 Indsigelse mod overførsel fra klagers budgetkonto til selskabs konto.
  Dato: 09-03-2010, Djursland Bank
 354. 72/2009 Spørgsmål om erstatningsansvar for fejl i boligberegning forud for overtagelse af fælles fast ejendom i forbindelse med samlivsophævelse.
  Dato: 01-02-2010, Danske Bank
 355. 63/2009 Spørgsmål om erstatningsansvar ved for sen anmeldelse af forsikringsbegivenhed vedrørende forsikring tegnet via bank.
  Dato: 01-02-2010, Arbejdernes Landsbank
 356. 107/2009 Spørgsmål om hvorvidt fem overførsler foretaget af banken var berettigede.
  Dato: 01-02-2010, Jyske Bank
 357. 493/2009 Spørgsmål om godtgørelse af udgifter til arkitekt mv. i forbindelse med afslag på finansiering af køb og ombygning ejendom.
  Dato: 01-02-2010, Arbejdernes Landsbank
 358. 298/2009 Indsigelse mod at valutaterminsforretning var indgået.
  Dato: 01-02-2010, Spar Nord Bank
 359. 308/2009 Rådgivning i december 2006 om investering i Kalvebod obligationer, der er udstedt af pengeinstituttet som ansvarlig lånekapital.
  Dato: 19-01-2010, Amagerbanken
 360. 162/2009 Indsigelse mod nedskrivning af garanti for entreprenørs forpligtelser.
  Dato: 19-01-2010, Fionia Bank (nu Nova Bank Fyn)
 361. 678/2009 Spørgsmål om indeståelse eller rådgivningsansvar i forbindelse med investering i Plus Invest Plus Råvarer Super 2013.
  Dato: 19-01-2010, Roskilde Bank
 362. 326/2009 Indsigelse om manglende effektuering af salgsordre samt nedbringelse af gearing.
  Dato: 23-12-2009, Jyske Bank
 363. 517/2008 Indsigelse mod køb af værdipapirer.
  Dato: 18-11-2009, Totalbanken
 364. 544/2008 Spørgsmål om bindende aftale om lån til finansiering af køb af lejlighed.
  Dato: 16-11-2009, Swedbank
 365. 531/2009 Spørgsmål om indeståelse eller rådgivningsansvar i forbin-delse med investering i Plus Invest Plus 7 Index Super 2012, Plus Råvarer Super 2013 og Plus 7 Index Super 2013.
  Dato: 06-11-2009, Roskilde Bank
 366. 485/2008 Spørgsmål om erstatning for tab på investeringsengagement.
  Dato: 29-09-2009, Finansbanken
 367. 160/2009 Spørgsmål om erstatningsansvar ved indskud i medfør af pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 5 (overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed).
  Dato: 29-09-2009, Danske Bank
 368. 501/2008 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med ekspedition af begunstigelseserklæring i tilknytning til forsikring.
  Dato: 29-09-2009, Sparekassen Hobro
 369. 186/2008 Klage over rådgivning i forbindelse med etablering af investeringskredit til brug for investering i investeringsbeviser, fejlagtig kursangivelse i netbank.
  Dato: 18-09-2009, Lån & Spar Bank
 370. 53/2007 Indsigelse mod overtræk på indlånskonto og honorering af checks i tilknytning til kontoen.
  Dato: 09-09-2009, Noedea Bank Danmark
 371. 89/2009 Spørgsmål om hæftelse for transaktioner foretaget på to græske natklubber.
  Dato: 09-09-2009, Ringkjøbing Landbobank
 372. 551/2008 Spørgsmål om rådgivning i forbindelse med køb af Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer i oktober 2007.
  Dato: 06-07-2009, Jyske Bank
 373. 93/2009 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med udtrædelse af efterlønsordning.
  Dato: 25-06-2009, Danske Bank
 374. 494/2008 Indsigelse mod rådgivning om placering af frie midler i obligationer udstedt af pengeinstitutter som ansvarlig lånekapital (2 % Kalvebod serie 1, 2013) i forhold til ”almindelige obligationer”.
  Dato: 25-06-2009, Sparekassen Kronjylland
 375. 294/2008 Spørgsmål om erstatning for tab på investeringsengagement, hvortil tredjemand havde fuldmagt.
  Dato: 18-06-2009, Saxo Bank
 376. 502/2008 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med manglende salg af Roskilde Bank aktier i pensionsdepot.
  Dato: 03-06-2009, Roskilde Bank
 377. 449/2008 Spørgsmål om opsigelse af erhvervsevnetabsforsikring var aftalt.
  Dato: 03-06-2009, Alm. Brand Bank
 378. 354/2008 Spørgsmål om hæftelse for transaktioner, som klageren ikke kan vedkende sig.
  Dato: 03-06-2009, GE Money Bank
 379. 344/2008 Indsigelser mod opsigelse af engagement og realisation af pant.
  Dato: 03-06-2009, Lokalbanken, nu Handelsbanken
 380. 382/2008 Spørgsmål om bortfald af hæftelse for hævninger ved brug af dankort på grund af psykisk sygdom.
  Dato: 12-05-2009, Nordea Bank Danmark
 381. 416/2008 Investering i juni 2008 i obligationer udstedt af pengeinstitutter som ansvarlig lånekapital (2 % Kalvebod serie 1, 2013).
  Dato: 12-05-2009, Amagerbanken
 382. 381/2008 Spørgsmål om bortfald af hæftelse for hævninger ved brug af dankort på grund af psykisk sygdom.
  Dato: 12-05-2009, Danske Bank
 383. 412/2008 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med køb af investeringsbeviser baseret på virksomhedsobligationer i februar 2007.
  Dato: 12-05-2009, Sydbank
 384. 462/2008 Krav om erstatning begrundet i manglende oplysninger om tab på engagement, hvortil tredjemand havde fuldmagt.
  Dato: 06-04-2009, Saxo Bank
 385. 541/2008 Indsigelse mod oprettelse af lånefinansieret ratepension.
  Dato: 06-04-2009, Ringkjøbing Landbobank
 386. 463/2008 Spørgsmål om ordre om salg af aktier, der efter telefonisk drøftelse blev afgivet pr. telefax, blev ekspederet for sent.
  Dato: 06-04-2009, Jyske Bank
 387. 355/2008 Krav om erstatning for tab på gearet investering begrundet i bl.a. manglende overholdelse af mundtlig stop loss aftale.
  Dato: 06-04-2009, Sydbank
 388. 299/2008 Spørgsmål om hæftelse for transaktioner efter genåbning af kort.
  Dato: 27-03-2009, Middelfart Sparekasse
 389. 322/2008 Krav om erstatning i forbindelse med returnering af falsk udenlandsk check.
  Dato: 04-03-2009, Danske Bank
 390. 216/2008 Krav om erstatning i forbindelse med returnering af falsk udenlandsk check/veksel.
  Dato: 26-11-2008, Nordea Bank Danmark
 391. 196/2008 Spørgsmål om erstatning som følge af manglende investering af pensionsmidler, der blev overført fra forsikringsselskab.
  Dato: 11-11-2008, Danske Bank
 392. 185/2008 Indsigelse om svig ved etablering af lån, der blev udbetalt til og etableret via tredjemand, vitterlighedspåtegning uden tilstedeværelse af underskrivere.
  Dato: 11-11-2008, Haarslev Sparekasse (Sparekassen Sjælland)
 393. 143/2008 Spørgsmål om ejerskiftelån burde være kurssikret tidligere end sket og om boliglån burde være stiftet med fast rente.
  Dato: 11-11-2008, Danske Bank
 394. 290/2007 Tvangssalg af investering i CFD kontrakter.
  Dato: 11-11-2008, Saxo Bank
 395. 144/2008 Anvendelse af låneprovenu til nedbringelse af samlevers erhvervsgæld.
  Dato: 15-10-2008, Sparekassen Lolland
 396. SD 332/2007 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med manglende realkreditbelåning.
  Dato: 25-09-2008, Danske Bank
 397. SD 115/2008 Investering i valutaindekseret obligation.
  Dato: 25-09-2008, Danske Bank
 398. 102/2008 Spørgsmål om hæftelse for transaktioner, som klageren ikke kan vedkende sig.
  Dato: 03-09-2008, Ulsted Sparekasse
 399. 222/2007 Indsigelse mod overførsel fra skødedeponeringskonto til konto tilhørende ægtefælles virksomhed.
  Dato: 03-06-2008, Forstædernes Bank
 400. 92/2008 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med indløsning af krydset check.
  Dato: 03-06-2008, Nordea Bank Danmark
 401. 7/2008 Spørgsmål om manglende rådgivning om kurstab ved optagelse af realkreditlån og om skattemæssige konsekvenser ved salg af aktier.
  Dato: 23-04-2008, Amagerbanken
 402. 338/2007 Manglende gennemførelse af betaling, for hvilken der blev udstedt kvittering.
  Dato: 08-04-2008, Amagerbanken
 403. 182/2007 Spørgsmål om ansvar for salg af aktier foretaget af ægtefælle via netbank.
  Dato: 08-04-2008, Nordea Bank Danmark
 404. 275/2007 Indsigelse mod hævning på foreningskonto.
  Dato: 27-02-2008, Jyske Bank
 405. 288/2007 Spørgsmål om erstatningsansvar for beskatning af fortjeneste ved salg af aktier.
  Dato: 24-01-2008, Amagerbanken
 406. 254/2007 Krav i forbindelse med returnering af falsk check.
  Dato: 24-01-2008, Sparekassen Kronjylland
 407. 164/2007 Spørgsmål om checkbeløb blev indsat på konto eller udbetalt.
  Dato: 13-11-2007, Amagerbanken
 408. 145/2007 Indsigelse mod overførsel fra omprioriteringskonto til samlevers driftskonto.
  Dato: 16-10-2007, Nordea Bank Danmark
 409. 35/2007 Krav om udlevering af værdipapirer.
  Dato: 16-10-2007, Sydbank
 410. 89/2007 Spørgsmål om klagerens hæftelse for transaktioner, som klageren ikke kunne vedkende sig.
  Dato: 16-10-2007, Sparekassen Lolland
 411. 108/2007 Krav om erstatning i forbindelse med returnering af falsk udenlandsk check.
  Dato: 30-08-2007, bankTrelleborg
 412. 62/2007 Krav om erstatning i forbindelse med gennemførelse af salgsordre.
  Dato: 22-06-2007, Sydbank
 413. 271/2006 Krav om udlevering af værdipapirer.
  Dato: 22-06-2007, Sydbank
 414. 296/2006 Krav om erstatning i forbindelse med returnering af falsk udenlandsk check.
  Dato: 24-05-2007, Sparekassen Løgumkloster
 415. 233/2006 Indsigelse mod kautionsforpligtelse for ægtefælles erhvervskredit.
  Dato: 29-03-2007, Roskilde Bank
 416. 147/2006 Spørgsmål om gyldighed af underskrift på håndpantsætningserklæring. Udbetaling af provenu fra omprioritering.
  Dato: 06-03-2007, Sparekassen Østjylland
 417. 273/2006 Spørgsmål om overtrædelse af tavshedspligt.
  Dato: 06-03-2007, BG Bank (Danske Bank)
 418. 140/2006 Rådgivning vedrørende dispositioner over konto med kreditorbeskyttede midler.
  Dato: 21-12-2006, Sydbank
 419. 174/2006 Spørgsmål om ansvar som følge af bortfald af forsikring i forbindelse med overførsel af kundeforhold.
  Dato: 21-12-2006, Sparekassen Thy
 420. 168/2006 Spørgsmål om kautionshæftelse efter udtræden af selskab, som kautionen vedrørte.
  Dato: 06-12-2006, BG Bank (Danske Bank)
 421. 90/2006 Indsigelse mod overførsel af beløb til tidligere samlever.
  Dato: 18-10-2006, Roskilde Bank
 422. 137/2006 Indsigelse mod hæftelse for hævninger foretaget af kontohavers ægtefælle.
  Dato: 26-09-2006, Sydbank
 423. 17/2006 Spørgsmål om meddebitors hæftelse for overtræk på kassekredit.
  Dato: 29-08-2006, Jyske Bank
 424. 106/2006 Rådgivning ved køb og salg af aktier, first in / first out princippet.
  Dato: 29-08-2006, Danske Bank
 425. 241/2005 Spørgsmål om erstatningsansvar for at manglende rettidig anmeldelse af forsikringsbegivenhed.
  Dato: 09-03-2006, Sparekassen Sjælland
 426. 243/2005 Krav om erstatning i forbindelse med returnering af falsk check.
  Dato: 26-01-2006, DiBa Bank
 427. 169/2005 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med ikke gennemført købsordre på udenlandske aktier.
  Dato: 07-11-2005, Nordea Bank Danmark
 428. 138/2005 Overførsel af engagement, spørgsmål om erstatningsansvar.
  Dato: 02-11-2005, Nykredit Bank
 429. 69/2005 Indsigelse mod indløsning af checks trods manglende endossement.
  Dato: 15-09-2005, Vestjysk Bank
 430. 95/2005 Spørgsmål om hævninger på konto skete med klagerens samtykke.
  Dato: 15-09-2005, Jyske Bank
 431. 128/2005 Spørgsmål om bortfald af hæftelse for overtræk på konto på grund af psykisk sygdom og usædvanligt hævningsmønster.
  Dato: 15-09-2005, Sparekassen Kronjylland
 432. 107/2005 Indsigelse om manglende rådgivning om etablering af pant.
  Dato: 15-09-2005, Sparekassen Hobro
 433. 344/2004 Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.
  Dato: 08-06-2005, Danske Bank
 434. 18/2005 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med overførsel via Western Union.
  Dato: 08-06-2005, BG Bank (Danske Bank)
 435. 289/2004 Spørgsmål om hæftelse for hævetransaktioner, som klagerne ikke kan vedkende sig. Spørgsmål om uberettiget overførsler via netbank.
  Dato: 08-06-2005, Danske Bank
 436. 31/2005 Spørgsmål om hæftelse for hævetransaktioner, som klageren ikke kan vedkende sig.
  Dato: 10-05-2005, Nordea Bank Danmark
 437. 250/2004 Indsigelse vedrørende udbetaling i henhold til anmodning, der fremtrådte som underskrevet af kontohaver.
  Dato: 22-03-2005, Danske Bank
 438. 241/2004 Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.
  Dato: 09-12-2004, Danske Bank
 439. 231/2004 Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.
  Dato: 09-12-2004, Danske Bank
 440. 238/2004 Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.
  Dato: 09-12-2004, Jyske Bank
 441. 54/2004 Tegning af lånefinansieret livrente for person med negativ skattemæssig indkomst, tab.
  Dato: 19-10-2004, Danske Bank
 442. 174/2004 Spørgsmål om hæftelse for misbrug som følge af passivitet.
  Dato: 19-10-2004, BG Bank (Danske Bank)
 443. 205/2003 Spørgsmål om mangelfuld rådgivning i forbindelse med ejendomshandel
  Dato: 05-10-2004, Lokalbanken i Nordsjælland
 444. 435/2003 Spørgsmål om erstatningsansvar som følge af manglende betaling af bilforsikringspræmie
  Dato: 14-09-2004, Sydbank
 445. 106/2004 Spørgsmål om hæftelse for lån uanset manglende underskrift på gældsbrev.
  Dato: 26-08-2004, Nordea Bank Danmark
 446. 32/2004 Spørgsmål om gyldighed af sekundær håndpantsætning af ejerpantebrev til sikkerhed for tredjemands gæld. Alskyldserklæring. Gammel Gæld.
  Dato: 17-06-2004, Jyske Bank
 447. 1/2004 Spørgsmål om bindende tilsagn om finansiering af låneomlægning og om ansvar i forbindelse med opsigelse af realkreditlån.
  Dato: 03-06-2004, BG Bank (Danske Bank)
 448. 224/2003 Spørgsmål om hæftelse for hævetransaktioner, som klageren ikke kan vedkende sig.
  Dato: 06-04-2004, Nykredit Bank
 449. 419/2003 Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.
  Dato: 03-02-2004, Danske Bank
 450. 215/2003 Spørgsmål om hæftelse for hævetransaktioner, som klageren ikke kan vedkende sig.
  Dato: 17-12-2003, Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn
 451. 323/2003 Spørgsmål om kontant indbetaling i forbindelse med anmod-ning om betalingsformidling.
  Dato: 17-12-2003, Danske Bank
 452. 302/2003 Spørgsmål om hæftelse for hævetransaktioner, som klager-ne ikke kunne vedkende sig.
  Dato: 09-12-2003, Nordjydske Bank, PBS
 453. 153/2003 Rådgivning i forbindelse med køb af investeringsbeviser i Uni-invest e-Business i marts 2000.
  Dato: 09-12-2003, Nordea Bank Danmark
 454. 135/2003 Erstatningskrav i anledning af påstået salg via stråmand.
  Dato: 11-11-2003, BG Bank (Danske Bank)
 455. 26/2003 Rådgivning om oprettelse af lånefinansieret ratepension.
  Dato: 04-11-2003, Nordea Bank Danmark
 456. 78/2003 Spørgsmål om aftalt, at henvendelse skulle ske ved kursfald på enkeltaktier på 10% eller mere.
  Dato: 14-10-2003, Jyske Bank
 457. SD 409/2002 Rådgivning vedr. omlægning af pensionsordning fra ordning i andre selskaber til ordning i indklagede eller med ind-klagedes koncernforbundne selskaber.
  Dato: 30-09-2003, Nordea Bank Danmark
 458. 162/2003 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med indløsning af krydset check.
  Dato: 16-09-2003, Danske Bank
 459. 53/2003 Indklagedes ekspedition i forbindelse med frigivelsen af skødedeponeringskonto.
  Dato: 16-09-2003, Danske Bank
 460. 131/2003 Spørgsmål om investering af kapitalpensionsmidler blev gennemført som aftalt. Krav om erstatning for tab på aktiebaserede investeringsbeviser.
  Dato: 16-09-2003, Sparekassen Kronjylland
 461. 369/2002 Debitering af hævetransaktion i pengeautomat trods påstået manglende udbetaling.
  Dato: 08-07-2003, Morsø Sparekasse, BG Bank (Danske Bank)
 462. 115/2003 Spørgsmål om nedskrivning af kredit var berettiget.
  Dato: 08-07-2003, Roskilde Bank
 463. 112/2003 Indsigelse mod betalingstransaktioner.
  Dato: 08-07-2003, Jyske Bank
 464. 14/2003 Spørgsmål om hæftelse for overtræk på kassekredit opstået ved hævninger foretaget af fuldmagtshaver.
  Dato: 08-07-2003, Forstædernes Bank
 465. 293/2002 Spørgsmål om ansvar for tab på aktieinvesteringer.
  Dato: 12-06-2003, Finansbanken
 466. 292/2002 Spørgsmål om ansvar for tab på aktieinvesteringer.
  Dato: 12-06-2003, Finansbanken
 467. 93/2003 Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.
  Dato: 03-06-2003, BG Bank (Danske Bank)
 468. 476/2002 Spørgsmål om ordre om salg af aktier blev annulleret.
  Dato: 03-06-2003, BG Bank (Danske Bank)
 469. 436/2002 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med misligholdelse af ejendomshandel.
  Dato: 14-05-2003, Lokalbanken Nordsjælland
 470. 338/2002 Indsigelse mod gyldigheden af klagers håndpantsætning af ejerpantebrev.
  Dato: 14-05-2003, Gjerlev-Enslev Sparekasse
 471. 412/2002 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med betalingsoverførsel.
  Dato: 22-04-2003, BG bank
 472. 11/2003 Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.
  Dato: 22-04-2003, Danske Bank
 473. 481/2002 Indsigelse mod betalingstransaktioner.
  Dato: 02-04-2003, Nørresundby Bank
 474. 414/2002 Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende ud-betaling.
  Dato: 02-04-2003, Nordea Bank Danmark
 475. 462/2002 Spørgsmål om manglende gennemførelse af betaling, for hvilken der blev udstedt kvittering.
  Dato: 02-04-2003, Alm. Brand Bank
 476. 333/2002 Indsigelse om udbetaling af et for lille beløb ved hævning.
  Dato: 11-02-2003, BG Bank
 477. 289/2002 Spørgsmål om erstatning, falskindsigelse
  Dato: 23-12-2002, Nordea Bank Danmark
 478. 382/2002 Spørgsmål om kontant indbetaling i forbindelse om anmodning om betalingsformidling.
  Dato: 23-12-2002, Jyske Bank
 479. 314/2002 Debitering af hævetransaktionen trods påstået manglende udbetaling.
  Dato: 23-12-2002, Nordea Bank Danmark
 480. 323/2002 Spørgsmål om hæftelse for hævetransaktioner, som klageren ikke kan vedkende sig. Opsigelse af kassekredit.
  Dato: 23-12-2002, Sydbank
 481. 324/2002 Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling. Opsigelse af indlånskonto med tilknyttet hævekort.
  Dato: 23-12-2002, Arbejdernes Landsbank
 482. 236/2002 Krav om erstatning vedr. rådgivning om placering af indhold af depot.
  Dato: 12-12-2002, Danske Bank
 483. 348/2002 Spørgsmål om udbetalingsdato/udtrædelsesdato.
  Dato: 12-12-2002, BG Bank
 484. 256/2002 Spørgsmål om kaution for realkreditlån. Beregning af rente, årlig nominel rente.
  Dato: 06-12-2002, Nordea Bank Danmark
 485. 189/2002 Spørgsmål om kaution for allerede stiftet gæld.
  Dato: 06-12-2002, Jyske Bank
 486. 285/2002 Spørgsmål om hæftelse for hævetransaktioner som klageren ikke kunne vedkende sig.
  Dato: 06-12-2002, Forstædernes Bank
 487. 165/2002 Spørgsmål om tilsidesættelse af tredjemandspantsætning.
  Dato: 13-11-2002, Fruering-Vitved Sparekasse
 488. 243/2002 Spørgsmål om hæftelse for hævninger, som klageren ikke kan vedkende sig.
  Dato: 13-11-2002, Sydbank
 489. 163/2002 Indsigelse imod hævning på bogkonto i henhold til fuldmagt uden samtidig fraskrivning i bogen.
  Dato: 05-11-2002, Nordea Bank Danmark
 490. 160/2002 Spørgsmål om samtykke til udbetaling fra konto forelå.
  Dato: 02-10-2002, Arbejdernes Landsbank
 491. SD 205/2002 Indsigelse mod stiftelse af garanti.
  Dato: 02-10-2002, Nordea Bank Danmark
 492. 201/2002 Rådgivning i forbindelse med investering i investeringsforeningsbeviser.
  Dato: 10-09-2002, Danske Bank
 493. 353/2001 Indsigelse mod kaution. Gammel gæld. Spørgsmål om ugyldighed som følge af psykisk lidelse.
  Dato: 20-08-2002, Skjern Bank
 494. 136/2002 Spørgsmål om provenu af tredjemands ejendomshandel rettelig skulle have været udbetalt til klageren.
  Dato: 20-08-2002, Arbejdernes Landsbank
 495. 462/2001 Spørgsmål vedrørende ordre om salg af obligationer i henhold til fuldmagt. Spørgsmål om, hvorvidt hævninger på konto med tilknyttet bog skete med frigørende virkning for indklagede.
  Dato: 02-07-2002, Danske Bansk
 496. 402/2001 Rådgivning om anden finansiering til erstatning for sælgerpantebrev.
  Dato: 11-06-2002, Forstædernes Bank
 497. 79/2002 Tegning af livrente, spørgsmål om rådgivning vedrørende fradragsret.
  Dato: 11-06-2002, Nordea Bank Danmark
 498. 119/2002 Døgnboks, tvist om størrelse af indhold af kuvert.
  Dato: 11-06-2002, Nordea Bank Danmark
 499. 108/2002 Indsigelse mod samlevers hævninger
  Dato: 11-06-2002, Sparekassen Farsø
 500. 374/2001 Spørgsmål om indfrielse af lån, der ikke skulle overtages af køber.
  Dato: 06-05-2002, Lån & Spar Bank
 501. 458/2001 Spørgsmål om rådgivning i forbindelse med salg af aktier inden 3 års ejertid.
  Dato: 06-05-2002, Amagerbanken
 502. 296/2001 Spørgsmål om mangelfuld pleje af værdipapirdepot og om indgåelse af stop-loss aftale.
  Dato: 02-04-2002, Jyske Bank
 503. 382/2001 Indsigelse om ugyldighed som følge af manglende orientering om gammel gæld m.v.
  Dato: 14-02-2002, Bjergy-Flade Sparekasse
 504. 369/2001 Overskridelse af 20%-reglen vedrørende placering i aktier udstedt af samme emittent.
  Dato: 14-02-2002, Skjern Bank
 505. 295/2001 Rådgivning i forbindelse med investering i investeringsforeningsbeviser.
  Dato: 31-01-2002, BG Bank
 506. 293/2001 Indløsning af krydset check i henhold til fuldmagt.
  Dato: 14-01-2002, Nordea
 507. 262/2001 Spørgsmål om ansvar for hævninger, som klageren ikke kan vedkende sig.
  Dato: 28-12-2001,
 508. 219/2001 Indsigelse om ugyldighed som følge af kautionisters helbred.
  Dato: 28-12-2001,
 509. 282/2001 Indsigelse mod etablering af lån.
  Dato: 20-12-2001,
 510. 168/2001 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med udarbejdelse af boligberegning.
  Dato: 21-11-2001,
 511. 267/2001 Rådgivning om overførsel af kapitalforsikring til ratepension, jf. pensionsbeskatningslovens § 41.
  Dato: 21-11-2001,
 512. 124/2001 Spørgsmål om hævninger på konto med tilknyttet bog er sket med frigørende virkning for indklagede.
  Dato: 06-11-2001,
 513. 109/2001 Indsigelse mod rådgivning vedrørende investering i aktiebaserede investeringsforeninger.
  Dato: 03-09-2001,
 514. 72/2001 Tilbagesøgning af overskydende skat, som efter skilsmisse blev indsat på fælleskonto.
  Dato: 03-09-2001,
 515. 3/2001 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med udarbejdelse af boligberegning.
  Dato: 27-08-2001,
 516. 60/2001 Spørgsmål om underretning, passivitet.
  Dato: 03-07-2001,
 517. 142/2001 Spørgsmål om ansvar for, at overførsel af beløb til tredje-mands konto skete to gange
  Dato: 03-07-2001,
 518. SD 363/2000 Spørgsmål om ekstinktion af håndpanthavers rettighed.
  Dato: 19-06-2001,
 519. 493/2000 Misbrug af dankort. Passivitet.
  Dato: 19-06-2001,
 520. 450/2000 Finansiering af køb af sommerhus til udlejning
  Dato: 09-05-2001,
 521. 47/2001 Tvist om, hvorvidt aftale om salg af værdipapirer var indgået.
  Dato: 09-05-2001,
 522. 468/2000 Rådgivning vedrørende valg af realkreditbelåning i forbindelse med køb af ejerlejlighed.
  Dato: 19-04-2001,
 523. 476/2000 Spørgsmål vedrørende rådgivning om beskatning i forbindelse med salg af aktier inden for tre års ejertid
  Dato: 13-03-2001,
 524. 353/2000 Spørgsmål om ansvar som følge af pengeinstituts nægtelse af at udbetale fra byggekonto.
  Dato: 20-02-2001,
 525. 250/2000 Spørgsmål om klausulering af konto til indsættelse af erhvervsevnetabserstatning.
  Dato: 29-01-2001,
 526. 223/2000 Tilbagesøgning af betaling i forbindelse udlevering af ejerpantebrev.
  Dato: 29-12-2000,
 527. 190/2000 Underretningspligt vedrørende overtræk på kassekredit ikke iagttaget.
  Dato: 29-12-2000,
 528. 335/2000 Spørgsmål vedrørende rådgivning og beskatning i forbindelse med salg af værdipapirer inden for tre års ejertid.
  Dato: 29-12-2000,
 529. 343/2000 Spørgsmål om bevis for udbetaling.
  Dato: 06-12-2000,
 530. 282/2000 Returnering af checks på grundlag af kontohavers indsigelser om falsk.
  Dato: 06-12-2000,
 531. 253/2000 Spørgsmål om hæftelse for hævetransaktion, som klageren ikke kunne vedkende sig.
  Dato: 06-12-2000,
 532. 186/2000 Spørgsmål om erstatning som følge af manglende effektuering af ordre om køb af aktier.
  Dato: 22-11-2000,
 533. 281/2000 Spørgsmål om ansvar som følge af udbetaling til konkursbo i forbindelse med byggesag.
  Dato: 22-11-2000,
 534. 155/2000 Spørgsmål vedrørende rådgivning om kurssikring ved hjemtagelse af realkreditlån.
  Dato: 06-11-2000,
 535. 152/2000 Rådgivning om finansiering af byggesag, herunder hjemtagelse af forhåndslån.
  Dato: 18-10-2000,
 536. 87/2000 Opdeling af engagement i forbindelse med samlivsophævelse.
  Dato: 04-10-2000,
 537. 357/1999 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med udarbejdelse af boligberegning.
  Dato: 04-10-2000,
 538. 119/2000 Spørgsmål vedrørende rådgivning om beskatning i forbindelse med salg af aktiebeholdning.
  Dato: 04-10-2000,
 539. 109/2000 Spørgsmål om ansvar som følge af tyveri af boksanlæg.
  Dato: 05-09-2000,
 540. 419/1999 Spørgsmål om omstændighederne ved etableringen af sikkerhedsstillelse for ægtefælles engagement. Spørgsmål om fejl i forbindelse med tegning af forsikring.
  Dato: 05-09-2000,
 541. 64/2000 Spørgsmål om ansvar for hævninger, som klageren ikke kan vedkende sig.
  Dato: 26-06-2000,
 542. 427/1999 Spørgsmål om, hvorvidt effekter indlagt i depot var omfattet af pantsætning.
  Dato: 26-06-2000,
 543. 506/1999 Ekspeditionstid ved overførsel af beløb til udenlandsk pengeinstitut.
  Dato: 26-06-2000,
 544. 534/1999 Spørgsmål om bortfald af hæftelse for overtræk på kassekredit på grund af psykisk sygdom og usædvanligt hævningsmønster.
  Dato: 13-06-2000,
 545. 6/2000 Spørgsmål om misbrug, falskindsigelse.
  Dato: 06-06-2000,
 546. 417/1999 Spørgsmål om krav om sikkerhedsstillelse i form af ejerpantebrev var oplyst i forbindelse med tilsagn om mellemfinansiering af købers køb og salg af ejerlejligheder.
  Dato: 06-06-2000,
 547. 494/1999 Rådgivning i forbindelse med salg af værdipapirer i depot tilknyttet kapitalpension.
  Dato: 04-04-2000,
 548. 318/1999 Spørgsmål om gyldigheden af kautionsforpligtelse.
  Dato: 04-04-2000,
 549. 422/1999 Spørgsmål om, hvorvidt ordre om køb af aktier var afgivet.
  Dato: 16-02-2000,
 550. 382/1999 Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.
  Dato: 07-02-2000,
 551. 255/1999 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med optagelse af et kontantlån baseret på 6% obligationer i sommeren 1996.
  Dato: 01-12-1999,
 552. 273/1999 Spørgsmål om tilbud om køb af sælgerpantebrev var ubetinget. Rådgivning om salg af sælgerpantebrev i forbindelse med ejendomshandel.
  Dato: 18-11-1999,
 553. 265/1999 Spørgsmål om anvendelse af provenu fra optaget lån.
  Dato: 18-11-1999,
 554. 192/1999 Deling af indekskontrakt som led i bodeling i forbindelse med skilsmisse.
  Dato: 21-10-1999,
 555. 70/1999 Rådgivning ydet af person, med hvem pengeinstituttet havde indgået formidlingsaftale.
  Dato: 27-09-1999,
 556. 312/1998 Spørgsmål om hævninger på lønkonto skete i strid med rådighedsbegrænsning.
  Dato: 07-09-1999,
 557. 107/1999 Finansiering af ædelstene.
  Dato: 07-09-1999,
 558. 82/1999 Tvist om størrelsen af indsat beløb uanset udstedt kvittering.
  Dato: 16-06-1999,
 559. 359/1998 Indsigelse mod betalingstransaktioner.
  Dato: 16-06-1999,
 560. 80/1999 Spørgsmål om refusion af omkostninger ved etablering af lån.
  Dato: 16-06-1999,
 561. 53/1999 Spørgsmål om bortfald af hæftelse på grund af sindssygdom.
  Dato: 03-06-1999,
 562. 413/1998 Spørgsmål om ansvar for hævninger, som klageren ikke kan vedkende sig.
  Dato: 03-06-1999,
 563. 458/1998 Spørgsmål om bortfald af kautionsforpligtelse.
  Dato: 03-06-1999,
 564. 411/1998 Indsigelse fra tredjemand mod pantsætters ejendomsret til pantet.
  Dato: 06-05-1999,
 565. 422/1998 Spørgsmål om akkordaftale var indgået.
  Dato: 06-05-1999,
 566. 388/1998 Rådgivning vedrørende valg af køberforsikring i forbindelse med ejendomskøb.
  Dato: 12-04-1999,
 567. 356/1998 Rådgivning om kreditorbeskyttelse i forbindelse med udbetaling af kapitalpensionsforsikring til person under konkurs. Spørgsmål om ansvar for overførsel af de udbetalte beløb til konkursboet.
  Dato: 10-03-1999,
 568. 258/1998 Indsigelse vedrørende kaution for tidligere stiftet gæld.
  Dato: 24-02-1999,
 569. 344/1998 Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.
  Dato: 29-01-1999,
 570. 336/1998 Bevis for indbetaling.
  Dato: 29-01-1999,
 571. OF 277/1998 Købers kurssikring i tilfælde, hvor handelen senere blev ophævet.
  Dato: 30-12-1998,
 572. 265/1998 Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.
  Dato: 30-12-1998,
 573. 247/1998 Spørgsmål om, hvorvidt et gældsbrev underskrevet af en ikke dansktalende person var ugyldigt som følge af vildfarelse.
  Dato: 18-12-1998,
 574. 285/1998 Påstand om fjernelse af kontantbeløb.
  Dato: 07-12-1998,
 575. 221/1998 Indsigelse mod kautionsforpligtelse.
  Dato: 20-11-1998,
 576. 276/1998 Afgørelse i fogedsag ikke tillagt retskraft.
  Dato: 20-11-1998,
 577. 124/1998 Omkostninger i forbindelse med etablering af lån, som ikke blev effektueret på grund af pengeinstituttets ophævelse af låneaftalen.
  Dato: 03-11-1998,
 578. 156/1998 Spørgsmål om ansvar for investeringsrådgivning.
  Dato: 19-10-1998,
 579. 77/1998 Bevis for udbetaling.
  Dato: 19-10-1998,
 580. 154/1998 Spørgsmål om ansvar for misbrug mens kortholder var hospitalsindlagt.
  Dato: 19-10-1998,
 581. 72/1998 Spørgsmål om friholdelse for eventuelle tab ved genbetaling til tredjemand, som hævdede at have erhvervet pantebrevet.
  Dato: 14-09-1998,
 582. 137/1998 Bevis for udbetaling.
  Dato: 02-09-1998,
 583. 128/1998 Tvist om nyt lån aftalt hjemtaget ved bestemt kursniveau.
  Dato: 02-09-1998,
 584. 75/1998 Spørgsmål om ophævelse af kapitalpension i utide var aftalt.
  Dato: 02-09-1998,
 585. 79/1998 Spørgsmål om indfrielse af prioriteter, der ikke skulle overtages af køber, samt spørgsmål om kurssikring af samme prioriteter.
  Dato: 02-09-1998,
 586. 9/1998 Indsigelse mod overførsel af beløb fra klagers konto til ægtefælles konto.
  Dato: 16-06-1998,
 587. 68/1998 Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.
  Dato: 20-05-1998,
 588. 465/1997 Rådgivning om lånefinansieret kapitalpension.
  Dato: 20-05-1998,
 589. 438/1997 Overførsel af det sikrede lån til andet pengeinstitut, spørgsmål om bortfald af kaution.
  Dato: 20-04-1998,
 590. 282/1997 Spørgsmål om erstatningsansvar for beskatning af fortjeneste ved salg af aktier.
  Dato: 20-04-1998,
 591. 411/1997 Spørgsmål om ansvar for rådgivning til begunstigede i henhold til forsikring.
  Dato: 20-04-1998,
 592. 373/1997 Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.
  Dato: 14-04-1998,
 593. 293/1997 Rådgivning ved etablering af ratepension. Skat. Omkostninger til revisorbistand.
  Dato: 18-02-1998,
 594. 167/1997 Rådgivning om kurssikring ved skift af realkreditinstitut og ændring af foreslået kontantlån til obligationslån.
  Dato: 26-01-1998,
 595. 342/1997 Indskud på kapitalpension efter indtræden af invaliditet. Beskatning.
  Dato: 23-12-1997,
 596. 341/1997 Bevis for indbetaling ved køb af andelsbevis.
  Dato: 23-12-1997,
 597. 237/1997 Spørgsmål om orientering om kurssikring sket ved skift af realkreditinstitut.
  Dato: 12-12-1997,
 598. 321/1997 Spørgsmål om bortfald af kautionsforpligtelse, skrivelse om restance ikke sendt anbefalet.
  Dato: 12-12-1997,
 599. 179/1997 Spørgsmål om gyldigheden af håndpantsætningserklæring om sekundær pantsætning for tredjemands gæld.
  Dato: 19-11-1997,
 600. 203/1997 Rådgivning om omlægning af obligationsbeholdning.
  Dato: 14-11-1997,
 601. 212/1997 Hævekort. Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.
  Dato: 14-11-1997,
 602. 182/1997 Eurocard, spørgsmål om misbrug.
  Dato: 05-11-1997,
 603. 253/1997 Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.
  Dato: 05-11-1997,
 604. 111/1997 Bevis for indbetaling.
  Dato: 18-09-1997,
 605. 148/1997 Falskindsigelse mod checks trukket på forenings konto. Spørgsmål om forening bundet af forlig.
  Dato: 16-09-1997,
 606. 479/1996 Spørgsmål om erstatningsansvar som følge af medvirken ved senil dements optagelse af lån, hvis provenu udbetaltes til låntagers søn.
  Dato: 27-05-1997,
 607. 224/1996 Spørgsmål om kontant indbetaling i forbindelse med anmodning om betalingsoverførsel.
  Dato: 08-01-1997,
 608. 195/1996 Spørgsmål om erstatning i forbindelse med bortfald af reguleringsklausul og manglende kurssikring.
  Dato: 14-11-1996,
 609. 219/1996 Spørgsmål om ansvar for manglende igangsætning af omprioritering.
  Dato: 11-11-1996,
 610. 165/1996 Tvist i forbindelse med indløsning af check.
  Dato: 11-11-1996,
 611. 189/1996 Spørgsmål om, hvorvidt rådgivning om kurssikring var foretaget.
  Dato: 15-10-1996,
 612. 170/1996 Omlægning af 10% obligationer med udløb 2007 og 2010 til 6% og 5% obligationer med udløb år 2006 og 2026. Spørgsmål om garanti for afkast og kursværdi.
  Dato: 15-10-1996,
 613. OF 77/1996 Spørgsmål om, hvorvidt der for den ene af to debitorer var etableret et kautions- eller kautionslignende forhold. Spørgsmål om, hvorvidt der var givet underretning i henhold til BSL § 41 til den pågældende og til to kautionister, og om betydningen af manglende underretning.
  Dato: 15-10-1996,
 614. 175/1996 Rådgivning om konsekvenser af ophævelse af boligsparekontrakt.
  Dato: 15-10-1996,
 615. 179/1996 Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.
  Dato: 03-10-1996,
 616. 82/1996 Spørgsmål om rådgivning om kurssikring foretaget.
  Dato: 03-10-1996,
 617. 178/1996 Spørgsmål om kurssikring i forbindelse med indfrielse af realkreditlån.
  Dato: 03-10-1996,
 618. 167/1996 Rådgivning om beskatning af kursgevinst (3-årsreglen).
  Dato: 30-09-1996,
 619. 46/1996 Frigivelse af deponeret beløb.
  Dato: 30-09-1996,
 620. 112/1996 Spørgsmål om erstatning for renteomkostninger i forbindelse med omprioriteringssag og tab som følge af manglende kurssikring.
  Dato: 30-09-1996,
 621. 292/1995 Spørgsmål om ansvar for reduceret salgsprovenu som følge af kursfald. Ekspedition af lånehjemtagelse. Afvisning, bevis.
  Dato: 16-09-1996,
 622. 476/1995 Bl.a. spørgsmål om, hvorvidt indklagede har rådgivet om lånegrænser for lån i landbrugsejendom. Afvisning, bevis.
  Dato: 16-09-1996,
 623. 432/1995 Investeringsrådgivning. Spørgsmål om ansvar for investering i lange, lavt forrentede obligationer ca. 8 måneder før emigration. Afvisning.
  Dato: 09-09-1996,
 624. 71/1996 Spørgsmål om anmodning om betalingsoverførsel måtte anses for tilbagekaldt. Ekspedition af betalingsoverførsel trods manglende anførsel af kontonummer og utilstrækkelig dækning.
  Dato: 09-09-1996,
 625. 94/1996 Spørgsmål om godtgørelse for debitering af beløb til dækning af klagerens varekøb i dagligvarebutik.
  Dato: 09-09-1996,
 626. 428/1995 Rådgivning vedrørende kurssikring og kursrisiko for sælger i forbindelse med ejendomshandel.
  Dato: 29-08-1996,
 627. 602/1995 Rådgivning om kurssikring af lån, der skulle indfries i forbindelse med ejendomshandel.
  Dato: 29-08-1996,
 628. 559/1995 Spørgsmål om kurssikring.
  Dato: 29-08-1996,
 629. 26/1996 Spørgsmål om indklagede rådgav om konsekvenser ved ophævelse af kapitalpensionskonto i utide.
  Dato: 29-08-1996,
 630. 27/1996 Spørgsmål om misbrug i forbindelse med 67 hævninger foretaget over 14 måneder.
  Dato: 29-08-1996,
 631. 472/1995 Indsigelse mod depoters indhold.
  Dato: 28-06-1996,
 632. 586/1995 Spørgsmål om misbrug, falskindsigelse.
  Dato: 28-06-1996,
 633. 611/1995 Spørgsmål om berettiget udbetaling fra konto.
  Dato: 28-06-1996,
 634. 527/1995 Spørgsmål, om der var indgået aftale om ophør af budgetkonto.
  Dato: 11-06-1996,
 635. 546/1995 Rådgivning om kurssikring af lån, der skulle indfries.
  Dato: 11-06-1996,
 636. 222/1995 Køb af aktier og indskud af ansvarlig lånekapital i investeringsaktieselskab, trepartsforhold. Kreditaftaleloven. Bevis, afvisning.
  Dato: 08-01-1996,
 637. 615/1994 Indsigelse om forældelse.
  Dato: 16-11-1995,
 638. 660/1994 Realkreditbelåning, ekspeditionstid. Afvisning, bevis.
  Dato: 16-11-1995,
 639. 806/1994 Misbrug af dankort.
  Dato: 17-07-1995,
 640. 487/1994 Køb af aktier i investeringsaktieselskab. Trepartsforhold.
  Dato: 29-06-1995,
 641. 211/1994 Køb af aktier og indskud af ansvarlig lånekapital i investeringsaktieselskab, trepartsforhold. Kreditkøbsloven.
  Dato: 29-06-1995,
 642. 403/1994 Rådgivning vedrørende kurssikring. Ekspeditionstid.
  Dato: 31-05-1995,
 643. 571/1994 Spørgsmål om kontant indbetaling i forbindelse med anmodning om betalingsoverførsel.
  Dato: 27-04-1995,
 644. 455/1994 Tidspunkt for hjemtagelse af kreditforeningslån til om- og tilbygning.
  Dato: 15-02-1995,
 645. 437/1994 Realkreditbelåning, kurssikring af ejerskiftelån.
  Dato: 31-01-1995,
 646. 269/1994 Realkreditbelåning, differencerente. Afvisning, bevis.
  Dato: 30-12-1994,
 647. 242/1994 Dankort. Spørgsmål om, hvorvidt der foreligger misbrug.
  Dato: 14-12-1994,
 648. 201/1994 Tidspunkt for opsigelse af eksisterende lån.
  Dato: 30-11-1994,
 649. 233/1994 VISAdankort, notaløsning, spørgsmål om misbrug.
  Dato: 21-11-1994,
 650. 310/1994 Værdipapirer, formuestyring, investering med henblik på udnyttelse af realiseret skattemæssigt underskud.
  Dato: 21-11-1994,
 651. 638/1993 Udlandslån, indfrielse m.v.
  Dato: 14-11-1994,
 652. 117/1994 Forsinket betaling til Spanien.
  Dato: 14-11-1994,
 653. 219/1994 Omprioritering, aftale om hjemtagelsestidspunkt.
  Dato: 04-10-1994,
 654. 84/1994 Lønkonto, bevis for udbetaling.
  Dato: 04-10-1994,
 655. 89/1994 Dankort. Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.
  Dato: 31-08-1994,
 656. 408/1993 Kaution, hæftelse, underretning.
  Dato: 22-08-1994,
 657. 612/1993 Omprioritering. Kursfastsættelse. Rådgivning. Ansvar for oplysninger fra realkreditinstitut.
  Dato: 12-07-1994,
 658. OF 613/1992 Falske checks. Tilbageførsel af honorerede checks. Bevis.
  Dato: 12-07-1994,
 659. 27/1993 Lån til investering i selskab med henblik på valutahandel m.v. Erstatningsansvar. Bevis.
  Dato: 29-06-1994,
 660. 54/1993 Lån til investering i selskab med henblik på valutahandel m.v. Erstatningsansvar. Bevis.
  Dato: 29-06-1994,
 661. 443/1993 Værdipapirer, køb af obligationer udstedt af pengeinstitut (ansvarlig kapital). Ankenævnets kompetence, konkurs.
  Dato: 29-06-1994,
 662. 72/1994 Rådgivning, investeringsprojekt. Bevis.
  Dato: 29-06-1994,
 663. 8/1994 Løsøreejerpantebrev. Aflysning. Godtgørelse af stempel.
  Dato: 16-06-1994,
 664. 671/1993 Køb af aktier og indskud af ansvarlig lånekapital i investeringsaktieselskab, trepartsforhold. Kreditkøbsloven. Bevis, afvisning.
  Dato: 16-06-1994,
 665. 628/1993 Kaution. Underretning. Retskraftig dom. Bevis.
  Dato: 03-06-1994,
 666. 316/1993 Forsikring, ophør af låneforsikring.
  Dato: 18-05-1994,
 667. 553/1993 Omprioritering. Opgørelse af nettoprovenu, omkostninger.
  Dato: 18-05-1994,
 668. OF 480/1993 Dankort. Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.
  Dato: 15-04-1994,
 669. 291/1993 Dankort, misbrug.
  Dato: 15-04-1994,
 670. 203/1993 Kaution, ugyldighed. Misligholdt gæld.
  Dato: 15-04-1994,
 671. 341/1993 Omprioritering, rådgivning om kurssikring, ekspeditionstid.
  Dato: 23-03-1994,
 672. 596/1993 Kaution. Manglende underretning. Afvisning. Bevis.
  Dato: 10-03-1994,
 673. 401/1993 Kaution, gammel gæld, oplysningspligt.
  Dato: 31-01-1994,
 674. 325/1993 Realisation af pant. Bil, pantebrev. Delvist afvist jf. § 7.
  Dato: 21-12-1993,
 675. 322/1993 Check, falsk.
  Dato: 20-12-1993,
 676. 157/1993 Udlån, bevilling. Pant, håndpantsætning.
  Dato: 09-12-1993,
 677. 292/1993 Dankort, misbrug.
  Dato: 09-12-1993,
 678. 473/1993 Køb af aktier og indskud af ansvarlig lånekapital i investeringsaktieselskab, trepartsforhold. Kreditkøbsloven.
  Dato: 30-11-1993,
 679. 241/1993 Køb af aktier og indskud af ansvarlig lånekapital i investeringsaktieselskab, trepartsforhold. Kreditkøbsloven.
  Dato: 30-11-1993,
 680. 301/1993 Udlån, stiftelse.
  Dato: 12-11-1993,
 681. 238/1993 Værdipapirer, aktieombytning.
  Dato: 22-10-1993,
 682. 100/1993 Valutaterminsforretninger.
  Dato: 29-09-1993,
 683. 555/1992 Bog, frigørende udbetaling.
  Dato: 20-09-1993,
 684. 643/1992 Værdipapirer, futures, optioner.
  Dato: 20-09-1993,
 685. 77/1993 Værdipapirer, skilsmisse, erstatning.
  Dato: 25-08-1993,
 686. 6/1993 Døgnboks, indlevering af kassette.
  Dato: 27-07-1993,
 687. 626/1992 Udlån, overførsel af ydelser, aftale.
  Dato: 23-07-1993,
 688. 205/1992 Omprioritering.
  Dato: 18-06-1993,
 689. OF 649/1992 Kaution, stiftelse.
  Dato: 08-06-1993,
 690. OF 592/1992 Dankort, misbrug, rettidig meddelelse om bortkomst.
  Dato: 28-05-1993,
 691. 667/1992 Værdipapirer, køb, bevis.
  Dato: 28-05-1993,
 692. 496/1992 Kaution, omfang. Gammel gæld.
  Dato: 17-05-1993,
 693. 542/1992 Værdipapirhandel, limitering.
  Dato: 12-03-1993,
 694. 515/1992 Udlån, hæftelse.
  Dato: 12-03-1993,
 695. 470/1992 Konto, hævning af beløb, fejlekspedition.
  Dato: 05-03-1993,
 696. 44/1992 Omprioritering, rådgivning.
  Dato: 05-03-1993,
 697. 326/1992 Kassekredit, dispositionsadgang efter separation.
  Dato: 19-02-1993,
 698. 400/1992 Pantebrev, kvittering. Bevis.
  Dato: 19-02-1993,
 699. 228/1992 Kaution. Stiftelse.
  Dato: 19-02-1993,
 700. 405/1992 Kaution underretning.
  Dato: 19-02-1993,
 701. 431/1992 Størrelse af indbetaling.
  Dato: 05-02-1993,
 702. 451/1992 Annullering af overførsel, gebyr.
  Dato: 05-02-1993,
 703. 392/1992 Kapitalpension, overførsel. Pensionsbeskatningslovens § 42. Rådgivning.
  Dato: 30-12-1992,
 704. 161/1992 Værdipapirer, indgåelse af aftale.
  Dato: 18-12-1992,
 705. 404/1992 Døgnboks, indlevering af kassette.
  Dato: 16-12-1992,
 706. 370/1992 Kaution, underretning. Afvisning, bevis.
  Dato: 16-12-1992,
 707. 258/1992 Kaution, kassekredit, overtræk.
  Dato: 16-12-1992,
 708. OF 288/1992 Pantebrev, depot, undladelse af at tinglyse ændret adresse for kreditor m.m.
  Dato: 08-12-1992,
 709. 341/1992 Kaution, gammel gæld.
  Dato: 06-11-1992,
 710. 348/1992 Udlån, rådgivning.
  Dato: 06-11-1992,
 711. 262/1992 Udlån, rente.
  Dato: 26-10-1992,
 712. 118/1992 Rådgivning, boligberegning.
  Dato: 21-10-1992,
 713. 88/1992 Værdipapirer, formuestyring.
  Dato: 21-10-1992,
 714. 127/1992 Udlån, påtagelse af hæftelse som meddebitor.
  Dato: 25-09-1992,
 715. 25/1992 Kapitalpension, rådgivning.
  Dato: 16-09-1992,
 716. 31/1992 Dankort, tilbageførsel af hævning - Sagsomkostninger.
  Dato: 12-08-1992,
 717. 228/1991 Dankort, misbrug. Afvisning, bevis.
  Dato: 12-08-1992,
 718. 627/1991 Fejlekspedition. Erstatningsansvar. Afvisning, bevis.
  Dato: 12-08-1992,
 719. 611/1991 Bog, frigørende udbetaling.
  Dato: 09-07-1992,
 720. 438/1991 Omprioritering. Erstatning.
  Dato: 25-06-1992,
 721. OF 626/1991 Valuta, veksling.
  Dato: 15-06-1992,
 722. 562/1991 Modregning i livsforsikringssum tilknyttet kapitalpension.
  Dato: 22-05-1992,
 723. 421/1991 Betalingsservice, undladelse af betaling af arbejdsløshedskassekkontingent.
  Dato: 22-05-1992,
 724. 5/1992 Rådgivning, erstatning.
  Dato: 22-05-1992,
 725. 599/1991 Check, falsk, passivitet. Bevis.
  Dato: 22-05-1992,
 726. 590/1991 Kaution, stiftelse, indfrielse.
  Dato: 24-04-1992,
 727. OF 578/1991 Værdipapirer, anbefaling om køb af udenlandske aktier.
  Dato: 24-04-1992,
 728. 623/1991 Værdipapirer. Rådgivning. Afvisning, bevis.
  Dato: 14-04-1992,
 729. 557/1991 Rådgivning, pension.
  Dato: 14-04-1992,
 730. 487/1991 Værdipapirer, aftale om salg.
  Dato: 14-04-1992,
 731. 542/1991 Afregningskurs ved køb og salg af værdipapirer.
  Dato: 03-04-1992,
 732. 461/1991 Bog, tidspunkt for spærring, bevis.
  Dato: 03-04-1992,
 733. 460/1991 Indekskontrakter, ophævelse.
  Dato: 19-03-1992,
 734. 367/1990 Obligationsterminsforretninger, ophør. Afvisning, bevis.
  Dato: 19-03-1992,
 735. 496/1991 Værdipapirer.
  Dato: 19-03-1992,
 736. 434/1991 Visa/dankort, misbrug.
  Dato: 19-03-1992,
 737. 528/1991 Formuepleje.
  Dato: 07-02-1992,
 738. 256/1991 Indløsning af krydset check.
  Dato: 07-02-1992,
 739. 436/1991 Betalingsformidling. Afvisning, bevis.
  Dato: 07-02-1992,
 740. 113/1991 Rådgivning, kundeforhold.
  Dato: 19-12-1991,
 741. 364/1991 Afregningskurs ved køb og salg af værdipapirer. Afvisning
  Dato: 19-12-1991,
 742. 168/1991 Kontooplysninger. Afvisning, bevis.
  Dato: 19-12-1991,
 743. 216/1991 Dankort, misbrug.
  Dato: 22-11-1991,
 744. 305/1991 Værdipapirer, køb, salg. Erstatning.
  Dato: 20-11-1991,
 745. 174/1991 Bog, frigørende udbetaling. Rådgivning.
  Dato: 12-11-1991,
 746. 247/1991 Tredjemandspantsætning.
  Dato: 12-11-1991,
 747. 298/1991 Budgetkonto, overtræk. Forrentning af indestående.
  Dato: 21-10-1991,
 748. 207/1991 Bog, frigørende udbetaling.
  Dato: 21-10-1991,
 749. 185/1991 Modregning.
  Dato: 07-10-1991,
 750. 217/1991 Udlån, hæftelse.
  Dato: 20-09-1991,
 751. 258/1991 Tvangsauktion, afværgelse.
  Dato: 20-09-1991,
 752. 90/1990 Kaution.
  Dato: 28-08-1991,
 753. 72/1991 Dankort, misbrug.
  Dato: 28-08-1991,
 754. 98/1990 Kaution.
  Dato: 28-08-1991,
 755. 141/1991 Værdipapirer, afregningskurs.
  Dato: 14-08-1991,
 756. 89/1991 Udlån, aftale om henstand.
  Dato: 14-08-1991,
 757. 153/1991 Selvpensioneringskonto. Ophævelse. Modregning.
  Dato: 02-07-1991,
 758. 144/1991 Værdipapirer, køb.
  Dato: 17-06-1991,
 759. 306/1990 Kaution. Omfang.
  Dato: 06-05-1991,
 760. 472/1990 Håndpantsætning, stiftelse.
  Dato: 06-05-1991,
 761. 525/1990 Kaution, bevisuegnet.
  Dato: 06-05-1991,
 762. 502/1990 Dankort, misbrug. Bevis vedrørende tidspunkt for meddelelse om bortkomst.
  Dato: 06-05-1991,
 763. 400/1990 Kaution, stiftelse.
  Dato: 05-04-1991,
 764. 514/1990 Udlån, hæftelse. Fælleslån.
  Dato: 05-04-1991,
 765. 349/1990 Bogløs konto, udbetaling.
  Dato: 05-04-1991,
 766. 487/1990 Indlån. Fuldmagt ved hævning.
  Dato: 06-03-1991,
 767. 262/1990 Valutaterminsforretninger.
  Dato: 06-03-1991,
 768. 387/1990 Dankort, misbrug. Bevis vedrørende tidspunkt for meddelelse om bortkomst.
  Dato: 12-02-1991,
 769. 361/1990 Udbetaling fra kapitalbevis (ansvarlig indskudskapital) med frigørende virkning.
  Dato: 12-02-1991,
 770. 344/1990 Formuestyring.
  Dato: 25-01-1991,
 771. 16/1990 Pantebreve, køb. Rådgivning.
  Dato: 13-12-1990,
 772. 442/1989 Pant, omfang.
  Dato: 16-11-1990,
 773. 177/1990 Formuestyring.
  Dato: 25-10-1990,
 774. 185/1990 Værdipapirer, rådgivning.
  Dato: 25-10-1990,
 775. 235/1990 Værdipapirer. Salg.
  Dato: 25-10-1990,
 776. 38/1990 Værdipapirer, formuestyring, terminshandel.
  Dato: 19-09-1990,
 777. 204/1990 Kapitalpension, ophør.
  Dato: 19-09-1990,
 778. 126/1990 Overførsel af beløb fra lånekonto til kassekredit.
  Dato: 27-08-1990,
 779. 198/1990 Kaution. Stiftelse. Forudsætning om lånets anvendelse.
  Dato: 27-08-1990,
 780. 165/1990 Pant. Udlæg for ombygningsudgifter. Afvisning bevis.
  Dato: 09-08-1990,
 781. 151/1990 Dankort, misbrug.
  Dato: 09-08-1990,
 782. 120/1990 Pantebreve, tvangsauktion.
  Dato: 06-07-1990,
 783. 60/1990 Gebyr for afvisning af dankortbetaling. Salg af aktiepost.
  Dato: 25-06-1990,
 784. 40/1990 Udlån, hæftelse, rentefradrag.
  Dato: 25-06-1990,
 785. 382/1989 Kaution. Stiftelse. Ældre gæld. Forudsætninger i øvrigt.
  Dato: 28-05-1990,
 786. 497/1989 Check, indløsning.
  Dato: 17-05-1990,
 787. 9/1990 Kurskontrakter. Rådgivning, stempel.
  Dato: 17-05-1990,
 788. 18/1990 Checks, indløsning af krydset check.
  Dato: 30-04-1990,
 789. 421/1989 Kaution. Stiftelse. Ældre gæld.
  Dato: 30-04-1990,
 790. 498/1989 Værdipapirer, formuestyring, terminsforretninger.
  Dato: 30-04-1990,
 791. 57/1990 Ejendomsret til aktiv efter bodeling.
  Dato: 30-04-1990,
 792. 460/1989 Børneopsparingskonto.
  Dato: 17-04-1990,
 793. 447/1989 Depot, overførsel.
  Dato: 17-04-1990,
 794. 475/1989 Salg af investeringsbeviser, skat, rådgivning, bevis.
  Dato: 26-03-1990,
 795. 490/1989 Kapitalpension, manglende indbetaling.
  Dato: 13-03-1990,
 796. 275/1989 Anvendelse af provenu ved salg af ejendom i sameje.
  Dato: 16-02-1990,
 797. 28/1989 Udlandslån. Passivitet. Bevis. Inkasso.
  Dato: 31-01-1990,
 798. 363/1989 Kaution.
  Dato: 20-12-1989,
 799. 14/1989 Bevis. Afvisning.
  Dato: 20-12-1989,
 800. 338/1989 Finansiering af diamantkøb. Kreditkøbslovens § 1, stk. 2, nr. 2. Bevis. Afvisning.
  Dato: 17-11-1989,
 801. OF 255/1989 Kaution. Hæftelse efter frivillig akkord.
  Dato: 18-10-1989,
 802. 189/1989 Dispositioner over provenu af realkreditlån.
  Dato: 18-10-1989,
 803. 280/1989 Bevis for udbetaling trods manglende kvittering.
  Dato: 18-10-1989,
 804. 234/1989 Byggelån.
  Dato: 03-10-1989,
 805. 217/1989 Kaution, underretning.
  Dato: 28-08-1989,
 806. 206/1989 Terminsforretning.
  Dato: 28-08-1989,
 807. 223/1989 Indfrielse af pantebreve.
  Dato: 28-08-1989,
 808. 214/1989 Investering, rådgivning.
  Dato: 28-08-1989,
 809. 47/1989 Afregningskurs ved køb af obligationer.
  Dato: 23-08-1989,
 810. 153/1989 Hæftelse for medarbejders svigagtige dispositioner. Afvisning.
  Dato: 29-06-1989,
 811. 143/1989 Byggesag.
  Dato: 29-06-1989,
 812. 206/1988 Kurssikring af ejerskiftelån.
  Dato: 06-06-1989,
 813. 189/1988 Kaution, Akupunkturklinik. Afvisning.
  Dato: 08-05-1989,
 814. OF 87/1989 Kaution.
  Dato: 25-04-1989,
 815. 170/1988 Kaution. Omfang. Afvisning.
  Dato: 12-04-1989,
 816. 14/1988 Tredjemandspant.
  Dato: 12-04-1989,
 817. 149/1988 Aftale om omprioritering. Afvisning.
  Dato: 20-03-1989,
 818. 1/1989 Kaution. Afvisning.
  Dato: 09-03-1989,
 819. 257/1988 Puljepension. Tilsidesættelse af vilkår om investering i afgiftsfri papirer. Afvisning for så vidt angår tab.
  Dato: 09-03-1989,
 820. 216/1988 Kaution.
  Dato: 02-02-1989,
 821. 21/1988 Lånetilsagn, sikkerhedsstillelse. Erstatning. Afvisning.
  Dato: 02-02-1989,
 822. 63/1988 Kaution.
  Dato: 02-02-1989,
 823. 118/1988 Byggelån, sikringskonti.
  Dato: 22-12-1988,
 824. 87/1988 Terminsforretning.
  Dato: 22-12-1988,
 825. 141/1988 Indfrielse af pantebrev.
  Dato: 22-12-1988,
 826. 92/1988 Udlånsaftale. Ugyldighed. Bevis. Afvisning.
  Dato: 28-11-1988,

- domstol § 5, stk. 1, litra e
- erhvervsforhold § 2, stk. 3 og 4
- klage tidligere behandlet
- kundeforhold § 2, stk. 3
- manglende fuldmagt
- tvist § 5, stk. 3, nr. 2
- udenlandske pengeinstitutter § 2, stk. 1/ § 5, stk. 2
- øvrige spørgsmål

Akkord
Arrest