Emneregister
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Æ Ø Alle

U
Udbetaling
Udbytte
Udbytte
Uddannelsesopsparing
Udlæg
Udlæg
Udlån
- bodeling, samlivsophævelse

 1. 103/2019 Krav om opdeling og nedskrivning af gæld samt krav om afdragsordning.
  Dato: 16-09-2019, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 2. 393/2018 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med skilsmisse og omlægning af lån, indsigelse om uansvarlig långivning m.v.
  Dato: 20-08-2019, Handelsbanken
  Pengeinstitutter
 3. 232/2018 Indsigelse mod hæftelse for restgæld på boliglån efter underskudssalg fast ejendom
  Dato: 22-05-2019, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 4. 19/2019 Indsigelse mod hæftelse for hævninger på fælles kassekredit efter samlivsophævelse/separation.
  Dato: 22-05-2019, Basisbank
  Pengeinstitutter
 5. 351/2018 Indsigelse mod manglende forlængelse af midlertidig boligkredit til renovering af ejendom efter samlivsophævelse.
  Dato: 30-04-2019, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 6. 213/2018 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med salg af fælles ejendom på tvangsauktion i forbindelse med ægtefælleskifte. Spørgsmål om hæftelse for restgæld på fælles prioritetslån, der blev dækket delvis på auktionen.
  Dato: 25-01-2019, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 7. 308/2017 Indsigelse om mangelfuld rådgivning og uansvarlig långivning i forbindelse med overdragelse af fælles ejendom og bil til klageren ved bodeling. Krav om nedskrivning af gæld.
  Dato: 29-11-2018, Handelsbanken
  Pengeinstitutter
 8. 37/2018 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med overtagelse af ejendom efter skilsmisse.
  Dato: 21-08-2018, Den Jyske Sparekasse
  Pengeinstitutter
 9. 29/2018 Krav om erstatning begrundet i mangelfuld rådgivning i forbindelse med overtagelse af en fælles fast ejendom som eneejer og et fælles realkreditlån i ejendommen som enedebitor.
  Dato: 21-08-2018, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 10. 288/2017 Indsigelse mod solidarisk hæftelse
  Dato: 26-06-2018, Ekspres Bank
  Pengeinstitutter
 11. 317/2017 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med overdragelse af fælles ejendom til klagerens tidligere ægtefælle og fordeling af gæld ved bodeling. Krav om nedskrivning af lån og om rentenedsættelse.
  Dato: 24-05-2018, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 12. 273/2017 Spørgsmål om bindende løfte om opdeling af et fælles lån med to debitorer efter deres salg af en fast ejendom
  Dato: 02-03-2018, Sydbank
  Pengeinstitutter
 13. 233/2017 Krav om opdeling af fælles gæld.
  Dato: 01-02-2018, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 14. 198/2017 Indsigelse mod hæftelse for fælles lån begrundet i frigivelse af meddebitor
  Dato: 27-09-2017, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 15. 29/2017 Indsigelse mod kaution for fælles gæld efter skilsmisse og håndtering af salg af pantsat bil.
  Dato: 04-07-2017, Den Jyske Sparekasse
  Pengeinstitutter
 16. 310/2016 Indsigelse mod gæld i henhold til fælles lån.
  Dato: 04-07-2017, Sydbank
  Pengeinstitutter
 17. 47/2017 Krav om nedskrivning og opdeling af fælles gæld på forbrugslån samt nedsættelse af renten
  Dato: 04-07-2017, Ikano Bank
  Pengeinstitutter
 18. 368/2016 Krav om nedskrivning af fælles gæld. Indsigelse mod anvendelse af låneprovenu i 2011 til inddækning af daværende ægtefælles overtræk
  Dato: 23-05-2017, Sparekassen Vendsyssel
  Pengeinstitutter
 19. 302/2015 Indsigelse mod inkasso begrundet i aftale om, at fælleslån ifølge aftale skulle afvikles af tidligere ægtefælle, samt indsigelse mod afslag på billån.
  Dato: 05-05-2017, Santander Consumer Bank
  Pengeinstitutter
 20. 208/2016 Krav om frigivelse som meddebitor på lån begrundet i løfte
  Dato: 24-01-2017, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 21. 279/2016 Nedsættelse af meddebitors hæftelse for fælleslån og frigivelse af et af meddebitor stillet pant for lånet.
  Dato: 10-01-2017, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 22. 174/2015 Indsigelse mod hæftelse for hævninger på klagerens kredit og på en fælles budgetkonto efter separation og efterfølgende bodeling.
  Dato: 17-11-2016, Frøs Herreds Sparekasse
  Pengeinstitutter
 23. 97/2016 Indsigelse vedrørende fordeling af gæld, herunder pant, i forbindelse med bodeling.
  Dato: 07-09-2016, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 24. 379/2015 Indsigelse om udnyttelse af fortrydelsesret.
  Dato: 15-04-2016, vestjyskBANK
  Pengeinstitutter
 25. 12/2015 Spørgsmål vedrørende opdeling af engagement i forbindelse med skilsmisse samt spørgsmål vedrørende rådgivning om kaution for realkreditlån.
  Dato: 15-04-2016, vestjyskBANK
  Pengeinstitutter
 26. 263/2013 Indsigelser vedrørene opgørelse af misligholdt engagement i forbindelse med bodeling.
  Dato: 10-02-2016, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 27. 86/2015 Krav om opdeling af fælles gæld.
  Dato: 11-11-2015, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 28. 189/2014 Indsigelse mod hæftelse for gæld på konti, der overgik til inkasso i 2002.
  Dato: 14-09-2015, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 29. 335/2014 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse overtagelse og finansiering af ejendom efter samlivsophævelse.
  Dato: 01-07-2015, Totalbanken
  Pengeinstitutter
 30. 349/2014 Kompensation for indirekte hæftelse i forbindelse med bodeling for kassekredit optaget af eksmand efter samlivsophævelse.
  Dato: 30-04-2015, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 31. 66/2014 Indsigelse mod kaution for realkreditlån i forbindelse med opdeling af gæld ved skilsmisse. Indsigelse om misforhold til kautionistens økonomi.
  Dato: 04-12-2014, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 32. 25/2014 Krav om rentestop og opdeling eller nedsættelse af gæld
  Dato: 30-06-2014, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 33. 38/2014 Krav om eftergivelse eller nedsættelse af gæld
  Dato: 28-05-2014, Sparekassen Faaborg
  Pengeinstitutter
 34. 207/2013 Indsigelse mod hæftelse for hævninger/overtræk på fælles kassekredit efter samlivsophævelse
  Dato: 09-05-2014, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 35. 266/2013 Krav om eftergivelse af renter, opdeling af gæld og saldokvittering
  Dato: 27-02-2014, Nørresundby Bank
  Pengeinstitutter
 36. 135/2013 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med kaution ved opdeling af fælles realkreditlån
  Dato: 04-10-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 37. 502/2012 Spørgsmål om opdeling af fælles lån i forbindelse med separation/skilsmisse
  Dato: 20-03-2013, Lollands Bank
  Pengeinstitutter
 38. 66/2012 Krav om opdeling og afvikling af fælles gæld m.v.
  Dato: 22-02-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 39. 234/2012 Indsigelse mod hæftelse som meddebitor på et lån til nu fraskilt ægtefælle
  Dato: 13-02-2013, Danske Andelskassers Bank (Andelskassen Fyn)
  Pengeinstitutter
 40. 109/2012 Indsigelse mod transaktioner på fælleskonti efter samlivsophævelse
  Dato: 15-01-2013, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 41. 122/2012 Krav om erstatning for værdiforringelse af dødsbo efter ægtefælle som følge af kredit ydet af banken til ægtefællen i forbindelse med forestående separation
  Dato: 13-11-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 42. 561/2011 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med finansiering af køb og renovering af ejendom, herunder for manglende betaling af håndværkere via byggekredit. Indsigelse om at banken alene rettede sit krav vedrørende fællesgæld mod klageren og ikke tillige mod klagerens tidligere samlever
  Dato: 24-10-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 43. OF 842/2010 Spørgsmål om hæftelse for fælles gæld efter samlivsophævelse. Krav om erstatning for forringelse af fællesbo. Afslag på ansøgning om kredit
  Dato: 26-06-2012, Andelskassen Varde
  Pengeinstitutter
 44. 411/2011 Afvikling af gæld. Rentekompensation. Indsigelse mod gebyr for sagsbehandling m.m. i forbindelse med separation/skilsmisse
  Dato: 11-06-2012, Broager Sparekasse
  Pengeinstitutter
 45. 435/2011 Krav om frafald af pantesikkerhed for tidligere fælles gæld, der ved opdeling efter samlivsophævelse blev overtaget af tidligere samlever
  Dato: 23-05-2012, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 46. 523/2010 Indsigelse mod dispositioner i forbindelse med finansiering med henblik på overdragelse af fælles fast ejendom til frasepareret ægtefælle
  Dato: 15-05-2012, Totalbanken
  Pengeinstitutter
 47. 185/2011 Indsigelse mod långivning. Krav om opdeling og afvikling af fælles gæld m.v.
  Dato: 04-04-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 48. 628/2010 Indsigelse mod gæld i henhold til fælles lån.
  Dato: 21-03-2012, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 49. 650/2010 Spørgsmål om banken handlede ansvarspådragende i forbindelse med udlevering af ejerpantebrev uden samtidig indfrielse af andelslån.
  Dato: 09-11-2011, Basisbank
  Pengeinstitutter
 50. 440/2010 Spørgsmål om ansvar for manglende omlægning af banklån til realkreditlån i forbindelse med klagerens forsøg på at sælge sin faste ejendom.
  Dato: 07-10-2011, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 51. 468/2010 Indsigelse om gensidig kaution ved opdeling af fælles gæld.
  Dato: 30-09-2011, Sparekassen Østjylland
  Pengeinstitutter
 52. 97/2010 Spørgsmål i forbindelse med opdeling af fælles gæld.
  Dato: 14-03-2011, Andelskassen Østjylland
  Pengeinstitutter
 53. 928/2009 Spørgsmål om hæftelse for fælles billån i forbindelse med samlivsophævelse, herunder spørgsmål vedrørende bilens værdi.
  Dato: 09-11-2010, DiBa Bank
  Pengeinstitutter
 54. 568/2008 Indsigelse mod hæftelse for fællesgæld efter samlivsophævelse begrundet i manglende underretning om udeblevne betalinger.
  Dato: 03-11-2010, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 55. 864/2009 Indsigelse mod krav om kaution i forbindelse med opdeling af fælles gæld. Videregivelse af beskyttet e-mailadresse.
  Dato: 30-06-2010, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 56. 583/2009 Indsigelse mod hævninger og opgørelse af mellemværende i forbindelse med samlivsophævelse. Kontoudskrifter.
  Dato: 30-06-2010, Middelfart Sparekasse
  Pengeinstitutter
 57. 46/2009 Spørgsmål vedrørende opdeling af gæld på boligsalgskredit i forbindelse med salg af fællesejet ejerlejlighed.
  Dato: 29-09-2009, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 58. 282/2007 Spørgsmål vedrørende deling af fællesengagement ved skilsmisse.
  Dato: 27-02-2008, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 59. IF 33/2007 Indsigelse mod hæftelse for lån, for hvilket der ikke var underskrevet et lånedokument. Indsigelse mod renteudgift begrundet i manglende anvendelse af deponeret købesum til indfrielse af hæftelser ved salg af ejendom.
  Dato: 28-12-2007, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 60. 39/2007 Hæftelse for udlån i forbindelse med samlivsophævelse.
  Dato: 22-06-2007, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 61. 260/2006 Spørgsmål om hæftelse for lån m.v.
  Dato: 24-05-2007, Morsø Sparekasse
  Pengeinstitutter
 62. 220/2006 Salg af fast ejendom i forbindelse med skilsmisse. Krav om erstatning for manglende godtgørelse for istandsættelsesudgifter.
  Dato: 06-02-2007, Forstædernes Bank
  Pengeinstitutter
 63. 94/2006 Spørgsmål om opfyldelse af betingelse for frigivelse af den ene af to solidarisk hæftende debitorer på et lån.
  Dato: 29-08-2006, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 64. 314/2005 Indsigelse mod træk på boligkredit til inddækning af overtræk på budgetkonto.
  Dato: 29-08-2006, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 65. 71/2006 Indsigelse mod opgørelse af krav ved deling af fælleslån i forbindelse med skilsmisse.
  Dato: 08-06-2006, Handelsbanken
  Pengeinstitutter
 66. 41/2006 Spørgsmål vedrørende deling af fælleslån i forbindelse med skilsmisse.
  Dato: 08-06-2006, Handelsbanken
  Pengeinstitutter
 67. 16/2006 Indsigelse om uberettigede overførsler til fraskilt ægtefælle.
  Dato: 08-06-2006, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 68. 227/2005 Indsigelse mod solidarisk hæftelse for fælleslån.
  Dato: 11-04-2006, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 69. 264/2005 Indsigelse mod solidarisk hæftelse for fælleslån. Anmodning om akkord.
  Dato: 26-01-2006, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 70. 124/2004 Spørgsmål vedrørende håndtering af udlånsengagement i forbindelse med separation.
  Dato: 26-08-2004, Forstædernes Bank
  Pengeinstitutter
 71. 170/2004 Rådgivning i forbindelse med overtagelse af fælleslån som enedebitor.
  Dato: 26-08-2004, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 72. 362/2003 Rådgivning i forbindelse med overtagelse af fælleslån som enedebitor.
  Dato: 23-03-2004, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 73. 397/2002 Hæftelse for fælles gæld efter ophævelse af samliv. Aflysning af løsøreejerpantebrev.
  Dato: 04-03-2003, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 74. 42/2001 Solidarisk hæftelse. Indsigelser i forbindelse med afvikling af fælleslån.
  Dato: 19-06-2001,
  Pengeinstitutter
 75. 211/2000 Deling af engagement i forbindelse med bodeling. Dispositioner vedrørende provenu fra ejendomssalg. Hæftelse for udlån.
  Dato: 04-10-2000,
  Pengeinstitutter
 76. 87/2000 Opdeling af engagement i forbindelse med samlivsophævelse.
  Dato: 04-10-2000,
  Pengeinstitutter
 77. 181/1997 Deling af gæld efter samlivsophævelse. Personlig hæftelse for gæld i henhold til aflyste pantebreve. Transport i krav på overskydende skat.
  Dato: 14-11-1997,
  Pengeinstitutter
 78. 455/1996 Spørgsmål om hæftelse efter samlivsophævelse.
  Dato: 07-05-1997,
  Pengeinstitutter
 79. 3/1996 Spørgsmål om hæftelse efter samlivsophævelse.
  Dato: 30-09-1996,
  Pengeinstitutter
 80. 328/1995 Skatteindberetning af renter i forbindelse med deling af fælleslån.
  Dato: 08-05-1996,
  Pengeinstitutter
 81. 814/1994 Afvikling af lån med lønforskrivning. Deling af fraskilte ægtefællers gæld. Afviklingsordning.
  Dato: 05-10-1995,
  Pengeinstitutter
 82. 345/1994 Spørgsmål om indgåelse af bodelingsoverenskomst som forudsætning for klagers overtagelse af lån som enedebitor.
  Dato: 31-01-1995,
  Pengeinstitutter
 83. 237/1993 Afvikling af engagement i forbindelse med klagers bodeling.
  Dato: 30-12-1993,
  Pengeinstitutter
 84. 354/1991 Hæftelse, solidariske skyldnere.
  Dato: 19-12-1991,
  Pengeinstitutter
 85. 387/1989 Ophør af solidarisk hæftelse for udlån.
  Dato: 31-01-1990,
  Pengeinstitutter

- hæftelse
- indfrielse
- låneanmodning
- løbetid
- omlægning
- opsigelse
- rente
- stiftelse
- stiftelsesomkostninger
- studielån
- særlige indfrielsesvilkår
- udlandslån/valutalån
- ydelse
- øvrige spørgsmål

Ulempeerstatning
Umyndighed