Emneregister
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Æ Ø Alle

U
Udbetaling
Udbytte
Udbytte
Uddannelsesopsparing
Udlæg
Udlæg
Udlån
- bodeling, samlivsophævelse
- hæftelse

 1. OF 206/2021 Indsigelse om uansvarlig långivning og manglende vurdering af kreditværdighed i 2016, jf. kreditaftalelovens § 7 c.
  Dato: 09-09-2022, Santander Consumer Bank
  Pengeinstitutter
 2. 318/2021 Indsigelse mod hæftelse for lån optaget i 2007 og indfriet i 2010. Falsk. Afvisning.
  Dato: 16-06-2022, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 3. 341/2021 Indsigelse mod at hæfte for overtræk, der opstod som følge af ludomani.
  Dato: 16-06-2022, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 4. 378/2021 Indsigelse om uansvarlig långivning og manglende vurdering af kreditværdighed, jf. kreditaftalelovens § 7 c.
  Dato: 24-05-2022, Djurslands Bank
  Pengeinstitutter
 5. 130/2021 Indsigelse mod hæftelse for lån i forbindelse med bankens finansiering af køb af to mobiltelefoner i et oprindeligt trepartsforhold. Misbrug af NemID. Falsk.
  Dato: 05-05-2022, Express Bank
  Pengeinstitutter
 6. 224/2021 Indsigelse om uansvarlig långivning og om manglende vurdering af kreditværdighed i 2005 og 2007
  Dato: 19-04-2022, Citibank Europe pic
  Pengeinstitutter
 7. 191/2021 Indsigelse mod hæftelse for lån. Misbrug af NemID. Falsk.
  Dato: 19-04-2022, Santander Consumer Bank
  Pengeinstitutter
 8. 305/2021 Indsigelse mod hæftelse som meddebitor på realkreditlån, prioritetslån og boliglån. Klageren var ikke ejer af den pantsatte ejendom.
  Dato: 19-04-2022, Sydbank
  Pengeinstitutter
 9. 334/2021 Indsigelse mod hæftelse for restfordring på kredit, efter at der var forkyndt et betalingspåkrav vedrørende betaling af fordringen over for klageren, og sagen efterfølgende havde været fremmet i fogedretten.
  Dato: 19-04-2022, Nordea Finans Danmark
  Pengeinstitutter
 10. 342/2020 Indsigelse mod hæftelse for lån. Misbrug af NemID. Falsk. Kreditværdighedsvurdering.
  Dato: 21-03-2022, Basisbank
  Pengeinstitutter
 11. 437/2020 Indsigelse mod hæftelse for lån i forbindelse med bankens finansiering af køb af en computer i et oprindeligt trepartsforhold. Misbrug af NemID. Falsk.
  Dato: 21-03-2022, Express Bank
  Pengeinstitutter
 12. OF 122/2021 Indsigelse om uansvarlig långivning og manglende vurdering af kreditværdighed, jf. kreditaftalelovens § 7 c.
  Dato: 04-03-2022, Resurs Bank
  Pengeinstitutter
 13. 455/2020 Indsigelse mod hæftelse for lån i forbindelse med bankens finansiering af køb af hovedtelefoner i et oprindeligt treparts-forhold. Misbrug af NemID. Falsk.
  Dato: 08-02-2022, Express Bank
  Pengeinstitutter
 14. 235/2021 Indsigelse mod uansvarlig långivning og manglende vurdering af kreditværdighed
  Dato: 18-01-2022, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 15. 424/2020 Indsigelse mod hæftelse for lån. Misbrug af NemID. Falsk.
  Dato: 09-11-2021, Express Bank
  Pengeinstitutter
 16. 99/2021 Indsigelse om uansvarlig långivning og manglende vurde-ring af kreditværdighed i 2014 og 2016.
  Dato: 09-11-2021, Santander Consumer Bank
  Pengeinstitutter
 17. 115/2021 Indsigelse om uansvarlig långivning og manglende vurdering af kreditværdighed i 2012.
  Dato: 09-11-2021, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 18. 105/2020 Indsigelse mod hæftelse for kredit og lån til brug for landbrug tilhørende klagerens daværende ægtefælle. Overtræk på fælles kredit.
  Dato: 18-10-2021, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 19. 140/2021 Indsigelse mod hæftelse for lån, efter at sagen havde været fremmet i fogedretten i februar 2020, hvor klageren frafaldt sine indsigelser.
  Dato: 18-10-2021, Basisbank
  Pengeinstitutter
 20. 64/2021 Indsigelse mod hæftelse for lån. Misbrug af NemID. Falsk
  Dato: 01-10-2021, Santander Consumer Bank
  Pengeinstitutter
 21. 78/2021 Spørgsmål om provenu fra salg af fælles ejendom forlods skulle anvendes til indfrielse af fælles gæld forud for indfrielse af gæld i henhold til en tredjemandspantsætning, som hverken klageren eller hendes tidligere ægtefælle hæftede personligt for.
  Dato: 01-10-2021, Fynske Bank
  Pengeinstitutter
 22. OF 36/2021 Indsigelse mod hæftelse for lån. Misbrug af NemID. Falsk.
  Dato: 09-09-2021, Bank Norwegian
  Pengeinstitutter
 23. 465/2020 Indsigelse mod hæftelse for lån og om utilstrækkelig vurdering af kreditværdighed. Misbrug af NemID. Falsk.
  Dato: 27-08-2021, Bank Norwegian
  Pengeinstitutter
 24. 229/2020 Indsigelse mod hæftelse for lån. Misbrug af NemID. Falsk.
  Dato: 27-08-2021, Bank Norwegian, Basisbank, Resurs Bank
  Pengeinstitutter
 25. 398/2020 Indsigelse mod hæftelse for gælden på det ene af to fælles lån hidrørende fra salg af fælles ejendom med underskud begrundet i mangelfuld rådgivning. Spørgsmål om solidarisk hæftelse for lånene var frafaldet af banken.
  Dato: 27-08-2021, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 26. 109/2020 Indsigelse mod at hæfte for træk på kreditkonto. Misbrug.
  Dato: 30-06-2021, Resurs Bank
  Pengeinstitutter
 27. 382/2020 Indsigelse mod hæftelse for lån. Misbrug af NemID. Falsk.
  Dato: 11-06-2021, Express Bank
  Pengeinstitutter
 28. 381/2020 Indsigelse mod hæftelse for lån. Misbrug af NemID. Falsk.
  Dato: 11-06-2021, Basisbank
  Pengeinstitutter
 29. 226/2020 Indsigelse om uansvarlig långivning og om manglende vurdering af kreditværdighed i 2007
  Dato: 11-05-2021, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 30. 219/2020 Indsigelse om uansvarlig långivning til forbrug i 2012 og om manglende vurdering af kreditværdighed.
  Dato: 05-03-2021, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 31. 175/2020 Indsigelse mod hæftelse for lån. Misbrug af NemID. Falsk.
  Dato: 09-02-2021, Bank Norwegian
  Pengeinstitutter
 32. 119/2020 Indsigelse mod hæftelse for lån. Misbrug af NemID. Falsk. Videregivelse af NemID oplysninger efter telefonisk henvendelse. Nemkonto overflyttet til tredjemands konto i andet pengeinstitut.
  Dato: 17-11-2020, Bank Norwegian
  Pengeinstitutter
 33. 66/2020 Indsigelse mod hæftelse for lån. Misbrug af NemID. Falsk.
  Dato: 17-11-2020, Basisbank
  Pengeinstitutter
 34. 404/2019 Indsigelse mod hæftelse for bådlån på grund af manglende tegning af tilknyttet forsikring. Genoptaget sag.
  Dato: 30-10-2020, Santander Consumer Bank
  Pengeinstitutter
 35. 98/2020 Indsigelse mod hæftelse som meddebitor på realkreditlån. Klageren var ikke ejer af den pantsatte ejendom.
  Dato: 07-09-2020, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 36. 431/2019 Indsigelse mod at hæfte for lån. Misbrug af Nemid. Falsk. Nemkonto overflyttet til tredjemands konto i andet pengeinstitut.
  Dato: 08-06-2020, Ekspres Bank og Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 37. 417/2019 Indsigelse mod opgørelse af gæld samt mod overgivelse til inkasso.
  Dato: 08-06-2020, SEB Kort Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 38. 3/2020 Krav om nedskrivning af lån. Indsigelse om uansvarlig långivning og utilstrækkelig vurdering af kreditværdighed.
  Dato: 08-06-2020, Bank Norwegian
  Pengeinstitutter
 39. IF 379/2018 Indsigelse mod hæftelse for kredit. Misbrug af Nemid. Falsk.
  Dato: 30-04-2020, Bank Norwegian
  Pengeinstitutter
 40. OF 404/2019 Indsigelse mod hæftelse for bådlån på grund af manglende tegning af tilknyttet forsikring.
  Dato: 30-04-2020, Santander Consumer Bank
  Pengeinstitutter
 41. 212/2019 Indsigelse mod hæftelse for restkøbesum, renter og inkassoomkostninger vedrørende et kreditkøb via internettet.
  Dato: 31-03-2020, Collector Bank
  Pengeinstitutter
 42. 288/2019 Indsigelse mod hæftelse for lån. Misbrug af NemID. Falsk.
  Dato: 06-02-2020, Bank Norwegian
  Pengeinstitutter
 43. OF 285/2019 Indsigelse om, at opsigelse af prioritetslån ikke var modtaget og mod forhøjelse af rente. Spørgsmål om varsel for renteforhøjelse på baggrund af, at klageren ikke længere opfyldte betingelserne for at være tilmeldt bankens fordelsprogram.
  Dato: 22-01-2020, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 44. 231/2019 Indsigelse mod hæftelse for lån. Misbrug af NemID. Falsk.
  Dato: 18-12-2019, Basisbank
  Pengeinstitutter
 45. 129/2019 Indsigelse mod at hæfte for lån. Misbrug af nemid. Falsk. Nemkonto overflyttet til tredjemands konto i andet pengeinstitut.
  Dato: 07-11-2019, Danske Bank, Nykredit Bank og Resurs Bank
  Pengeinstitutter
 46. OF 90/2019 Indsigelse mod pengeinstituts påstand om klagers hæftelse for gæld i henhold til realkreditlån, der ikke blev dækket i forbindelse med klagers køb af sin samlevers faste ejen-dom på tvangsauktion
  Dato: 20-08-2019, Frøs Sparekasse
  Pengeinstitutter
 47. 99/2019 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med ægtefælles død og mod rådgivning i forbindelse med underskrivelse af gældsovertagelseserklæring i 2014.
  Dato: 20-08-2019, Sydbank
  Pengeinstitutter
 48. 232/2018 Indsigelse mod hæftelse for restgæld på boliglån efter underskudssalg fast ejendom
  Dato: 22-05-2019, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 49. 344/2018 Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med valutalån. Krav om afdragsfrihed, nedskrivning og opdeling af lånet m.v. Spørgsmål om forældelse.
  Dato: 30-04-2019, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 50. 355/2018 Indsigelse mod hæftelse for lån. Misbrug af NemID. Falsk.
  Dato: 05-03-2019, Basisbank
  Pengeinstitutter
 51. 125/2018 Indsigelse mod opgørelse af gæld m.v.
  Dato: 18-10-2018, SEB Kort Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 52. 67/2018 Indsigelser mod hæftelse for et lån, der tidligere havde været behandlet i en kendelse fra en fogedret.
  Dato: 21-08-2018, Sparekassen Kronjylland
  Pengeinstitutter
 53. 288/2017 Indsigelse mod solidarisk hæftelse
  Dato: 26-06-2018, Ekspres Bank
  Pengeinstitutter
 54. 336/2017 Indsigelse mod personlig hæftelse for et lån i et finansieringsselskab til finansiering af et erhvervskøb foretaget af et anpartsselskab hos en forhandler.
  Dato: 26-06-2018, Resurs Bank
  Pengeinstitutter
 55. OF 278/2017 Indsigelse mod hæftelse for lån. Misbrug af NemID. Falsk.
  Dato: 24-04-2018, Basisbank
  Pengeinstitutter
 56. 312/2017 Indsigelse om falsk vedrørende lån. Krav om tilsidesættelse af forlig.
  Dato: 02-03-2018, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 57. 260/2017 Indsigelse mod solidarisk hæftelse, meddebitors konkurs.
  Dato: 19-12-2017, Basisbank A/S
  Pengeinstitutter
 58. OF 227/2017 Krav om nedskrivning af billån. Indsigelse om uansvarlig långivning og utilstrækkelig vurdering af kreditværdighed.
  Dato: 05-12-2017, Santander Consumer Bank
  Pengeinstitutter
 59. OF 199/2017 Indsigelse mod gæld i henhold til kreditaftale fra 2008. Betaling af klagerens erstatningskrav mod banken ved modregning i klagerens gæld til banken i 2012. Spørgsmål om forældelse af renter
  Dato: 20-11-2017, Handelsbanken
  Pengeinstitutter
 60. 150/2017 Tvist i forbindelse med finansiering af andelslejlighed, herunder om egenfinansiering var aftalt.
  Dato: 07-11-2017, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 61. 317/2016 Indsigelse mod hæftelse for lån begrundet i mangelfuld rådgivning
  Dato: 27-09-2017, vestjyskBANK
  Pengeinstitutter
 62. 198/2017 Indsigelse mod hæftelse for fælles lån begrundet i frigivelse af meddebitor
  Dato: 27-09-2017, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 63. 110/2017 Krav om eftergivelse af lån til køb og renovering af ejendom, som klageren efterfølgende overtog i forbindelse med skilsmisse.
  Dato: 27-09-2017, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 64. 55/2017 Indsigelse mod hæftelse for lån. Misbrug af NemID. Falsk.
  Dato: 24-08-2017, Basisbank
  Pengeinstitutter
 65. 310/2016 Indsigelse mod gæld i henhold til fælles lån.
  Dato: 04-07-2017, Sydbank
  Pengeinstitutter
 66. 10/2017 Indsigelse mod saldo på kredit i forbindelse med overførsel af engagement.
  Dato: 08-06-2017, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 67. 349/2016 Indsigelse om forældelse af krav i henhold til frivilligt forlig fra 1994
  Dato: 05-05-2017, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 68. 167/2016 Indsigelse mod hæftelse for låneforhøjelse og indsigelse mod forlænget løbetid på lånet
  Dato: 31-03-2017, Ikano Bank
  Pengeinstitutter
 69. 266/2016 Krav om frafald af hæftelse som meddebitor i henhold til sælgerpantebrev begrundet i indsigelse om kautionslignende forhold, misforhold til økonomi og mangelfuld rådgivning. Efterfølgende frivilligt forlig.
  Dato: 10-02-2017, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 70. 279/2016 Nedsættelse af meddebitors hæftelse for fælleslån og frigivelse af et af meddebitor stillet pant for lånet.
  Dato: 10-01-2017, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 71. 101/2015 Indsigelse mod hæftelse for kreditter med tilknyttede forsikringer på grund fejl i banken.
  Dato: 29-11-2016, Santander Consumer Bank
  Pengeinstitutter
 72. 410/2015 Indsigelse mod hæftelse for to pantebreve og krav om kompensation
  Dato: 19-10-2016, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 73. 241/2014 Indsigelse mod opgørelse af gæld m.v.
  Dato: 07-10-2016, SEB Kort Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 74. 226/2015 Indsigelse mod H’s hæftelse for lån. Falsk.
  Dato: 07-09-2016, Sydbank
  Pengeinstitutter
 75. 6/2016 Indsigelse mod hæftelse for fire lån. Falsk.
  Dato: 24-06-2016, Santander Consumer Bank
  Pengeinstitutter
 76. 405/2015 Indsigelse mod bankens krav i henhold til en låneaftale, der løbende var forhøjet
  Dato: 25-05-2016, Handelsbanken
  Pengeinstitutter
 77. 319/2014 Indsigelse mod optagelse af lån samt mod hævninger på konto.
  Dato: 14-12-2015, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 78. 10/2015 Indsigelse mod hæftelse for boliglån, der blev anvendt til indfrielse af sælgers engagement i samme pengeinstitut, før adkomst var tinglyst.
  Dato: 02-10-2015, Sparekassen Sjælland
  Pengeinstitutter
 79. 337/2014 Indsigelse mod afslag på gældsovertagelse som enedebitor af fælles pantebrevslån i forbindelse med bodeling.
  Dato: 20-08-2015, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 80. 396/2014 Indsigelse om uansvarlig långivning til 18-årig og indsigelse mod efterfølgende låneforhøjelser og rentesatser.
  Dato: 20-08-2015, Skjern Bank
  Pengeinstitutter
 81. 21/2014 Indsigelse mod opgørelse af hæftelse for fælles gæld efter aftale om saldokvittering.
  Dato: 01-07-2015, Dronninglund Sparekasse
  Pengeinstitutter
 82. 32/2014 Indsigelse mod hæftelse for gæld.
  Dato: 21-01-2015, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 83. 31/2014 Krav om eftergivelse af gæld efter salg af bolig. Indsigelse mod, at indskud på kapitalpension var opbrugt til præmieindbetalinger til gruppeinvaliderenteforsikring.
  Dato: 04-12-2014, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 84. 121/2014 Gyldighed af kredit og manglende rådgivning om mulighed for at nedbringe kredit.
  Dato: 05-11-2014, Handelsbanken
  Pengeinstitutter
 85. 115/2013 Indsigelse mod opgørelse af gæld m.v.
  Dato: 05-11-2014, vestjyskBANK
  Pengeinstitutter
 86. 1/2014 Rådgivning om hæftelse for fælleslån og skattemæssig indberetning af renter efter separation/skilsmisse.
  Dato: 05-11-2014, Finansiel Stabilitet
  Pengeinstitutter
 87. 46/2014 Indsigelse mod kaution og hæftelse for lån, som kautionist optog til indfrielse af kautionen. Spørgsmål om misforhold mellem kautionsforpligtelsen og kautionistens økonomi.
  Dato: 15-09-2014, Fynske Bank
  Pengeinstitutter
 88. 364/2013 Indsigelse mod hæftelse for fælles pantebrevslån i fast ejendom
  Dato: 30-06-2014, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 89. OF 363/2013 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med bibeholdelse af prioritetskonto og ved efterfølgende træk på prioritetskontoen frem for på indlånskonto med disponibel saldo.
  Dato: 18-06-2014, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 90. 309/2013 Indsigelse mod hæftelse for forhøjelse af boliglån
  Dato: 24-04-2014, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 91. OF 310/2013 Indsigelse mod hæftelse for kredit anvendt til indfrielse af engagement hos tidligere pengeinstitut, som klageren havde anført delvist var etableret af klagerens tidligere ægtefælle ved brug af falsk underskrift
  Dato: 05-02-2014, Den Jyske Sparekasse
  Pengeinstitutter
 92. 326/2012 Indsigelse mod hæftelse for udlån og kredit
  Dato: 20-12-2013, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 93. 289/2013 Indsigelse mod hæftelse for lån, hvis provenu blev anvendt til indfrielse af samlevers gæld
  Dato: 12-12-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 94. OF 200/2013 Indsigelse mod hæftelse for et lån. Falsk.
  Dato: 20-11-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 95. 68/2013 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med tegning af erhvervsevnetabsforsikring, hæftelse for lån, pantsætning af livsforsikring og bil mv.
  Dato: 04-10-2013, Totalbanken
  Pengeinstitutter
 96. 133/2013 Indsigelse mod hæftelse for et lån. Falsk.
  Dato: 18-09-2013, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 97. SD 493/2012 Krav om indfrielse af fælles lån med provenu af ejerpantebrev pantsat af meddebitor
  Dato: 06-09-2013, vestjyskBANK
  Pengeinstitutter
 98. 547/2012 Indsigelser i forbindelse med lån, kaution og overtagelse af en ejendom
  Dato: 28-08-2013, Møns Bank
  Pengeinstitutter
 99. 275/2012 Indsigelse mod hæftelse for lån. Indsigelse om dokumentfalsk, begået af tidligere medarbejder i banken
  Dato: 28-08-2013, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 100. 35/2013 Krav om eftergivelse af gæld ifølge låneaftale, indsigelse mod opgørelse af gæld og indsigelse mod rentesats i tidligere låneaftaler
  Dato: 12-06-2013, Danske Andelskassers Bank
  Pengeinstitutter
 101. 26/2013 Spørgsmål om skønsmæssig nedsættelse af gæld samt opdeling heraf mellem forhenværende ægtefæller
  Dato: 07-06-2013, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 102. 314/2012 Denne sag vedrører spørgsmål i forbindelse med ophør af erhvervsengagement
  Dato: 07-06-2013, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 103. 534/2012 Indsigelse mod stiftelse af lån til indskud i virksomhed tilhørende tredjemand
  Dato: 07-06-2013, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 104. 527/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med overtagelse af tredjemands gæld. Indsigelse om proforma.
  Dato: 22-05-2013, Handelsbanken
  Pengeinstitutter
 105. 342/2012 Indsigelse mod hæftelse for lån til dækning af gæld i ægtefælles virksomhed
  Dato: 06-05-2013, vestjyskBANK
  Pengeinstitutter
 106. 791/2010 Spørgsmål om erstatningskrav i forbindelse med boligfinansiering, herunder navnlig som følge af manglende indfrielse af mellemfinansieringskredit ved salg af aktier
  Dato: 20-03-2013, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 107. 200/2012 Spørgsmål vedrørende aftaler om lån til afvikling af erhvervsgæld samt spørgsmål vedrørende opsigelse af engagement
  Dato: 20-03-2013, Sydbank
  Pengeinstitutter
 108. 490/2012 Indsigelser i forbindelse med en andelsboligkredit
  Dato: 22-02-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 109. 66/2012 Krav om opdeling og afvikling af fælles gæld m.v.
  Dato: 22-02-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 110. 428/2012 Indsigelse vedrørende hæftelse for et erhvervsengagement efter overførsel til andet pengeinstitut
  Dato: 22-02-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 111. OF 267/2012 Indsigelse om ikke at være medkontohaver på budgetkonto, som var i overtræk
  Dato: 13-02-2013, Middelfart Sparekasse
  Pengeinstitutter
 112. 234/2012 Indsigelse mod hæftelse som meddebitor på et lån til nu fraskilt ægtefælle
  Dato: 13-02-2013, Danske Andelskassers Bank (Andelskassen Fyn)
  Pengeinstitutter
 113. 229/2012 Indsigelse mod restgæld på bådlån efter salg af båd
  Dato: 13-02-2013, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 114. 303/2012 Indsigelse mod hæftelse for lån optaget i tilknytning til virksomhed/ejendom som klageren ikke var medejer af
  Dato: 28-12-2012, Sydbank
  Pengeinstitutter
 115. 89/2012 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med stiftelse af lån i en fast ejendom, som klageren ikke var medejer af
  Dato: 06-11-2012, Sydbank
  Pengeinstitutter
 116. 100/2012 Krav om opdeling af gæld ved skilsmisse, om ordentlig rådgivning og om besvarelse af klager
  Dato: 24-10-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 117. 554/2011 Spørgsmål om bank var berettiget til at foretage betalinger af ydelser på klagerens ægtefælles lån ved træk og overtræk på en kassekredit, som begge ægtefæller hæftede for
  Dato: 09-10-2012, P/F BankNordik
  Pengeinstitutter
 118. 17/2012 Indsigelse mod at hæfte som meddebitor på et lån
  Dato: 04-10-2012, Sparbank
  Pengeinstitutter
 119. IF 550/2011 Indsigelse mod hæftelse for tidligere samlevers erhvervskredit
  Dato: 26-09-2012, Andelskassen Nordøstjylland
  Pengeinstitutter
 120. 203/2011 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med stiftelse af lån i en fast ejendom, som klageren ikke var medejer af
  Dato: 11-06-2012, Danske Bank og Max Bank
  Pengeinstitutter
 121. 386/2011 Indsigelse mod at hæfte som debitor på et lån
  Dato: 25-05-2012, Sydbank
  Pengeinstitutter
 122. 388/2011 Indsigelse om ikke at hæfte som debitor på et lån
  Dato: 04-04-2012, Andelskassen Fælleskassen
  Pengeinstitutter
 123. 628/2010 Indsigelse mod gæld i henhold til fælles lån.
  Dato: 21-03-2012, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 124. 245/2011 Spørgsmål om ansvar for rådgivning i forbindelse med optagelse af fælleslån med sikkerhed i klagerens ejendom til indfrielse bl.a. af samlevers lån
  Dato: 09-03-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 125. 487/2010 Spørgsmål om eftergivelse af gæld
  Dato: 21-11-2011, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 126. 590/2010 Spørgsmål om hæftelse for lån etableret sammen med ægtefælle.
  Dato: 03-11-2011, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 127. 436/2010 Indsigelse mod hæftelse for kredit, banklån og realkreditlån til dækning af dels samlevers eksisterende gæld, dels udgifter i forbindelse med istandsættelse af samlevers faste ejendom. Bristet forudsætning om ejendomsoverdragelse.
  Dato: 30-09-2011, Morsø Bank (Fjordbank Mors af 2011)
  Pengeinstitutter
 128. 1282/2009 Spørgsmål om eftergivelse af gæld og rentesats.
  Dato: 02-03-2011, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 129. 1245/2009 Hæftelse for kassekredit. Låneforhold eller kaution. Ung alder. Meddebitorers hæftelse.
  Dato: 08-02-2011, Sparekassen Balling
  Pengeinstitutter
 130. 1184/2009 Spørgsmål om modregning ved død og hæftelse for fælles lån.
  Dato: 31-01-2011, Fjordbank Mors (Morsø Bank)
  Pengeinstitutter
 131. 451/2009 Indsigelse mod størrelse af gæld efter ophævelse af samliv og salg af fælles fast ejendom.
  Dato: 19-01-2011, Frøslev-Mollerup Sparekasse
  Pengeinstitutter
 132. 938/2009 Betydning af bristet forudsætning om medejerskab til andelsbolig i forbindelse med optagelse af andelsboliglån.
  Dato: 13-12-2010, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 133. 527/2009 Forudsætning for frigivelse som debitor.
  Dato: 01-02-2010, Handelsbanken
  Pengeinstitutter
 134. 133/2009 Indsigelse om bristede forudsætninger for hæftelse som meddebitor for samlevers gæld. Modregning. Undladt betaling af regning.
  Dato: 19-01-2010, Lollands Bank
  Pengeinstitutter
 135. 64/2009 Indsigelse mod hæftelse for lån til indfrielse af samlevers gæld.
  Dato: 18-06-2009, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 136. 475/2008 Krav om nedsættelse af gæld. Indsigelse om uansvarlig långivning og mangelfuld rådgivning.
  Dato: 12-05-2009, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 137. 451/2008 Indsigelse mod hæftelse for gæld etableret mens fast ejendom var til salg.
  Dato: 06-04-2009, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 138. OF 172/2008 Indsigelse mod hæftelse som meddebitor på lån og kautionist for kassekredit. Spørgsmål om privat eller erhvervsmæssig kaution.
  Dato: 26-11-2008, Spar Nord Banik
  Pengeinstitutter
 139. IF 33/2007 Indsigelse mod hæftelse for lån, for hvilket der ikke var underskrevet et lånedokument. Indsigelse mod renteudgift begrundet i manglende anvendelse af deponeret købesum til indfrielse af hæftelser ved salg af ejendom.
  Dato: 28-12-2007, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 140. 151/2007 Indsigelse mod gæld ifølge udeblivelsesdom afsagt i 1998.
  Dato: 16-10-2007, ebh | finansservice
  Pengeinstitutter
 141. 135/2007 Spørgsmål om afbrydelse af forældelsesfristen på 20 år kunne anses for sket, samt om domfældt var identisk med klager.
  Dato: 16-10-2007, ebh | finansservice
  Pengeinstitutter
 142. 99/2007 Indsigelse mod lån overgivet til inkasso.
  Dato: 20-09-2007, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 143. 24/2006 Indsigelse mod krav i henhold til lån og økonomikonto.
  Dato: 04-07-2006, BG Bank (Danske Bank)
  Pengeinstitutter
 144. 217/2005 Krav om nedsættelse af gæld som følge af påstået uansvarlig lån- og kreditgivning.
  Dato: 15-12-2005, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 145. 140/2005 Indsigelse mod hæftelse for engagement.
  Dato: 11-10-2005, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 146. 27/2005 Forudsætninger for medhæftelse på tidligere stiftet lån.
  Dato: 23-06-2005, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 147. 97/2005 Krav om opdeling af lån ydet til to debitorer.
  Dato: 23-06-2005, GE Money Bank
  Pengeinstitutter
 148. 322/2004 Krav om opdeling af fælleslån i forbindelse med separation og nedsættelse af rentesats.
  Dato: 20-04-2005, BG Bank (Danske Bank)
  Pengeinstitutter
 149. 237/2004 Spørgsmål vedrørende ydelse af billån til 18-årig under uddannelse.
  Dato: 22-03-2005, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 150. 222/2004 Krav om opdeling af fælleslån ved samlivsophævelse.
  Dato: 09-12-2004, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 151. 107/2004 Spørgsmål om hæftelse for lån, der ved en fejl var overført til inkassokonto for debitors ægtefælle.
  Dato: 14-09-2004, BG Bank (Danske Bank)
  Pengeinstitutter
 152. 106/2004 Spørgsmål om hæftelse for lån uanset manglende underskrift på gældsbrev.
  Dato: 26-08-2004, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 153. 370/2003 Ændring af lån i forbindelse med klagers separation.
  Dato: 03-06-2004, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 154. 327/2003 Spørgsmål om afvikling af engagement efter klagerens skilsmisse, forældelse af renter.
  Dato: 28-04-2004, Sparbank Vest
  Pengeinstitutter
 155. 12/2003 Ophævelse af kapitalpensionskonto, hæftelse for fælleslån mv.
  Dato: 11-11-2003, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 156. 223/2003 Indsigelse mod hæftelse for lån overgået til inkasso.
  Dato: 11-11-2003, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 157. 243/2003 Indsigelse mod hæftelse for lån overgået til inkasso.
  Dato: 04-11-2003, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 158. 222/2003 Indsigelse imod gensidig kaution ved opdeling af lån i forbindelse med skilsmisse.
  Dato: 14-10-2003, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 159. 150/2003 Spørgsmål om, hvorvidt solidarisk hæftelse for boliglån blev frafaldet i forbindelse med samlivsophævelse og samlevers overtagelse af ejendom.
  Dato: 30-09-2003, Sydbank
  Pengeinstitutter
 160. 43/2003 Indsigelse mod hæftelse for lån. Falsk.
  Dato: 12-06-2003, Østjydsk Bank
  Pengeinstitutter
 161. 394/2002 Spørgsmål om hæftelse som meddebitor på et lån overgået til inkasso.
  Dato: 03-06-2003, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 162. 30/2003 Spørgsmål om klagers hæftelse for afdød ægtefælles forpligtelser samt spørgsmål om tilbagesøgning af for meget udbetalt fra kapitalpension.
  Dato: 14-05-2003, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 163. 402/2002 Spørgsmål om hæftelse for gæld stiftet af selvejende institution.
  Dato: 04-03-2003, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 164. 267/2002 Krav om opdeling af fælleslån ved samlivsophævelse.
  Dato: 12-12-2002, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 165. 209/2002 Sammenlægning af lån.
  Dato: 13-11-2002, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 166. 449/2001 Spørgsmål om hæftelse mv.
  Dato: 20-08-2002, Sydbank
  Pengeinstitutter
 167. 372/2001 Indsigelse mod etablering af lån. Spørgsmål om uansvarlig långivning.
  Dato: 14-02-2002, Sparekassen Faaborg
  Pengeinstitutter
 168. 254/2001 Indsigelse mod hæftelse som meddebitor.
  Dato: 28-12-2001,
  Pengeinstitutter
 169. 253/2001 Hæftelse for lån, som delvis blev anvendt til en betaling til tidligere ægtefælle i forbindelse med separation/skilsmisse.
  Dato: 28-12-2001,
  Pengeinstitutter
 170. 230/2001 Spørgsmål om aftale om deling af gæld og om rentefrihed.
  Dato: 20-12-2001,
  Pengeinstitutter
 171. 189/2001 Finansiering af køb af sommerhus til udlejning.
  Dato: 20-12-2001,
  Pengeinstitutter
 172. 173/2001 Hæftelse for fælles lån. Akkordaftale.
  Dato: 21-11-2001,
  Pengeinstitutter
 173. 194/2001 Indsigelse mod hæftelse for boliglån.
  Dato: 06-11-2001,
  Pengeinstitutter
 174. SD 375/2000 Indsigelse mod gæld overgivet til inkasso. Hæftelse for gæld efter samlivsophævelse og salg af fælles fast ejendom.
  Dato: 03-09-2001,
  Pengeinstitutter
 175. 25/2001 Indsigelse mod hæftelse for lån
  Dato: 09-05-2001,
  Pengeinstitutter
 176. 406/2000 Spørgsmål om hæftelse for lån efter bodeling i forbindelse med skilsmisse
  Dato: 30-04-2001,
  Pengeinstitutter
 177. OF 471/2000 Hæftelse for lån, hvis provenu anvendtes til dækning af tredjemands gæld, tilsidesat.
  Dato: 30-04-2001,
  Pengeinstitutter
 178. 251/2000 Indsigelse om uansvarlig långivning.
  Dato: 21-12-2000,
  Pengeinstitutter
 179. 327/2000 Spørgsmål om ikke dansktalende kundes hæftelse for et lån, som blev opdelt i forbindelse med samlivsophævelse.
  Dato: 06-12-2000,
  Pengeinstitutter
 180. 517/1999 Opgørelse af fælleslån i forbindelse med bodeling m.v.
  Dato: 18-10-2000,
  Pengeinstitutter
 181. 84/2000 Afslag på anmodning om akkord. Spørgsmål om uforsvarlig kreditgivning.
  Dato: 15-09-2000,
  Pengeinstitutter
 182. 534/1999 Spørgsmål om bortfald af hæftelse for overtræk på kassekredit på grund af psykisk sygdom og usædvanligt hævningsmønster.
  Dato: 13-06-2000,
  Pengeinstitutter
 183. 53/2000 Solidarisk hæftelse. Hæftelse for fælleslån i forbindelse med bodeling.
  Dato: 06-06-2000,
  Pengeinstitutter
 184. 252/1999 Indsigelse mod hæftelse for fælleslån. Spørgsmål om realisation af pant.
  Dato: 07-03-2000,
  Pengeinstitutter
 185. 288/1999 Hæftelse for lån i forbindelse med bodeling.
  Dato: 16-02-2000,
  Pengeinstitutter
 186. 339/1999 Spørgsmål om hæftelse som meddebitor for lån anvendt til indfrielse af meddebitors tidligere stiftede gæld.
  Dato: 30-12-1999,
  Pengeinstitutter
 187. 109/1999 Spørgsmål om hæftelse for lån etableret til brug for udbetalingen ved køb af en bil.
  Dato: 16-12-1999,
  Pengeinstitutter
 188. 25/1999 Spørgsmål om ny meddebitors hæftelse for lån er begrænset til en del af lånebeløbet.
  Dato: 21-10-1999,
  Pengeinstitutter
 189. 410/1998 Deling af lån i forbindelse med bodeling.
  Dato: 07-09-1999,
  Pengeinstitutter
 190. 442/1998 Spørgsmål om frigørelse for hæftelse for lån som følge af aflysning af et ejerpantebrev, der lå til sikkerhed for lånet. Meddebitors samtykke til realisation af pant. Værdi af pant.
  Dato: 07-07-1999,
  Pengeinstitutter
 191. 53/1999 Spørgsmål om bortfald af hæftelse på grund af sindssygdom.
  Dato: 03-06-1999,
  Pengeinstitutter
 192. 437/1998 Hæftelse for fælleslån i forbindelse med bodeling.
  Dato: 03-06-1999,
  Pengeinstitutter
 193. 310/1998 Hæftelse efter tvangsauktion. Spørgsmål om deling af gæld mellem to debitorer.
  Dato: 30-12-1998,
  Pengeinstitutter
 194. 247/1998 Spørgsmål om, hvorvidt et gældsbrev underskrevet af en ikke dansktalende person var ugyldigt som følge af vildfarelse.
  Dato: 18-12-1998,
  Pengeinstitutter
 195. 51/1998 Afvikling af engagement. Tilrettelæggelse af økonomi.
  Dato: 19-10-1998,
  Pengeinstitutter
 196. 292/1997 Indsigelse mod hæftelse for lån. Spørgsmål om rentefrihed var aftalt. Forældelse.
  Dato: 19-10-1998,
  Pengeinstitutter
 197. 216/1998 Hæftelse for lån i forbindelse med bodeling. Skattemæssig indberetning af renter.
  Dato: 19-10-1998,
  Pengeinstitutter
 198. 299/1997 Spørgsmål om debitors hæftelse for udbetalinger til debitors ægtefælle. Spørgsmål om klagers hæftelse for ægtefælles forpligtelser ved hensidden i uskiftet bo.
  Dato: 15-07-1998,
  Pengeinstitutter
 199. 76/1998 Solidarisk hæftelse.
  Dato: 16-06-1998,
  Pengeinstitutter
 200. 28/1998 Klagers overtagelse af billån ved bodeling uden samtidig formel overtagelse af pantsat bil.
  Dato: 20-05-1998,
  Pengeinstitutter
 201. 18/1998 Indsigelse mod hæftelse for lån.
  Dato: 20-05-1998,
  Pengeinstitutter
 202. 254/1997 Etablering af fælleslån til dækning af ægtefælles gæld.
  Dato: 14-04-1998,
  Pengeinstitutter
 203. 308/1997 Deling af engagement i forbindelse med bodeling.
  Dato: 18-02-1998,
  Pengeinstitutter
 204. 323/1997 Rådgivning om hæftelse for gæld efter samlivsophævelse/skilsmisse.
  Dato: 18-02-1998,
  Pengeinstitutter
 205. 247/1997 Krav om gensidig kaution som betingelse for deling af fælleslån ved separation.
  Dato: 14-10-1997,
  Pengeinstitutter
 206. 136/1997 Indsigelse om falsk.
  Dato: 25-08-1997,
  Pengeinstitutter
 207. 12/1997 Hæftelse for lån. Udbetaling fra lønkonto i henhold til fuldmagt. Indsigelse om falsk.
  Dato: 23-06-1997,
  Pengeinstitutter
 208. 452/1996 Spørgsmål om ny meddebitors hæftelse alene for forhøjelsesbeløb eller for det samlede lån.
  Dato: 07-05-1997,
  Pengeinstitutter
 209. 366/1996 Opgørelse af gæld.
  Dato: 07-05-1997,
  Pengeinstitutter
 210. 424/1996 Indsigelse om uansvarlig långivning. Spørgsmål om tilsagn om delvis eftergivelse af gæld.
  Dato: 17-04-1997,
  Pengeinstitutter
 211. 493/1996 Omfang af akkordering af gæld.
  Dato: 17-04-1997,
  Pengeinstitutter
 212. 164/1996 Indsigelse mod hæftelse for kassekredit. Anbringende om proforma-arrangement.
  Dato: 17-04-1997,
  Pengeinstitutter
 213. 454/1996 Spørgsmål om ny meddebitors hæftelse alene for forhøjelsesbeløb eller for det samlede lån. Fortolkning af gældsbrev.
  Dato: 12-03-1997,
  Pengeinstitutter
 214. 426/1996 Hæftelse for kredit.
  Dato: 12-03-1997,
  Pengeinstitutter
 215. 352/1996 Hæftelse for forhøjelse af kassekredit til inddækning af samlevers gæld.
  Dato: 24-02-1997,
  Pengeinstitutter
 216. 76/1996 Hæftelse for lån efter samlivsophævelse. Realisation af pant.
  Dato: 08-01-1997,
  Pengeinstitutter
 217. 24/1996 Kontoudskrifter gav ikke klager grundlag for at antage, at indklagede havde nedskrevet gælden og givet afkald på forrentning.
  Dato: 12-12-1996,
  Pengeinstitutter
 218. 321/1996 Hæftelse for boligsalgskredit etableret i forbindelse med samlivsophævelse.
  Dato: 12-12-1996,
  Pengeinstitutter
 219. OF 77/1996 Spørgsmål om, hvorvidt der for den ene af to debitorer var etableret et kautions- eller kautionslignende forhold. Spørgsmål om, hvorvidt der var givet underretning i henhold til BSL § 41 til den pågældende og til to kautionister, og om betydningen af manglende underretning.
  Dato: 15-10-1996,
  Pengeinstitutter
 220. 47/1996 Spørgsmål om, hvorvidt interessent hæfter for erhvervskredit. Spørgsmål om, hvorvidt tredjemandspantsætter er blevet stillet ringere ved frigivelse af anden sikkerhed.
  Dato: 30-09-1996,
  Pengeinstitutter
 221. 81/1996 Hæftelse for lån efter samlivsophævelse. Spørgsmål om aftale om deling af lån og begrænsning af kaution i forbindelse hermed. Ikke rettidig underretning af kautionisten om misligholdelse.
  Dato: 16-09-1996,
  Pengeinstitutter
 222. 514/1995 Spørgsmål om eftergivelse af gæld.
  Dato: 28-06-1996,
  Pengeinstitutter
 223. 582/1995 Hæftelse for lån efter tvangsauktion. Spørgsmål om berettiget forventning om, at kravet var frafaldet. Klagen ikke taget til følge, da klageren havde godkendt indklagedes krav i fogedretten.
  Dato: 28-06-1996,
  Pengeinstitutter
 224. 534/1995 Spørgsmål om berettiget forventning om, at hæftelse for lån var frafaldet.
  Dato: 11-06-1996,
  Pengeinstitutter
 225. OF 253/1995 Spørgsmål om klageren hæfter som debitor eller kautionist og om hæftelse som meddebitor for overtræk på kassekredit.
  Dato: 14-05-1996,
  Pengeinstitutter
 226. 393/1995 Hæftelse for lån til andelsforening. Spørgsmål om berettiget forventning om, at hæftelsen var bortfaldet.
  Dato: 08-05-1996,
  Pengeinstitutter
 227. 356/1995 Fordring gjort gældende 13 år efter afsigelse af dom.
  Dato: 06-02-1996,
  Pengeinstitutter
 228. 269/1995 Aftale mellem 2 debitorer om den enes enehæftelse.
  Dato: 08-01-1996,
  Pengeinstitutter
 229. 10/1995 Lån anvendt til indfrielse af fælleslån, samlevers lån samt kautionsforpligtelse.
  Dato: 16-11-1995,
  Pengeinstitutter
 230. 680/1994 Hæftelse for lån efter skilsmisse. Spørgsmål om berettiget forventning om, at kravet var frafaldet.
  Dato: 26-10-1995,
  Pengeinstitutter
 231. 716/1994 Spørgsmål om hæftelse for træk på boligskiftkonto til indfrielse af gæld ifølge et skadesløsbrev til tredjemand.
  Dato: 05-10-1995,
  Pengeinstitutter
 232. 737/1994 Gældsbrev knyttet til andelsbolig, gyldighed af gældsovertagelseserklæring.
  Dato: 05-10-1995,
  Pengeinstitutter
 233. 515/1994 Spørgsmål om hæftelse for boliglån, hvor alene meddebitor beboede ejendommen. Anvendelse af provenu af realkreditlån.
  Dato: 21-09-1995,
  Pengeinstitutter
 234. 548/1994 Udlån, hæftelse og opsigelse.
  Dato: 06-09-1995,
  Pengeinstitutter
 235. 598/1994 Hæftelse for lån i forbindelse med bodeling. Placering af pensionsordning.
  Dato: 06-09-1995,
  Pengeinstitutter
 236. 618/1994 Krav om frigivelse som meddebitor efter ophør af samliv.
  Dato: 29-06-1995,
  Pengeinstitutter
 237. 340/1994 Udlån, hæftelse.
  Dato: 27-04-1995,
  Pengeinstitutter
 238. 716/1993 Hæftelse for ægtefælles omlægningslån og driftskredit som vilkår for fortsættelse af engagement.
  Dato: 09-03-1995,
  Pengeinstitutter
 239. 592/1994 Forældelse - passivitet - udlån, hæftelse.
  Dato: 15-02-1995,
  Pengeinstitutter
 240. 328/1994 Udlån, hæftelse - Kaution, underretning.
  Dato: 15-02-1995,
  Pengeinstitutter
 241. 332/1994 Solidarisk hæftelse. Bodelingsoverenskomst.
  Dato: 30-11-1994,
  Pengeinstitutter
 242. 297/1994 Bedømmelse af skattearrangement.
  Dato: 30-11-1994,
  Pengeinstitutter
 243. 668/1993 Hæftelse ved debitorers samlivsophævelse.
  Dato: 19-09-1994,
  Pengeinstitutter
 244. 625/1993 Engagement, afvikling.
  Dato: 16-06-1994,
  Pengeinstitutter
 245. OFIFSD 432/1993 Stiftelse, hæftelse. Aftl. § 36.
  Dato: 23-03-1994,
  Pengeinstitutter
 246. 331/1993 Solidarisk hæftelse. Afviklingsordning.
  Dato: 30-12-1993,
  Pengeinstitutter
 247. 265/1993 Fælleslån, ophævelse af samliv.
  Dato: 09-12-1993,
  Pengeinstitutter
 248. 218/1993 Eftergivelse af hæftelse.
  Dato: 09-12-1993,
  Pengeinstitutter
 249. 177/1993 Låneprovenue anvendt til indfrielse af tidligere fælleslån.
  Dato: 09-12-1993,
  Pengeinstitutter
 250. 285/1993 Udlån, interessentskab, hæftelse efter udtræden.
  Dato: 30-11-1993,
  Pengeinstitutter
 251. 538/1992 Medhæftende ægtefælle, tvangsauktion, rådgivning.
  Dato: 22-10-1993,
  Pengeinstitutter
 252. 42/1993 Saldokvittering, omfang. To debitorer.
  Dato: 25-08-1993,
  Pengeinstitutter
 253. 9/1993 Udbetaling af provenu til bilforhandler.
  Dato: 08-06-1993,
  Pengeinstitutter
 254. 436/1992 Udlån, hæftelse som meddebitor. Gammel gæld.
  Dato: 12-03-1993,
  Pengeinstitutter
 255. 574/1992 Lån ydet ved køb af familiemedlems ejendom.
  Dato: 12-03-1993,
  Pengeinstitutter
 256. 495/1992 Solidarisk hæftende debitorer/kautionist.
  Dato: 05-03-1993,
  Pengeinstitutter
 257. 547/1992 Udlån. Hæftelse. Forældelse.
  Dato: 05-03-1993,
  Pengeinstitutter
 258. 522/1992 Afvikling.
  Dato: 19-02-1993,
  Pengeinstitutter
 259. 261/1992 Solidarisk hæftelse, bodelingsoverenskomst.
  Dato: 30-12-1992,
  Pengeinstitutter
 260. 432/1992 Restgælds størrelse.
  Dato: 18-12-1992,
  Pengeinstitutter
 261. 285/1991 Udlån, hæftelse. Tvangsauktion, grundlag.
  Dato: 16-12-1992,
  Pengeinstitutter
 262. 401/1992 Provenue anvendt til ombygning af ejendom klageren ikke ejede.
  Dato: 16-12-1992,
  Pengeinstitutter
 263. 213/1992 Pant, berettigelsen af realisation. Udlån, meddebitor.
  Dato: 25-09-1992,
  Pengeinstitutter
 264. 573/1991 Udlån, hæftelse.
  Dato: 09-07-1992,
  Pengeinstitutter
 265. 586/1991 Modregning.
  Dato: 09-07-1992,
  Pengeinstitutter
 266. 608/1991 Udlån, hæftelse, passivitet.
  Dato: 24-04-1992,
  Pengeinstitutter
 267. 507/1991 Udlån, opgivelse af krav.
  Dato: 03-04-1992,
  Pengeinstitutter
 268. 224/1991 Udlån, hæftelse.
  Dato: 07-02-1992,
  Pengeinstitutter
 269. 345/1991 Stiftelse.
  Dato: 30-12-1991,
  Pengeinstitutter
 270. 105/1991 Solidarisk hæftende debitorer, afskrivning af provenu.
  Dato: 30-12-1991,
  Pengeinstitutter
 271. 151/1991 Udlån, hæftelse. Passivitet.
  Dato: 21-10-1991,
  Pengeinstitutter
 272. 86/1990 Udlån. Omlægning. Hæftelse.
  Dato: 25-06-1990,
  Pengeinstitutter
 273. 479/1989 Udlån, hæftelse.
  Dato: 17-05-1990,
  Pengeinstitutter
 274. 446/1989 Solidarisk hæftelse, rådgivning.
  Dato: 13-03-1990,
  Pengeinstitutter
 275. 371/1989 Udlån, hæftelse.
  Dato: 13-03-1990,
  Pengeinstitutter
 276. 247/1989 Solidarisk hæftelse.
  Dato: 27-11-1989,
  Pengeinstitutter
 277. 65/1989 Udlån, hæftelse.
  Dato: 17-11-1989,
  Pengeinstitutter
 278. 193/1989 Indfrielse af udlån.
  Dato: 18-10-1989,
  Pengeinstitutter
 279. 234/1988 Hæftelse for lån ved bodeling.
  Dato: 09-06-1989,
  Pengeinstitutter

- indfrielse
- låneanmodning
- løbetid
- omlægning
- opsigelse
- rente
- stiftelse
- stiftelsesomkostninger
- studielån
- særlige indfrielsesvilkår
- udlandslån/valutalån
- ydelse
- øvrige spørgsmål

Ulempeerstatning
Umyndighed